Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

Ministru kabineta noteikumi Nr.65

Rīgā 2014.gada 4.februārī (prot. Nr.7 17.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumos Nr.10 "Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem veselības aprūpes jomā"

Izdoti saskaņā ar Valsts statistikas likuma
4.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 6. janvāra noteikumos Nr. 10 "Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem veselības aprūpes jomā" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 5., 200. nr.; 2012., 99. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 2.18., 2.19. un 2.20. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.18. pārskats par zāļu ražotāja darbību (18. pielikums);

2.19. pārskats par zāļu lieltirgotavas darbību (19. pielikums);

2.20. pārskats par aptiekas darbību (20. pielikums)."

2. Papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Zāļu ražotājs, zāļu lieltirgotava un aptieka aizpildītus valsts statistikas pārskatus katru gadu līdz 31. janvārim iesniedz Zāļu valsts aģentūrā papīra vai elektroniska dokumenta veidā, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

3. Papildināt noteikumus ar 18., 19. un 20. pielikumu šādā redakcijā:

"18.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.janvāra
noteikumiem Nr.10

VALSTS STATISTIKAS PĀRSKATS

PĀRSKATS PAR ZĀĻU RAŽOTĀJA DARBĪBU

Iesniedz zāļu ražotāji Zāļu valsts aģentūrai
līdz 31. janvārim

1. INFORMĀCIJA PAR IESNIEDZĒJU

1.1. firma
1.2. saimnieciskās darbības veicēja vārds, uzvārds un personas kods
1.3. reģistrācijas numurs komercreģistrā (neattiecas uz saimnieciskās darbības veicēju)
1.4. komersanta juridiskā adrese, saimnieciskās darbības veicējam - deklarētās dzīvesvietas adrese
1.5. ražošanas uzņēmuma nosaukums
1.6. farmaceitiskās darbības vietas adrese, pasta indekss
1.7. licences numurs zāļu vai pētāmo zāļu ražošanai vai importēšanai no trešajām valstīm
1.8. tālrunis
1.9. fakss
1.10. e-pasta adrese

PĀRSKATA PERIODS: ____________. GADS

2. REALIZĀCIJAS APGROZĪJUMS

Rādītāja nosaukums

Rindas kods

Kopējā summa bez PVN (euro)

PVN (euro)

A

B

1

2

KOPĒJAIS PREČU APGROZĪJUMS
(200 = 210 + 220 + 230),
tai skaitā pa preču grupām:

200

 

 

medikamenti

210

 

 

aktīvās un citas vielas

220

 

 

pārējās preces

230

 

 

3. REALIZĒTS LATVIJAS REPUBLIKĀ

Rādītāja nosaukums

Rindas kods

Kopējā summa bez PVN (euro)

PVN (euro)

A

B

1

2

KOPĒJAIS PREČU APGROZĪJUMS
(300 = 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360), tai skaitā:

300

 

 

aptiekām (vispārēja tipa) (310 = 311 + 312 + 313),
tai skaitā pa preču grupām:

310

 

 

medikamenti

311

 

 

aktīvās un citas vielas

312

 

 

pārējās preces

313

 

 

ārstniecības iestādēm (slēgta tipa aptiekām) (320 = 321 +322 + 323),
tai skaitā pa preču grupām:

320

 

 

medikamenti

321

 

 

aktīvās un citas vielas

322

 

 

pārējās preces

323

 

 

zāļu lieltirgotavām
(330 = 331 + 332 + 333),
tai skaitā pa preču grupām:

330

 

 

medikamenti

331

 

 

aktīvās un citas vielas

332

 

 

pārējās preces

333

 

 

veterinārmedicīniskās prakses iestādēm (340 = 341 + 342 + 343),
tai skaitā pa preču grupām:

340

 

 

medikamenti

341

 

 

aktīvās un citas vielas

342

 

 

pārējās preces

343

 

 

citiem zāļu ražotājiem (350 = 351 + 352 + 353),
tai skaitā pa preču grupām:

350

 

 

medikamenti

351

 

 

aktīvās un citas vielas

352

 

 

pārējās preces

353

 

 

citi varianti (360 = 361 + 362+ 363),
tai skaitā pa preču grupām:

360

 

 

medikamenti

361

 

 

aktīvās un citas vielas

362

 

 

pārējās preces

363

 

 

4. REALIZĒTS ĀRPUS LATVIJAS REPUBLIKAS

Rādītāja nosaukums

Rindas kods

Kopējā summa bez PVN (euro)

PVN (euro)

A

B

1

2

KOPĒJAIS PREČU APGROZĪJUMS
(400 = 410 + 420), tai skaitā uz:

400

 

 

EEZ valstīm1,
tai skaitā pa preču grupām:

410

 

 

medikamenti

411

 

 

aktīvās un citas vielas

412

 

 

pārējās preces

413

 

 

trešajām valstīm2,
tai skaitā pa preču grupām:

420

 

 

medikamenti

421

 

 

aktīvās un citas vielas

422

 

 

pārējās preces

423

 

 

Piezīmes.

1 EEZ valstis - Eiropas Savienības dalībvalstis, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

2 Trešās valstis - valstis, kuras nav EEZ valstis.

5. Piekrītu sniegto datu publiskošanai:

○ JĀ, PIEKRĪTU

○ NĒ, NEPIEKRĪTU

6. Apliecinu, ka visa norādītā informācija ir pilnīga un patiesa

Komersants vai saimnieciskās darbības veicējs
(paraksta persona, kurai ir komersanta pārstāvības tiesības):

(vārds, uzvārds, paraksts*)

(vieta, datums)

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

19.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.janvāra
noteikumiem Nr.10

VALSTS STATISTIKAS PĀRSKATS

PĀRSKATS PAR ZĀĻU LIELTIRGOTAVAS DARBĪBU

Iesniedz zāļu lieltirgotavas Zāļu valsts aģentūrai
līdz 31. janvārim

1. INFORMĀCIJA PAR IESNIEDZĒJU

1.1. firma
1.2. saimnieciskās darbības veicēja vārds, uzvārds un personas kods
1.3. reģistrācijas numurs komercreģistrā (neattiecas uz saimnieciskās darbības veicēju)
1.4. komersanta juridiskā adrese, saimnieciskās darbības veicējam - deklarētās dzīvesvietas adrese
1.5. zāļu lieltirgotavas nosaukums
1.6. farmaceitiskās darbības vietas adrese, pasta indekss
1.7. licences numurs zāļu lieltirgotavas atvēršanai (darbībai)
1.8. tālrunis
1.9. fakss
1.10. e-pasta adrese

PĀRSKATA PERIODS: ____________. GADS

2. REALIZĀCIJAS APGROZĪJUMS

Rādītāja nosaukums

Rindas kods

Kopējā summa bez PVN (euro)

PVN (euro)

A

B

1

2

KOPĒJAIS PREČU APGROZĪJUMS
(200 = 210 + 220 + 230),
tai skaitā pa preču grupām:

200

 

 

medikamenti

210

 

 

aktīvās un citas vielas

220

 

 

pārējās preces

230

 

 

3. REALIZĒTS LATVIJAS REPUBLIKĀ

Rādītāja nosaukums

Rindas kods

Kopējā summa bez PVN (euro)

PVN (euro)

A

B

1

2

KOPĒJAIS PREČU APGROZĪJUMS
(300 = 310 + 320 + 330 + 340 + 350), tai skaitā:

300

 

 

aptiekām (vispārēja tipa) (310 = 311 + 312 + 313),
tai skaitā pa preču grupām:

310

 

 

medikamenti

311

 

 

aktīvās un citas vielas

312

 

 

pārējās preces

313

 

 

ārstniecības iestādēm (tai skaitā slēgta tipa aptiekām) (320 = 321 + 322 + 323),
tai skaitā pa preču grupām:

320

 

 

medikamenti

321

 

 

aktīvās un citas vielas

322

 

 

pārējās preces

323

 

 

veterinārmedicīniskās prakses iestādēm,
praktizējošiem veterinārārstiem (330 = 331 + 332 + 333),
tai skaitā pa preču grupām:

330

 

 

medikamenti

331

 

 

aktīvās un citas vielas

332

 

 

pārējās preces

333

 

 

citām zāļu lieltirgotavām (340 = 341 + 342 + 343),
tai skaitā pa preču grupām:

340

 

 

medikamenti

341

 

 

aktīvās un citas vielas

342

 

 

pārējās preces

343

 

 

citi varianti (350 = 351 + 352 + 353),
tai skaitā pa preču grupām:

350

 

 

medikamenti

351

 

 

aktīvās un citas vielas

352

 

 

pārējās preces

353

 

 

4. REALIZĒTS ĀRPUS LATVIJAS REPUBLIKAS

Rādītāja nosaukums

Rindas kods

Kopējā summa bez PVN (euro)

PVN (euro)

A

B

1

2

KOPĒJAIS PREČU APGROZĪJUMS
(400 = 410 + 420), tai skaitā uz:

400

 

 

EEZ valstīm1,
tai skaitā pa preču grupām:

410

 

 

medikamenti

411

 

 

aktīvās un citas vielas

412

 

 

pārējās preces

413

 

 

trešajām valstīm2,
tai skaitā pa preču grupām:

420

 

 

medikamenti

421

 

 

aktīvās un citas vielas

422

 

 

pārējās preces

423

 

 

Piezīmes.

1 EEZ valstis - Eiropas Savienības dalībvalstis, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

2 Trešās valstis - valstis, kuras nav EEZ valstis.

5. Piekrītu sniegto datu publiskošanai:

○ JĀ, PIEKRĪTU

○ NĒ, NEPIEKRĪTU

6. Apliecinu, ka visa norādītā informācija ir pilnīga un patiesa

Zāļu lieltirgotavas atbildīgā amatpersona:

(vārds, uzvārds, paraksts*)

Komersants vai saimnieciskās darbības veicējs
(paraksta persona, kurai ir komersanta pārstāvības tiesības):

(vārds, uzvārds, paraksts*)

(vieta, datums)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

20.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.janvāra
noteikumiem Nr.10

VALSTS STATISTIKAS PĀRSKATS

PĀRSKATS PAR APTIEKAS DARBĪBU

Iesniedz aptiekas Zāļu valsts aģentūrai
līdz 31. janvārim

1. INFORMĀCIJA PAR IESNIEDZĒJU

1.1. firma  
1.2. saimnieciskās darbības veicēja vārds, uzvārds un personas kods  
1.3. reģistrācijas numurs komercreģistrā (neattiecas uz saimnieciskās darbības veicēju)  
1.4. komersanta juridiskā adrese, saimnieciskās darbības veicējam - deklarētās dzīvesvietas adrese  
1.5. aptiekas nosaukums  
1.6. farmaceitiskās darbības vietas adrese, pasta indekss  
1.7. licences numurs aptiekas atvēršanai (darbībai)  
1.8. tālrunis  
1.9. fakss  
1.10. e-pasta adrese  
1.11. aptiekas filiāles, ja ir 1.
    2.

PĀRSKATA PERIODS: ____________. GADS

2. REALIZĀCIJAS APGROZĪJUMS
Vispārēja tipa aptiekas

Ja aptiekai ir filiāle, realizācijas apgrozījumu norāda aptiekai kopā ar filiāli

Rādītāja nosaukums

Rindas kods

Realizēts fiziskām personām
bez PVN (euro)

Realizēts juridiskām personām
bez PVN (euro)

PVN

(euro)

A

B

1

2

3

KOPĒJAIS PREČU APGROZĪJUMS, tai skaitā:

200

 

 

 

medikamenti
(lietošanai cilvēkiem)

210

 

 

 

ekstemporāli izgatavotās zāles (izņemot citā aptiekā izgatavotās zāles)

220

 

 

 

pārējās preces

230

 

 

 

3. REALIZĀCIJAS APGROZĪJUMS
Slēgta tipa aptiekas

Rādītāja nosaukums

Rindas kods

Realizēts ārstniecības iestādei, kurā atrodas aptieka,
bez PVN (euro)

Realizēts citai ārstniecības iestādei bez PVN (euro)

PVN (euro)

A

B

1

2

3

KOPĒJAIS PREČU APGROZĪJUMS, tai skaitā:

300

 

 

 

medikamenti (lietošanai cilvēkiem)

310

 

 

 

ekstemporāli izgatavotās zāles (izņemot citā aptiekā izgatavotās zāles)

320

 

 

 

pārējās preces

330

 

 

 

4. Piekrītu sniegto datu publiskošanai:

○ JĀ, PIEKRĪTU

○ NĒ, NEPIEKRĪTU

5. Apliecinu, ka visa norādītā informācija ir pilnīga un patiesa

Aptiekas vadītājs

(vārds, uzvārds, paraksts*)

Komersants vai saimnieciskās darbības veicējs
(paraksta persona, kurai ir komersanta pārstāvības tiesības):

(vārds, uzvārds, paraksts*)

(vieta, datums)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Veselības ministre Ingrīda Circene