Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 12.03.2010. - 23.03.2010. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.684

Rīgā 2008.gada 25.augustā (prot. Nr.60 28.§)
Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 56.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi apstiprina nacionālo numerācijas plānu, kas nosaka numura struktūru un formātu tā identifikācijai un maršrutēšanai, numura sastādīšanas procedūras, kā arī numerācijas lietošanas mērķus un veidus.

2. Noteikumos ir lietoti šādi termini un simboli:

2.1. (svītrots ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1008);

2.2. bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numurs – nacionālais neģeogrāfiskais numurs, ko lieto elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai un par kura lietošanu maksā izsaukuma saņēmējs;

2.3. dalītās samaksas pakalpojuma numurs – nacionālais neģeogrāfiskais numurs, ko lieto elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai un par kura lietošanu daļu maksā izsaukuma veicējs, bet atlikušo daļu – izsaukuma saņēmējs;

2.4. datu pārraides tīklu identifikācijas kods – ciparu kombinācija, kas apzīmē datu pārraides tīklu valstī;

2.5. identifikācijas kods – ciparu kombinācija, kura nacionālā vai starptautiskā mērogā identificē publisko telefonu tīklu;

2.6. iekšzemes tālsarunu izsaukums – savienojums vai savienojuma mēģinājums starp publiskā fiksēto telefonu tīkla lietotājiem, kuru pieslēguma punktu numuri atrodas dažādās nacionālajās numerācijas zonās;

2.7. īsais kods – ciparu kombinācija (prefikss, piekļuves kods, īsais numurs), kas tiek lietota publiskajā telefonu tīklā kā sākuma daļa izsaucamā numura sastādīšanas secībā vai kā atsevišķs numurs abonentu pieejai publiskā telefonu tīkla komutācijas pakalpojumiem;

2.8. īsais numurs – nacionālais numurs, kura formāts ir īsāks par numuru pamatformātā;

2.9. nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods – ciparu kombinācija, kas apzīmē nacionālo numerācijas zonu;

2.10. nacionālā numerācijas zona – ģeogrāfiskais apgabals, uz kuru attiecas nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods;

2.11. nacionālais numurs – numurs, kuru lieto izsaukumiem valsts robežās;

2.12. nacionālais signalizācijas punktu kods – ciparu kombinācija, kuru lieto, lai nodrošinātu signalizācijas datu maršrutēšanu un identifikāciju valsts publiskajos elektronisko sakaru tīklos;

2.13. numurs pamatformātā – numurs, kas sastāv no astoņiem cipariem (1.pielikuma 2.punkts);

2.14. operatora izvēles kods – ciparu kombinācija, kas jāsastāda publiskā telefonu tīkla operatora abonentam, lai veiktu izsaukumus, izmantojot cita operatora publisko telefonu tīklu;

2.15. operators pēc noklusējuma – operators, kuru izsaukumu veikšanai izvēlas publisko telefonu tīkla operators (bez abonenta līdzdalības);

2.16. papildu samaksas pakalpojuma numurs – nacionālais neģeogrāfiskais numurs, ko lieto tādiem elektronisko sakaru pakalpojumiem, kurus lietotāji saņem par maksu, kas ir atšķirīga no maksas par vietējiem izsaukumiem, iekšzemes tālsarunu izsaukumiem vai starptautiskajiem izsaukumiem, kā arī citiem elektronisko sakaru pakalpojumiem (piemēram, bezmaksas izsaukums, dalītās samaksas izsaukums);

2.17. piekļuves kods – ciparu kombinācija, kas tiek lietota vienā publiskajā telefonu tīklā kā sākuma daļa izsaucamā numura sastādīšanas secībā vai kas tiek lietota atsevišķi no izsaucamā numura publiskā telefonu tīkla abonentu piekļuvei cita publiskā telefonu tīkla komutācijas pakalpojumiem;

2.18. prefikss – ciparu kombinācija, kas publiskajā telefonu tīklā tiek sastādīta pirms izsaucamā numura, bet nav izsaucamā numura daļa un kas tiek lietota, lai piekļūtu publiskā telefonu tīkla komutācijas pakalpojumiem vai citiem īpašiem pakalpojumiem;

2.19. publiskā mobilo telefonu tīkla kods – daļa no starptautiskā publiskā mobilo telefonu tīkla lietotāja identitātes;

2.20. publiskā mobilo telefonu tīkla lietotāja identifikācijas numurs – numurs, kas identificē publisko mobilo telefonu tīklu gala iekārtu;

2.21. publiskā mobilo telefonu tīkla valsts kods – ciparu kombinācija, kas identificē publiskā mobilo telefonu tīkla lietotāja valsti;

2.22. saskaņotais pakalpojums ar sociālo vērtību – pakalpojums, kas galalietotājiem ir pieejams bez maksas un atbilst noteiktai sociālai nepieciešamībai, veicina personu vai noteiktu personu grupu labklājību vai drošību vai palīdz grūtībās nonākušām personām, un kura sniegšanai lietotā numura izsaukuma izmaksas sedz izsaukuma saņēmējs;

2.23. simbols “X” – viens cipars numurā (0 vai 1, vai 2, vai 3, vai 4, vai 5, vai 6, vai 7, vai 8, vai 9);

2.24. simbols “Y” – viens cipars numurā (0 vai 4, vai 5, vai 6, vai 7, vai 8, vai 9);

2.25. slēgtais numerācijas plāns – numerācijas plāns, kurā netiek atsevišķi lietoti nacionālās numerācijas zonas piekļuves kodi (abonents uzsāk sastādīt numuru ar pirmajiem cipariem no nacionālā numura). Slēgtajā numerācijas plānā tiek lietots vienāds (unificēts) numura formāts un unificēta numura sastādīšanas procedūra;

2.26. starptautiskā mobilo telefonu tīkla lietotāju gala iekārtas identitāte – identitāte, kas saskaņā ar mobilo telefonu sakaru standartiem ir unikāla katrai mobilo telefonu tīkla lietotāja gala iekārtai;

2.27. starptautiskais izsaukums – savienojums vai savienojuma mēģi­nājums starp publiskā telefonu tīkla lietotājiem, kuru pieslēguma punktu numuri atrodas Latvijas teritorijas nacionālajās numerācijas zonās, un lietotājiem, kuru pieslēguma punktu numuri atrodas ārpus Latvijas teritorijas;

2.28. starptautiskais prefikss – ciparu kombinācija, ko sastāda, lai veiktu izsaukumus starptautiskajā publiskajā telefonu tīklā;

2.29. starptautiskais publiskā telefonu tīkla numurs – numurs, kas tiek lietots starptautisko telefona sakaru nodrošināšanai;

2.30. starptautiskais signalizācijas punktu kods – ciparu kombinācija, ko lieto, lai nodrošinātu signalizācijas datu maršrutēšanu un identifikāciju starptautiskajā publiskajā telefonu tīklā;

2.31. uzziņu dienesta pakalpojuma numurs – īsais numurs, kuru lieto, lai iegūtu publiski pieejamu informāciju par abonenta telefonu numuriem, kā arī citu veidu informāciju;

2.32. valsts kods – ciparu kombinācija, kas identificē valsti starptautiskajā publiskajā telefonu tīklā;

2.33. vietējais izsaukums – savienojums vai savienojuma mēģinājums starp publiskā fiksēto telefonu tīkla lietotājiem, kuru pieslēguma punktu numuri atrodas vienā nacionālajā numerācijas zonā;

2.34. virtuālā tīkla numurs – nacionālais neģeogrāfiskais numurs, kurš paredzēts, lai nodrošinātu virtuālā privātā elektronisko sakaru tīkla (kas izvietots vairākās nacionālajās numerācijas zonās) pieslēgumu publiskajam elektronisko sakaru tīklam.

(Grozīts ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1008)

3. Publiskā telefonu tīkla pieslēgumu numuru veidošanai izmanto tikai ciparus.

4. Latvijā izmanto slēgta numerācijas plāna principus.

(MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1008 redakcijā)

5. Lietošanā piešķirto numuru vai kodu var lietot tikai atbilstoši noteiktajam lietošanas mērķim (2.pielikums). Rezervētie numuri un kodi netiek piešķirti lietošanā elektronisko sakaru komersantiem un lietotājiem.

(Grozīts ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1008)

6. Numurus pēc to struktūras un formāta iedala:

6.1. ģeogrāfiskajos un neģeogrāfiskajos numuros pamatformātā;

6.2. īsajos kodos;

6.3. identifikācijas kodos.

II. Ģeogrāfiskie un neģeogrāfiskie numuri

7. Ģeogrāfiskos numurus iesāk ar nacionālās numerācijas zonas piekļuves kodu, kas norāda uz nacionālo numerācijas zonu, kurai pieder izsaucamais numurs (2.pielikuma 2.tabula un 3.pielikums).

(Grozīts ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1008)

8. Ģeogrāfiskos numurus izmanto tikai publiskajos fiksēto telefonu tīklos.

9. Ģeogrāfiskos numurus iedala:

9.1. starptautiskā publiskā telefonu tīkla ģeogrāfiskajos numuros;

9.2. nacionālā publiskā fiksēto telefonu tīkla numuros.

10. Neģeogrāfiskos numurus iedala:

10.1. starptautiskā publiskā telefonu tīkla neģeogrāfiskajos numuros;

10.2. publiskā mobilo telefonu tīkla numuros;

10.3. bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuros;

10.4. dalītās samaksas pakalpojuma numuros;

10.5. papildu samaksas pakalpojuma numuros;

10.6. cita veida neģeogrāfisko pakalpojumu numuros.

11. Latvijas starptautiskā publiskā telefonu tīkla ģeogrāfiskā numura formāts sastāv no valsts koda un nacionālā numura (1.pielikuma 1.punkts). Starptautiskais prefikss nav Latvijas starptautiskā publiskā telefonu tīkla numura sastāvdaļa.

12. Nacionālā numura pamatformāts sastāv no nacionālās numerācijas zonas piekļuves koda un abonenta numura (1.pielikuma 2.punkts). Valsts robežās nacionālās numerācijas zonas piekļuves kodu veido viens vai divi cipari.

13. Starptautiskā publiskā telefonu tīkla neģeogrāfiskā numura formāts sastāv no valsts koda un nacionālā neģeogrāfiskā numura (1.pielikuma 3.punkts). Starptautiskais prefikss nav Latvijas starptautiskā publiskā telefonu tīkla numura sastāvdaļa.

14. Publiskā mobilo telefonu tīkla numurs ir nacionālais neģeogrāfiskais numurs, kura pirmais cipars (indekss) norāda uz piederību publiskajam mobilo telefonu tīklam (2.pielikuma 3.tabula).

15. Bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numurs ir nacionālais neģeogrāfiskais numurs, kura pirmie divi cipari (indeksi) norāda uz piederību bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuriem (2.pielikuma 4.tabula).

16. Dalītās samaksas pakalpojumu numurs ir nacionālais neģeogrāfiskais numurs, kura pirmie divi cipari (indeksi) norāda uz piederību dalītās samaksas pakalpojuma numuriem (2.pielikuma 5.tabula).

17. Papildu samaksas pakalpojumu numurs ir nacionālais neģeogrāfiskais numurs, kura pirmie divi cipari (indeksi) norāda uz piederību papildu samaksas pakalpojumu numuriem (2.pielikuma 6.tabula).

18. Citu veidu neģeogrāfisko pakalpojumu numuri ir nacionālie neģeogrāfiskie numuri, kuru pirmie divi vai trīs cipari (indeksi) norāda uz piederību citu veidu neģeogrāfisko pakalpojumu numuriem (2.pielikuma 7.tabula).

III. Īsie kodi

19. Īsos kodus iedala piekļuves kodos, īsajos numuros un prefiksos, kuru formāts ir divi, trīs, četri, pieci vai seši cipari (1.pielikuma 8.punkts un 2.pielikuma 8.tabula).

20. Īsie kodi triju ciparu formātā 100, 104–109 un 190–199 un četru ciparu formātā 1010–1019, 1020–1029 un 1030–1039 ir piekļuves kodi, kurus izmanto kā operatoru izvēles kodus.

21. Īsais kods, kurš sākas ar ciparu “1” un kurš nav iekļauts šo noteikumu 20.punktā, ir īsais numurs, un to izmanto tikai speciālajiem pakalpojumiem (piemēram, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības un gāzes avārijas operatīvo dienestu, kā arī uzziņu dienestu pakalpojumiem) un publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumiem triju, četru vai piecu ciparu formātā.

(Grozīts ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1008)

22. Īso numuru, kurš sākas ar “118” četru ciparu formātā (118X) vai piecu ciparu formātā (1184X), lieto tikai uzziņu dienesta pakalpojuma sniegšanai.

(MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1008 redakcijā)

23. Īso numuru, kurš sākas ar “16” četru ciparu formātā (16XX), lieto publiskā telefonu tīkla operatoru pakalpojumu nodrošināšanai tikai konkrētā publiskā telefonu tīkla ietvaros.

(MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1008 redakcijā)

24. Īsie kodi, kuri sākas ar cipariem “82” piecu ciparu formātā (82XXX) un “83”, “84”, “85”, “86”, “87”, “88” un “89” četru ciparu formātā (83XX, 84XX, 85XX, 86XX, 87XX, 88XX, 89XX), ir īsie numuri, un tos lieto publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumiem.

(MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1008 redakcijā)

25. Tāda satura pakalpojumu sniegšanai, kuros propagandēta, atainota vai ietverta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika, pornogrāfija vai azartspēles, satura pakalpojumu sniedzēji lieto tikai īso numuru, kurš sākas ar “88” vai “89” četru ciparu formātā (88XX vai 89XX), ciktāl šāda satura pakalpojumu sniegšana nav aizliegta ar likumu.

(MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1008 redakcijā)

26. Īsos numurus, kuri sākas ar “116” sešu ciparu formātā (116XXX), lieto Eiropas Savienības elektronisko sakaru saskaņoto pakalpojumu ar sociālo vērtību sniegšanai, izņemot numuru 116112, kuru nelieto un kura numerācijas lietošanas tiesības nepiešķir nevienam elektronisko sakaru komersantam.

(MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1008 redakcijā)

27. Tālruņa sarunas laikā, lietojot īsos numurus diapazonā 116XXX, nav atļauta reklāma, izklaides pakalpojumi, mārketings un tirdzniecība, zvana lietošana turpmākiem tirdzniecības vai komercpakalpojumiem.

(MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1008 redakcijā)

28. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicē to numuru sarakstu, kuri rezervēti saskaņotajiem pakalpojumiem ar sociālo vērtību, kā arī to lietošanas nosacījumus atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumiem. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija nodrošina, lai ministrijas mājaslapā internetā tiktu uzturēta informācija, kurā norādīti 116XXX sērijas numuri un ar tiem saistītie pieejamie pakalpojumi.

(Grozīts ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.216)

29. Indeksu “0” izmanto starptautiskā prefiksa “00” sastādīšanai vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības un gāzes avārijas operatīvo dienestu numuriem divu ciparu formātā (0X). Iekšzemes izsaukumu prefiksu “0” Latvijā neizmanto.

(Grozīts ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1008)

IV. Identifikācijas kodi

30. Identifikācijas kodus iedala:

30.1. starptautiskajos signalizācijas punktu kodos;

30.2. nacionālajos signalizācijas punktu kodos;

30.3. mobilo telefonu tīkla kodos;

30.4. datu pārraides tīkla identifikācijas kodos.

31. Starptautisko signalizācijas punkta kodu piešķir publiskā telefonu tīkla operatoriem (2.pielikuma 9.tabula). Starptautiskais signalizācijas punkta koda formāts sastāv no trim laukiem ar 14 bitiem jeb pieciem cipariem (1.pielikuma 4.punkts), no kuriem:

31.1. pirmie trīs biti (pirmais cipars) identificē zonas kodu, kurā no pasaules astoņiem numerācijas reģioniem signalizācijas punkts atrodas;

31.2. nākamie astoņi biti (trīs cipari) identificē apgabala kodu, kurā no 256 apgabaliem signalizācijas punkts atrodas;

31.3. pēdējie trīs biti (viens cipars) norāda, kurš starptautiskās signalizācijas punktu kods tiks adresēts no starptautiskās signalizācijas punktu kodu kopas.

32. Nacionālais signalizācijas punktu kods sastāv no viena 14 bitu lauka, kura skaitlisko vērtību apzīmē ar pieciem decimālajiem cipariem diapazonā no 00000 līdz 16383 (1.pielikuma 5.punkts), kur pirmie divi cipari apzīmē indeksu, bet pēdējie trīs – centrāles numuru (2.pielikuma 10.tabula).

33. Mobilo telefonu tīkla koda formāts sastāv no trim laukiem, kuru kopējais garums nepārsniedz 15 ciparus (1.pielikuma 6.punkts), no kuriem:

33.1. pirmie trīs cipari identificē mobilo telefonu tīkla valsts kodu (2.pielikuma 11.tabula);

33.2. nākamie divi vai trīs cipari identificē konkrēta operatora mobilo telefonu tīkla kodu (2.pielikuma 11.tabula);

33.3. pēdējie cipari, kuru skaits var sasniegt deviņus vai 10 ciparus, identificē konkrēta operatora mobilo telefonu tīkla abonenta numuru (1.pielikuma 6.punkts).

34. Datu pārraides tīkla identifikācijas koda formāts sastāv no četriem cipariem, kur pirmie trīs cipari identificē valsts datu pārraides tīkla kodu un pēdējais cipars identificē valsts datu pārraides tīkla numuru (1.pielikuma 7.punkts). Datu pārraides tīkla identifikācijas kodu sadalījums ir noteikts šo noteikumu 2.pielikuma 12.tabulā.

V. Numura sastādīšanas procedūras

35. Publiskā fiksēto un mobilo telefonu tīkla lietotājs numuru sastāda šādi:

35.1. veicot starptautisko izsaukumu:

35.1.1. no analogā publiskā fiksēto telefonu tīkla, numuru sastāda šādā secībā – prefikss, starptautiskais prefikss, valsts kods, nacionālais numurs (5.pielikuma 1.punkts);

35.1.2. no ciparu publiskā fiksēto telefonu tīkla vai publiskā mobilo telefonu tīkla, numuru sastāda šādā secībā – starptautiskais prefikss, valsts kods, nacionālais numurs (5.pielikuma 2.punkts);

35.2. veicot iekšzemes tālsarunas izsau­kumu:

35.2.1. no analogā publiskā fiksēto telefonu tīkla, numuru sastāda šādā secībā – prefikss, nacionālais numurs (5.pielikuma 3.punkts);

35.2.2. no ciparu publiskā fiksēto telefonu tīkla, sastāda nacionālo numuru (5.pielikuma 4.punkts);

35.3. veicot vietējo izsaukumu:

35.3.1. no analogā publiskā fiksēto telefonu tīkla:

35.3.1.1. uz analogo publisko fiksēto telefonu tīklu, sastāda abonenta numuru (5.pielikuma 5.punkts);

35.3.1.2. uz ciparu publisko fiksēto telefonu tīklu, numuru sastāda šādā secībā – prefikss, nacionālais numurs (5.pielikuma 6.punkts);

35.3.2. no ciparu publiskā fiksēto telefonu tīkla vai publiskā mobilo telefonu tīkla, sastāda nacionālo numuru (5.pielikuma 7.punkts);

35.4. veicot neģeogrāfisko numuru izsaukumu:

35.4.1. no analogā publiskā fiksēto telefonu tīkla, numuru sastāda šādā secībā – prefikss, neģeogrāfiskais numurs (5.pielikuma 8.punkts);

35.4.2. no ciparu publiskā fiksēto telefonu tīkla vai publiskā mobilo telefonu tīkla, sastāda neģeogrāfisko numuru (5.pielikuma 9.punkts);

35.5. veicot izsaukumu uz īso numuru:

35.5.1. no analogā vai ciparu publiskā fiksēto telefonu tīkla uz divu ciparu īsajiem numuriem, numuru sastāda šādā secībā – pirmais cipars 0, otrais cipars 1, 2, 3 vai 4 (5.pielikuma 10.punkts);

35.5.2. no analogā publiskā fiksēto telefonu tīkla uz triju, četru, piecu vai sešu ciparu īsajiem kodiem, kodus sastāda šādā secībā – prefikss, triju, četru, piecu vai sešu ciparu īsais numurs (5.pielikuma 11.punkts);

35.5.3. no ciparu publiskā fiksēto telefonu tīkla vai publiskā mobilo telefonu tīkla uz triju, četru, piecu vai sešu ciparu īsajiem kodiem, sastāda triju, četru, piecu vai sešu ciparu īso kodu (5.pielikuma 12.punkts).

36. Izmantojot operatora izvēles vai operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu, abonents numuru sastāda šādi:

36.1. ja operators tiek izvēlēts:

36.1.1. veicot starptautisko izsaukumu:

36.1.1.1. no analogā publiskā fiksēto telefonu tīkla, numuru sastāda šādā secībā – prefikss, operatora izvēles kods, starptautiskais prefikss, valsts kods un nacionālais numurs (4.pielikuma 1.punkts);

36.1.1.2. no ciparu publiskā fiksēto telefonu tīkla vai publiskā mobilo telefonu tīkla, numuru sastāda šādā secībā – operatora izvēles kods, starptautiskais prefikss, valsts kods un nacionālais numurs (4.pielikuma 2.punkts);

36.1.2. veicot iekšzemes tālsarunas izsaukumu:

36.1.2.1. no analogā publiskā fiksēto telefonu tīkla, numuru sastāda šādā secībā – prefikss, operatora izvēles kods un nacionālais numurs (4.pielikuma 3.punkts);

36.1.2.2. no ciparu publiskā fiksēto telefonu tīkla, numuru sastāda šādā secībā – operatora izvēles kods un nacionālais numurs (4.pielikuma 4.punkts);

36.1.3. veicot vietējo izsaukumu:

36.1.3.1. no analogā publiskā fiksēto telefonu tīkla, numuru sastāda šādā secībā – prefikss, operatora izvēles kods un nacionālais numurs (4.pielikuma 5.punkts);

36.1.3.2. no ciparu publiskā fiksēto telefonu tīkla vai publiskā mobilo telefonu tīkla, numuru sastāda šādā secībā – operatora izvēles kods un nacionālais numurs (4.pielikuma 6.punkts);

36.1.4. veicot neģeogrāfisko numuru izsaukumu:

36.1.4.1. no analogā publiskā fiksēto telefonu tīkla, numuru sastāda šādā secībā – prefikss, operatora izvēles kods un neģeogrāfiskais numurs (4.pielikuma 7.punkts);

36.1.4.2. no ciparu publiskā fiksēto telefonu tīkla vai publiskā mobilo telefonu tīkla, numuru sastāda šādā secībā – operatora izvēles kods un neģeogrāfiskais numurs (4.pielikuma 8.punkts);

36.2. ja operators tiek izvēlēts pēc noklusējuma vai izmantojot operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu:

36.2.1. veicot starptautisko izsaukumu:

36.2.1.1. no analogā publiskā fiksēto telefonu tīkla, numuru sastāda šādā secībā – prefikss, starptautiskais prefikss, valsts kods un nacionālais numurs (4.pielikuma 9.punkts);

36.2.1.2. no ciparu publiskā fiksēto telefonu tīkla vai publiskā mobilo telefonu tīkla, numuru sastāda šādā secībā – starptautiskais prefikss, valsts kods un nacionālais numurs (4.pielikuma 10.punkts);

36.2.2. veicot iekšzemes tālsarunas izsaukumu:

36.2.2.1. no analogā publiskā fiksēto telefonu tīkla, numuru sastāda šādā secībā – prefikss un nacionālais numurs (4.pielikuma 11.punkts);

36.2.2.2. no ciparu publiskā fiksēto telefonu tīkla, sastāda nacionālo numuru (4.pielikuma 12.punkts);

36.2.3. veicot vietējo izsaukumu:

36.2.3.1. no analogā publiskā fiksēto telefonu tīkla, numuru sastāda šādā secībā – prefikss un nacionālais numurs (4.pielikuma 13.punkts);

36.2.3.2. no ciparu publiskā fiksēto telefonu tīkla vai publiskā mobilo telefonu tīkla, sastāda nacionālo numuru (4.pielikuma 14.punkts);

36.2.4. veicot neģeogrāfisko numuru izsaukumu:

36.2.4.1. no analogā publiskā fiksēto telefonu tīkla, numuru sastāda šādā secībā – prefikss un neģeogrāfiskais numurs (4.pielikuma 15.punkts);

36.2.4.2. no ciparu publiskā fiksēto telefonu tīkla vai publiskā mobilo telefonu tīkla, sastāda neģeogrāfisko numuru (4.pielikuma 16.punkts).

Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs A.Šlesers

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.augusta noteikumiem Nr.684
Numuru un kodu formātu vizuālais attēlojums

(Pielikums MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1008 redakcijā)

1. Starptautiskā publiskā telefonu tīkla ģeogrāfiskā numura formāts:

2. Nacionālā numura formāts:

3. Starptautiskā publiskā telefonu tīkla neģeogrāfiskā numura formāts:

4. Starptautiskā signalizācijas punktu koda formāts:

Zonas kods

(3 biti)

(1 cipars)

Apgabala kods

(8 biti)

(3 cipari)

Punkta kods

(3 biti)

(1 cipars)

5. Nacionālā signalizācijas punktu koda formāts:

Indekss

(6 biti)

(2 cipari)

Centrāles numurs

(8 biti)

(3 cipari)

6. Starptautiskā mobilo telefonu tīkla koda formāts:

Mobilo telefonu tīkla valsts

kods

(3 cipari)

Konkrēta operatora mobilo
telefonu tīkla kods

(2–3 cipari)

Mobilo telefonu tīkla lietotāja identifikācijas numurs

(maksimums
10 cipari)

7. Datu pārraides identifikācijas koda formāts:

Valsts datu pārraides tīkla kods

(3 cipari)

Valsts datu pārraides tīkla numurs

(1 cipars)

8. Īso kodu formāts:

OX

vai/un

1XX(X)

vai/un

1XXX(X)

vai/un

116XXX

vai/un

82XXX

vai/un

83XX–89XX

 

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.augusta noteikumiem Nr.684
Numuru un kodu sadalījums

(Pielikums grozīts ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1008; MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1444)

1.tabula

Publiskā fiksēto telefonu tīkla numuru sadalījums septiņciparu formātā

(1.tabula svītrota ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1008)

2.tabula

Publiskā fiksēto telefonu tīkla numuru sadalījums

Nr.
p.k.

Numerācijas zonas piekļuves kods

Lietošanas mērķis

1.

60XXXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā

2.

61XXXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā

3.

62XXXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā

4.

630XXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā, Jelgavas numerācijas zona

5.

631XXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā, Tukuma numerācijas zona

6.

632XXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā, Talsu numerācijas zona

7.

633XXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā, Kuldīgas numerācijas zona

8.

634XXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā, Liepājas numerācijas zona

9.

635 XXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā, Ventspils numerācijas zona

10.

636XXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā, Ventspils numerācijas zona

11.

637XXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā, Dobeles numerācijas zona

12.

638XXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā, Saldus numerācijas zona

13.

639XXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā, Bauskas numerācijas zona

14.

640XXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā, Limbažu numerācijas zona

15.

641XXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā, Cēsu numerācijas zona

16.

642XXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā, Valmieras numerācijas zona

17.

643XXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā, Alūksnes numerācijas zona

18.

644XXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā, Gulbenes numerācijas zona

19.

645XXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā, Balvu numerācijas zona

20.

646XXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā, Rēzeknes numerācijas zona

21.

647XXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā, Valkas numerācijas zona

22.

648XXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā, Madonas numerācijas zona

23.

649XXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā, Aizkraukles numerācijas zona

24.

650XXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā, Ogres numerācijas zona

25.

651XXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā, Aizkraukles numerācijas zona

26.

652XXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā, Jēkabpils numerācijas zona

27.

653XXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā, Preiļu numerācijas zona

28.

654XXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā, Daugavpils numerācijas zona

29.

655XXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā, Ogres numerācijas zona

30.

656XXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā, Krāslavas numerācijas zona

31.

657XXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā, Ludzas numerācijas zona

32.

658XXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā, Daugavpils numerācijas zona

33.

659XXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā, Cēsu numerācijas zona

34.

66XXXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā, Rīgas numerācijas zona

35.

67XXXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā, Rīgas numerācijas zona

36.

680XXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā

37.

682XXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā, Valmieras numerācijas zona

38.

683XXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā, Jēkabpils numerācijas zona

39.

684XXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā, Liepājas numerācijas zona

40.

686XXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā, Jelgavas numerācijas zona

41.

687XXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā

42.

688XXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā

43.

69XXXXXX

Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā

3.tabula

Publiskā mobilo telefonu tīkla numuru sadalījums

Nr. p.k.

Numerācijas indekss

Lietošanas mērķis

1.

2XXXXXXX

Galalietotāja tālruņa pieslēgumam publiskajā mobilo telefonu tīklā

4.tabula

Bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuru sadalījums

Nr.
p.k.

Numerācijas indekss

Lietošanas mērķis

1.

80XXXXXX

Bezmaksas izsaukuma pakalpojuma sniegšanai

5.tabula

Dalītās samaksas pakalpojuma numuru sadalījums

Nr.
p.k.

Numerācijas indekss

Lietošanas mērķis

1.

81XXXXXX

Dalītās samaksas pakalpojuma sniegšanai

6.tabula

Papildu samaksas pakalpojuma numuru sadalījums

Nr.

p.k.

Numerācijas indekss

Lietošanas mērķis

1.

90XXXXXX

Papildu samaksas pakalpojuma sniegšanai

7.tabula

Citu veidu neģeogrāfisko numuru sadalījums

Nr.
p.k.

Numerācijas indekss

Lietošanas mērķis

1.

685XXXXX

Pakalpojuma “Virtuālais privātais tīkls” sniegšanai, galiekārtas pieslēgumam publiskajā radiokomunikāciju tīklā

2.

689XXXXX

Taksofonu līnijas ierīkošanai publiskajā fiksēto telefonu tīklā, pakalpojuma “Virtuālais pasts” sniegšanai

8.tabula

Īso kodu sadalījums

Nr. p.k.

Kods

Lietošanas mērķis

1.

00

Starptautisko izsaukumu prefikss

2.

0X

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības un gāzes avārijas dienestu (01, 02, 03 un 04) darbības nodrošināšanai

3.

101X

Operatora izvēles pakalpojuma sniegšanai

4.

102X

Operatora izvēles pakalpojuma sniegšanai

5.

103X

Operatora izvēles pakalpojuma sniegšanai

6.

10Y

Operatora izvēles pakalpojuma sniegšanai

7.

11X, izņemot 112

Publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu sniegšanai

7.1

112

Neatliekamās palīdzības dienesta numurs

8.

116XXX

Saskaņoto pakalpojumu ar sociālo vērtību sniegšanai

9.

118X

Uzziņu dienesta pakalpojuma sniegšanai

9.1

1184X

Uzziņu dienesta pakalpojuma sniegšanai

10.

12X

Publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu sniegšanai

11.

13X

Publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu sniegšanai

12.

14X

Publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu sniegšanai

13.

15X

Publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu sniegšanai (īsie kodi 151, 152, 153 un 154 – rezervēti)

14.

16XX

Publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu sniegšanai

15.

17X

Publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu sniegšanai

16.

18XX

Publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu sniegšanai

17.

19X

Operatora izvēles pakalpojuma sniegšanai

18.

82XXX

Publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu sniegšanai

19.

83XX

Publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu sniegšanai

20.

84XX

Publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu sniegšanai

21.

85XX

Publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu sniegšanai

22.

86XX

Publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu sniegšanai

23.

87XX

Publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu sniegšanai

24.

88XX

Publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu sniegšanai

25.

89XX

Publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu sniegšanai

9.tabula

Starptautisko signalizācijas punktu kodu sadalījums

Nr.p.k.

Starptautiskais signalizācijas punkta kods

Lietošanas mērķis

1.

2 096 0

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

2.

2 096 1

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

3.

2 096 2

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

4.

2 096 3

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

5.

2 096 4

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

6.

2 096 5

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

7.

2 096 6

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

8.

2 096 7

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

9.

3 234 0

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

10.

3 234 1

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

11.

3 234 2

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

12.

3 234 3

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

13.

3 234 4

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

14.

3 234 5

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

15.

3 234 6

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

16.

3 234 7

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

17.

4 237 0

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

18.

4 237 1

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

19.

4 237 2

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

20.

4 237 3

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

21.

4 237 4

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

22.

4 237 5

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

23.

4 237 6

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

24.

4 237 7

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

25.

5 249 0

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

26.

5 249 1

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

27.

5 249 2

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

28.

5 249 3

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

29.

5 249 4

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

30.

5 249 5

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

31.

5 249 6

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

32.

5 249 7

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

33.

5 252 0

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

34.

5 252 1

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

35.

5 252 2

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

36.

5 252 3

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

37.

5 252 4

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

38.

5 252 5

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

39.

5 252 6

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

40.

5 252 7

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

41.

6 248 0

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

42.

6 248 1

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

43.

6 248 2

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

44.

6 248 3

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

45.

6 248 4

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

46.

6 248 5

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

47.

6 248 6

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

48.

6 248 7

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

49.

7 245 0

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

50.

7 245 1

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

51.

7 245 2

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

52.

7 245 3

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

53.

7 245 4

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

54.

7 245 5

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

55.

7 245 6

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

56.

7 245 7

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

57.

7 250 0

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

58.

7 250 1

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

59.

7 250 2

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

60.

7 250 3

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

61.

7 250 4

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

62.

7 250 5

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

63.

7 250 6

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

64.

7 250 7

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

10.tabula

Nacionālo signalizācijas punktu kodu sadalījums decimālā formātā

Nr.
p.k.

Nacionālais signalizācijas punkta kods decimālā formātā

Lietošanas mērķis

1.

00XXX

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

2.

01XXX

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

3.

02XXX

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

4.

03XXX

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

5.

04XXX

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

6.

05XXX

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

7.

06XXX

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

8.

07XXX

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

9.

08XXX

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

10.

09XXX

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

11.

10XXX

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

12.

11XXX

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

13.

12XXX

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

14.

13XXX

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

15.

14XXX

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

16.

15XXX

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

17.

16000-16384

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

11.tabula

Mobilo telefonu tīkla un konkrēta operatora mobilo telefonu tīkla kodu sadalījums

Nr. p.k.

Mobilo telefonu tīkla kods

Konkrēta operatora mobilo telefonu tīkla kods

Lietošanas mērķis

1.

247

01

Publiskā mobilo telefonu tīkla identifikācijai

2.

247

02

Publiskā mobilo telefonu tīkla identifikācijai

3.

247

03

Publiskā mobilo telefonu tīkla identifikācijai

4.

247

04

Publiskā mobilo telefonu tīkla identifikācijai

5.

247

05

Publiskā mobilo telefonu tīkla identifikācijai

6.

247

06

Publiskā mobilo telefonu tīkla identifikācijai

7.

247

07

Publiskā mobilo telefonu tīkla identifikācijai

8.

247

08

Publiskā mobilo telefonu tīkla identifikācijai

9.

247

09

Publiskā mobilo telefonu tīkla identifikācijai

12.tabula

Datu pārraides tīklu identifikācijas kodu sadalījums

Nr. p.k.

Datu pārraides tīkla identifikācijas kods

Lietošanas mērķis

1.

247 1

Latvijas publiskā datu pārraides tīkla identifikācijai

2.

247 2

Latvijas publiskā datu pārraides tīkla identifikācijai

3.

247 3

Latvijas publiskā datu pārraides tīkla identifikācijai

4.

247 4

Latvijas publiskā datu pārraides tīkla identifikācijai

5.

247 5

Latvijas publiskā datu pārraides tīkla identifikācijai

6.

247 6

Latvijas publiskā datu pārraides tīkla identifikācijai

7.

247 7

Latvijas publiskā datu pārraides tīkla identifikācijai

8.

247 8

Latvijas publiskā datu pārraides tīkla identifikācijai

9.

247 9

Latvijas publiskā datu pārraides tīkla identifikācijai

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.augusta noteikumiem Nr.684
Ģeogrāfisko numuru sadalījums

1.tabula

Nr.
p.k.

Aizkraukles numerācijas zona

1.

Aiviekstes pagasts

2.

Aizkraukles pagasts

3.

Aizkraukles pilsēta

4.

Bebru pagasts

5.

Daudzeses pagasts

6.

Iršu pagasts

7.

Jaunjelgavas pilsēta ar lauku teritoriju

8.

Klintaines pagasts

9.

Kokneses pagasts

10.

Kurmenes pagasts

11.

Mazzalves pagasts

12.

Neretas pagasts

13.

Pilskalnes pagasts

14.

Pļaviņu pilsēta

15.

Seces pagasts

16.

Sērenes pagasts

17.

Skrīveru pagasts

18.

Staburaga pagasts

19.

Sunākstes pagasts

20.

Valles pagasts

21.

Vietalvas pagasts

22.

Zalves pagasts

2.tabula

Nr.
p.k.

Alūksnes numerācijas zona

1.

Alsviķu pagasts

2.

Alūksnes pilsēta

3.

Annas pagasts

4.

Apes pilsēta ar lauku teritoriju

5.

Gaujienas pagasts

6.

Ilzenes pagasts

7.

Jaunalūksnes pagasts

8.

Jaunannas pagasts

9.

Jaunlaicenes pagasts

10.

Kalncempju pagasts

11.

Liepnas pagasts

12.

Malienas pagasts

13.

Mālupes pagasts

14.

Mārkalnes pagasts

15.

Pededzes pagasts

16.

Trapenes pagasts

17.

Veclaicenes pagasts

18.

Virešu pagasts

19.

Zeltiņu pagasts

20.

Ziemera pagasts

3.tabula

Nr.
p.k.

Balvu numerācijas zona

1.

Baltinavas pagasts

2.

Balvu pagasts

3.

Balvu pilsēta

4.

Bērzkalnes pagasts

5.

Bērzpils pagasts

6.

Briežuciema pagasts

7.

Krišjāņu pagasts

8.

Kubuļu pagasts

9.

Kupravas pagasts

10.

Lazdukalna pagasts

11.

Lazdulejas pagasts

12.

Medņevas pagasts

13.

Rugāju pagasts

14.

Susāju pagasts

15.

Šķilbēnu pagasts

16.

Tilžas pagasts

17.

Vectilžas pagasts

18.

Vecumu pagasts

19.

Vīksnas pagasts

20.

Viļakas pilsēta

21.

Žīguru pagasts

4.tabula

Nr.
p.k.

Bauskas numerācijas zona

1.

Bārbeles pagasts

2.

Bauskas pilsēta

3.

Brunavas pagasts

4.

Ceraukstes pagasts

5.

Codes pagasts

6.

Dāviņu pagasts

7.

Gailīšu pagasts

8.

Iecavas pagasts

9.

Īslīces pagasts

10.

Mežotnes pagasts

11.

Rundāles pagasts

12.

Skaistkalnes pagasts

13.

Stelpes pagasts

14.

Svitenes pagasts

15.

Vecsaules pagasts

16.

Vecumnieku pagasts

17.

Viesturu pagasts

5.tabula

Nr.
p.k.

Cēsu numerācijas zona

1.

Amatas pagasts

2.

Cēsu pilsēta

3.

Drabešu pagasts

4.

Drustu pagasts

5.

Dzērbenes pagasts

6.

Inešu pagasts

7.

Jaunpiebalgas pagasts

8.

Kaives pagasts

9.

Liepas pagasts

10.

Līgatnes pagasts

11.

Līgatnes pilsēta

12.

Mārsnēnu pagasts

13.

Mores pagasts

14.

Nītaures pagasts

15.

Priekuļu pagasts

16.

Raiskuma pagasts

17.

Raunas pagasts

18.

Skujenes pagasts

19.

Stalbes pagasts

20.

Straupes pagasts

21.

Taurenes pagasts

22.

Vaives pagasts

23.

Vecpiebalgas pagasts

24.

Veselavas pagasts

25.

Zaubes pagasts

26.

Zosēnu pagasts

6.tabula

Nr.
p.k.

Daugavpils numerācijas zona

1.

Ambeļu pagasts

2.

Bebrenes pagasts

3.

Biķernieku pagasts

4.

Daugavpils pilsēta

5.

Demenes pagasts

6.

Dubnas pagasts

7.

Dvietes pagasts

8.

Eglaines pagasts

9.

Ilūkstes pilsēta

10.

Kalkūnes pagasts

11.

Kalupes pagasts

12.

Laucesas pagasts

13.

Līksnas pagasts

14.

Maļinovas pagasts

15.

Medumu pagasts

16.

Naujenes pagasts

17.

Nīcgales pagasts

18.

Pilskalnes pagasts

19.

Salienas pagasts

20.

Skrudalienas pagasts

21.

Subates pilsēta ar lauku teritoriju

22.

Sventes pagasts

23.

Šēderes pagasts

24.

Tabores pagasts

25.

Vaboles pagasts

26.

Vecsalienas pagasts

27.

Višķu pagasts

7.tabula

Nr.
p.k.

Dobeles numerācijas zona

1.

Annenieku pagasts

2.

Auces pilsēta ar lauku teritoriju

3.

Augstkalnes pagasts

4.

Auru pagasts

5.

Bēnes pagasts

6.

Bērzes pagasts

7.

Bikstu pagasts

8.

Bukaišu pagasts

9.

Dobeles pagasts

10.

Dobeles pilsēta

11.

Īles pagasts

12.

Jaunbērzes pagasts

13.

Krimūnu pagasts

14.

Lielauces pagasts

15.

Naudītes pagasts

16.

Penkules pagasts

17.

Tērvetes pagasts

18.

Ukru pagasts

19.

Vītiņu pagasts

20.

Zebrenes pagasts

8.tabula

Nr.
p.k.

Gulbenes numerācijas zona

1.

Beļavas pagasts

2.

Daukstu pagasts

3.

Druvienas pagasts

4.

Galgauskas pagasts

5.

Gulbenes pilsēta

6.

Jaungulbenes pagasts

7.

Lejasciema pagasts

8.

Līgo pagasts

9.

Litenes pagasts

10.

Lizuma pagasts

11.

Rankas pagasts

12.

Stāmerienas pagasts

13.

Stradu pagasts

14.

Tirzas pagasts

9.tabula

Nr.
p.k.

Jelgavas numerācijas zona

1.

Cenu pagasts

2.

Elejas pagasts

3.

Glūdas pagasts

4.

Jaunsvirlaukas pagasts

5.

Jelgavas pilsēta

6.

Kalnciema pilsēta ar lauku teritoriju

7.

Lielplatones pagasts

8.

Līvbērzes pagasts

9.

Ozolnieku pagasts

10.

Platones pagasts

11.

Sesavas pagasts

12.

Sidrabenes pagasts

13.

Svētes pagasts

14.

Valgundes pagasts

15.

Vilces pagasts

16.

Vircavas pagasts

17.

Zaļenieku pagasts

10.tabula

Nr. p.k.

Jēkabpils numerācijas zona

1.

Ābeļu pagasts

2.

Aknīstes pilsēta ar lauku teritoriju

3.

Asares pagasts

4.

Atašienes pagasts

5.

Dignājas pagasts

6.

Dunavas pagasts

7.

Elkšņu pagasts

8.

Gārsenes pagasts

9.

Jēkabpils pilsēta

10.

Kalna pagasts

11.

Krustpils pagasts

12.

Kūku pagasts

13.

Leimaņu pagasts

14.

Mežāres pagasts

15.

Rites pagasts

16.

Rubenes pagasts

17.

Salas pagasts

18.

Saukas pagasts

19.

Sēlpils pagasts

20.

Variešu pagasts

21.

Viesītes pilsēta ar lauku teritoriju

22.

Vīpes pagasts

23.

Zasas pagasts

11.tabula

Nr. p.k.

Krāslavas numerācijas zona

1.

Andrupenes pagasts

2.

Andzeļu pagasts

3.

Asūnes pagasts

4.

Aulejas pagasts

5.

Bērziņu pagasts

6.

Dagdas pagasts

7.

Ezernieku pagasts

8.

Grāveru pagasts

9.

Indras pagasts

10.

Izvaltas pagasts

11.

Kalniešu pagasts

12.

Kaplavas pagasts

13.

Kastuļinas pagasts

14.

Ķepovas pagasts

15.

Kombuļu pagasts

16.

Konstantinovas pagasts

17.

Piedrujas pagasts

18.

Robežnieku pagasts

19.

Skaistas pagasts

20.

Svariņu pagasts

21.

Šķeltovas pagasts

22.

Šķaunes pagasts

23.

Ūdrīšu pagasts

24.

Krāslavas pagasts

25.

Krāslavas pilsēta

26.

Dagdas pilsēta

12.tabula

Nr. p.k.

Kuldīgas numerācijas zona

1.

Alsungas pagasts

2.

Ēdoles pagasts

3.

Gudenieku pagasts

4.

Īvandes pagasts

5.

Kabiles pagasts

6.

Kuldīgas pilsēta

7.

Kurmāles pagasts

8.

Laidu pagasts

9.

Nīkrāces pagasts

10.

Padures pagasts

11.

Pelču pagasts

12.

Raņķu pagasts

13.

Rendas pagasts

14.

Rudbāržu pagasts

15.

Rumbas pagasts

16.

Skrundas pilsēta ar lauku teritoriju

17.

Snēpeles pagasts

18.

Turlavas pagasts

19.

Vārmes pagasts

13.tabula

Nr.
p.k.

Liepājas numerācijas zona

1.

Aizputes pagasts

2.

Aizputes pilsēta

3.

Bārtas pagasts

4.

Bunkas pagasts

5.

Cīravas pagasts

6.

Dunalkas pagasts

7.

Dunikas pagasts

8.

Durbes pilsēta ar lauku teritoriju

9.

Embūtes pagasts

10.

Gaviezes pagasts

11.

Gramzdas pagasts

12.

Grobiņas pagasts

13.

Grobiņas pilsēta

14.

Kalētu pagasts

15.

Kalvenes pagasts

16.

Kazdangas pagasts

17.

Lažas pagasts

18.

Liepājas pilsēta

19.

Medzes pagasts

20.

Nīcas pagasts

21.

Otaņķu pagasts

22.

Pāvilostas pilsēta

23.

Priekules pagasts

24.

Priekules pilsēta

25.

Rucavas pagasts

26.

Sakas pagasts

27.

Tadaiķu pagasts

28.

Vaiņodes pagasts

29.

Vecpils pagasts

30.

Vērgales pagasts

31.

Virgas pagasts

14.tabula

Nr. p.k.

Limbažu numerācijas zona

1.

Ainažu pilsēta ar lauku teritoriju

2.

Alojas pilsēta ar lauku teritoriju

3.

Braslavas pagasts

4.

Brīvzemnieku pagasts

5.

Katvaru pagasts

6.

Lēdurgas pagasts

7.

Liepupes pagasts

8.

Limbažu pilsēta

9.

Limbažu pagasts

10.

Pāles pagasts

11.

Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju

12.

Skultes pagasts

13.

Staiceles pilsēta ar lauku teritoriju

14.

Umurgas pagasts

15.

Vidrižu pagasts

16.

Viļķenes pagasts

15.tabula

Nr. p.k.

Ludzas numerācijas zona

1.

Blontu pagasts

2.

Briģu pagasts

3.

Ciblas pagasts

4.

Cirmas pagasts

5.

Goliševas pagasts

6.

Isnaudas pagasts

7.

Istras pagasts

8.

Kārsavas pilsēta

9.

Lauderu pagasts

10.

Līdumnieku pagasts

11.

Ludzas pilsēta

12.

Malnavas pagasts

13.

Mērdzenes pagasts

14.

Mežvidu pagasts

15.

Nirzas pagasts

16.

Ņukšas pagasts

17.

Pasienes pagasts

18.

Pildas pagasts

19.

Pureņu pagasts

20.

Pušmucovas pagasts

21.

Rundēnu pagasts

22.

Salnavas pagasts

23.

Zaļesjes pagasts

24.

Zilupes pilsēta

25.

Zvirgzdenes pagasts

16.tabula

Nr. p.k.

Madonas numerācijas zona

1.

Aronas pagasts

2.

Barkavas pagasts

3.

Bērzaunes pagasts

4.

Cesvaines pilsēta ar lauku teritoriju

5.

Dzelzavas pagasts

6.

Ērgļu pagasts

7.

Indrānu pagasts

8.

Jumurdas pagasts

9.

Kalsnavas pagasts

10.

Lazdonas pagasts

11.

Liezēres pagasts

12.

Lubānas pilsēta

13.

Ļaudonas pagasts

14.

Madonas pilsēta

15.

Mārcienas pagasts

16.

Mētrienas pagasts

17.

Murmastienes pagasts

18.

Ošupes pagasts

19.

Praulienas pagasts

20.

Sarkaņu pagasts

21.

Sausnējas pagasts

22.

Varakļānu pagasts

23.

Varakļānu pilsēta

24.

Vestienas pagasts

17.tabula

Nr. p.k.

Ogres numerācijas zona

1.

Birzgales pagasts

2.

Ikšķiles pilsēta ar lauku teritoriju

3.

Jumpravas pagasts

4.

Krapes pagasts

5.

Ķeguma pilsēta ar lauku teritoriju

6.

Ķeipenes pagasts

7.

Lauberes pagasts

8.

Lēdmanes pagasts

9.

Lielvārdes pilsēta ar lauku teritoriju

10.

Madlienas pagasts

11.

Mazozolu pagasts

12.

Meņģeles pagasts

13.

Ogres pilsēta

14.

Ogresgala pagasts

15.

Rembates pagasts

16.

Suntažu pagasts

17.

Taurupes pagasts

18.tabula

Nr. p.k.

Preiļu numerācijas zona

1.

Aglonas pagasts

2.

Aizkalnes pagasts

3.

Galēnu pagasts

4.

Jersikas pagasts

5.

Līvānu pilsēta

6.

Pelēču pagasts

7.

Preiļu pagasts

8.

Preiļu pilsēta

9.

Riebiņu pagasts

10.

Rožkalnu pagasts

11.

Rožupes pagasts

12.

Rudzātu pagasts

13.

Rušonas pagasts

14.

Saunas pagasts

15.

Silajāņu pagasts

16.

Sīļukalna pagasts

17.

Stabulnieku pagasts

18.

Sutru pagasts

19.

Turku pagasts

20.

Upmalas pagasts

21.

Vārkavas pagasts

19.tabula

Nr. p.k.

Rēzeknes numerācijas zona

1.

Audriņu pagasts

2.

Bērzgales pagasts

3.

Čornajas pagasts

4.

Dekšāres pagasts

5.

Dricānu pagasts

6.

Feimaņu pagasts

7.

Gaigalavas pagasts

8.

Griškānu pagasts

9.

Ilzeskalna pagasts

10.

Kantinieku pagasts

11.

Kaunatas pagasts

12.

Lendžu pagasts

13.

Lūznavas pagasts

14.

Mākoņkalna pagasts

15.

Maltas pagasts

16.

Nagļu pagasts

17.

Nautrēnu pagasts

18.

Ozolaines pagasts

19.

Ozolmuižas pagasts

20.

Pušas pagasts

21.

Rēzeknes pilsēta

22.

Rikavas pagasts

23.

Sakstagala pagasts

24.

Silmalas pagasts

25.

Sokolku pagasts

26.

Stoļerovas pagasts

27.

Strūžānu pagasts

28.

Vērēmu pagasts

29.

Viļānu pagasts

30.

Viļānu pilsēta

20.tabula

Nr. p.k.

Rīgas numerācijas zona

1.

Ādažu pagasts

2.

Allažu pagasts

3.

Babītes pagasts

4.

Baldones pilsēta ar lauku teritoriju

5.

Baložu pilsēta

6.

Carnikavas pagasts

7.

Daugmales pagasts

8.

Garkalnes pagasts

9.

Inčukalna pagasts

10.

Jūrmalas pilsēta

11.

Krimuldas pagasts

12.

Ķekavas pagasts

13.

Mālpils pagasts

14.

Mārupes pagasts

15.

Olaines pagasts

16.

Olaines pilsēta

17.

Rīgas pilsēta

18.

Ropažu pagasts

19.

Salas pagasts

20.

Salaspils pilsēta ar lauku teritoriju

21.

Saulkrastu pilsēta ar lauku teritoriju

22.

Sējas pagasts

23.

Siguldas pagasts

24.

Siguldas pilsēta

25.

Skultes pagasts

26.

Stopiņu pagasts

27.

Vangažu pilsēta

21.tabula

Nr. p.k.

Saldus numerācijas zona

1.

Blīdenes pagasts

2.

Brocēnu pilsēta ar lauku teritoriju

3.

Ezeres pagasts

4.

Gaiķu pagasts

5.

Jaunauces pagasts

6.

Jaunlutriņu pagasts

7.

Kursīšu pagasts

8.

Lutriņu pagasts

9.

Nīgrandes pagasts

10.

Novadnieku pagasts

11.

Pampāļu pagasts

12.

Remtes pagasts

13.

Rubas pagasts

14.

Saldus pagasts

15.

Saldus pilsēta

16.

Šķēdes pagasts

17.

Vadakstes pagasts

18.

Zaņas pagasts

19.

Zirņu pagasts

20.

Zvārdes pagasts

22.tabula

Nr. p.k.

Talsu numerācijas zona

1.

Abavas pagasts

2.

Balgales pagasts

3.

Dundagas pagasts

4.

Ģibuļu pagasts

5.

Īves pagasts

6.

Kolkas pagasts

7.

Ķūļciema pagasts

8.

Laidzes pagasts

9.

Laucienes pagasts

10.

Lībagu pagasts

11.

Lubes pagasts

12.

Mērsraga pagasts

13.

Rojas pagasts

14.

Sabiles pilsēta

15.

Stendes pilsēta

16.

Strazdes pagasts

17.

Talsu pilsēta

18.

Valdemārpils pilsēta ar lauku teritoriju

19.

Valdgales pagasts

20.

Vandzenes pagasts

21.

Virbu pagasts

23.tabula

Nr. p.k.

Tukuma numerācijas zona

1.

Cēres pagasts

2.

Degoles pagasts

3.

Džūkstes pagasts

4.

Engures pagasts

5.

Irlavas pagasts

6.

Jaunpils pagasts

7.

Jaunsātu pagasts

8.

Kandavas pagasts

9.

Kandavas pilsēta

10.

Lapmežciema pagasts

11.

Lestenes pagasts

12.

Matkules pagasts

13.

Pūres pagasts

14.

Sēmes pagasts

15.

Slampes pagasts

16.

Smārdes pagasts

17.

Tukuma pilsēta

18.

Tumes pagasts

19.

Vānes pagasts

20.

Viesatu pagasts

21.

Zantes pagasts

22.

Zemītes pagasts

23.

Zentenes pagasts

24.tabula

Nr. p.k.

Valkas numerācijas zona

1.

Bilskas pagasts

2.

Blomes pagasts

3.

Brantu pagasts

4.

Ērģemes pagasts

5.

Ēveles pagasts

6.

Grundzāles pagasts

7.

Jērcēnu pagasts

8.

Kārķu pagasts

9.

Launkalnes pagasts

10.

Palsmanes pagasts

11.

Plāņu pagasts

12.

Sedas pilsēta ar lauku teritoriju

13.

Smiltenes pagasts

14.

Smiltenes pilsēta

15.

Strenču pilsēta

16.

Trikātas pagasts

17.

Valkas pagasts

18.

Valkas pilsēta

19.

Variņu pagasts

20.

Vijciema pagasts

21.

Zvārtavas pagasts

25.tabula

Nr. p.k.

Valmieras numerācijas zona

1.

Bērzaines pagasts

2.

Brenguļu pagasts

3.

Burtnieku pagasts

4.

Dikļu pagasts

5.

Ipiķu pagasts

6.

Jeru pagasts

7.

Kauguru pagasts

8.

Kocēnu pagasts

9.

Ķoņu pagasts

10.

Lodes pagasts

11.

Matīšu pagasts

12.

Mazsalacas pilsēta ar lauku teritoriju

13.

Naukšēnu pagasts

14.

Ramatas pagasts

15.

Rencēnu pagasts

16.

Rūjienas pilsēta

17.

Sēļu pagasts

18.

Skaņkalnes pagasts

19.

Vaidavas pagasts

20.

Valmieras pagasts

21.

Valmieras pilsēta

22.

Vecates pagasts

23.

Vilpulkas pagasts

24.

Zilākalna pagasts

26.tabula

Nr. p.k.

Ventspils numerācijas zona

1.

Ances pagasts

2.

Jūrkalnes pagasts

3.

Piltenes pilsēta ar lauku teritoriju

4.

Popes pagasts

5.

Puzes pagasts

6.

Tārgales pagasts

7.

Ugāles pagasts

8.

Usmas pagasts

9.

Užavas pagasts

10.

Vārves pagasts

11.

Ventspils pilsēta

12.

Ziru pagasts

13.

Zlēku pagasts

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.augusta noteikumiem Nr.684
Numura sastādīšanas procedūra, izmantojot publiskā telefonu tīkla operatora izvēles vai publiskā telefonu tīkla operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu

1. Numura sastādīšana, ja operators tiek izvēlēts, veicot starptautisko izsaukumu no analogā publiskā fiksēto telefonu tīkla:

Prefikss1

 

Operatora izvēles kods (10X(X) vai 19X)

 Starptautiskais prefikss (00)

 Valsts kods

 Nacionālais numurs

nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods

 abonenta numurs

2. Numura sastādīšana, ja operators tiek izvēlēts, veicot starptautisko izsaukumu no ciparu publiskā fiksēto telefonu tīkla vai publiskā mobilo telefonu tīkla:

 Operatora izvēles kods (10X(X) vai 19X)

 Starptautiskais prefikss  (00)

 Valsts kods

 Nacionālais numurs

 nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods

 abonenta numurs

3. Numura sastādīšana, ja operators tiek izvēlēts, veicot iekšzemes tālsarunas izsaukumu no analogā publiskā fiksēto telefonu tīkla:

 Prefikss1

 Operatora izvēles kods (10X(X) vai 19X)

 Nacionālais numurs

 nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods

 abonenta numurs

4. Numura sastādīšana, ja operators tiek izvēlēts, veicot iekšzemes tālsarunas izsaukumu no ciparu publiskā fiksēto telefonu tīkla:

 Operatora izvēles kods (10X(X) vai 19X)

 Nacionālais numurs

 nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods

 abonenta
numurs

5. Numura sastādīšana, ja operators tiek izvēlēts, veicot vietējo izsaukumu no analogā publiskā fiksēto telefonu tīkla:

 Prefikss1

 Operatora izvēles kods (10X(X) vai 19X)

 Nacionālais numurs

 nacionālās numerācijas
zonas piekļuves kods

 abonenta numurs

6. Numura sastādīšana, ja operators tiek izvēlēts, veicot vietējo izsaukumu no ciparu publiskā fiksēto telefonu tīkla vai publiskā mobilo telefonu tīkla:

 Operatora izvēles kods (10X(X) vai 19X)

 Nacionālais numurs

 nacionālās numerācijas zonas
piekļuves kods

 abonenta numurs

7. Numura sastādīšana, ja operators tiek izvēlēts, veicot neģeogrāfisko numuru izsaukumu:

 Prefikss1

 Operatora izvēles kods (10X(X) vai 19X)

 Neģeogrāfiskais numurs

8. Numura sastādīšana, ja operators tiek izvēlēts, veicot neģeogrāfisko numuru izsaukumu no analogā publiskā fiksēto telefonu tīkla:

 Operatora izvēles kods (10X(X) vai 19X)

 Neģeogrāfiskais numurs

9. Numura sastādīšana, ja operators tiek izvēlēts pēc noklusējuma vai izmantojot publiskā telefonu tīkla operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu, veicot starptautisko izsaukumu no analogā publiskā fiksēto telefonu tīkla:

 Prefikss1

 Starptautiskais prefikss (00)

 Valsts kods

 Nacionālais numurs

 nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods

 abonenta numurs

10. Numura sastādīšana, ja operators tiek izvēlēts pēc noklusējuma vai izmantojot publiskā telefonu tīkla operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu, veicot starptautisko izsaukumu no ciparu publiskā fiksēto telefonu tīkla vai publiskā mobilo telefonu tīkla:

 Starptautiskais prefikss  (00)

 Valsts kods

 Nacionālais numurs

 nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods

 abonenta numurs

11. Numura sastādīšana, ja operators tiek izvēlēts pēc noklusējuma vai izmantojot publiskā telefonu tīkla operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu, veicot iekšzemes tālsarunas izsaukumu no analogā publiskā fiksēto telefonu tīkla:

 Prefikss1

 Nacionālais numurs

 nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods

 abonenta numurs

12. Numura sastādīšana, ja operators tiek izvēlēts pēc noklusējuma vai izmantojot publiskā telefonu tīkla operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu, veicot iekšzemes tālsarunas izsaukumu no ciparu publiskā fiksēto telefonu tīkla:

 Nacionālais numurs

 nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods

 abonenta numurs

13. Numura sastādīšana, ja operators tiek izvēlēts pēc noklusējuma vai izmantojot publiskā telefonu tīkla operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu, veicot vietējo izsaukumu no analogā publiskā fiksēto telefonu tīkla:

Prefikss1

Nacionālais numurs

 nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods

 abonenta numurs

14. Numura sastādīšana, ja operators tiek izvēlēts pēc noklusējuma vai izmantojot publiskā telefonu tīkla operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu, veicot vietējo izsaukumu no ciparu publiskā fiksēto telefonu tīkla vai publiskā mobilo telefonu tīkla:

 Nacionālais numurs

 nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods

 abonenta numurs

15. Numura sastādīšana, ja operators tiek izvēlēts pēc noklusējuma vai izmantojot publiskā telefonu tīkla operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu, veicot neģeogrāfisko numuru izsaukumu no analogā publiskā fiksēto telefonu tīkla:

 Prefikss1

 Neģeogrāfiskais numurs

16. Numura sastādīšana, ja operators tiek izvēlēts pēc noklusējuma vai izmantojot publiskā telefonu tīkla operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu, veicot neģeogrāfisko numuru izsaukumu no ciparu publiskā fiksēto telefonu tīkla vai publiskā mobilo telefonu tīkla:

 Neģeogrāfiskais numurs

Piezīme.

1 Prefikss ir 1 un/vai 9 atkarībā no operatora nosacījumiem.

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.augusta noteikumiem Nr.684
Vispārējā numura sastādīšanas procedūra Latvijā

(Pielikums grozīts ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1008)

1. Numura sastādīšana, veicot starptautisko izsaukumu no analogā publiskā fiksēto telefonu tīkla:

Prefikss1

Starptautiskais

prefikss (00)

Valsts kods

Nacionālais numurs

nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods

abonenta numurs

2. Numura sastādīšana, veicot starptautisko izsaukumu no ciparu publiskā fiksēto vai mobilo telefonu tīkla:

Starptautiskais

prefikss (00)

Valsts kods

Nacionālais numurs

nacionālās numerācijas

zonas piekļuves kods

abonenta numurs

3. Numura sastādīšana, veicot iekšzemes tālsarunas izsaukumu no analogā publiskā fiksēto telefonu tīkla:

Prefikss1

Nacionālais numurs

nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods

abonenta numurs

4. Numura sastādīšana, veicot iekšzemes tālsarunas izsaukumu no ciparu publiskā fiksēto telefonu tīkla:

Nacionālais numurs

nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods

abonenta numurs

5. Numura sastādīšana, veicot vietējo izsaukumu no analogā publiskā fiksēto telefonu tīkla uz analogo publisko fiksēto telefonu tīklu:

Abonenta numurs

6. Numura sastādīšana, veicot vietējo izsaukumu no analogā publiskā fiksēto telefonu tīkla uz ciparu publisko fiksēto telefonu tīklu:

Prefikss1

Nacionālais numurs

nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods

abonenta numurs

7. Numura sastādīšana, veicot vietējo izsaukumu no ciparu publiskā fiksēto telefonu tīkla vai publiskā mobilo telefonu tīkla:

Nacionālais numurs

nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods

abonenta numurs

8. Numura sastādīšana, veicot neģeogrāfisko numuru izsaukumu no analogā publiskā fiksēto telefonu tīkla:

Prefikss1

Neģeogrāfiskais numurs

9. Numura sastādīšana, veicot neģeogrāfisko numuru izsaukumu no ciparu publiskā fiksēto vai mobilo telefonu tīkla:

Neģeogrāfiskais numurs

10. Numura sastādīšana, veicot pakalpojumu īso kodu izsaukumu no analogā vai ciparu publiskā fiksēto telefonu tīkla uz divu ciparu īsajiem numuriem:

0X

11. Numura sastādīšana, veicot īso kodu izsaukumu no analogā publiskā fiksēto telefonu tīkla uz triju, četru, piecu vai sešu ciparu īsajiem kodiem:

Prefikss1

1XX (X)

1XXX (X)

116XXX

82XXX

83XX–89XX

12. Numura sastādīšana, veicot īso kodu izsaukumu no ciparu publiskā fiksēto telefonu tīkla vai publiskā mobilo telefonu tīkla uz triju, četru, piecu vai sešu ciparu īsajiem kodiem:

1XX (X)

1XXX (X)

116XXX

82XXX

83XX–89XX

Piezīme.

1 Prefikss ir 1 un/vai 9 atkarībā no operatora nosacījumiem.

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
12.03.2010