Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"

Izdarīt likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 1999, 7., 23.nr.; 2000, 14.nr.; 2002, 12., 23.nr.; 2003, 2.nr.; 2007, 6., 12.nr.; 2008, 13.nr.; 2009, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193.nr.; 2010, 178.nr.; 2011, 167., 199.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 2.pielikuma II nodaļas 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Psihotropās vielas un tās saturošie augi, kuru nelegāla aprite un ļaunprātīga lietošana apdraud veselību:

1)

1-benzilpiperazīns (BZP) 0,02 g 1 g

2)

catha edulis 100 g 10 kg

3)

2,5-dimetoksi-4-bromfenetilamīns (2C-B) 0,02 g 2 g

4)

2,5-dimetoksi-4-etiltiofenetilamīns (2C-T-2) 0,018 g 1,8 g

5)

2,5-dimetoksi-4-jodfenetilamīns (2C-I) 0,018 g 1,8 g

6)

2,5-dimetoksi-4-(n)-propiltiofenetilamīns (2C-T-7) 0,02 g 2 g

7)

1-(3-hlorfenil) piperazīns (mCPP) 0,02 g 1 g

8)

1-(4-hlorfenil) piperazīns (pCPP) 0,02 g 1 g

9)

1-(3,4-metilēndioksibenzil) piperazīns (MDBP) 0,02 g 1 g

10)

1-(4-metoksifenil) piperazīns (MeOPP) 0,02 g 1 g

11)

mitraginīns 0,03 g 3 g

12)

mitragyna speciosa (kratom) 1 g 100 g

13)

salvia divinorum 1 g 100 g

14)

salvinorīns A 0,002 g 0,2 g

15)

1-(3-trifluormetilfenil) piperazīns (TFMPP) 0,02 g 1 g

16)

2,4,5-trimetoksiamfetamīns (TMA-2) 0,03 g 1 g

17)

7-hidroksimitragīns 0,03 g 15 g

171)

sintētisko kanabinoīdu grupas vielas:

CP 47,497 (5-(1,1-dimetilheptil)-2-[(1R,3S)-3-hidroksicikloheksil]-fenols) un tā homologi C6, C8, C9;

HU-210 (1,1-dimetilheptil-11-hidroksitetra hidrokannabinols);

JWH-018 (1-pentil-3-(1-naftoil)indols);

JWH-073 (1-butil-3-(1-naftoil)indols);

JWH-250 (1-pentil-3-( 2-metoksifenilacetil)indols;

JWH-398 (1-pentil-3-(4-hlor-1-naftoil)indols);

JWH-081 (1-pentil-3-(4-metoksi-1-naftoil)indols);

JWH-210 (1-pentil-3-(4-etil-1-naftoil)indols);

JWH-122 (1-pentil-3-(4-metil-1-naftoil)indols);

JWH-203 (1-pentil-3-(2-hlorfenilacetil)indols);

AM-2201 (1-(5-fluoropentil)-3-(1-naftoil)indols);

AM-694 (1-(5-fluoropentil)-3-(2-jodbenzoil)indols);

JWH-019 (1-heksil-3-(1-naftoil)indols);

RCS-4 (1-pentil-3-(4-metoksibenzoil)indols);

JWH-251 (1-pentil-3-(2-metilfenilacetil)indols);

JWH-182 (1-pentil-3-(4-propil-1-naftoil)indols);

JWH-073 4-metil atvasinājums (1-butil-3-(4-metil 1-naftoil)indols);

JWH-200 (1-[2-(4-morfolin)etil]-3-(1-naftoil)indols);

JWH-015 (2-metil-1-propil-3-(1-naftoil)indols);

JWH-007 (2-metil-1-pentil-3-(1-naftoil)indols);

CRA-13 (naftalēn-1-il-(4-pentiloksinaftalēn-1-il)metanons);

JWH-018 adamantoil atvasinājums (1-pentil-3-(1-adamantoil)indols);

JWH-307 (1-pentil-2-(2-fluorofenil)-4-(naftoil)pirols;

JWH-122 fluorpentil atvasinājums (1-(5-fluorpentil)-3-(4-metil-naftoil)indols);

JWH-387 (1-pentil-3-(4-brom-1-naftoil)indols);

JWH-412 (1-pentil-3-(4-fluor-1-naftoil)indols)

0,003 g 1 g

18)

augu maisījums, kas satur 17.1 apakšpunktā minētās vielas jebkurā daudzumā:

a)

izžāvēts 1 g 100 g

b)

nežāvēts 5 g 1 kg

19)

leonotis leonurus:

a)

izžāvēts 1 g 100 g

b)

nežāvēts 5 g 1 kg

20)

nymphaea caerulea:

a)

izžāvēts 1 g 100 g

b)

nežāvēts 5 g 1 kg

21)

mefedrons (4-metilmetkatinons) 0,02 g 3 g

22)

3-fluormetkatinons(3-FMC) 0,02 g 3 g

23)

metilons (3,4-metilēndioksimetkatinons) 0,02 g 3 g

24)

3,4-metilēndioksipirovalerons (MDPV) 0,02 g 3 g

25)

4-metiletilkatinons (4-MEC) 0,02 g 3 g

26)

butilons (β-keto-N-metilbenzodioksolilpropilamīns; bk-MBDB) 0,02 g 3 g

27)

etilkatinons 0,02 g 3 g

28)

4-fluormetkatinons (flefedrons; 4-FMC)s) 0,02 g 3 g

29)

alfa-pirrolidinopropifenons (alfa-PPP) 0,02 g 3 g

30)

metedrons (bk-PMMA; 4-metoksimetkatinons) 0,02 g 3 g

31)

metamfrepamons (dimetilkatinons) 0,02 g 3 g

32)

bufedrons (α-metilaminobutirofenons) 0,02 g 3 g

33)

nafirons (naftilpirovalerons) 0,02 g 3 g

34)

3',4'-metilendioksi-α-pirrolidinobutirofenons (MDPBP) 0,02 g 3 g"

 

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 26.jūlijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 2.augustā