Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā

Izdarīt Iedzīvotāju reģistra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 19.nr.; 2002, 7., 21.nr.; 2005, 22.nr.; 2007, 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 78.nr.; 2011, 21.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ziņu iekļaušana Reģistrā ir:

1) pirmuzskaites dokumenta aizpildīšana;

2) ieraksta izdarīšana Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmā."

2. Papildināt 6.panta pirmo teikumu ar vārdiem "kā arī Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmā izdarīts ieraksts par dzimšanu".

3. 7.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Latvijas Republikas diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība ieraksta ziņas pirmuzskaites veidlapā par Latvijas pilsoni un Latvijas nepilsoni, kas uzturas ārvalstī.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pašvaldība iekļauj Reģistrā ziņas par bērnu līdz triju mēnešu vecumam, izņemot gadījumu, kad bērna dzimšanas brīdī viens no vecākiem ir Latvijas nepilsonis, bet otrs - citas valsts pilsonis vai abi vecāki ir ārzemnieki, kā arī aktualizē Reģistrā iekļautās ziņas par personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Tieslietu ministrija iekļauj Reģistrā ziņas par adoptēto bērnu."

4. Papildināt 10.panta pirmās daļas 31.punktu ar "c" apakšpunktu šādā redakcijā:

"c) termiņš (ja tāds ir), uz kādu tiek iecelts aizbildnis vai aizgādnis, vai persona tiek ievietota audžuģimenē."

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 20.decembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2013.gada 9.janvārī

23.01.2013