Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 11.02.2015. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.349

Rīgā 2013.gada 30.jūlijā (prot. Nr.41 38.§)
Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomi

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumu Nr.764 "Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikums" 11.punktu apstiprināt Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomi (turpmāk – padome) šādā sastāvā:

Padomes vadītāja

D. Melbārde – kultūras ministre

Padomes locekļi:

D.Akule – biedrības "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS" pārstāve

M.Baltiņš – Valsts valodas centra direktors, Tieslietu ministrijas pārstāvis

A.Bauere – Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore

I. Braunfelde – Finanšu ministrijas Administrācijas vadītāja

A.Dimants – Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs

K.Galkins – Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību departamenta direktors

I. Gorbunovs – Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Naturalizācijas pārvaldes vadītājs

D.Jakaite – Labklājības ministrijas Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta direktore

M.Kaprāns – Latvijas Universitātes pārstāvis

O.Kokāne – Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

R. Kols – Ministru prezidenta parlamentārais sekretārs

J.Kukainis – Pasaules brīvo latviešu apvienības pārstāvis

M.Lāce – Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante

A. Liepiņa – vēstniece, Ārlietu ministrijas Starptautisko organizāciju un humanitāro jautājumu departamenta direktore

A.Līce – Latvijas Darba devēju konfederācijas izglītības un nodarbinātības eksperte

L.Marcinkeviča – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece

A. Mičuls – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību departamenta direktora vietnieks pašvaldību pārraudzības un metodiskā darba jautājumos

A.Misāne – Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūta pārstāve

E.Papule – Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece, Izglītības departamenta direktore

R.Pīpiķe – biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" pārstāve

I.Rozenšteine – Satiksmes ministrijas Finanšu un attīstības plānošanas departamenta direktora vietniece

S.Vēvere – Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore

A.Vilks – biedrības "Laiks kultūrai" pārstāvis

(Grozīts ar MK 11.02.2015. rīkojumu Nr.71)

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Kultūras ministra vietā –
veselības ministre Ingrīda Circene