Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.31

Rīgā 2011.gada 11.janvārī (prot. Nr.3 20.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1247 "Latvijas izcelsmes laukaugu ģenētisko resursu saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 2.panta 1.punkta "e" apakšpunktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1247 "Latvijas izcelsmes laukaugu ģenētisko resursu saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 176.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Latvijas izcelsmes laukaugu un dārzeņu ģenētisko resursu saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumi".

2. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "kārtību, kādā organizē vai veic šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi un pieņem lēmumu par šķirnes pārbaudes rezultātu atzīšanu" ar vārdiem "šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi".

3. Papildināt 1.punkta ievaddaļu aiz vārdiem "(labības, lopbarības augu, biešu, kartupeļu, eļļas augu un šķiedraugu)" ar vārdiem "un dārzeņu".

4. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Audzējot un tirgojot sējas lucernas (Medicago sativa L.), kartupeļu (Solanum tuberosum L.), sīpolu (Allium cepa L.), šalotu (Allium cepa Agregatum), maurloku (Allium schoenoprasum L.), tomātu (Lycopersicon esculentum Mill.), daudzziedu pupiņu (Phaseolus coccineus L.) un dārza pupiņu (Phaseolus vulgaris L.) saglabājamo šķirņu sēklas, ievēro normatīvajos aktos par augu karantīnu noteiktās prasības."

5. Papildināt 6.2.apakšpunktu aiz vārdiem "no laukaugu" ar vārdiem "vai dārzeņu".

6. Izteikt 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"8. Šķirnēm, kas ir aprakstītas pēc morfoloģiskajām pazīmēm (deskriptoriem) un kuru aprakstu ir apstiprinājis Ģenētisko resursu centrs, veic tikai šķirnes viendabīguma pārbaudi saskaņā ar šo noteikumu 7.2.3.apakšpunktu. Šķirnes pēc morfoloģiskajām pazīmēm apraksta un šķirnes viendabīgumu pārbauda institūcijas, kas minētas normatīvajos aktos par institūciju un komercsabiedrību specializāciju lauksaimniecības augu sugu ģenētisko resursu kolekcionēšanā, saglabāšanā, raksturošanā, izvērtēšanā un izmantošanā. Minētās institūcijas šķirnes aprakstā norāda pazīmes, pēc kurām šķirni var atšķirt no līdzīgām šķirnēm.

9. Šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minēto saglabājamās šķirnes pārbaudi veic Augu šķirņu aizsardzības likumā minētā institūcija."

7. Papildināt noteikumus ar 16.1 un 16.2 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Visām normatīvajos aktos par dārzeņu sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību minētajām dārzeņu sugu saglabājamajām šķirnēm pie norādes "Saglabājamā šķirne" pievieno burtus "ST", ja šīs šķirnes sēklas pārbauda tikai kā saglabājamās šķirnes standartsēklas.

16.2 Visām normatīvajos aktos par dārzeņu sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību minētajām dārzeņu sugu saglabājamajām šķirnēm pie norādes "Saglabājamā šķirne" pievieno burtu "C", ja šīs šķirnes sēklas pārbauda kā saglabājamās šķirnes sertificētas sēklas vai kā saglabājamās šķirnes standartsēklas."

8. Aizstāt 18.punktā skaitli un vārdu "3.pielikumā" ar skaitļiem un vārdiem "3. un 3.1 pielikumā".

9. Izteikt 24.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Laukaugu saglabājamās šķirnes sēklu kvalitāte atbilst sertificētu sēklu kategorijas kvalitātes prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par konkrētās sugas sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību."

10. Papildināt noteikumus ar 24.1 un 24.2 punktu šādā redakcijā:

"24.1 Saglabājamās dārzeņu šķirnes sēklas, kas tiek pārbaudītas kā standartsēklas, atbilst šādām prasībām:

24.1 1. sēklas atbilst standartsēklu kvalitātes prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par dārzeņu sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību;

24.1 2. šķirnes tīrība atbilst šo noteikumu 1.pielikumā minētajām prasībām.

24.2 Saglabājamās dārzeņu šķirnes sēklas, kas tiek pārbaudītas kā sertificētas sēklas, atbilst šādām prasībām:

24.2 1. sēklas tiek ražotas, ievērojot dienestam iesniegto šķirnes uzturēšanas shēmu;

24.2 2. sēklas atbilst sertificētu sēklu kategorijas kvalitātes prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par dārzeņu sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību;

24.2 3. šķirnes tīrība atbilst šo noteikumu 1.pielikumā minētajām prasībām."

11. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Saglabājamās šķirnes sēklu kvalitāti apliecina sēklas iesaiņojuma etiķete, kurā ietverta šo noteikumu 4.pielikumā minētā informācija."

12. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Komisijas 2008.gada 20.jūnija Direktīvas 2008/62/EK, ar ko paredz atsevišķas atkāpes saistībā ar to lauksaimniecības savvaļas sugu un šķirņu atzīšanu, kuras dabiskā veidā pielāgotas vietējiem un reģionālajiem apstākļiem un ko apdraud ģenētiska erozija, un minēto savvaļas sugu un šķirņu sēklu un sēklas kartupeļu tirdzniecību;

2) Komisijas 2009.gada 26.novembra Direktīvas 2009/145/EK, ar ko paredz dažas atkāpes attiecībā uz tādu dārzeņu savvaļas sugu un šķirņu atzīšanu, kas ir tradicionāli audzētas noteiktos apvidos un reģionos un ko apdraud ģenētiskā erozija, un tādu dārzeņu šķirņu atzīšanu, kam nav būtiskas vērtības attiecībā uz komerciālu augkopību, bet kas ir izveidotas audzēšanai noteiktos apstākļos un šo savvaļas sugu un šķirņu sēklu tirdzniecībai."

13. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 27.oktobra
noteikumiem Nr.1247

Viendabīguma pārbaudē un pēcpārbaudē maksimāli pieļaujamais šķirnei neatbilstošo (netipisko) augu skaits

Nr.p.k.

Pārbaudāmo augu skaits

Maksimāli pieļaujamais šķirnei neatbilstošo (netipisko) augu skaits

1.

5

1

2.

10

2

3.

15

3

4.

20

4

5.

25

4

6.

30

5

7.

35

6

8.

40

6

9.

45

7

10.

50

8

11.

55

8

12.

60

9

13.

65

10

14.

70

10

15.

75

11

16.

80

12

17.

85

12

18.

90

13

19.

95

13

20.

100

14

21.

105

15

22.

110

15

23.

115

16

24.

120

16

25.

125

17

26.

130

18

27.

135

18

28.

140

19

29.

145

19

30.

150

20

31.

200

26

32.

250

31

33.

300

36

34.

350

41

35.

400

46

36.

450

51

37.

500

56

38.

550

61

39.

600

66

40.

650

71

41.

700

76

42.

750

82

43.

800

87

44.

850

92

45.

900

97

46.

950

102

47.

1000

107

48.

1050

112

49.

1100

117

50.

1150

122

51.

1200

127

52.

1250

132

53.

1300

137

54.

1350

142

55.

1400

147

56.

1450

152

57.

1500

157

58.

1550

162

59.

1600

167

60.

1650

172

61.

1700

177

62.

1750

182

63.

1800

187

64.

1850

192

65.

1900

197

66.

1950

202

67.

2000

207

68.

2050

212

69.

2100

217

70.

2150

222

71.

2200

227

72.

2250

232

73.

2300

237

74.

2350

242

75.

2400

247

76.

2450

252

77.

2500

257

78.

2550

262

79.

2600

267

80.

2650

272

81.

2700

277

82.

2750

282

83.

2800

287

84.

2850

292

85.

2900

297

86.

2950

302

87.

3000

307

88.

3050

312

89.

3100

317

90.

3150

322

91.

3200

327

92.

3250

332

93.

3300

337

94.

3350

342

95.

3400

347

96.

3450

352

97.

3500

357

98.

3550

362

99.

3600

367

100.

3650

372

101.

3700

377

102.

3750

381

103.

3800

386

104.

3850

391

105.

3900

396

106.

3950

401

107.

4000

406"

14. Papildināt noteikumus ar 3.1 pielikumu šādā redakcijā:

"3.1 pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 27.oktobra
noteikumiem Nr.1247

Dārzeņu ģenētisko resursu saglabājamo šķirņu sēklu maksimālais vienā gadā atļautais daudzums tirdzniecībā

Nr.p.k.

Dārzeņu suga

Maksimālā platība dārzeņu ražošanai, kuru var apsēt ar vienas saglabājamās šķirnes sēklām (ha)

Nepieciešamais sēklu daudzums 1 ha apsēšanai vai apstādīšanai (kg)

Vienai šķirnei atļautais maksimālais sēklu daudzums, ko gada laikā atļauts laist tirdzniecībā (kg)

1. Allium cepa L. (Cepa grupa) - sīpoli

40

1.1. sēklas

4,5

180,0

1.2. sīksīpoliņi

1 250,0

50 000,0

2. Allium cepa L. (Agregatum grupa) - šalotes

20

   
2.1. sēklas

4,5

90,0

2.2. veģetatīvi pavairojamais materiāls

1 250,0

25 000,0

3. Allium fistulosum L. - lielloku sīpoli

10

5,5

55,0

4. Allium porrum L. - puravi

20

0,5

10,0

5. Allium sativum L. - ķiploki (veģetatīvi pavairojamais materiāls)

20

800,0

16 000,0

6. Allium schoenoprasum L. - maurloki

10

4,5

45,0

7. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. - kārveles

10

15,0

150,0

8. Apium graveolens L. - selerijas

10

0,5

5,0

9. Asparagus officinalis L. - sparģeļi

10

1,0

10,0

10. Beta vulgaris L. - galda bietes un lapu bietes

20

8,0

160,0

11. Brassica oleracea L. - Briseles kāposti (rožkāposti)

40

0,25

10,0

12. Brassica oleracea L. - brokoļi

40

0,25

10,0

13. Brassica oleracea L. - galviņkāposti

40

0,25

10,0

14. Brassica oleracea L. - kolrābji

40

0,4

16,0

15. Brassica oleracea L. - lapu kāposti

40

0,4

16,0

16. Brassica oleracea L. - Savojas kāposti (virziņkāposti)

40

0,25

10,0

17. Brassica oleracea L. - ziedkāposti

40

0,25

10,0

18. Brassica rapa L. - Ķīnas kāposti

40

0,25

10,0

19. Brassica rapa L. - rāceņi

40

1,8

72,0

20. Capsicum annuum L. - paprika

40

1,0

40,0

21. Cichorium endivia L. - endīvijas

10

1,5

15,0

22. Cichorium intybus L. - Vitlufa cigoriņi, sakņu cigoriņi, lapu cigoriņi

40

3,5

140,0

23. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - arbūzi

20

4,0

80,0

24. Cucumis melo L. - melones

40

4,0

160,0

25. Cucumis sativus L. - gurķi

20

3,5

70,0

26. Cucurbita maxima Duchesne - lielaugļu ķirbji

40

4,0

160,0

27. Cucurbita pepo L. - kabači

20

4,5

90,0

28. Cynara cardunculus L. - lapu artišoki

40

0,8

32,0

29. Daucus carota L. - burkāni

40

1,2

48,0

30. Foeniculum vulgare Mill. - fenheļi

20

0,3

6,0

31. Lactuca sativa L. - dārza salāti

40

1,5

60,0

32. Lycopersicon esculentum Mill. - tomāti

40

0,15

60,0

33. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - pētersīļi

10

1,5

15,0

34. Phaseolus coccineus L. - daudzziedu pupiņas

10

120,0

1 200,0

35. Phaseolus vulgaris L. - dārza pupiņas

40

120,0

4 800,0

36. Pisum sativum L. (partim) - zirņi, izņemot sējas zirņus

40

180,0

7 200,0

37. Raphanus sativus L. - redīsi

10

25,0

250,0

38. Raphanus sativus L. - rutki

10

6,0

60,0

39. Rheum rhabarbarum L. - rabarberi

10

2,0

20,0

40. Scorzonera hispanica L. - melnsaknes

10

15,0

150,0

41. Solanum melongena L. - baklažāni

20

0,2

4,0

42. Spinacia oleracea L. - spināti

20

30,0

600,0

43. Valerianella locusta L. Laterr. - lauka salāti

10

2,0

20,0

44. Vicia faba L. (partim) - dārza pupas

40

200,0

800,0

45. Zea mays L. (partim) - cukurkukurūza

10

4,5

45,0"

15. Izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 27.oktobra
noteikumiem Nr.1247

Etiķetes saturs

1. Norāde "Eiropas Savienības tiesību akti" (var lietot arī "ES tiesību akti").

2. Informācija par saiņotāju:

2.1. juridiskās personas:

2.1.1. nosaukums;

2.1.2. juridiskā adrese;

2.2. fiziskās personas:

2.2.1. vārds, uzvārds;

2.2.2. dzīvesvietas adrese.

3. Šķirne.

4. Suga.

5. Sēklu saiņotāja piešķirtais sēklu partijas identifikācijas numurs.

6. Ražotājvalsts nosaukums vai tā abreviatūra.

7. Norāde:

7.1. laukaugu šķirnēm - "Saglabājamā šķirne";

7.2. dārzeņu šķirnēm - "Saglabājamās šķirnes sertificētas sēklas", ja sēklu kvalitāte atbilst sertificētu sēklu kategorijas kvalitātes prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par dārzeņu sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību;

7.3. dārzeņu šķirnēm - "Saglabājamās šķirnes standartsēklas", ja sēklas atbilst standartsēklu kvalitātes prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par dārzeņu sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību.

8. Saiņošanas mēnesis un gads vai pēdējā sēklu kvalitātes parauga ņemšanas mēnesis un gads*.

9. Deklarētā neto vai bruto masa vai deklarētais tīro sēklu skaits*.

10. Ja ir norādīta masa un ir lietoti granulēti augu aizsardzības līdzekļi, dražējamie materiāli vai citas piedevas, norāda piedevu nosaukumu, kā arī aptuvenās proporcijas starp sēklu masu un kopējo masu.

Piezīme. * Kartupeļiem etiķetē nenorāda šā pielikuma 8.punktā minēto pēdējā sēklu kvalitātes parauga ņemšanas mēnesi un gadu un šā pielikuma 9.punktā minēto deklarēto tīro sēklu skaitu."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministra vietā -
satiksmes ministrs U.Augulis