Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Izdarīt Tiesnešu izdienas pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 15.nr.; 2007, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. 2.pantā:

izteikt pirmās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1) personai, kurai izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir 20 gadi, no kuriem pēdējie 10 gadi nostrādāti tiesneša amatā vai tiesneša, kas amatā apstiprināts bez pilnvaru termiņa ierobežojuma, un tiesībsarga amatā, un kura ir sasniegusi likumā "Par valsts pensijām" vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu, ja tā ir atbrīvota no tiesneša vai tiesībsarga amata pēc pašas vēlēšanās vai no tiesneša amata sakarā ar amata pildīšanai likumā noteiktā maksimālā vecuma sasniegšanu;

2) personai, kura neatkarīgi no vecuma atbrīvota no tiesneša vai tiesībsarga amata veselības stāvokļa dēļ atbilstoši Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu komisijas atzinumam un kuras izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu nav mazāks par 20 gadiem, no kuriem pēdējie trīs gadi nostrādāti tiesneša amatā vai tiesneša, kas amatā apstiprināts bez pilnvaru termiņa ierobežojuma, un tiesībsarga amatā;";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Tiesību uz izdienas pensiju nav tiesnesim, kurš atcelts no tiesneša amata, vai tiesībsargam, kura pilnvaras izbeigtas, jo viņš notiesāts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un spriedums stājies likumīgā spēkā, kā arī tad, ja tiesībsargs no amata atbrīvots, jo pieļāvis apkaunojošu nodarījumu, kas nav savienojams ar tiesībsarga statusu, vai bez attaisnojoša iemesla nav pildījis savus pienākumus."

2. Papildināt 3.pantu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) tiesībsarga amatā faktiski nostrādāto laiku."

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 24.janvārī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2008.gada 12.februārī
26.02.2008