Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.87

Rīgā 2011.gada 21.aprīlī (prot. Nr.13, 4.p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "MĒRSRAGA ŪDENS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2011.gada 20.janvārī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "MĒRSRAGA ŪDENS", vienotais reģistrācijas numurs: 41203037401, juridiskā adrese: Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284, (turpmāk - SIA "MĒRSRAGA ŪDENS") 2011.gada 14.janvāra iesniegumu Nr.3/11 ar tam pievienoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, tarifu projekta precizējumus (2011.gada 25.janvāris Nr.4/11, 2011.gada 11.marts Nr.1-8/14) un papildu informāciju (2011.gada 25.janvāris Nr.5/11, 2011.gada 11.marts Nr.1-8/14, 2011.gada 11.aprīlis Nr.1-8/15) (turpmāk - tarifu projekts).

Izvērtējot SIA "MĒRSRAGA ŪDENS" iesniegto tarifu projektu, Komisija konstatē un secina:

1. 2011.gada 20.janvārī SIA "MĒRSRAGA ŪDENS" iesniedza ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projektu 0,54 Ls/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa), kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu 1,24 Ls/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

2. 2011.gada 3.februārī Komisija saņēma tarifu projekta precizējumu (2011.gada 25.janvāris Nr.4/11), kurā ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projekts aprēķināts 0,53 Ls/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa), kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts 1,24 Ls/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

3. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Komisijas 2010.gada 12.maija lēmumu Nr.1/8 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

4. SIA "MĒRSRAGA ŪDENS" paziņojumu par tarifu projekta iesniegšanu Komisijai publicēja 2011.gada 29.janvāra laikrakstā "Talsu Vēstis", 2011.gada 11.februāra laikrakstā "Mērsraga Avīze" un 2011.gada 26.janvārī Mērsraga novada mājaslapā internetā. Priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu nav saņemti ne Komisijā, ne SIA "MĒRSRAGA ŪDENS".

5. 2011.gada 22.februārī Lielā ielā 35, Mērsraga ciemā, Mērsraga novadā, notika uzklausīšanas sanāksme par tarifu projektu, kurā piedalījās Mērsraga novada domes priekšsēdētājs, SIA "MĒRSRAGA ŪDENS" valdes loceklis, Komisijas Kurzemes reģiona nodaļas darbinieki un divi ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji. Uzklausīšanas sanāksmes laikā priekšlikumi un ieteikumi par tarifa projektu netika izteikti.

6. Komisija ir izvērtējusi tarifu projektu un tā veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "MĒRSRAGA ŪDENS" ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

7. Komisijas 2011.gada 21.aprīļa padomes sēdē SIA "MĒRSRAGA ŪDENS" pilnvarotais pārstāvis uzturēja prasību apstiprināt iesniegtos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus no 2011.gada 1.jūnija.

Saskaņā ar Metodikas 7., 8., 11., 12., 13., 27., 62., 67.punktu un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta septīto daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Apstiprināt SIA "MĒRSRAGA ŪDENS" šādus tarifus:

1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,53 Ls/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,24 Ls/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2011.gada 1.jūnijā.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Komisija var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs

21.04.2011