Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 15.11.2013. - 18.10.2018. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.22

Rīgā 2001.gada 16.janvārī (prot. Nr.3 10.§)
Noteikumi par higiēnas prasībām kosmētiskajiem kabinetiem
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka higiēnas prasības kosmētiskajiem kabinetiem, saloniem un citiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuros sniedz skaistumkopšanas pakalpojumus, izmantojot fiziskās, fizikālās un ķīmiskās metodes (turpmāk - kosmētiskie kabineti).

(Grozīts ar MK 08.04.2008. noteikumiem Nr.253)

1.1 Darba telpu mikroklimatu (gaisa relatīvo mitrumu un gaisa kustības ātrumu), vēdināšanu, apgaismojumu, darbinieku ģērbtuves un atpūtas telpas un pirmās palīdzības aptieciņu nodrošina atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām darba vietās.

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1282 redakcijā)

2. Par šo noteikumu ievērošanu ir atbildīgs kosmētiskā kabineta vadītājs.

3. Šo noteikumu izpildi kontrolē Veselības inspekcija.

(Grozīts ar MK 08.04.2008. noteikumiem Nr.253)

II. Kosmētiskā kabineta telpas

4. Kosmētiskos kabinetus izvieto publiskās vai dzīvojamās ēkās.

5. Kosmētiskajā kabinetā ir šādas telpas:

5.1. uzgaidāmā telpa vai norobežota vieta klienta virsdrēbju novietošanai;

5.2. darba telpa;

5.3. (svītrots ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1282);

5.4. sanitārās telpas (tualete - arī klientu lietošanai).

6. Telpu apdarei, aprīkojumam un darba virsmām izmanto viegli kopjamus, dezinficējamus materiālus.

III. Prasības kosmētiskā kabineta telpu aprīkojumam, iekārtām un darba piederumiem

7. Darba telpā ir roku mazgātne, pie kuras novieto šķidrās ziepes, roku dezinfekcijas līdzekli un roku žāvētāju vai vienreizējās lietošanas dvieļus.

8. Darba telpā ir kosmētiskais krēsls (kušete), regulējamais krēsls, instrumentu un kosmētisko līdzekļu galdiņš, skapis veļai, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem, atkritumu tvertne ar vāku un, ja nepieciešams, ledusskapis kosmētisko preparātu glabāšanai.

(Grozīts ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1282)

9. Kosmētiskajā kabinetā izmanto instrumentus, materiālus un profesionālas iekārtas, kurām ir ražotāja produkcijas kvalitāti apliecinošs dokuments, lietošanas instrukcijas, kā arī iekārtas tehniskā dokumentācija atbilstoši normatīvajiem aktiem.

10. Katra klienta apkalpošanai lieto atsevišķu salvešu un dvieļu komplektu.

11. Katrā darba vietā ir ne mazāk kā divi instrumentu komplekti.

12. Ja, sniedzot pakalpojumus, tiek traumēta āda, lieto vienreizējas lietošanas sterilus materiālus un pārsējus, kā arī antiseptiskus un asiņošanu apturošus līdzekļus.

IV. Ūdensapgāde, kanalizācija, apkure, vēdināšana un apgaismojums

13. Kosmētiskajā kabinetā ierīko kanalizāciju un nodrošina nepārtrauktu aukstā un karstā ūdens padevi.

14. Pievadāmā ūdens kvalitāte atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām.

15. (Svītrots ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1282)

16. Gaisa temperatūra kosmētiskā kabineta darba telpā nav zemāka par 18 °C.

(Grozīts ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1282)

17. (Svītrots ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1282)

V. Kosmētiskā kabineta telpu, iekārtu un darba piederumu uzturēšanas un dezinfekcijas kārtība

18. Kosmētiskā kabineta telpas regulāri uzkopj, izmantojot mazgāšanas līdzekļus. Sanitārās telpas uzkopj ar atbilstoši marķētu uzkopšanas inventāru.

19. Virsmas, uz kurām ir nokļuvušas asinis vai citi bioloģiskie šķidrumi, apstrādā ar dezinfekcijas līdzekli, ievērojot tā lietošanas instrukciju.

20. Visas telpas un tajās izvietoto aprīkojumu uztur tīrībā un kārtībā.

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1282 redakcijā)

21. Kosmētisko krēslu (kušeti) pārklāj ar vienreizējas lietošanas palagu vai auduma palagu. Palagu nomaina pēc katra klienta apkalpošanas (auduma palagu ievieto netīrās veļas tvertnē).

22. Lietoto veļu savāc un līdz mazgāšanai glabā atsevišķā maisā vai aizvākojamā tvertnē. Tīro veļu glabā atsevišķi šim nolūkam paredzētā vietā.

23. Izmantotos daudzreizējās lietošanas instrumentus (priekšmetus) pēc katra klienta apkalpošanas mazgā un dezinficē šim nolūkam paredzētā traukā, bet instrumentus, kas var radīt ādas bojājumus, sterilizē, ievērojot instrukcijā noteikto sterilizācijas režīmu.

24. Izmantotos vienreizējās lietošanas priekšmetus (piemēram, instrumentus, vates tamponus, marles saites) ievieto aizvākojamā atkritumu tvertnē. Asos priekšmetus (piemēram, šļirču adatas, žiletes, saplēstus stikla priekšmetus) ievieto atsevišķā šim nolūkam paredzētā aizvākojamā tvertnē.

VI. Prasības apkalpojošajam personālam

25. Apkalpojot klientus, personāls lieto darbam piemērotu tīru apģērbu.

26. Pēc katra klienta apkalpošanas rokas mazgā un dezinficē.

27. Veicot manipulācijas, kuru laikā ir iespējama saskare ar asinīm vai citiem bioloģiskajiem šķidrumiem, izmanto vienreizējās lietošanas cimdus.

28. Klientus ar redzamām ādas, matu vai nagu slimību pazīmēm aizliegts apkalpot, ja klients neuzrāda ārsta izziņu, kas apliecina, ka slimība nav lipīga.

VII. Noslēguma jautājums

29. Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 1.jūniju.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Labklājības ministrs A.Požarnovs