Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

Ministru kabineta noteikumi Nr.81

Rīgā 2014.gada 11.februārī (prot. Nr.8 15.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumos Nr.532 "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem"

Izdoti saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma
11.panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 19. jūlija noteikumos Nr. 532 "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 121. nr.; 2008, 52. nr.; 2009, 166. nr.; 2011, 154. nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot norādē, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, vārdus "un ķīmisko produktu";

1.2. papildināt 8. punktu aiz vārdiem "šajos noteikumos paredzētos" ar vārdiem "un citus nepieciešamos";

1.3. izteikt 20.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.1. organizatorisko struktūru, darbinieku kvalifikāciju, pienākumus un atbildību, paredzot citu komersantu iesaistīšanu un viņu darbinieku pienākumus un atbildību;";

1.4. svītrot 54. punktu;

1.5. papildināt noteikumus ar 56.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"56.4.1 starp objektu un galvenajiem transporta ceļiem.";

1.6. aizstāt 87. punktā vārdu "objekta" ar vārdu "ārpusobjekta";

1.7. papildināt noteikumus ar 127. punktu šādā redakcijā:

"127. Ja objekts, kurā veic darbības ar mazutu, darbojas vai nodots ekspluatācijā līdz 2014.gada 14.februārim un mazuta maksimālais daudzums objektā vai visos ražotnes objektos, kas atrodas vienā teritorijā, var sasniegt vai pārsniegt:

127.1. mazākos kvalificējošos daudzumus vai bīstamo vielu daudzuma kritērijs (Q kopējais), ņemot vērā mazākos kvalificējošos daudzumus un aprēķinot kopā mazutam un uzliesmojošām, viegli uzliesmojošām un īpaši viegli uzliesmojošām vielām un maisījumiem, ir vienāds ar vienu vai lielāks, objekta atbildīgā persona līdz 2015. gada 15. februārim:

127.1.1. iesniedz attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē iesniegumu par bīstamajām vielām objektā;

127.1.2. izstrādā, paraksta un iesniedz Vides pārraudzības valsts birojā rūpniecisko avāriju novēršanas programmu;

127.2. lielākos kvalificējošos daudzumus vai bīstamo vielu daudzuma kritērijs (Q kopējais), ņemot vērā lielākos kvalificējošos daudzumus un aprēķinot kopā mazutam un uzliesmojošām, viegli uzliesmojošām un īpaši viegli uzliesmojošām vielām un maisījumiem, ir vienāds ar vienu vai lielāks, objekta atbildīgā persona:

127.2.1. līdz 2015. gada 15. februārim iesniedz attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē iesniegumu par bīstamajām vielām objektā;

127.2.2. līdz 2016. gada 15. februārim izstrādā, paraksta un iesniedz Vides pārraudzības valsts birojā drošības pārskatu un attiecīgajā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā objekta civilās aizsardzības plānu.";

1.8. papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 3. punktu šādā redakcijā:

"3) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/18/ES par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku pārvaldību, ar kuru groza un vēlāk atceļ Padomes Direktīvu 96/82/EK.";

1.9. papildināt 1. pielikuma 1. tabulas 34. punktu ar "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"(d) mazuts".

2. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 15. februārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Einārs Cilinskis