Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Vienošanos par Eiropas Sadarbības valstu plāna hartas parakstīšanas termiņa pagarināšanu

1.pants. Vienošanās par Eiropas Sadarbības valstu plāna hartas parakstīšanas termiņa pagarināšanu (turpmāk - Vienošanās) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2.pants. Vienošanās paredzēto saistību izpildi koordinē Izglītības un zinātnes ministrija.

3.pants. Vienošanās stājas spēkā tajā minētajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Vienošanās angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 22.janvārī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2015.gada 27.janvārī


Mr. Jean-Jacques Dordain
Director-General
of the European Space Agency
8-10 rue Mario Nikis,
75738 Paris, Cedex 15,
France

    Riga, October___, 2014
    No._____________________

Subject: Agreement on the Extension of Subscription of the Plan of European Cooperating States Charter

Dear Mr Jean-Jacques Dordain,

In reply to your letter of March 31, 2014, I have the honour to inform, that Latvia accepts the proposal on extension of the term for Latvia's subscription of the Plan of European Cooperating States Charter (hereafter - PECS Charter).

We confirm that your letter together with this affirmative letter of reply, constitute the Agreement on the Extension of Subscription of the PECS Charter, which shall extend the term of subscription of the PECS Charter laid down in paragraph 1 of Article 14 of the European Cooperating State Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the European Space Agency until January 31, 2015.

This Agreement shall take effect on the date of notification that both parties have met the necessary internal conditions for the Agreement to enter into force, on what Latvia will inform the European Space Agency separately.

I am looking forward the long term and fruitful co-operation with your organisation.

Sincerely yours,
Ina Druviete,
Minister


Ms Ina Druviete,
Minister of Education and Science
Valnu iela, 2
Riga -LV 1050
Latvia

DG/234   Paris, 31 March, 2014

Subject: Extension of the ESA/Latvia Cooperation Agreement and extension of the date of Latvia's subscription of the PECS Charter

Dear Minister,

Pursuant to our previous exchange of letters of 23 January 2014 and 5 February 2014, I am pleased to inform you that the ESA Council has approved on 19 March 2014, the proposed extension for the subscription by Latvia of the PECS Charter until 31 January 2015 as well as the extension of the ESA/Latvia Cooperation Agreement without any modification until either the date of entry into force of Latvia's ECS Agreement or 31 January 2015, whichever is the earliest.

If the above is acceptable to your Government, I propose that this letter, together with your affirmative letter of reply, shall constitute an Agreement under which the deadline for Latvia's signature of the PECS Charter will be extended until 31 January 2015 and the ESA/ECS Cooperation Agreement will be extended until either the date of entry into force of Latvia's ECS Agreement or 31 January 2015, whichever is the earliest.

Yours sincerely,
Jean Jacques Dordain


Neoficiāls tulkojums

Mr. Jean-Jacques Dordain
Director-General
of the European Space Agency
8-10 rue Mario Nikis,
75738 Paris, Cedex 15,
France

    Rīga, Oktobris________, 2014
    Nr.

Temats: Vienošanās par Eiropas Sadarbības valstu plāna hartas parakstīšanas termiņa pagarināšanu

Godātais Jean-Jacques Dordain kungs,

Atbildot uz Jūsu 2014.gada 31.marta vēstuli, man ir tas gods informēt, ka Latvijas puse atbalsta priekšlikumu par Eiropas sadarbības valstu plāna hartas (turpmāk - ESVP Harta) parakstīšanas termiņa pagarināšanu Latvijai.

Apliecinām, ka Jūsu vēstule un šī atbildes vēstule veido Vienošanos par Eiropas Sadarbības valstu plāna hartas parakstīšanas termiņa pagarināšanu, ar kuru tiek pagarināts Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts līguma 14.panta 1.daļā noteiktais ESVP Hartas parakstīšanas termiņš līdz 2015.gada 31.janvārim.

Šī vienošanās stājas spēkā ar paziņojuma, ka abas Puses ir izpildījušas nepieciešamos iekšējos noteikumus, datumu, par ko Latvija atsevišķi informēs Eiropas Kosmosa aģentūru.

Cerot uz ilgtermiņa un ciešu sadarbību ar Jūsu organizāciju,

Ar cieņu,
Ina Druviete,
Ministre


Neoficiāls tulkojums

Inai Druvietei
Izglītības un zinātnes ministrei
Vaļņu ielā 2
Rīga-LV 1050
Latvija

DG/234   Parīze, 2014.gada 31.marts

Temats: EKA/Latvijas Sadarbības līguma pagarināšana un ESVP hartas parakstīšanas termiņa pagarināšana

Cienījamā ministre,

Sekojot mūsu iepriekšējām 2014.gada 23.janvāra un 2014.gada 5.februāra apmaiņas vēstulēm, man ir tas gods paziņot, ka EKA Padome 2014.gada 19.martā ir apstiprinājusi Latvijas piedāvāto ESVP hartas parakstīšanas termiņa pagarināšanu līdz 2015.gada 31.jnvārim, kā arī EKA/Latvijas Sadarbības līguma pagarināšanu bez jebkādām izmaiņām, vai līdz Latvijas ESV līguma stāšanās spēkā datumam, vai līdz 2015.gada 31.janvārim, kas pienāk ātrāk.

Ja Jūsu valdībai augstākminētais ir pieņemams, es piedāvāju, ka šī vēstule, kopā ar Jūsu atbildes apstiprinājuma vēstuli veido vienošanos, saskaņā ar kuru augstāk minētā ESVP harta tiks pagarināta līdz 2015.gada 31.janvārim un EKA/ESV Sadarbības līgums tiks pagarināts, vai līdz Latvijas ESV līguma spēkā stāšanās datumam, vai līdz 2015.gada 31.janvārim, kas pienāk ātrāk.

Ar cieņu,
Jean Jacques Dordain