Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.498

Rīgā 2008.gada 7.jūlijā (prot. Nr.46 4.§)

Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.236 "Aizsardzības ministrijas nolikums"

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.236 "Aizsardzības ministrijas nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 70.nr.; 2004, 94., 131., 175.nr.; 2005, 96.nr.; 2006, 60.nr.; 2007, 108.nr.) grozījumu un izteikt 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4. Ministrijai ir šādas funkcijas:

4.1. izstrādāt valsts aizsardzības politiku;

4.2. organizēt un koordinēt valsts aizsardzības politikas īstenošanu;

4.3. organizēt un koordinēt valsts politikas īstenošanu ģeodēzijas, karto­grāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā;

4.4. organizēt un koordinēt valsts politikas īstenošanu militārās izglītības un zinātnes jomā;

4.5. veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

5. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, ministrija veic šādus uzdevumus:

5.1. nodrošina Nacionālo bruņoto spēku attīstību un atbilstību Ziemeļ­atlantijas līguma organizācijas noteiktajām militārajām spējām;

5.2. sagatavo militāro draudu analīzi, izstrādā valsts aizsardzības kon­cepciju un valsts aizsardzības plānu, Nacionālo bruņoto spēku mobilizācijas plā­nu un uzņēmējvalsts atbalsta plānu;

5.3. nodrošina valsts aizsardzībā iesais­tītā personāla pārvaldes un militārās izglītības politikas izstrādi;

5.4. piedalās Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un citu starptautisko drošības un aizsardzības organizāciju drošības un valsts aizsardzības politikas veidošanā;

5.5. nodrošina divpusējo un daudzpusējo valstu sadarbību atbilstoši valsts aizsardzības politikas prioritātēm;

5.6. nodrošina Latvijas līdzdalību starptautiskajos drošības un aizsar­dzības pasākumos;

5.7. vada Nacionālo bruņoto spēku mobilizāciju un to ārvalstu bruņoto spēku piesaistīšanu, par kuru atbalsta nepieciešamību nolēmis Ministru kabinets;

5.8. izstrādā valsts aizsardzības tehniskā nodrošinājuma un apgādes pamatnostādnes, nosaka Nacionālo bruņoto spēku politiskās vadlīnijas, kā arī izstrādā konceptuālos dokumentus nodrošinājuma un apgādes jomā;

5.9. veido politiku karavīru sociālo garantiju jautājumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina Nacionālo bruņoto spēku personālsastāvam sociālās garantijas;

5.10. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniedz ārvalstu bruņotajiem spēkiem atļauju bruņojuma ievešanai Latvijas Republikā vai izvešanai no tās, uzskaita un kontrolē ievesto bruņojumu;

5.11. normatīvajos aktos noteiktos gadījumos un kārtībā izsniedz atļaujas (licences) atsevišķu veidu komercdarbībai;

5.12. nodrošina normatīvo aktu projektu izstrādi, kā arī nozares metodisko vadību un pārraudzību ģeodēzijas un kartogrāfijas jomā;

5.13. izstrādā jaunatnes militāri patriotiskās audzināšanas politikas pamat­nostādnes;

5.14. koordinē sadarbību ar zinātniskām organizācijām valsts aizsardzības jomā;

5.15. izstrādā pamatnostādnes sabiedrības informēšanai par valsts aiz­sardzības un starptautiskās drošības politikas jautājumiem;

5.16. veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus."

Ministru prezidents I.Godmanis

Aizsardzības ministra vietā - tieslietu ministrs G.Bērziņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 10.jūliju.