Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.391

Rīgā 2012.gada 12.jūnijā (prot. Nr.33 48.§)
Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2013.gadam

1. Noteikumi apstiprina kadastrālo vērtību bāzi 2013.gadam.

2. Kadastrālo vērtību bāzi lauku nekustamo īpašumu grupai veido:

2.1. lauksaimniecībā izmantojamās zemes bāzes vērtības lauku apvidos (1.pielikums);

2.2. meža zemes bāzes vērtības lauku apvidos (2.pielikums);

2.3. zemes bāzes vērtības pilsētās nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem, kas noteikti mērķu grupās "Lauksaimniecības zeme" un "Ūdens objektu zeme" (3.pielikums);

2.4. zemes bāzes vērtības pilsētās nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem, kas noteikti mērķu grupā "Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu" (4.pielikums);

2.5. ēku tipu bāzes vērtības (5.pielikums).

3. Kadastrālo vērtību bāzi dzīvojamās apbūves nekustamo īpašumu grupai veido:

3.1. zemes bāzes vērtības (6.pielikums);

3.2. zemes standartplatības un standartplatību korekcijas koeficienti (7.pielikums);

3.3. ēku tipu bāzes vērtības (8.pielikums);

3.4. ēku standartapjomi un apjoma korekcijas koeficienti (9.pielikums);

3.5. telpu grupu bāzes vērtības (10.pielikums).

4. Kadastrālo vērtību bāzi rūpniecības apbūves nekustamo īpašumu grupai veido:

4.1. zemes bāzes vērtības (11.pielikums);

4.2. zemes standartplatības un standartplatību korekcijas koeficienti (12.pielikums);

4.3. ēku tipu bāzes vērtības (13.pielikums);

4.4. ēku standartapjomi un apjoma korekcijas koeficienti (14.pielikums).

5. Kadastrālo vērtību bāzi komercdarbības un sabiedriskās apbūves nekustamo īpašumu grupai veido:

5.1. zemes bāzes vērtības (15.pielikums);

5.2. zemes standartplatības un standartplatību korekcijas koeficienti (16.pielikums);

5.3. ēku tipu bāzes vērtības (17.pielikums);

5.4. ēku standartapjomi un apjoma korekcijas koeficienti (18.pielikums);

5.5. telpu grupu bāzes vērtības (19.pielikums).

6. Kadastrālo vērtību bāzi inženierbūvēm veido inženierbūvju tipu bāzes vērtības (20.pielikums).

7. Šo noteikumu 1., 3. un 5.pielikumā minēto vērtību zonu robežas atbilst lauksaimniecībā izmantojamās zemes vērtību zonējumam, kas izstrādāts 2010.gadā (21.pielikums).

8. Šo noteikumu 2. un 4.pielikumā minēto vērtību zonu robežas atbilst meža zemes vērtību zonējumam, kas izstrādāts 2010.gadā (22.pielikums).

9. Šo noteikumu 6., 7., 8., 9. un 10.pielikumā minēto vērtību zonu robežas atbilst dzīvojamo māju apbūves vērtību zonējumam, kas izstrādāts 2011.gadā (23.pielikums).

10. Šo noteikumu 11., 12., 13., 14. un 20.pielikumā minēto vērtību zonu robežas atbilst rūpnieciskās ražošanas objektu apbūves vērtību zonējumam, kas izstrādāts 2012.gadā (24.pielikums).

11. Šo noteikumu 15., 16., 17., 18. un 19.pielikumā minēto vērtību zonu robežas atbilst komercobjektu apbūves vērtību zonējumam, kas izstrādāts 2009.gadā (25.pielikums).

12. Vērtību zonējumi publicēti Valsts zemes dienesta datu publicēšanas portālā (www.kadastrs.lv) un PDF (Portable Document Format) formātā Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē (www.vzd.gov.lv). Vērtību zonējumi elektronisku dokumentu veidā tiek glabāti Valsts zemes dienesta arhīvā.

13. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 12.jūnija noteikumiem Nr.391
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 12.jūnija noteikumiem Nr.391
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 12.jūnija noteikumiem Nr.391
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
4.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 12.jūnija noteikumiem Nr.391
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
5.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 12.jūnija noteikumiem Nr.391
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
6.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 12.jūnija noteikumiem Nr.391
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
7.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 12.jūnija noteikumiem Nr.391
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
8.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 12.jūnija noteikumiem Nr.391
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
9.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 12.jūnija noteikumiem Nr.391
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
10.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 12.jūnija noteikumiem Nr.391
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
11.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 12.jūnija noteikumiem Nr.391
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
12.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 12.jūnija noteikumiem Nr.391
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
13.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 12.jūnija noteikumiem Nr.391
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
14.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 12.jūnija noteikumiem Nr.391
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
15.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 12.jūnija noteikumiem Nr.391
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
16.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 12.jūnija noteikumiem Nr.391
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
17.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 12.jūnija noteikumiem Nr.391
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
18.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 12.jūnija noteikumiem Nr.391
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
19.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 12.jūnija noteikumiem Nr.391
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
20.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 12.jūnija noteikumiem Nr.391
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
21.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 12.jūnija noteikumiem Nr.391

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
22.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 12.jūnija noteikumiem Nr.391

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
23.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 12.jūnija noteikumiem Nr.391

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
24.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 12.jūnija noteikumiem Nr.391

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
25.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 12.jūnija noteikumiem Nr.391

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
01.01.2013