Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 06.10.2012. - 31.12.2013. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.1432

Rīgā 2009.gada 15.decembrī (prot. Nr.88 23.§)
Noteikumi par Malnavas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka Malnavas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Malnavas koledža sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 2.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1432
Malnavas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums MK 02.10.2012. noteikumu Nr.675 redakcijā)

 Nr.p.k.

 Maksas pakalpojuma veids

 Mērvienība

 Cena bez PVN (Ls)

 PVN (Ls)

 Cena ar PVN (Ls)

1.

Dienesta viesnīcas pakalpojumi      

1.1.

īres maksa

  

1.1.1.

izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupā
(atvieglojumi 50 % apmērā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, bērniem no daudzbērnu ģimenēm un izglītojamiem, kuru ģimenei piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai)
viena vieta mēnesī

6,00 

0,00* 

6,00

1.1.2.

izglītojamiem, kas mācās vai studē maksas grupā viena vieta mēnesī

 30,00

 0,00*

 30,00

1.1.3.

koledžas darbiniekiem istaba mēnesī

36,30

 0,00*

36,30

1.1.4.

citām personām viena vieta mēnesī

100,00

0,00*

100,00

1.1.5.

īslaicīga gultas vietas īre (līdz septiņām diennaktīm)

1.1.5.1.

izglītojamiem viena vieta diennaktī

 5,00

 0,00*

 5,00

1.1.5.2.

citām personām viena vieta diennaktī

 8,00

 0,96**

 8,96

1.2.

veļas mašīnas izmantošana (izglītojamiem) viena mazgāšana

 1,00

 0,21

 1,21

1.3.

datora (ar interneta pieslēgumu) izmantošana  

1.3.1.

izglītojamiem viena stunda

 0,30

 0,06

 0,36

1.3.2.

citām personām viena stunda

 0,60

 0,13

 0,73

2.

Kancelejas pakalpojumi  

  

  

  

2.1.

kopēšana (A4 formāts) (izglītojamiem) viena lapa

 0,05

 0,01

 0,06

2.2.

kopēšana (A3 formāts) (izglītojamiem) viena lapa

 0,07

0,01

 0,08

2.3.

brošēšana ar spirāli (izglītojamiem) viena vienība

 0,50

0,11 

 0,61

2.4.

lapas izdrukāšana (izglītojamiem) viena lapa

 0,10

0,02 

 0,12

2.5.

faksa aparāta lietošana (izglītojamiem) viena lapa

 0,20

 0,04 

 0,24

2.6.

arhīva dokumentu, izziņu sagatavošana un izsniegšana

  

2.6.1.

arhīva dokumentu izsniegšana divu nedēļu laikā viens komplekts

3,00

0,00***

3,00

2.6.2.

arhīva dokumentu izsniegšana divu darbdienu laikā viens komplekts

 8,00

 0,00***

 8,00

2.6.3.

izziņas izsniegšana viena izziņa

 1,50

 0,00***

 1,50

2.6.4.

ar izglītības procesu saistītās dokumentācijas dublikāta izdrukas izsniegšana viena vienība

 4,00

 0,00***

 4,00

3.

Citi pakalpojumi

  

3.1.

galdnieku darbnīcas pakalpojumi viena stunda vienai personai

 21,00

 4,41

25,41

3.2.

telpu noma semināriem un citiem pasākumiem kvadrātmetrs stundā

 0,50

 0,11

 0,61

3.3.

sporta zāles izmantošana

3.3.1.

vienai personai viena stunda

 2,54

 0,53

 3,07

3.3.2.

visas sporta zāles noma viena stunda

30,00

6,30

36,30

3.4.

transportlīdzekļu noma (citām personām)

    

3.4.1.

traktors MTZ-80 vai JUMZ-6L viena stunda

 4,23

 0,89

5,12

3.4.2.

traktors DT-75 viena stunda

 9,32

 1,96

 11,28

3.4.3.

traktors T-40 vai T-25 viena stunda

 2,96

 0,62

 3,58

3.4.4.

kravas automobilis viens kilometrs

 0,25

 0,05

 0,30

3.4.5.

vieglā automašīna viens kilometrs

0,17

0,03

0,20

3.5.

lauksaimniecības tehnikas izmantošana (citām personām)  

3.5.1.

aršanai, kultivēšanai (viena kārta), graudu sēšanai, smidzināšanai, minerālmēslu izkliedēšanai viena stunda

 9,32

 1,96

 11,28

3.5.2.

zāles pļaušanai viena stunda

 4,23

 0,89

 5,12

3.5.3.

savācējpiekabes izmantošana, graudu kulšana viena stunda

 9,32

 1,96

 11,28

3.6.

graudu kaltēšana viena tonna

 7,62

 1,60

 9,22

3.7.

graudu kodināšana viena tonna

 3,38

 0,71

 4,09

4.

Vērtējums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu

4.1.

iesniegto dokumentu izvērtēšana un lēmuma sagatavošana vienai personai

20,28

0,00***

20,28

4.2.

pārbaudījumi

4.2.1

ieskaite viena ieskaite 3,28 0,00*** 3,28

4.2.2

eksāmens viens eksāmens 6,56 0,00*** 6,56

4.2.3

praktisko darba iemaņu pārbaude viena pārbaude 27,26 0,00*** 27,26

Piezīmes.

1. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.panta pirmās daļas 14.punkta "a" apakšpunktu.

2. ** Tiek piemērota samazinātā pievienotās vērtības nodokļa likme 12 % apmērā saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.2 panta 22.punktu.

3. *** Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.panta pirmās daļas 4.punktu.

06.10.2012