Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.339

Rīgā 2014.gada 17.jūnijā (prot. Nr.33 68.§)
Kārtība, kādā veicami maksājumi valsts pamatbudžetā par valsts stratēģiskās infrastruktūras izmantošanu un izlietojami iegūtie finanšu līdzekļi
Izdoti saskaņā ar Likuma par ostām 14.panta 2.1 daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā Rīgas brīvostas pārvalde, Ventspils brīvostas pārvalde un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde (turpmāk – ostu pārvaldes) veic maksājumus valsts pamatbudžetā par valsts stratēģiskās infrastruktūras izmantošanu;

1.2. līdzekļu izlietojumu.

2. Valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem saņēmēju mērķa grupa ir ar ostu darbību saistītās publiskās lietošanas infrastruktūras pārvaldītāji, kas šo noteikumu izpratnē ir Satiksmes ministrija un ostu pārvaldes.

3. Satiksmes ministrija pēc tam, kad no ostu pārvaldēm saņemta informācija par prognozēto maksājuma apmēru nākamajam gadam, atbilstoši valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas grafikam iesniedz to Finanšu ministrijā iekļaušanai valsts makroekonomisko rādītāju prognozēs nākamajam gadam un vidējam termiņam (trim gadiem).

4. Satiksmes ministrija valsts pamatbudžeta jaunizveidotajā programmā plāno resursus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un tiem atbilstošus izdevumus ostu pārvaldēm 90 % apmērā no šo noteikumu 3. punktā minētajās prognozēs iekļautajiem ostu pārvalžu maksājumiem valsts pamatbudžetā.

5. Satiksmes ministrija valsts pamatbudžeta apakšprogrammā 23.06.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana" plāno resursus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un tiem atbilstošus izdevumus 10 % apmērā no šo noteikumu 3. punktā minētajās prognozēs iekļautajiem ostu pārvalžu maksājumiem valsts pamatbudžetā.

6. Ostu pārvaldes maksājumu par iepriekšējo kalendāra gadu aprēķina pēc ostu pārvalžu gada pārskatu apstiprināšanas 10 % apmērā no tonnāžas, kanāla, mazo kuģu, enkura un kravas maksas.

7. Ostu pārvaldes maksājumus valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē ieskaita divu kalendāra nedēļu laikā pēc ostu pārvalžu gada pārskatu apstiprināšanas.

8. Ja valsts pamatbudžeta ieņēmumos ieskaitītie ostu pārvalžu maksājumi ir mazāki nekā Satiksmes ministrijas valsts pamatbudžeta programmā un apakšprogrammā plānotā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, tad izdevumus var veikt, nepārsniedzot ieskaitīto līdzekļu apmēru. Satiksmes ministrija ir atbildīga par to, lai veiktie izdevumi nepārsniedz valsts pamatbudžetā ieskaitīto maksājumu apmēru.

9. Ja valsts pamatbudžeta ieņēmumos ieskaitītie ostu pārvalžu maksājumi ir lielāki nekā valsts pamatbudžeta prognozētie ieņēmumi, finanšu ministram ir tiesības attiecīgajā budžeta programmā un apakšprogrammā palielināt apropriāciju dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem (ja kārtējā gada budžeta likumā finanšu ministram ir piešķirtas šādas tiesības, pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu, kas pieņemts pēc saskaņošanas ar Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju).

10. Valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem tiek piešķirta ar ostu darbību saistītās publiskās lietošanas infrastruktūras pārvaldītājiem šādām darbībām:

10.1. ostu akvatoriju un kuģu ceļu padziļināšanas un dziļumu uzturēšanas darbiem, kurus ostas pārvalde veic pati vai piesaistot ārpakalpojumus, un ar ostu darbību saistītās publiskās lietošanas infrastruktūras attīstībai;

10.2. valsts galveno autoceļu uzturēšanai (autoceļu segu pastiprināšanai, satiksmes drošības projektu īstenošanai).

11. Ostu pārvaldes finanšu līdzekļu pieprasījumu kopā ar pamatojošiem dokumentiem iesniedz Satiksmes ministrijā divu kalendāra nedēļu laikā pēc maksājuma veikšanas valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē.

12. Pārskatu par valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izlietojumu Satiksmes ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammai 23.06.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana" sniedz atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par valsts autoceļu fonda programmai piešķirto valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietošanas kārtību.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss