Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1005

Rīgā 2008.gada 9.decembrī (prot. Nr.89 23.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.529 "Veterinārās prasības buļļu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm"

Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 25.panta 1.punktu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.529 "Veterinārās prasības buļļu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 101.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 un 8.6 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Lai centru atzītu, tas iesniedz dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniegumu uzņēmuma darbības atzīšanai. Iesniegumā norāda:

8.11. komersanta nosaukumu (firmu), juridisko adresi, faktisko adresi, tālruņa un faksa numuru, e-pasta adresi;

8.12. reģistrācijas numuru komercreģistrā;

8.13. uzņēmuma nosaukumu, darbības veidu, faktisko adresi, tālruņa un faksa numuru, e-pasta adresi.

8.2 Dienests 30 dienu laikā izskata iesniegumu, veic centrā pārbaudi, sagatavo protokolu un pieņem lēmumu par atzīšanu vai par atteikumu atzīt centru.

8.3 Ja dienests pieņem lēmumu par atteikumu atzīt centru, lēmumu rakstiski paziņo centram, norādot tā pamatojumu.

8.4 Ja dienests pieņem lēmumu par atzīšanu, centram piešķir atzīšanas numuru, iekļauj to dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā un izsniedz atzīšanas apliecību. Apliecībā norāda:

8.41. komersanta nosaukumu (firmu), juridisko adresi un faktisko adresi;

8.42. reģistrācijas numuru komercreģistrā;

8.43. uzņēmuma nosaukumu, darbības veidu un faktisko adresi;

8.44. atzīšanas numuru.

8.5 Centrs 10 darbdienu laikā rakstiski informē dienestu, ja:

8.51. mainījusies šo noteikumu 8.4 punktā minētā informācija;

8.52. uzņēmums pārtraucis darbību.

8.6 Dienests 30 dienu laikā izvērtē šo noteikumu 8.5 punktā minēto informāciju, veic centrā pārbaudi, ja nepieciešams, un izdara attiecīgus grozījumus atzīšanas apliecībā un reģistrā."

2. Izteikt 30.punktu šādā redakcijā:

"30. Katra spermas deva ir marķēta. Marķējumā norāda:

30.1. donordzīvnieka šķirni, vārdu, Valsts ciltsgrāmatā piešķirto numuru un identifikācijas numuru;

30.2. spermas iegūšanas datumu;

30.3. centra atzīšanas numuru."

3. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.529

Veterinārā (veselības) sertifikāta paraugi

1. Veterinārā (veselības) sertifikāta paraugs tirdzniecībai Eiropas Kopienā ar buļļu spermu no atzīta savākšanas centra, kura iegūta saskaņā ar Padomes 1988.gada 14.jūnija Direktīvu 88/407/EEK par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar sasaldētu mājas liellopu spermu un tās ievedumiem (turpmāk - Padomes direktīva 88/407/EEK), kura grozīta ar 2003.gada 26.maija Padomes Direktīvu 2003/43/EK, ar ko groza Direktīvu 88/407/EEK, ar kuru nosaka dzīvnieku veselības prasības, kas piemērojamas Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar liellopu sugu mājdzīvnieku spermu, kā arī ievedot to (turpmāk - Padomes direktīva 2003/43/EK).

PIE-KN1005_PAGE_2.JPG (105573 bytes)

2. Veterinārā (veselības) sertifikāta paraugs tirdzniecībai Eiropas Kopienā ar buļļu spermu no atzīta sagatavošanas centra, kura iegūta, apstrādāta un/vai uzglabāta līdz 2004.gada 31.decembrim saskaņā ar Padomes direktīvas 88/407/EEK prasībām redakcijā, kas bija spēkā līdz 2003.gada 1.jūlijam, un tiek tirgota pēc minētā datuma saskaņā ar Padomes direktīvas 2003/43/EK 2.panta 2.punktu. Veterinārā (veselības) sertifikāta paraugs derīgs no 2006.gada 1.janvāra.

PIE-KN1005_PAGE_4.JPG (112276 bytes)

PIE-KN1005_PAGE_5.JPG (203558 bytes)

3. Veterinārā (veselības) sertifikāta paraugs tirdzniecībai Eiropas Kopienā ar buļļu spermu no atzīta sagatavošanas centra vai atzīta uzglabāšanas centra, ja sperma iegūta saskaņā ar Padomes direktīvas 88/407/EEK, kura grozīta ar Padomes direktīvu 2003/43/EK, prasībām vai sperma iegūta, apstrādāta un/vai uzglabāta līdz 2004.gada 31.decembrim saskaņā ar Padomes direktīvas 88/407/EEK prasībām redakcijā, kas bija spēkā līdz 2003.gada 1.jūlijam, un tiek tirgota pēc minētā datuma saskaņā ar Padomes direktīvas 2003/43/EK 2.panta 2.punktu.

PIE-KN1005_PAGE_7.JPG (110215 bytes)

PIE-KN1005_PAGE_8.JPG (155730 bytes)

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministrs M.Roze

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 17.decembri.