Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.960

Rīgā 2010.gada 12.oktobrī (prot. Nr.52 17.§)
Kārtība, kādā novērtējama mājputnu gaļas un olu atbilstība klasifikācijas un kvalitātes prasībām
Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā novērtējama mājputnu gaļas un olu atbilstība klasifikācijas un kvalitātes prasībām.

2. Mājputnu gaļas un olu klasifikācijas un kvalitātes prasības atbilstoši tirdzniecības standartiem nosaka:

2.1. Komisijas 2008.gada 16.jūnija Regula (EK) Nr. 543/2008 par kārtību, kādā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz mājputnu gaļas tirdzniecības standartiem (turpmāk – regula Nr. 543/2008);

2.2. Komisijas 2008.gada 23.jūnija Regula (EK) Nr. 589/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 īstenošanai attiecībā uz olu tirdzniecības standartiem (turpmāk – regula Nr. 589/2008).

3. Noteikumi neattiecas uz mājputnu gaļu un olām, ko nelielā daudzumā piegādā tieši galapatērētājam vai mazumtirdzniecības uzņēmumam, kas šo gaļu vai olas piegādā tieši galapatērētājam.

4. Kompetentās iestādes uzraudzības un kontroles funkcijas attiecībā uz regulas Nr. 543/2008 un regulas Nr. 589/2008 prasību piemērošanu veic Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – dienests).

5. Dienests:

5.1. no katras pārbaudāmās partijas izlases veidā ņem mājputnu gaļas paraugu un izvērtē pārbaudāmās partijas atbilstību regulas Nr. 543/2008 8.pantā minētajām prasībām;

5.2. pārbauda mājputnu gaļas marķējuma atbilstību regulas Nr. 543/2008 4., 5., 10. un 11.pantā minētajām prasībām;

5.3. izlases veidā saskaņā ar regulas Nr. 589/2008 24.pantu ņem olu paraugus un izvērtē to atbilstību tirdzniecības standartiem.

6. Dienests saskaņā ar regulas Nr. 543/2008 15.panta 2.punktu ir par kautuves uzraudzību atbildīgā iestāde attiecībā uz ūdens satura pārbaudēm cāļu gaļā.

7. Kautuve dienesta pilnvarota veterinārārsta uzraudzībā veic absorbētā ūdens satura pārbaudes svaigu cāļu liemeņos vai ūdens satura pārbaudes saldētā un ātri sasaldētā cāļu gaļā saskaņā ar regulas Nr. 543/2008 16.panta 1. vai 4.punktu un absorbētā ūdens satura pārbaudes vistu un tītaru liemeņos saskaņā ar regulas Nr. 543/2008 20.panta 2.punkta "a" apakšpunktu.

8. Dienests veic saldētas un ātri sasaldētas cāļu gaļas ūdens satura pārbaudes saskaņā ar regulas Nr. 543/2008 16.panta 2.punktu.

9. No trešajām valstīm ievestajai saldētai un ātri sasaldētai cāļu gaļai ūdens satura pārbaudei paredzētos paraugus dienests ņem muitošanas laikā.

10. Dienests saskaņā ar regulas Nr. 543/2008 20.panta 2.punktu uzrauga kautuves un sadalīšanas uzņēmumus attiecībā uz absorbētā ūdens daudzuma kontroli mājputnu liemeņos, kuri paredzēti svaigu, saldētu un ātri sasaldētu izcirtņu ražošanai.

11. Dienests veic saldētu un ātri sasaldētu mājputnu izcirtņu ūdens satura pārbaudes saskaņā ar regulas Nr. 543/2008 20.panta 3.punktu.

12. Dienests izstrādā un veic regulas Nr. 543/2008 18.panta 2.punktā minētos praktiskos pasākumus attiecībā uz ūdens satura pārbaudi cāļu gaļā.

13. Dienests piešķir olu ražotājam atbrīvojumu no prasības marķēt pārtikas olas ar ražotāja kodu saskaņā ar regulas Nr. 589/2008 8.panta 2.punktu un 11.panta 1.punktu.

14. Dienests nosūta Eiropas Komisijai informāciju:

14.1. katru gadu līdz 1.aprīlim – saskaņā ar regulas Nr. 589/2008 31.pantu;

14.2. piecu darbdienu laikā pēc pārkāpumu konstatēšanas – saskaņā ar regulas Nr. 589/2008 32.pantu;

14.3. saskaņā ar regulas Nr. 543/2008 11.panta 4.punktu;

14.4. saskaņā ar regulas Nr. 543/2008 17.panta 5.punkta pirmo un otro rindkopu.

15. Zemkopības ministrija nosūta Eiropas Komisijai informāciju saskaņā ar regulas Nr. 543/2008 11.panta 5.punktu un 18.panta 2.punktu un regulas Nr. 589/2008 37.pantu.

16. Valsts references laboratorijas funkcijas veic valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministra vietā –labklājības ministrs U.Augulis
16.10.2010