Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par citas valsts teritorijā esošas nekustamā īpašuma zemes daļas kompensēšanu

1.pants. (1) Kompensēt nekustamā īpašuma “Gobu sala” (kadastra Nr.36680050006, reģistrēts Liepnas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.479, atrodas Alūksnes novadā, Liepnas pagastā) (turpmāk — nekustamais īpašums) zemes daļu 8,2 hektāru platībā (kadastra apzīmējums 36680050006), kas pēc Latvijas Republikas valsts robežas noteikšanas atrodas ārpus Latvijas Republikas teritorijas, ar neapbūvētu, zemesgrāmatā neierakstītu zemesgabalu no valstij piekritīgās zemes citā vietā.

(2) Kā kompensācija tiek piešķirta valstij Zemkopības ministrijas personā piekritīgā zemes vienība apmēram 8,5 hektāru platībā (vairāk vai mazāk — cik izrādīsies pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) ar kadastra apzīmējumu 36680050014, kura ir atdalīta no valstij piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36680050034 un atrodas Alūksnes novada Liepnas pagastā (turpmāk — piešķirtais zemesgabals).

2.pants. Nekustamā īpašumā esošo zemes daļu (kadastra apzīmējums 36680050006), kas atrodas Latvijas Republikas teritorijā (turpmāk — atlikušais zemesgabals), un piešķirto zemesgabalu uzmēra par valsts budžeta līdzekļiem, un valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts mērnieks” to iekļauj 2010.gadā uzmērāmo zemes vienību sarakstā “Alūksnes, Apes novads (bij. Alūksnes rajona teritorija)”. Zemes kadastrālās uzmērīšanas darbi tiek veikti atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem.

3.pants. Atlikušā zemesgabala un piešķirtā zemesgabala robežu grafiskā attēlojuma sastādīšanai izmanto Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus par zemesgabala konfigurāciju saskaņā ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 36680050006 robežu shēmu (likuma 1.pielikums) un zemes vienības kadastra apzīmējumu 36680050014 robežu shēmu (likuma 2.pielikums).

4.pants. (1) Valsts zemes dienests reģistrē atlikušā zemesgabala zemes robežu plānu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un, pamatojoties uz šo likumu, iesniedz zemesgrāmatu nodaļai nostiprinājuma lūgumu tiesību pārgrozīšanai.

(2) Nekustamā īpašuma īpašnieks reģistrē piešķirtā zemesgabala zemes robežu plānu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un, pamatojoties uz šo likumu, iesniedz zemesgrāmatu nodaļai nostiprinājuma lūgumu nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā.

(3) Par šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto darbību veikšanu zemesgrāmatu kancelejas nodeva un valsts nodeva netiek iekasēta.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 9.septembrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 17.septembrī
Likuma “Par citas valsts teritorijā esošas
nekustamā īpašuma zemes daļas kompensēšanu”
1.pielikums
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36680050006 robežu shēma

Likuma “Par citas valsts teritorijā esošas
nekustamā īpašuma zemes daļas kompensēšanu”
2.pielikums
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36680050014 robežu shēma