Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Sēklu un šķirņu aprites likumā

Izdarīt Sēklu un šķirņu aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 22.nr.; 2002, 11.nr.; 2003, 22.nr.; 2004, 13., 21.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 3.nr.; 2008, 15.nr.; 2009, 20.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 206.nr.) šādus grozījumus:

1. 2.pantā:

aizstāt 4.punkta "b" apakšpunktā vārdu "novērtēšanu" ar vārdiem "novērtēšanas datubāzes uzturēšanu";

papildināt pantu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) Latvijas Lauksaimniecības universitāte nodrošina augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanu."

2. Papildināt 4.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Valsts augu aizsardzības dienests informāciju par reģistrētajām personām ievieto savā tīmekļa vietnē."

3. Papildināt likumu ar 5.2 pantu šādā redakcijā:

"5.2 pants. Atļauja tirgot sēklu maisījumus dabiskās vides saglabāšanai

Valsts augu aizsardzības dienests lēmumu par atļaujas tirgot sēklu maisījumus dabiskās vides saglabāšanai izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju pieņem 12 mēnešu laikā pēc normatīvajos aktos par lopbarības augu sēklu maisījumiem dabiskās vides saglabāšanai noteiktā iesnieguma iesniegšanas datuma, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc visu minētajos normatīvajos aktos noteikto sēklu kvalitāti apliecinošo dokumentu saņemšanas."

4. 11.1 pantā:

papildināt pirmās daļas 3.punkta otro teikumu pēc vārda "prasības" ar vārdiem "kārtību un izcenojumus";

aizstāt desmitajā daļā vārdus "interneta mājaslapā" ar vārdiem "tīmekļa vietnē".

5. Izteikt 12.1 panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šķirņu sarakstu kārto, uztur un savā tīmekļa vietnē ievieto Valsts augu aizsardzības dienests."

6. Pārejas noteikumos:

aizstāt 13.punktā skaitļus un vārdus "2011.gada 31.decembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2013.gada 31.decembrim";

papildināt pārejas noteikumus ar 15. un 16.punktu šādā redakcijā:

"15. Grozījumi šā likuma 2.panta 4.punkta "b" apakšpunktā attiecībā uz vārda "novērtēšanu" aizstāšanu ar vārdiem "novērtēšanas datubāzes uzturēšanu" stājas spēkā 2012.gada 1.augustā.

16. To augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanu, kuru raža tiek novākta 2012.gadā, Valsts augu aizsardzības dienests nodrošina saskaņā ar tām metodikām, ar kurām šķirņu novērtēšana ir uzsākta."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 21.jūnijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 11.jūlijā

12.07.2012