Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Izdarīt Iedzīvotāju reģistra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 19.nr.; 2002, 7., 21.nr.; 2005, 22.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā skaitli un vārdu "16 gadi" (attiecīgā locījumā) ar skaitli un vārdu "18 gadi" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 2.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis ir Pārvalde."

3. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

"3.pants. Reģistra galvenais uzdevums ir nodrošināt Latvijas pilsoņu, Latvijas nepilsoņu, kā arī Latvijā uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību saņēmušo personu uzskaiti, likumā noteiktajā kārtībā Reģistrā iekļaujot un aktualizējot ziņas par šīm personām."

4. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Dokuments, uz kura pamata ziņas par personu iekļauj Reģistrā, ir noteikta parauga pirmuzskaites veidlapa. Pirmuzskaites veidlapas paraugu apstiprina un tās aizpildīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

5. Papildināt 8.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta otrā un trešā daļa neattiecas uz ārzemnieku, kura pirmuzskaites veidlapu aizpilda darbinieks atbilstoši ziņām, ko ārzemnieks vai viņa likumiskais pārstāvis sniedzis, pieprasot uzturēšanās atļauju."

6. Aizstāt 9.pantā vārdus "ārvalstnieku, bezvalstnieku un bēgļu" ar vārdu "ārzemnieku".

7. Izslēgt 10.panta pirmās daļas 16.punktā vārdus "datums, kad persona ieradusies Latvijā, un".

8. Izslēgt 11.pantu.

9. Papildināt likumu ar 17.1 pantu šādā redakcijā:

"17.1 pants. Par informācijas saņemšanu no Reģistra maksājama valsts nodeva. Ministru kabinets nosaka valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību, kā arī atvieglojumus valsts nodevas maksāšanā un atbrīvojumus no valsts nodevas maksāšanas."

10. 18.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "reizi" ar vārdiem "divas reizes";

papildināt pirmo daļu pēc vārda "saņemt" ar vārdu "visu";

aizstāt otrajā daļā vārdu "reizi" ar vārdiem "divas reizes";

izslēgt trešo daļu.

11. Pārejas noteikumā:

aizstāt vārdus "Pārejas noteikums" ar vārdiem "Pārejas noteikumi";

uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikuma tekstu par pārejas noteikumu 1.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 2., 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"2. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.janvārim izdod šā likuma 6.pantā minētos noteikumus.

3. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.janvārim izdod šā likuma 17.1 pantā minētos noteikumus.

4. Līdz šā likuma 17.1 pantā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.janvārim piemērojami Ministru kabineta 1999.gada 23.marta noteikumi Nr.119 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra".

Pārejas noteikums

Šā likuma 4.pants stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 21.jūnijā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2007.gada 5.jūlijā
19.07.2007