Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.872

Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 9.§)
Noteikumi par valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 2013.gadā par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotajām personām
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par valsts budžetu 2013.gadam"
4.panta 1.punkta "b" apakšpunktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā 2013.gadā pašvaldībām piešķir valsts budžeta dotāciju par sociālās aprūpes iestādēs – bērnunamos, veco ļaužu pansionātos un centros – līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotajām personām.

2. Valsts budžeta dotāciju pašvaldībām piešķir, pamatojoties uz pašvaldību datiem par sociālās aprūpes iestādēs – bērnunamos, veco ļaužu pansionātos un centros – līdz 1998.gada 1.janvārim ievietoto personu skaitu.

3. Pašvaldībām, kuras šo noteikumu 2.punktā minētos datus nav iesniegušas Finanšu ministrijā, valsts budžeta dotāciju piešķir, pamatojoties uz Labklājības ministrijas datiem par sociālās aprūpes iestādēs – bērnunamos, veco ļaužu pansionātos un centros – līdz 1998.gada 1.janvārim ievietoto personu skaitu.

4. Ja Valsts kase no pašvaldības saņem informāciju par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim ievietoto personu skaita samazināšanos, Valsts kase pēc šīs informācijas saņemšanas pārtrauc dotācijas pārskaitīšanu pašvaldībai par to personu, kas neatrodas sociālās aprūpes iestādē.

5. Finansējumu par bērnunamos līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotajiem bērniem pašvaldībām piešķir saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu.

6. Finansējumu par veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotajiem iemītniekiem pašvaldībām piešķir saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.

7. Valsts kase nodrošina finansējuma pārskaitīšanu uz attiecīgo pašvaldību kontiem Valsts kasē reizi mēnesī līdz attiecīgā mēneša septītajam datumam 1/12 daļas apmērā no šo noteikumu 1. un 2.pielikumā norādītā finansējuma kopsummas.

8. Pašvaldība līdz 2013.gada 4.janvārim atver kontu valsts budžeta dotācijas saņemšanai vai norāda esošo kontu Valsts kasē.

9. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks
1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.872
Finansējuma sadalījums pašvaldībām 2013.gadā par bērnunamos līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotajiem bērniem

Nr.p.k.

Republikas pilsēta, novads

Līdz 1998.gada 1.janvārim bērnunamos ievietoto bērnu skaits

Dotācijas apmērs (latos)

1.

Jelgava

1

6 000

2.

Jūrmala

1

6 000

3.

Rīga

2

12 000

4.

Ventspils

3

18 000

5.

Bauskas novads

5

30 000

6.

Ērgļu novads

1

6 000

7.

Kokneses novads

4

24 000

8.

Krāslavas novads

1

6 000

9.

Krimuldas novads

1

6 000

10.

Limbažu novads

2

12 000

11.

Ogres novads

1

6 000

12.

Rēzeknes novads

1

6 000

13.

Talsu novads

2

12 000

14.

Ventspils novads

11

66 000

 

KOPĀ:

36

216 000

Finanšu ministrs A.Vilks
2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.872
Finansējuma sadalījums pašvaldībām 2013.gadā par veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotajiem iemītniekiem

Nr.p.k.

Republikas pilsēta, novads

Līdz 1998.gada 1.janvārim veco ļaužu pansionātos un centros ievietoto iemītnieku skaits

Dotācijas apmērs (latos)

1.

Daugavpils

12

36 000

2.

Jūrmala

11

33 000

3.

Rēzekne

12

36 000

4.

Rīga

32

96 000

5.

Valmiera

8

24 000

6.

Ventspils

12

36 000

7.

Aglonas novads

5

15 000

8.

Aizputes novads

9

27 000

9.

Alojas novads

2

6 000

10.

Alūksnes novads

4

12 000

11.

Apes novads

2

6 000

12.

Balvu novads

11

33 000

13.

Bauskas novads

5

15 000

14.

Brocēnu novads

4

12 000

15.

Cēsu novads

7

21 000

16.

Cesvaines novads

2

6 000

17.

Dagdas novads

2

6 000

18.

Daugavpils novads

5

15 000

19.

Engures novads

23

69 000

20.

Ērgļu novads

3

9 000

21.

Inčukalna novads

4

12 000

22.

Ilūkstes novads

1

3 000

23.

Krāslavas novads

2

6 000

24.

Krustpils novads

25

75 000

25.

Kuldīgas novads

2

6 000

26.

Limbažu novads

1

3 000

27.

Ludzas novads

3

9 000

28.

Madonas novads

4

12 000

29.

Mālpils novads

1

3 000

30.

Ogres novads

4

12 000

31.

Olaines novads

1

3 000

32.

Ozolnieku novads

13

39 000

33.

Pāvilostas novads

1

3 000

34.

Raunas novads

2

6 000

35.

Rēzeknes novads

5

15 000

36.

Salacgrīvas novads

1

3 000

37.

Saldus novads

4

12 000

38.

Skrīveru novads

6

18 000

39.

Skrundas novads

4

12 000

40.

Strenču novads

4

12 000

41.

Talsu novads

17

51 000

42.

Tērvetes novads

6

18 000

43.

Vecumnieku novads

4

12 000

 

KOPĀ:

286

858 000

Finanšu ministrs A.Vilks
01.01.2013