Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības protokolu par grozījumiem 1993.gada 18.augusta Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par robežu caurlaides punktiem

1.pants. 2007.gada 19.janvārī Minskā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības protokols par grozījumiem 1993.gada 18.augusta Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par robežu caurlaides punktiem (turpmāk — Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Protokols stājas spēkā tā 2.punktā noteiktajā kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Protokols latviešu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 17.maijā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2007.gada 7.jūnijā
Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības PROTOKOLS par grozījumiem 1993.gada 18.augusta Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par robežas caurlaides punktiem

Latvijas Republikas valdība un Baltkrievijas Republikas valdība, turpmāk sauktas par Pusēm,

ar mērķi radīt labvēlīgus apstākļus, kādā Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas iedzīvotāji šķērso robežu,

ievērojot nepieciešamību uzlabot kārtību, kādā robežu šķērso autotransporta līdzekļi,

vadoties pēc starptautisko tiesību noteikumiem,

ir vienojušās par sekojošo:

1. Izdarīt šādus grozījumus 1993.gada 18.augusta Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par robežas caurlaides punktiem (turpmāk - Vienošanās):

1.1. Vienošanās 1.panta 1.punkta 2.apakšpunktā izslēgt vārdus "Piedruja-Druja (pasažieru satiksme)".

1.2. Vienošanās 1.panta 4.punktu izteikt šādā redakcijā:

"Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju robežas šķērsošanai, kuri pārvietojas uz otras Puses pierobežas teritorijām ar kājām vai transporta līdzekļos, kuru svars nepārsniedz 3.5 tonnas un kas atrodas viņu personīgajā lietošanā, bez precēm, kuras jādeklarē, ir atvērti šādi caurlaides punkti:

Vorzova-Ļipovka;

Kaplava-Pļusi;

Meikšāni-Gavriļino;

Piedruja-Druja.

Minēto caurlaides punktu darba režīma kārtību un robežas šķērsošanas kārtību, nosaka atsevišķas Pušu vienošanās."

2. Šis Protokols ir Vienošanās neatņemama sastāvdaļa un stājas spēkā dienā, kad saņemts pēdējais rakstiskais paziņojums pa diplomātiskajiem kanāliem par Pušu valsts iekšējo procedūru izpildi, lai tas stātos spēkā.

Parakstīts Minskā, 2007.gada 19.janvārī divos eksemplāros, katrs latviešu un baltkrievu valodās, turklāt visiem tekstiem ir vienāds spēks.

08.06.2007