Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.9

Daugavpilī 2011.gada 31.martā

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2003.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.1 "Daugavpils pilsētas ielu un laukumu nosaukumu, ēku un dzīvokļu norādes kārtība"

Apstiprināti Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 31.marta sēdē (prot. Nr.9, 37.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 5.punktu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2003.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.1 "Daugavpils pilsētas ielu un laukumu nosaukumu, ēku un dzīvokļu norādes kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 25.04.2003., Nr.63, 14.03.2008., Nr.42, 29.09.2010., Nr.154) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā noteikumu tekstā vārdus "Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības nodaļa" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Komunālās saimniecības pārvalde" (attiecīgā locījumā).

2. Grozījums šo noteikumu 1.punktā stājas spēkā 2011.gada 2.maijā.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.KulakovaDaugavpils pilsētas domes 2011.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr.9 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2003. gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.1 "Daugavpils pilsētas ielu un laukumu nosaukumu, ēku un dzīvokļu norādes kārtība""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 5.punktam dome tiesīga izdot saistošus noteikumus par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu.

Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības nodaļas reorganizācijas procesā ar 2011.gada 2.maiju tiks izveidota jauna iestāde - Komunālās saimniecības pārvalde. Tādējādi nepieciešams precizēt saistošo noteikumu tekstu.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem saistošos noteikumos tiek precizēts institūcijas nosaukums.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova

21.04.2011