Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā

Izdarīt Iedzīvotāju reģistra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 19.nr.; 2002, 7., 21.nr.; 2005, 22.nr.; 2007, 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 78.nr.) šādus grozījumus:

1. 10.panta pirmajā daļā:

izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20) ziņas par dokumentu, kas apliecina laulības reģistrāciju, šķiršanu vai atzīšanu par neesošu:

a) laulības apliecības vai dzimtsarakstu iestādes izdotas laulības šķiršanas apliecības numurs un sērija vai zvērināta notāra taisītas laulības šķiršanas apliecības reģistra numurs, vai civillietas par laulības šķiršanu vai atzīšanu par neesošu numurs,

b) vieta un datums, kur un kad izdota laulības apliecība vai dzimtsarakstu iestāde izdevusi laulības šķiršanas apliecību, vai zvērināts notārs taisījis laulības šķiršanas apliecību, vai pieņemts tiesas nolēmums par laulības šķiršanu vai atzīšanu par neesošu,

c) laulības apliecības vai laulības šķiršanas apliecības, tiesas nolēmuma par laulības šķiršanu vai atzīšanu par neesošu izdevējvalsts un izdevējiestāde vai zvērināts notārs, pie kura šķirta laulība;";

izslēgt 25.punktu.

2. Izteikt 16.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ministru kabinets nosaka Reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanai iesniedzamo ziņu apjomu un kārtību, kādā tās Pārvaldei sniedz:

1) valsts varas institūcijas;

2) valsts pārvaldes iestādes;

3) pašvaldības un to iestādes;

4) tiesas;

5) zvērināti notāri;

6) šā likuma 3.pantā minētās personas."

3. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

"17.pants. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Pārvalde, attiecīgās pašvaldības un Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs savas kompetences ietvaros izsniedz Reģistrā iekļautās ziņas."

4. Papildināt 20.panta otro teikumu pēc vārda "atrodas" ar vārdu "bērnu".

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 20.janvārī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2011.gada 8.februārī

09.02.2011