Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.349

Rīgā 2013.gada 30.jūlijā (prot. Nr.41 38.§)

Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomi

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumu Nr.764 "Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikums" 11.punktu apstiprināt Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomi (turpmāk - padome) šādā sastāvā:

Padomes vadītāja

Ž.Jaunzeme-Grende - kultūras ministre

Padomes locekļi:

D.Akule - biedrības "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS" pārstāve

M.Baltiņš - Valsts valodas centra direktors, Tieslietu ministrijas pārstāvis

A.Bauere - Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore

A.Biruma - Finanšu ministrijas Administrācijas vadītāja

A.Dimants - Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs

S.Ēlerte - Ministru prezidenta ārštata padomniece nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas jautājumos

K.Galkins - Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību departamenta direktors

D.Jakaite - Labklājības ministrijas Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta direktore

M.Kaprāns - Latvijas Universitātes pārstāvis

O.Kokāne - Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

J.Kukainis - Pasaules brīvo latviešu apvienības pārstāvis

T.Ķikusts - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību departamenta direktora vietnieks, Pašvaldības sistēmas attīstības nodaļas vadītājs

M.Lāce - Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante

A.Līce - Latvijas Darba devēju konfederācijas izglītības un nodarbinātības eksperte

L.Marcinkeviča - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece

A.Misāne - Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūta pārstāve

J.Nikoļenko - Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta Politikas plānošanas nodaļas vadītājs

E.Papule - Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece, Izglītības departamenta direktore

R.Pīpiķe - biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" pārstāve

I.Rozenšteine - Satiksmes ministrijas Finanšu un attīstības plānošanas departamenta direktora vietniece

D.Treija-Masī - vēstniece, Ārlietu ministrijas Starptautisko organizāciju un humanitāro jautājumu departamenta direktore

S.Vēvere - Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore

A.Vilks - biedrības "Laiks kultūrai" pārstāvis

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Kultūras ministra vietā -
veselības ministre Ingrīda Circene