Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1004

Rīgā 2008.gada 9.decembrī (prot. Nr.89 22.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.235 "Veterinārās prasības cūku sugas dzīvnieku spermas tirdzniecībai"

Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 25.panta 1.punktu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.235 "Veterinārās prasības cūku sugas dzīvnieku spermas tirdzniecībai" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 52.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 un 5.6 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Lai centru atzītu, tas iesniedz dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniegumu uzņēmuma darbības atzīšanai. Iesniegumā norāda:

5.11. komersanta nosaukumu (firmu), juridisko adresi, faktisko adresi, tālruņa un faksa numuru, e-pasta adresi;

5.12. reģistrācijas numuru komercreģistrā;

5.13. uzņēmuma nosaukumu, darbības veidu, faktisko adresi, tālruņa un faksa numuru, e-pasta adresi.

5.2 Dienests 30 dienu laikā izskata iesniegumu, veic centrā pārbaudi, sagatavo protokolu un pieņem lēmumu par centra atzīšanu vai par atteikumu atzīt centru.

5.3 Ja dienests pieņem lēmumu par atteikumu atzīt centru, lēmumu rakstiski paziņo centram, norādot atteikuma pamatojumu.

5.4 Ja dienests pieņem lēmumu par atzīšanu, centram piešķir atzīšanas numuru, iekļauj to dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā un izsniedz atzīšanas apliecību. Apliecībā norāda:

5.41. komersanta nosaukumu (firmu), juridisko adresi un faktisko adresi;

5.42. reģistrācijas numuru komercreģistrā;

5.43. uzņēmuma nosaukumu, darbības veidu un faktisko adresi;

5.44. atzīšanas numuru.

5.5 Centrs 10 darbdienu laikā rakstiski informē dienestu, ja:

5.51. mainījusies šo noteikumu 5.4 punktā minētā informācija;

5.52. uzņēmums pārtraucis darbību.

5.6 Dienests 30 dienu laikā izvērtē šo noteikumu 5.5 punktā minēto informāciju, veic centrā pārbaudi, ja nepieciešams, un izdara attiecīgus grozījumus atzīšanas apliecībā un reģistrā."

2. Izteikt 36.punktu šādā redakcijā:

"36. Katra spermas deva ir saprotami un skaidri marķēta. Marķējumā norāda:

36.1. donordzīvnieka šķirni, vārdu un identifikācijas numuru;

36.2. spermas iegūšanas datumu;

36.3. centra atzīšanas numuru."

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministrs M.Roze

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 17.decembri.