Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ķīmisko vielu likumā

Izdarīt Ķīmisko vielu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 10.nr.; 2000, 3.nr.; 2001, 22.nr.; 2003, 23.nr.; 2005, 15.nr.; 2007, 24.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 182., 194.nr.) šādus grozījumus:

1. 4.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Vides ministrija un tās padotībā esošās uzraudzības un kontroles iestādes kontrolē darbības ar ķīmiskajām vielām, maisījumiem, ķīmiskajām vielām izstrādājumos un biocīdiem ražošanā un profesionālā lietošanā, izņemot šā panta pirmajā daļā minētos gadījumus, un uzrauga šo darbību atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem vides aizsardzības jomā. Vides ministrija deleģē valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk - centrs) valsts pārvaldes uzdevumu izdot ar ķīmisko vielu vai maisījumu, arī biocīdu, reģistrāciju, pagaidu reģistrāciju vai lietošanas atļauju izsniegšanu saistītus administratīvos aktus. Centra izdotos lēmumus var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā, bet Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Centrs ražotāja vai importētāja iesniegumu biocīda reģistrācijai, pagaidu reģistrācijai, lietošanas atļaujas vai inventarizācijas numura saņemšanai izvērtē par maksu saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu cenrādi.";

aizstāt 3.1 daļā vārdus "Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"" ar vārdu "Centrs";

papildināt 3.1 daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) ir kompetentā iestāde attiecībā uz darbībām ar biocīdiem."

2. Izslēgt 10.panta ceturto daļu.

3. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 16.februāra direktīvas 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū."

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 21.oktobrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 10.novembrī