Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.33

Rēzeknē 2014.gada 11.jūlijā (prot. Nr.34, 5.p.)

Grozījumi 2012.gada 25.maija Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.12 "Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai publiskās vietās"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas
3.punktu, Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta pirmo daļu un
Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440
"Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību,
un tirdzniecības organizēšanas kārtību
" 8. un 9.punktu

1. Izdarīt 2012.gada 25.maija Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.12 "Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai publiskās vietās" šādus grozījumus:

1.1. papildināt 36.punktā aiz vārdiem "Rēzeknes pilsētas domes" ar vārdiem "Administratīvā inspekcija" attiecīgajā locījumā;

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.BartaševičsPaskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.33 "Grozījumi 2012.gada 25.maija Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.12 "Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai publiskās vietās""

Pašreizējās situācijas raksturojums 2012.gada 25.maija Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.12 "Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai publiskās vietās" nosaka kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ielu tirdzniecību, tirgus statusa piešķiršana kārtību Rēzeknes pilsētā, kā arī ir noteikta saistošo noteikumu kontrole un uzraudzība.
Saistošo noteikumu nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība Ar 01.08.2014. tiek izveidota Rēzeknes pilsētas domes Administrācijas struktūrvienība Administratīvā inspekcija, kuras kompetencē ietilps kontrolēt Rēzeknes pilsētas domes saistošos noteikumus, kuru kontroles tiesības inspekcijai deleģējusi Rēzeknes pilsētas dome.

Līdz ar to saistošajos noteikumos ir jāveic izmaiņas, papildinot saistošo noteikumu punktu ar institūcijas (amatpersonu) nosaukumu Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā inspekcija.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Nodrošināt Rēzeknes pašvaldības saistošo noteikumu kontroles izpildi.

Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Nav.
Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 211.2 panta pirmā daļa, 247.punkts, likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 3.punkts, Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta pirmā daļa un Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 8. un 9.punkts.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošiem noteikumiem Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts ievietots www.rezekne.lv Rēzeknes pašvaldības sadaļā "Saistošo noteikumu projekti" pieejams domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē).

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs