Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.368

Rīgā 2011.gada 9.novembrī (prot. Nr.41, 11.p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2011.gada 1.augustā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS", vienotais reģistrācijas numurs: 41503008685, juridiskā adrese: Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5451, (turpmāk - SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS") iesniegumu (2011.gada 29.jūlijs Nr.1-4/201) ar tam pievienoto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā, kā arī saņēma papildu informāciju, izmaksu pamatojošos dokumentus un precizētu tarifu projektu 2011.gada 14.septembrī (2011.gada 12.septembris Nr.1-4/262, 2011.gada 12.septembris Nr.1-4/263), papildu informāciju un izmaksu pamatojošos dokumentus 2011.gada 29.septembrī (2011.gada 23.septembris Nr.1-4/278) un 2011.gada 30.septembrī (2011.gada 27.septembris Nr.1-4/284), papildu informāciju, izmaksu pamatojošos dokumentus un precizētu tarifu projektu 2011.gada 21.oktobrī (2011.gada 20.oktobris Nr.1-4/301) un 2011.gada 24.oktobrī (2011.gada 24.oktobris) (turpmāk - tarifu projekts).

Izvērtējot SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" tarifu projektu, Komisija konstatē un secina::

1. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

2. SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2011.gada 11.augustā Daugavpils novada vietējā laikrakstā "Miljons". Priekšlikumi un ieteikumi par iesniegto tarifu projektu Komisijā nav saņemti.

3. 2011.gada 23.septembrī Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā, Komisija rīkoja uzklausīšanas sanāksmi par tarifu projektu, kurā piedalījās SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS", Daugavpils novada domes un laikraksta "Latgales Laiks" pārstāvji, 134 siltumenerģijas lietotāji un Komisijas pārstāvji. Uzklausīšanas sanāksmē tika izteikti priekšlikumi pārskatīt tarifu projektā iekļauto kurināmo veidus un noteikt atsevišķus siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Kalkūnu ciemā un Randenes ciemā, Kalkūnes pagastā. SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" 2011.gada 21.oktobrī un 2011.gada 24.oktobrī iesniegtajā tarifu projekta precizējumā ir veikusi kurināmā izmaksu pārrēķinu, papildus kā kurināmā veidu paredzot arī skaidas. Izvērtējot saņemtos priekšlikumus par atsevišķiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem Kalkūnu ciemā un Randenes ciemā, Komisija secina, ka viens tarifu projekts visā Kalkūnes pagastā ir aprēķināts saskaņā ar Metodiku. Centralizētās siltumapgādes sistēmas Kalkūnu ciemā un Randenes ciemā ir tehniski savstarpēji nesaistītas un saskaņā ar Metodikas 12.1 punktu šādā gadījumā SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" ir tiesīga izvēlēties, vai aprēķināt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus katrai centralizētās siltumapgādes sistēmai atsevišķi.

4. Komisija secina, ka SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" aprēķinātā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekta veidojošās izmaksas ir ekonomiski pamatotas un tarifu projekts ir aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

5. Komisijas 2011.gada 9.novembra padomes sēdē SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" pilnvarotais pārstāvis uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 11., 12.1, 14. un 41.punktu un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo un septīto daļu un trīspadsmito daļu, 20.pantu, 21.panta piekto daļu, Pārejas noteikumu 6.punktu un Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Apstiprināt SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā:

1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 28,46 Ls/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 14,59 Ls/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 1,73 Ls/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.4. siltumenerģijas gala tarifu 44,78 Ls/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa).

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2011.gada 17.decembrī.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Komisija var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs

09.11.2011