Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.13

Daugavpilī 2011.gada 31.martā

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2000.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.5 "Par pašvaldības nodevām Daugavpils pilsētā"

Apstiprināti Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 31.marta sēdē (prot. Nr.9, 41.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas
15.punktu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.pantu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2000.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.5 "Par pašvaldības nodevām Daugavpils pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 12.01.2001., Nr.7, 13.07.2001., Nr.108, 11.04.2002., Nr.55, 07.06.2002., Nr.86, 18.02.2003., Nr.26, 07.05.2003., Nr.67, 29.10.2003., Nr.151, 25.01.2005., Nr.13, 02.11.2005., Nr.174, 30.08.2006., Nr.138, 01.02.2007., Nr.19, 18.09.2007., Nr.150, 29.02.2008., Nr.34, 28.03.2008., Nr.49, 23.10.2008., Nr.165, 16.12.2008., Nr.195, 18.02.2009., Nr.27, 11.03.2009., Nr.39, 10.09.2009., Nr.144, 27.04.2010., Nr.66, 01.12.2010., Nr.190) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā noteikumu tekstā vārdus "Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības nodaļa" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Komunālās saimniecības pārvalde" (attiecīgā locījumā).

2. Grozījums šo noteikumu 1.punktā stājas spēkā 2011.gada 2.maijā.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.KulakovaDaugavpils pilsētas domes 2011.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr.13 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2000. gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.5 "Par pašvaldības nodevām Daugavpils pilsētā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 15.punktam dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir tās pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt saistošus noteikumus par pašvaldības nodevu ieviešanu un likumā noteiktajos gadījumos noteikt nodokļu apmērus.

Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības nodaļas reorganizācijas procesā ar 2011.gada 2.maiju tiks izveidota jauna iestāde - Komunālās saimniecības pārvalde. Tādējādi nepieciešams precizēt saistošo noteikumu tekstu.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem saistošos noteikumos tiek precizēts institūcijas nosaukums.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova

21.04.2011