Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.859

Rīgā 2007.gada 11.decembrī (prot. Nr.69 46.§)
Noteikumi par cirka dzīvnieka, dresūras dzīvnieka, cirka un dresūras numura viesizrāžu vietas reģistrācijas valsts nodevu
Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma 10.panta 13.punktu

1. Noteikumi nosaka valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par cirka dzīvnieka, dresūras dzīvnieka, cirka un dresūras numura viesizrāžu vietas reģistrāciju.

2. Valsts nodevu maksā šādā apmērā:

2.1. par katra cirka un dresūras dzīvnieka vai visu putnu vai grauzēju sugas īpatņu kopuma (turpmāk - dzīvnieks) reģistrāciju - 1,42 euro;

2.2. par cirka un dresūras numura viesizrāžu vietas reģistrāciju - 35,57 euro.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.576)

3. Valsts nodevas par dzīvnieka reģistrāciju maksājuma uzdevumā persona norāda šādu informāciju:

3.1. cirka uzņēmēja vārds, uzvārds un personas kods (fiziskai personai) vai nosau­kums un reģistrācijas numurs (juridiskai personai);

3.2. dzīvnieka suga un skaits;

3.3. maksājuma apmērs.

4. Valsts nodevas par cirka un dresūras numura viesizrāžu vietas reģistrā­ciju maksājuma uzdevumā persona norāda šādu informāciju:

4.1. cirka uzņēmēja vārds, uzvārds un personas kods (fiziskai personai) vai nosaukums un reģistrācijas numurs (juridiskai personai);

4.2. viesizrāžu norises laiks un adrese;

4.3. maksājuma apmērs.

5. Valsts nodevu maksā pirms pakalpojuma saņemšanas, izmantojot bezskaidras naudas norēķinu (ar pārskaitījumu) vai skaidrā naudā.

6. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze
01.01.2014