Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.65

Rīgā 2010.gada 13.aprīlī (prot. Nr.31, 16.§)

Grozījumi Rīgas domes 2006.gada 1.augusta saistošajos noteikumos Nr.51 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 4.punktu
un 43.panta pirmās daļas 7.punktu, likuma "Par nodokļiem un nodevām"
10.panta trešo daļu un 12.panta pirmās daļas 7.punktu un
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas
" 12.punktu un 16.4.apakšpunktu

1. Izdarīt Rīgas domes 2006.gada 1.augusta saistošajos noteikumos Nr.51 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā" šādus grozījumus:

1.1. izteikt nodaļā "Lietotie termini" terminu "Izkārtne" šādā redakcijā:

"Izkārtne - vizuālā informācija, kas izvietota tieši pie jebkuras iestādes (arī valsts un pašvaldības), fiziskās vai juridiskās personas komercdarbības veikšanas vietas un informē par tās veiktās darbības raksturu (piemēram, prokuratūra, skola, veikals, viesnīca, banka, darbnīca, rūpnīca, birojs u.c.), darba laiku. Izkārtnē var tikt ietverti citi saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešamie dati par iestādes, uzņēmuma vai komersanta nosaukumu, pārdodamās produkcijas sortimentu, pakalpojumu veidiem.";

1.2. izteikt nodaļā "Lietotie termini" terminu "Mobilā reklāma" šādā redakcijā:

"Mobilā reklāma - reklāma kustībā, uz speciāli reklāmai izgatavotām vai izmantotām konstrukcijām uz transportlīdzekļa, reklāma uz cilvēku pārnēsājamiem stendiem, transparentiem.";

1.3. svītrot nodaļā "Lietotie termini" terminu "Publiska vieta";

1.4. izteikt nodaļā "Lietotie termini" terminu "Reklāmas akcija" šādā redakcijā:

"Reklāmas akcija - pasākums, kad publiski pilsētas vidē tiek izplatīta informācija, kuras mērķis ir radīt patērētājos un pircējos interesi par pārdodamo produkciju, pakalpojumu veidiem, idejām, kā arī par objektiem, kuros noris tirdzniecība, par pakalpojumu sniegšanu vai arī citiem pasākumiem saimnieciskās darbības uzlabošanai, ienākumu gūšanai vai popularitātes palielināšanai.";

1.5. izteikt nodaļā "Lietotie termini" terminu "Slietnis" šādā redakcijā:

"Slietnis - neliels (līdz 1,5 m augsts), mobils informatīvs objekts, kas tiek izvietots pie jebkuras iestādes, organizācijas vai saimnieciskās darbības veikšanas vietas tikai tās darba laikā.";

1.6. svītrot saistošo noteikumu 42.1punktu;

1.7. svītrot saistošo noteikumu 42.2punktu.

2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

Rīgā 2010.gada 16.aprīlī