Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Meža likumā

Izdarīt Meža likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 8.nr.; 2003, 8.nr.; 2005, 5., 10.nr.; 2006, 7.nr.; 2007, 3., 14.nr.; 2008, 24.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 76., 106., 205.nr.; 2011, 173.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Uz šā likuma 12.panta trešajā daļā minētajiem kokiem aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem neattiecas koku ciršanas prasības."

2. Izteikt 12.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Lai nodrošinātu infrastruktūras darbību:

1) ja koku ciršana nepieciešama ārkārtējās situācijās:

a) koku ciršanu var sākt pēc mutvārdu paziņojuma sniegšanas Valsts meža dienestam un Dabas aizsardzības pārvaldei, ja darbība veicama īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, izņemot Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonu un neitrālo zonu,

b) ārkārtējās situācijas seku likvidētājs nedēļas laikā pēc koku ciršanas informē meža īpašnieku vai tiesisko valdītāju;

2) ja koku ciršana nepieciešama situācijās, kad koki ir uzkrituši uz infrastruktūras vai noliekušies tādā mērā, ka tie vai to zari traucē infrastruktūras darbību:

a) koku ciršanu var sākt pēc mutvārdu paziņojuma sniegšanas Valsts meža dienestam un Dabas aizsardzības pārvaldei, ja darbība veicama īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, izņemot Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonu un neitrālo zonu,

b) avārijas situācijas novērsējs nedēļas laikā pēc koku ciršanas informē meža īpašnieku vai tiesisko valdītāju;

3) ja koku ciršana nepieciešama ekspluatācijas aizsargjoslās situācijās, kad koki potenciāli var apdraudēt infrastruktūras darbību, kokus cērt saskaņā ar Aizsargjoslu likumā un attiecīgā objekta aizsargjoslas noteikšanas metodikā norādīto kārtību."

3. Pārejas noteikumos:

20.punktā:

aizstāt vārdus un skaitļus "līdz 2012.gada 31.decembrim" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2013.gada 30.aprīlim";

izslēgt skaitli un vārdus "31.panta otrajā daļā";

papildināt pārejas noteikumus ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Ministru kabinets līdz 2013.gada 31.oktobrim izdod šā likuma 31.panta otrajā daļā minētos noteikumus.";

izslēgt 21.punktā vārdus un skaitļus "bet ne ilgāk kā līdz 2012.gada 31.decembrim";

aizstāt 23.punktā vārdus un skaitļus "līdz 2013.gada 1.janvārim" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2013.gada 31.martam";

aizstāt 25.punktā skaitļus un vārdus "2014.gada 1.janvārī" ar skaitļiem un vārdiem "2015.gada 1.janvārī".

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 24.janvārī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2013.gada 13.februārī