Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"

Izdarīt likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 1999, 7., 23.nr.; 2000, 14.nr.; 2002, 12., 23.nr.; 2003, 2.nr.; 2007, 6., 12.nr.; 2008, 13.nr.; 2009, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193.nr.; 2010, 178.nr.; 2011, 167., 199.nr.; 2012, 121.nr.) šādu grozījumu:

2.pielikumā:

papildināt I nodaļas 1.punkta 1.apakšpunktu pēc vārdiem "un augi" ar vārdiem "kuru nelegāla aprite un ļaunprātīga lietošana apdraud veselību";

papildināt I nodaļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Ja viela, kas iekļauta šā pielikuma III, IV vai V nodaļā, ietilpst arī II nodaļā minētajās psihotropajās vielās un to savienojumos, uz šo vielu nav attiecināma II nodaļa.";

izteikt II nodaļu šādā redakcijā:

"II. I sarakstā iekļautās vielas un augi (aizliegtās sevišķi bīstamās narkotiskās vielas un tām pielīdzinātās psihotropās vielas, kuru nelegāla aprite un ļaunprātīga lietošana apdraud veselību)

4. Sintētiskie opioīdie analgētiķi, kas klasificēti atbilstoši 1961.gada 30.marta Vienotajai konvencijai par narkotiskajām vielām:

Nr.

Starptautiskais neaizsargātais vielas nosaukums (SNN)/triviālais vielas nosaukums

Numurs ķīmisko vielu reģistrā Chemical Abstracts Service (turpmāk - CAS Nr.)

Ķīmiskais vielas nosaukums

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

alfacetilmetadols (SNN)

1553-31-7

[(3R*,6R*)-6-dimetilamino-4,4-di(fenil)heptan-3-il] acetāts

0,1 g

1 g

2)

MPPP, dezmetilprodīns

13147-09-6

(4-fenil-1-metilpiperidin-4-il)propanoāts

0,1 g

1 g

3)

PEPAP

64-52-8

4-fenil-1-(2-feniletil)piperidin-4-ilacetāts

0,1 g

1 g

5. Morfināna atvasinājumi, kas klasificēti atbilstoši 1961.gada 30.marta Vienotajai konvencijai par narkotiskajām vielām:

Nr.

Starptautiskais neaizsargātais vielas nosaukums (SNN)/triviālais vielas nosaukums

CAS Nr.

Ķīmiskais vielas nosaukums

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

heroīns, morfīna diacetāts (SNN)

561-27-3

(5α,6α)-7,8-didehidro-4,5-epoksi-17-metilmorfinan-3,6-diola diacetāts

0,001 g

1 g

2)

dezomorfīns, Krokodil

427-00-9

4,5-α-epoksi-17-metilmorfinan-3-ols

0,1 g

1 g

3)

etorfīns, Immobilon, M99

14521-96-1

(5alfa,7alfa)-7-(2-hidroksipentan-2-il)-6-metoksi-17-metil-4,5-epoksi-6,14-etenomorfinan-3-ols

0,1 g

1 g

4)

acetorfīns

25333-77-1

4,5α-epoksi-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6-metoksi-17-metil-6,14-endoeteno-morfinan-3-il acetāts

0,1 g

1 g

6. Fentanila atvasinājumi, kas klasificēti atbilstoši 1961.gada 30.marta Vienotajai konvencijai par narkotiskajām vielām:

Nr.

Starptautiskais neaizsargātais vielas nosaukums (SNN)/triviālais vielas nosaukums

CAS Nr.

Ķīmiskais vielas nosaukums

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

3-metilfentanils, 3-MF

42045-86-3

(RS)-N-(1-feniletil-3-metilpiperidin-4-il)-N-fenilpropānamīds

0,001 g

1 g

2)

beta-hidroksi-3-metilfentanils, Ohmefentanyl

78995-14-9

N-[(3R,4S)-1-[(2S)-2-feniletil-2-hidroksi]-3-metilpiperidin-4-il]-N-fenil-propānamīds

0,001 g

1 g

3)

alfa-metilfentanils, China White

79704-88-4

N-fenil-N-[1-(1-fenilpropan-2-il)piperidin-4-il]propānamīds

0,001 g

1 g

4)

acetil-alfa-metilfentanils

101860-00-8

N-fenil-N-[1-(1-fenilpropan-2-il)piperidin-4-il]acetamīds

0,001 g

1 g

5)

beta-hidroksifentanils

78995-10-5

N-[1-(2-feniletil-2-hidroksi)piperidin-4-il]-N-fenilpropānamīds

0,001 g

1 g

6)

parafluorfentanils

90736-23-5

N-(4-fluorfenil)-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]propānamīds

0,001 g

1 g

7)

tiofentanils

60771-38-2

N-fenil-N-{1-[2-(tiofen-2-il)etil]piperidin-4-il}propānamīds

0,001 g

1 g

8)

3-metiltiofentanils

86052-04-2

(RS)-N-{3-metil-1-[2-(tiofen-2-il)etil]-piperidin-4-il}-N-fenilpropānamīds

0,001 g

1 g

9)

alfa-metiltiofentanils

103963-66-2

N-fenil-N-{1-[1-(tiofen-2-il)propan-2-il]-piperidin-4-il}propānamīds

0,001 g

1 g

10)

vielu maisījums, kas satur karfentanilu jebkurā daudzumā

59708-52-0

Metil 1-feniletil-4-(N-fenilpropānamīd) piperidīn-4-karboksilāts

0,001g

1g

7. Augu valsts produkti ar narkotisku iedarbību, kas klasificēti atbilstoši 1961.gada 30.marta Vienotajai konvencijai par narkotiskajām vielām:

Nr.

Produkta nosaukums

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

jēlopijs

0,2 g

10 g

2)

magoņu salmi:    

a)

izžāvēti

20 g

500 g

b)

neizžāvēti

100 g

1500 g

3)

preparāti, kas izgatavoti no jebkura veida magonēm, ja tie satur narkotiski aktīvos opija alkaloīdus: morfīnu, kodeīnu, tebaīnu (ekstrakti, uzlējumi un novārījumi ar aktīvās vielas saturu jebkurā daudzumā):    

a)

magoņu salmu ekstrakts

30 ml

200 ml

b)

magoņu salmu koncentrāts

1 ml

50 ml

c)

opijs, kas iegūts no augu ekstraktiem

0,1 g

10 g

d)

acetilētais un daļēji acetilētais opijs

0,05 g

10 g

4)

kanabiss:    

a)

marihuāna, nežāvēta

5 g

1 kg

b)

marihuāna, izžāvēta

1 g

100 g

c)

hašišs

0,1 g

50 g

d)

kanabisa sveķi, eļļa, ekstrakti un tinktūras

0,05 g

20 g

5)

kokas krūma lapas, izžāvētas

10 g

500 g

8. Vielas un augi, kas klasificēti atbilstoši 1971.gada 21.februāra Konvencijai par psihotropām vielām:

8.1. Feniletilamīna atvasinājumi

Nr.

Starptautiskais neaizsargātais vielas nosaukums (SNN)/triviālais vielas nosaukums

CAS Nr.

Ķīmiskais vielas nosaukums

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

meskalīns

54-04-6

2-(3,4,5-trimetoksifenil)etānamīns

0,03 g

1 g

2)

fenetilīns

3736-08-1

(RS)-1,3-dimetil-7-[2-(1-fenilpropan-2-ilamino)etil]purīn-2,6-dions

0,03 g

10 g

3)

fenproporekss

16397-28-7

3-(1-fenilpropan-2-ilamino)propānnitrils

0,03 g

10 g

4)

fentermīns

122-09-8

2-metil-1-fenilpropān-2-amīns

0,03 g

10 g

5)

mefenorekss, Rondimen, Pondinil, Anexate

17243-57-1

3-hlor-N-(1-fenilpropan-2-il)propān-1-amīns

0,03 g

10 g

6)

4-metilaminorekss

(±)-cis izomēri-29493-77-4

4-metil-5-fenil-4,5-dihidro-1,3-oksazol-2-amīns

0,01 g

1 g

8.2. Dabas vielas un to atvasinājumi

Nr.

Starptautiskais neaizsargātais vielas nosaukums (SNN)/triviālais vielas nosaukums

CAS Nr.

Ķīmiskais vielas nosaukums

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

LSD        

a)

(+)- lizergīds LSD, LSD-25

50-37-3

(6aR,9R)-N,N-dietil-7-metil-4,6,6a,7,8,9-heksahidroindolo-[4,3-fg]hinolīn-9-karboksamīds

0,001 g

0,002 g

b)

ar LSD piesūcināts papīrs (marka)    

3 gab.

10 gab.

2)

7-hidroksimitraginīns

174418-82-7

E,2S,3S,7aS,12bS)-3-etil-1,2,3,4,6,7, 7a,12b-oktahidro-7a-hidroksi-8-metoksi-α-(metoksimetilēn) indolo [2,3-a] hinolizīn-2-etiķskābes metilesteris

0,03 g

15 g

3)

mitraginīns

6202-22-8

(E)-2-[(2S,3S)-3-etil-8-metoksi-1,2,3,4,6,7,12,12b-oktahidroindolo[3,2-h]-hinolizin-2-il]-3- metoksiprop-2-ēnskābes metilesteris

0,03 g

3 g

4)

salvinorīns A

83729-01-5

(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-(acetoksi)-2-(furan-3-il)-6a,10b-dimetil-4,10-dioksododekahidro-2H-benzo[f]izohromēn-7-karbonskābe

0,002 g

0,2 g

5)

psilocīns, psilotsīns

520-53-6

3-(2-dimetilaminoetil)-1H-indol-4-ols

0,05 g

0,25 g

6)

psilocibīns

520-52-5

[3-(2-(dimetilamino)-etil)1H-indol-4-il]-dihidrogēnfosfāts

0,05 g

0,25 g

8.3. Citu vielu savienojumi

Nr.

Starptautiskais neaizsargātais vielas nosaukums (SNN)/triviālais vielas nosaukums

CAS Nr.

Ķīmiskais vielas nosaukums

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

tenociklidīns TCP

21500-98-1

1-(1-(2-tienil) cikloheksil) piperidīns

0,001 g

1 g

2)

eticiklidīns PCE

2201-15-2

N-etil-1-fenilcikloheksānamīns

0,001 g

1 g

3)

roliciklidīns, PHP, PCPY

2201-39-0

1-(1-fenilcikloheksil) pirolidīns

0,001 g

1 g

4)

amineptīns

57574-09-1

7-[(10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d]-ciklohepten-5-il)amino]heptānskābe

0,4 g

2,8 g

5)

katīns

492-39-7

(1S,2S)-2-amino-1fenilpropan-1-ols

0,03 g

10 g

6)

CRA-13

432047-72-8

1-naftil[4-(pentiloksi)-1-naftil]metanons

0,003 g

1 g

8.4. Augu valsts produkti ar psihotropu iedarbību

Nr.

Produkta nosaukums

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

catha edulis

100 g

10 kg

2)

leonotis leonurus    

a)

izžāvēts

1 g

100 g

b)

nežāvēts

5 g

1 kg

3)

mitragyna speciosa (kratom)

1 g

100 g

4)

nymphaea caerulea    

a)

izžāvēts

1 g

100 g

b)

nežāvēts

5 g

1 kg

5)

salvia divinorum

1 g

100 g

6)

efedras augs, izžāvēts

100 g

1 kg

7)

halucinogēnās sēnes    

a)

izžāvētas

0,5 g

5 g

b)

nežāvētas

5g

100g

8.5. Aprakstam atbilstošās psihotropās vielas

Nr.

Vielas nosaukums

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

2,5-dimetoksifeniletānamīni

2,5-dimetoksifeniletānamīns un jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2-(2,5-dimetoksifenil)etānamīna:

a) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) benzola gredzenā ar vienu vai vairākiem halogēna atomiem;

b) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) benzola gredzenā ar vienu vai vairākām alkilgrupām;

c) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) benzola gredzenā ar vienu vai vairākām halogēnalkilgrupām;

d) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) benzola gredzenā ar vienu vai vairākām alkoksigrupām;

e) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) benzola gredzenā ar vienu vai vairākām alkiltiogrupām;

f) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) benzola gredzenā ar vienu vai vairākām halogēnalkiltiogrupām;

g) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) etilēngrupā ar vienu vai vairākām alkilgrupām;

h) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) benzola gredzenā ar vienu vai vairākām nitrogrupām;

i) papildus a), b), c), d), e), f), g) vai h) aizvietojot (bet ne obligāti) vienu vai abus ūdeņraža atomus pie slāpekļa atoma ar alkilgrupu, halogēnalkilgrupu, hidroksilgrupu, hidroksialkilgrupu vai benzilgrupu

0,02 g

2 g

2)

3,4-metilēndioksifeniletānamīni

3,4-metilēndioksifeniletānamīns un jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2-(3,4-metilēndioksifenil)etānamīna:

a) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) benzola gredzenā ar vienu vai vairākām alkilgrupām;

b) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) benzola gredzenā ar vienu vai vairākām alkoksigrupām;

c) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) benzola gredzenā ar vienu vai vairākām alkiltiogrupām;

d) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) etilēngrupā ar vienu vai vairākām alkilgrupām;

e) papildus a), b), c) vai d) aizvietojot (bet ne obligāti) vienu vai abus ūdeņraža atomus pie slāpekļa atoma ar alkilgrupu, halogēnalkilgrupu, hidroksialkilgrupu, hidroksilgrupu, alkoksigrupu vai benzilgrupu

0,02 g

1 g

3)

Amfetamīni

1-fenilpropān-2-amīns vai 1-fenil-2-butānamīns, to enantiomēri un jebkurš savienojums, kas atvasināts no tiem:

a) aizvietojot vienu vai abus aminogrupas ūdeņraža atomus ar alkilgrupu, alkenilgrupu vai iekļaujot to cikliskā struktūrā;

b) papildus a) aizvietojot (bet ne obligāti) ūdeņraža atomu benzola gredzenā ar vienu vai vairākām alkilgrupām, alkoksigrupām, halogēna atomiem, nitrogrupām vai metilēndioksigrupu;

c) papildus aizvietojot (bet ne obligāti) jebkurā no iepriekš minētajiem savienojumiem vienu vai vairākus etilēngrupas ūdeņraža atomus ar metilgrupu;

d) aizvietojot (bet ne obligāti) jebkurā iepriekš minētajā savienojumā vienu vai abus aminogrupas ūdeņraža atomus, ja tie ir neaizvietoti, ar acilgrupu

0,02 g

2 g

4)

2-aminoindāni

2-aminoindāns un jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2-aminoindāna:

a) aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus benzola gredzenā ar halogēna atomu, alkilgrupu, halogēnalkilgrupu, alkoksigrupu vai metilēndioksigrupu;

b) papildus aizvietojot (bet ne obligāti) vienu vai abus aminogrupas ūdeņraža atomus ar alkilgrupu vai aralkilgrupu

0,02 g

2 g

5)

Benzoilindoli

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no 3-(benzoil)indola:

a) aizvietojot (bet ne obligāti) ūdeņraža atomu(-us) pie indola slāpekļa atoma;

b) papildus a) aizvietojot (bet ne obligāti) vienu vai vairākus ūdeņraža atomus benzoilgrupā;

c) papildus a) vai b), vai abiem aizvietojot (bet ne obligāti) vienu vai vairākus ūdeņraža atomus indola ciklā

0,003 g

1 g

6)

Cikloalkanoilindoli

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no indola:

a) aizvietojot ūdeņraža atomu indola stāvoklī 3 ar cikloalkanoilgrupu un ūdeņraža atomu pie indola slāpekļa atoma;

b) papildus a) aizvietojot (bet ne obligāti) vienu vai vairākus ūdeņraža atomus indola ciklā

0,003 g

1 g

7)

Dibenzopirāni

No kanabinola atvasināti savienojumi (izņemot kanabidiolu), kas hidrēti gredzenā A, aizvietoti (bet ne obligāti) gredzenā B, to homologi ar dažādu oglekļa atomu skaitu aizvietotājā stāvoklī 3, to cis-, trans- un optiskie izomēri, kā arī to hidroksilgrupas atvasinājumi

0,003 g

1 g

8)

Fenilacetilindoli

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no 3-fenilacetil-indola:

a) aizvietojot ūdeņraža atomu pie indola slāpekļa atoma ar alkilgrupu;

b) papildus a) aizvietojot (bet ne obligāti) vienu vai vairākus ūdeņraža atomus fenilacetililgrupā;

c) papildus a) un b) aizvietojot (bet ne obligāti) vienu vai vairākus ūdeņraža atomus indola ciklā

0,003 g

1 g

9)

2-(2,5-dioksifenil)etānamīna cikliskie atvasinājumi (Fly, Butterfly, Dragonfly)

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2-(2,5-dioksifenil)etānamīna:

a) ūdeņraža atomu stāvoklī 4 aizvietojot ar alkilgrupu, halogēnalkilgrupu vai halogēna atomu;

b) papildus vienas hidroksilgrupas ūdeņraža atomu aizvietojot ar alkilēngrupu vai alkenilēngrupu, kas veido 5 vai 6 locekļu ciklu ar benzola gredzenu orto-stāvoklī;

c) papildus otras hidroksilgrupas ūdeņraža atomu aizvietojot ar
• alkilēngrupu vai alkenilēngrupu, kas veido 5 vai 6 locekļu ciklu ar benzola gredzenu orto-stāvoklī, vai
• metilgrupu;

d) aizvietojot (bet ne obligāti) vienu vai divus aminogrupas ūdeņraža atomus;

e) aizvietojot (bet ne obligāti) ūdeņraža atomu pie oglekļa atoma blakus aminogrupai ar alkilgrupu

0,003 g

1 g

10)

Cikloheksilfenoli

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2-(3-hidroksicikloheksil)fenola:

a) aizvietojot ūdeņraža atomu fenola cikla stāvoklī 5;

b) papildus aizvietojot (bet ne obligāti) vienu vai vairākus ūdeņraža atomus cikloheksilgrupā

0,003 g

1 g

11)

Katinoni    

a)

2-amino-1-fenilpropan-1-ons un jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2-amino-1-fenilpropan-1-ona:

a) aizvietojot vienu vai divus ūdeņraža atomus pie slāpekļa atoma ar alkilgrupu, benzilgrupu vai iekļaujot slāpekļa atomu cikliskā struktūrā;

b) papildus a) aizvietojot ūdeņraža atomu propanona stāvoklī 3 ar alkilgrupu;

c) papildus a) vai b) aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus fenilgrupā ar alkilgrupu, alkoksigrupu, alkilēndioksigrupu, halogēnalkilgrupu vai halogēna atomu;

d) un tā karbonilgrupas atvasinājumi

0,02 g

3 g

b)

pašizgatavots preparāts no efedrīna, kas satur efedronu

1 ml

50 ml

12)

Naftilidēnindēni un naftilmetilindēni

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no 1-naftilidēnindēna vai 1-naftilmetilindēna:

a) aizvietojot (bet ne obligāti) ūdeņraža atomu pie indēna C3 atoma;

b) papildus a) aizvietojot (bet ne obligāti) vienu vai vairākus ūdeņraža atomus naftilgrupā;

c) papildus a) vai b), vai abiem aizvietojot (bet ne obligāti) vienu vai vairākus ūdeņraža atomus indēna ciklā

0,003 g

1 g

13)

Naftilmetilindoli

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no (indol-3-il)(naft-1-il)metāna:

a) aizvietojot (bet ne obligāti) ūdeņraža atomu pie indola slāpekļa atoma;

b) papildus a) aizvietojot (bet ne obligāti) vienu vai vairākus ūdeņraža atomus naftilgrupā;

c) papildus a) vai b), vai abiem aizvietojot (bet ne obligāti) vienu vai vairākus ūdeņraža atomus indola ciklā

0,003 g

1 g

14)

Naftoilindoli

(1H-indol-3-il)(naft-1-il)metanons jeb 3-(1-naftoil)indols un jebkurš savienojums, kas atvasināts no tā:

a) aizvietojot ūdeņraža atomu pie indola slāpekļa atoma ar alkilgrupu, halogēnalkilgrupu, cikloalkilmetilgrupu, cikloalkiletilgrupu, 1-(N-metil-2-piperidinil)-metilgrupu vai 2-(4-morfolinil)-etilgrupu;

b) papildus a) aizvietojot (bet ne obligāti) vienu vai vairākus ūdeņraža atomus naftoilgrupā;

c) papildus a) vai b), vai abiem aizvietojot (bet ne obligāti) vienu vai vairākus ūdeņraža atomus indola ciklā

0,003 g

1 g

15)

Naftoilpiroli

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no 3-(1-naftoil)pirola:

a) aizvietojot (bet ne obligāti) ūdeņraža atomu pie pirola slāpekļa atoma;

b) papildus a) aizvietojot (bet ne obligāti) vienu vai vairākus ūdeņraža atomus pirola ciklā;

c) papildus a) vai b), vai abiem aizvietojot (bet ne obligāti) vienu vai vairākus ūdeņraža atomus naftoilgrupā

0,003 g

1 g

16)

Piperazīni

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no piperazīna:

a) aizvietojot ūdeņraža atomu pie viena slāpekļa atoma ar fenilgrupu, kas aizvietota ar vienu vai vairākiem aizvietotājiem no rindas: alkilgrupa, alkoksigrupa, alkilēndioksigrupa, halogēna atoms, halogēnalkilgrupa;

b) vai aizvietojot ūdeņraža atomu pie viena slāpekļa atoma ar benzilgrupu, kas ir neaizvietota vai aizvietota ar vienu vai vairākiem aizvietotājiem no rindas: alkilgrupa, alkoksigrupa, alkilēndioksigrupa, halogēna atoms, halogēnalkilgrupa;

c) papildus a) vai b) aizvietojot (bet ne obligāti) ūdeņraža atomu pie otra slāpekļa atoma ar alkilgrupu, benzilgrupu vai halogēnalkilgrupu

0,02 g

1 g

17)

Triptamīni

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no beta-(indol-3-il)etānamīna:

a) aizvietojot vienu vai abus aminogrupas ūdeņraža atomus ar alkilgrupu vai alkenilgrupu;

b) papildus a) aizvietojot (bet ne obligāti) ūdeņraža atomu benzola gredzenā ar vienu vai vairākām alkoksigrupām, metilēndioksigrupu, hidroksilgrupu vai tās atvasinājumu

0,02 g

1 g

8.6. Augu maisījums, kas satur šā pielikuma II nodaļas 8.5.punktā minētās vielas jebkurā daudzumā

Nr.

Maisījuma veids

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

izžāvēts

1 g

100 g

2)

nežāvēts

5 g

1 kg

9. Jebkura zāļu forma, kas satur I sarakstā minētās vielas jebkurā daudzumā:

Nr.

Zāļu forma

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

ampulas

2 amp.

10 amp.

2)

tabletes

3 tabl.

10 tabl.

3)

citas zāļu formas

2 gab.

10 gab."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 14.februārī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2013.gada 22.februārī