Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/12

Rīgā 2014.gada 30.jūlijā (prot. Nr.26, 3.p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014.gada 26.februāra lēmumā Nr.1/5 "Obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodika"

Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma
28.panta piekto daļu, 28.1 panta ceturto daļu,
29.1 panta ceturto daļu, 30.panta trešo daļu un
likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
25.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014.gada 26.februāra lēmumā Nr.1/5 "Obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodika" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 43.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noslēguma jautājumus ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"Publiskais tirgotājs līdz 2014.gada 15.augustam par periodu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 30.jūnijam un līdz 2015.gada 31.janvārim par periodu no 2014.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 31.decembrim aprēķina un iesniedz regulatoram diferencēto tarifu saistītajiem lietotājiem vidējo svērto vērtību (euro par kilovatstundu ar precizitāti līdz ceturtajai zīmei aiz komata), ko aprēķina, dalot attiecīgā perioda ieņēmumus no elektroenerģijas tirdzniecības par diferencētajiem tarifiem saistītajiem lietotājiem ar attiecīgā perioda elektroenerģijas tirdzniecības daudzumu saistītajiem lietotājiem. Ar šajā punktā lietoto terminu "publiskais tirgotājs" saprot komersantu, kurš līdz 2014.gada 31.martam pildīja publiskā tirgotāja pienākumus, un šajā punktā noteikto diferencēto tarifu saistītajiem lietotājiem vidējās svērtās vērtības aprēķinu publiskais tirgotājs veic, ņemot vērā Elektroenerģijas tirgus likuma pārejas noteikumu 40., 42. un 43.punktu.";

1.2. papildināt noslēguma jautājumus ar 19.2 punktu šādā redakcijā:

"Regulators apstiprina un publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" elektroenerģijas tirdzniecības vidējo tarifu saistītajiem lietotājiem, kas aprēķināts un iesniegts regulatoram atbilstoši metodikas 19.1 punktam, ne vēlāk kā līdz 2014.gada augusta un 2015.gada februāra mēneša beigām, un tas stājas spēkā no 2014.gada 1.oktobra un 2015.gada 1.aprīļa. Apstiprinātais elektroenerģijas tirdzniecības vidējais tarifs saistītajiem lietotājiem piemērojams kā elektroenerģijas realizācijas vidējais tarifs attiecībā uz Elektroenerģijas tirgus likuma 30.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem atbilstošajiem elektroenerģijas ražotājiem.";

1.3. papildināt noslēguma jautājumus ar 19.3 punktu šādā redakcijā:

"Metodikas 19.1 un 19.2 punkts ir piemērojams diferencēto tarifu saistītajiem lietotājiem vidējās svērtās vērtības aprēķināšanai par periodu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 30.jūnijam un par periodu no 2014.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 31.decembrim. Šajā punktā minētajos periodos nav piemērojams metodikas 17. un 18.punkts."

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs