Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 16.11.2012. - 31.12.2013. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.1431

Rīgā 2009.gada 15.decembrī (prot. Nr.88 22.§)
Noteikumi par profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 13.11.2012. noteikumiem Nr.761)

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

(Grozīts ar MK 13.11.2012. noteikumiem Nr.761)

2. Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža" sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

(Grozīts ar MK 13.11.2012. noteikumiem Nr.761)

3. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 2.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1431
Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums MK 13.11.2012. noteikumu Nr.761 redakcijā)

Nr.
p.k.

Maksas pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (Ls)

PVN
(Ls)

Cena ar PVN (Ls)

1. Dienesta viesnīcas pakalpojumi        
1.1. īres maksa        
1.1.1. izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupā

(atvieglojumi 50 % apmērā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, bērniem no daudzbērnu ģimenēm un izglītojamiem, kuru ģimenei piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai)

viena gultas vieta mēnesī

10,00

0,00*

10,00

1.1.2. koledžas darbiniekiem istaba mēnesī

30,00

0,00*

30,00

1.1.3. īslaicīga gultas vietas īre (līdz septiņām diennaktīm) izglītojamiem viena gultas vieta diennaktī

5,00

0,00*

5,00

1.1.4. ārpus mācību laika (vasarā) izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupā viena gultas vieta mēnesī

30,00

0,00*

30,00

1.2. veļas mašīnas izmantošana viena mazgāšanas reize

1,00

0,21

1,21

1.3. datora (ar interneta pieslēgumu) izmantošana izglītojamiem viena stunda

0,30

0,06

0,36

2. Kancelejas pakalpojumi        
2.1. kopēšana (A4 formāts) (izglītojamiem) viena lapa

0,05

0,01

0,06

2.2. kopēšana (A3 formāts) (izglītojamiem) viena lapa

0,07

0,01

0,08

2.3. brošēšana ar spirāli (izglītojamiem) viena vienība

0,52

0,09

0,61

2.4. lapas izdrukāšana (izglītojamiem) viena lapa

0,10

0,02

0,12

2.5. arhīva dokumentu, izziņu sagatavošana un izsniegšana        
2.5.1. divu nedēļu laikā viens komplekts

3,00

0,00**

3,00

2.5.2. divu darbdienu laikā viens komplekts

8,00

0,00**

8,00

2.5.3. izziņas izsniegšana viena izziņa

1,50

0,00**

1,50

2.6. apliecību (piemēram, studentu apliecības) sagatavošana un izsniegšana viena vienība

3,00

0,00**

3,00

2.7. ar izglītības procesu saistītās dokumentācijas dublikāta izdruku izsniegšana viena vienība

4,00

0,00**

4,00

2.8. reflektantu dokumentu pieņemšana un reģistrēšana viens reflektants

8,00

0,00**

8,00

3. Ar izglītības procesu saistītie pakalpojumi (maksājumi par akadēmisko parādu kārtošanu)        
3.1. noslēguma pārbaudījums (eksāmens) viens pārbaudījums

11,00

0,00**

11,00

3.2. ieskaite (arī atkārtota) viens pārbaudījums

7,50

0,00**

7,50

3.3. atkārtota kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana viens kvalifikācijas darbs

130,00

0,00**

130,00

3.4. iestājeksāmens viens eksāmens

10,00

0,00**

10,00

3.5. iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšana        
3.5.1. iesniegto dokumentu izvērtēšana un lēmuma sagatavošana viens lēmums

11,50

0,00**

11,50

3.5.2. pārbaudījumi        
3.5.2.1. ieskaite (tai skaitā praktisko darba iemaņu pārbaude) viena ieskaite

8,50

0,00**

8,50

3.5.2.2. eksāmens (tai skaitā praktisko darba iemaņu pārbaude) viens eksāmens

12,00

0,00**

12,00

3.5.3. konsultācija viena konsultācija

11,00

0,00**

11,00

3.6. sagatavošanas kursi viena akadēmiskā stunda

10,00

0,00**

10,00

4. Citi pakalpojumi        
4.1. telpu noma        
4.1.1. semināriem un citiem pasākumiem kvadrātmetrs stundā

0,50

0,11

0,61

4.1.2. sporta un trenažieru zāles izmantošana        
4.1.2.1. visas sporta un trenažieru zāles izmantošana viena stunda

30,00

6,30

36,30

4.1.2.2. vienai personai viena stunda

3,00

0,63

3,63

4.1.3. aktu zāle viena stunda

30,00

6,30

36,30

4.2. transportlīdzekļu noma        
4.2.1. kravas automobilis viena stunda

0,25

0,05

0,30

4.2.2. mikroautobuss vai vieglā automašīna viena stunda

0,17

0,04

0,21

Piezīmes.

1. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.panta pirmās daļas 14.punkta "a" apakšpunktu.

2. ** Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.panta pirmās daļas 4.punktu.

16.11.2012