Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 19.01.2007. - 31.12.2007. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2007. gada 18. decembra noteikumus Nr. 913 "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2008.gadā".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1070

Rīgā 2006.gada 28.decembrī (prot. Nr.69 11.§)
Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2007.gadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu" 5.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka katrai pašvaldībai aprēķināto no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (turpmāk - izlīdzināšanas fonds) izmaksājamo dotāciju vai izlīdzināšanas fondā veicamās iemaksas un kārtību, kādā tiek veiktas iemaksas izlīdzināšanas fondā un izmaksāta dotācija no tā, kā arī finanšu nepieciešamību katrā pašvaldībā, pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa prognozi.

2. Saskaņā ar pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu 2007.gadā izlīdzināšanas fonda ieņēmumi ir 78001958 lati, un tos veido:

2.1. dotācija izlīdzināšanas fondā no valsts budžeta - 7152897 lati;

2.2. pašvaldību iemaksas izlīdzināšanas fondā - 70849061 lats (1.pieli­kums).

3. Izlīdzināšanas fonda izdevumi ir 78001958 lati, un tos veido dotācijas pašvaldībām (2.pielikums).

4. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķina vajadzībām nosaka vērtēto ieņēmumu prognozi (iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodok­ļa par ēkām un nekustamā īpašuma nodokļa par zemi prognoze) sadalījumā pa pašvaldībām (3.pielikums).

5. Lai aprēķinātu pašvaldības finanšu nepieciešamību, ņem vērā pašval­dības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaitu un struktūru (4.pielikums).

6. Pašvaldības (izņemot šo noteikumu 8.punktā minētās pašvaldības) saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu iemaksas izlīdzināšanas fondā veic ar Valsts kases starpniecību no prognozētās iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļas.

7. Valsts kase attiecīgās summas ietur no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales konta atbilstoši nodokļa ieņēmumu izpildei šo notei­kumu 1.pielikumā norādīto iemaksu procentu apmērā. Iemaksas izlīdzināšanas fondā pārskaita reizi nedēļā atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalei. Kopējās pašvaldību iemaksas izlīdzināšanas fondā atbilst šo noteikumu 1.pielikumā norādīto iemaksu summai.

8. Pašvaldības, ar kurām Finanšu ministrija ir noslēgusi līgumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa īpašu maksāšanas un uzskaites kārtību, iemaksas izlīdzināšanas fondā veic patstāvīgi (bez Valsts kases starpniecības) divas reizes mēnesī, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša desmitajam un divdesmitajam datumam šo noteikumu 1.pielikumā noteiktā procenta apmērā no šo noteikumu 3.pielikumā noteiktajiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozētajiem ieņēmumiem. Iemaksas izlīdzināšanas fondā atbilst šo noteikumu 1.pielikumā norādīto iemaksu summai.

9. Ja iemaksas izlīdzināšanas fondā nav veiktas saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu, mēneša laikā tiek izbeigts līgums par iedzīvotāju ienākuma nodokļa īpašu maksāšanas un uzskaites kārtību un tiek piemērota vispārējā iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kārtība.

10. Valsts budžeta dotāciju izlīdzināšanas fondā ieskaita likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam" noteiktajā apmērā saskaņā ar Finanšu ministrijas apstiprinātu finansēšanas plānu.

11. Valsts kase pašvaldībām izmaksā dotāciju no izlīdzināšanas fonda divas reizes mēnesī, atskaitot no rajonu, pilsētu, novadu un pagastu budžetiem 1/12 daļu no kopējiem izlīdzināšanas fonda izdevumiem, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša piecpadsmitajam un divdesmit piektajam datumam.

12. Ja pašvaldības administratīvi teritoriālās reformas gaitā apvienojas, pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu veic katrai jaunizveidotās pašvaldības sastāvā esošajai bijušās pašvaldības teritorijai, un kopējā dotācija no izlīdzināšanas fonda vai iemaksa šajā fondā tiek aprēķināta kā atsevišķo dotāciju un iemaksu summa.

Ministru prezidenta vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1070
Pašvaldību iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā

Rajons

Pilsēta, novads, pagasts

Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem (latos)

Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem (%)

1

2

3

4

Rīga

46515519

19,14

Jelgava

1765730

8,78

Jūrmala

3280972

16,73

Ventspils

1478517

10,64

Republikas pilsētās kopā

53040738

Aizkraukles rajons

Aizkraukles novads

517906

15,38

Sērenes pagasts

10354

5,21

Skrīveru pagasts

7541

0,74

Alūksnes rajons

Alūksne

20124

0,88

Bauskas rajons

Bauska

220707

7,90

Cēsu rajons

Cēsis

546651

10,03

Priekuļu pagasts

116821

8,42

Dobeles rajons

Dobele

475531

13,07

Gulbenes rajons

Gulbene

13459

0,60

Jelgavas rajons

Ozolnieku novads

184286

8,52

Liepājas rajons

Grobiņa

113933

9,16

Limbažu rajons

Limbaži

251174

9,98

Salacgrīva ar lauku teritoriju

25974

1,82

Madonas rajons

Madona

98457

4,11

Ogres rajons

Ogres novads

1754747

17,49

Ikšķiles novads

607765

20,27

Ķeguma novads

85983

7,12

Lielvārdes novads

219883

9,49

Jumpravas pagasts

29465

5,53

Rīgas rajons

Baldone ar lauku teritoriju

35173

2,65

Baloži

481445

27,03

Olaine

559540

13,90

Salaspils novads

1315328

17,83

Saulkrasti ar lauku teritoriju

323338

16,79

Siguldas novads

883255

17,14

Vangaži

87169

7,99

Ādažu novads

780781

23,91

Babītes pagasts

645610

23,80

Carnikavas novads

505418

22,51

Daugmales pagasts

20048

7,40

Garkalnes novads

629054

25,45

Inčukalna novads

81067

7,51

Krimuldas pagasts

86067

7,30

Ķekavas pagasts

1252954

23,03

Mālpils pagasts

72411

6,33

Mārupes pagasts

1020144

24,10

Olaines pagasts

264275

14,82

Ropažu novads

105096

6,32

Salas pagasts

42459

11,36

Sējas novads

58068

8,71

Stopiņu novads

745605

23,55

Saldus rajons

Saldus

74013

2,33

Saldus pagasts

21378

5,07

Talsu rajons

Talsi

235693

7,29

Tukuma rajons

Tukums

237930

4,46

Lapmežciema novads

6199

1,07

Tumes pagasts

8078

1,88

Valkas rajons

Valka

28655

1,84

Smiltene

231786

12,06

Strenči

12352

3,32

Valmieras rajons

Valmiera

1525260

16,11

Brenguļu pagasts

23626

8,94

Valmieras pagasts

60731

6,86

Ventspils rajons

Tārgales pagasts

26924

5,67

Užavas pagasts

20632

11,71

Rajonu pilsētās, novados un pagastos kopā

17808323

Pavisam

70849061

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1070
Dotācijas pašvaldībām no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda

(Pielikums grozīts ar MK 16.01.2007. noteikumiem Nr.62, kas piemērojami ar 01.01.2007.)

Rajons

Pilsēta, novads, pagasts

Nepieciešamais nodrošinājums no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (latos)

Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā iemaksātajiem līdzekļiem (%)

1

2

3

4

Daugavpils

392105

0,5026861

Republikas pilsētās kopā

392105

0,5026861

Aizkraukles rajons

1743179

2,2347888

Alūksnes rajons

891245

1,1425931

Balvu rajons

1325207

1,6989407

Bauskas rajons

2084031

2,6717675

Cēsu rajons

2209690

2,8328648

Daugavpils rajons

1535250

1,9682198

Dobeles rajons

1658414

2,1261184

Gulbenes rajons

621962

0,7973672

Jelgavas rajons

1781303

2,2836645

Jēkabpils rajons

2676560

3,4314010

Krāslavas rajons

1088643

1,3956611

Kuldīgas rajons

1351837

1,7330809

Liepājas rajons

1422600

1,8238004

Limbažu rajons

1897382

2,4324800

Ludzas rajons

1136525

1,4570468

Madonas rajons

2093423

2,6838083

Ogres rajons

2070511

2,6544346

Preiļu rajons

1090312

1,3978008

Rēzeknes rajons

1220221

1,5643466

Rīgas rajons

4126214

5,2898852

Saldus rajons

1540831

1,9753748

Talsu rajons

1909141

2,4475552

Tukuma rajons

2616769

3,3547478

Valkas rajons

946339

1,2132247

Valmieras rajons

1769932

2,2690866

Ventspils rajons

415654

0,5328764

Rajonos kopā

43223175

55,4129360

Aizkraukles rajons

Aiviekstes pagasts

31073

0,0398362

Bebru pagasts

49523

0,0634894

Daudzeses pagasts

32387

0,0415208

Iršu pagasts

59968

0,0768801

Klintaines pagasts

53430

0,0684983

Kurmenes pagasts

38503

0,0493616

Mazzalves pagasts

53331

0,0683714

Neretas pagasts

119707

0,1534667

Pilskalnes pagasts

40673

0,0521436

Seces pagasts

82196

0,1053768

Staburaga pagasts

14595

0,0187111

Sunākstes pagasts

51277

0,0657381

Valles pagasts

34982

0,0448476

Vietalvas pagasts

37035

0,0474796

Zalves pagasts

53718

0,0688675

Alūksnes rajons

Ape ar lauku teritoriju

163090

0,2090845

Alsviķu pagasts

52660

0,0675111

Annas pagasts

53543

0,0686431

Gaujienas pagasts

33097

0,0424310

Ilzenes pagasts

46128

0,0591370

Jaunalūksnes pagasts

91821

0,1177163

Jaunannas pagasts

60625

0,0777224

Jaunlaicenes pagasts

36682

0,0470270

Kalncempju pagasts

31099

0,0398695

Liepnas pagasts

80845

0,1036448

Malienas pagasts

65541

0,0840248

Mālupes pagasts

79844

0,1023615

Mārkalnes pagasts

32171

0,0412438

Pededzes pagasts

129548

0,1660830

Trapenes pagasts

67703

0,0867965

Veclaicenes pagasts

50566

0,0648266

Virešu pagasts

70791

0,0907554

Zeltiņu pagasts

37192

0,0476809

Ziemera pagasts

102995

0,1320416

Balvu rajons

Viļaka

86356

0,1107100

Baltinavas pagasts

161375

0,2068858

Balvu pagasts

57692

0,0739622

Bērzkalnes pagasts

50819

0,0651509

Bērzpils pagasts

107459

0,1377645

Briežuciema pagasts

99259

0,1272519

Krišjāņu pagasts

59187

0,0758789

Kubuļu pagasts

134904

0,1729495

Kupravas pagasts

57422

0,0736161

Lazdukalna pagasts

121600

0,1558935

Lazdulejas pagasts

47079

0,0603562

Medņevas pagasts

89879

0,1152266

Rugāju pagasts

156579

0,2007373

Susāju pagasts

98896

0,1267866

Šķilbēnu pagasts

176300

0,2260200

Tilžas pagasts

132430

0,1697778

Vectilžas pagasts

66083

0,0847197

Vecumu pagasts

103710

0,1329582

Vīksnas pagasts

92463

0,1185393

Žīguru pagasts

12709

0,0162932

Bauskas rajons

Bārbeles pagasts

43596

0,0558909

Brunavas pagasts

167708

0,2150049

Ceraukstes pagasts

37604

0,0482090

Codes pagasts

31815

0,0407874

Dāviņu pagasts

76542

0,0981283

Mežotnes pagasts

62537

0,0801736

Rundāles pagasts

27712

0,0355273

Skaistkalnes pagasts

42607

0,0546230

Stelpes pagasts

55335

0,0709405

Svitenes pagasts

79102

0,1014103

Vecsaules pagasts

149496

0,1916567

Viesturu pagasts

110302

0,1414093

Cēsu rajons

Drustu pagasts

86546

0,1109536

Dzērbenes pagasts

8940

0,0114613

Inešu pagasts

70691

0,0906272

Jaunpiebalgas pagasts

131969

0,1691868

Kaives pagasts

62964

0,0807211

Liepas pagasts

21992

0,0281942

Līgatnes pagasts

818

0,0010487

Mārsnēnu pagasts

70272

0,0900900

Nītaures pagasts

60378

0,0774057

Raunas pagasts

124640

0,1597909

Skujenes pagasts

74225

0,0951579

Stalbes pagasts

70023

0,0897708

Straupes pagasts

41097

0,0526871

Taurenes pagasts

36816

0,0471988

Vaives pagasts

76427

0,0979809

Vecpiebalgas pagasts

59495

0,0762737

Veselavas pagasts

22520

0,0288711

Zaubes pagasts

53768

0,0689316

Zosēnu pagasts

39082

0,0501039

Daugavpils rajons

Ilūkstes novads

273362

0,3504553

Subate ar lauku teritoriju

138320

0,1773289

Ambeļu pagasts

104698

0,1342248

Biķernieku pagasts

129140

0,1655599

Demenes pagasts

262388

0,3363864

Dubnas pagasts

113885

0,1460027

Dvietes pagasts

74633

0,0956809

Eglaines pagasts

128622

0,1648959

Kalkūnes pagasts

78384

0,1004898

Kalupes pagasts

162910

0,2088537

Laucesas pagasts

133500

0,1711495

Līksnas pagasts

37193

0,0476821

Maļinovas pagasts

141344

0,1812057

Medumu pagasts

120003

0,1538461

Naujenes pagasts

133833

0,1715765

Nīcgales pagasts

37908

0,0485988

Salienas pagasts

116273

0,1490642

Skrudalienas pagasts

198883

0,2549718

Sventes pagasts

151714

0,1945002

Tabores pagasts

116566

0,1494398

Vaboles pagasts

77258

0,0990462

Vecsalienas pagasts

97551

0,1250622

Višķu pagasts

105142

0,1347941

Dobeles rajons

Auru pagasts

39499

0,0506385

Bēnes pagasts

60879

0,0780480

Bikstu pagasts

64791

0,0830633

Dobeles pagasts

29636

0,0379939

Īles pagasts

31082

0,0398477

Jaunbērzes pagasts

22981

0,0294621

Lielauces pagasts

35999

0,0461514

Naudītes pagasts

10763

0,0137984

Penkules pagasts

3526

0,0045204

Tērvetes novads

124589

0,1597255

Ukru pagasts

38721

0,0496411

Vītiņu pagasts

136802

0,1753828

Zebrenes pagasts

42530

0,0545243

Gulbenes rajons

Beļavas pagasts

216214

0,2771905

Daukstu pagasts

122102

0,1565371

Druvienas pagasts

67283

0,0862581

Galgauskas pagasts

71467

0,0916221

Jaungulbenes pagasts

40942

0,0524884

Lejasciema pagasts

84313

0,1080909

Litenes pagasts

112406

0,1441066

Lizuma pagasts

79914

0,1024513

Līgo pagasts

38263

0,0490539

Rankas pagasts

157659

0,2021218

Stāmerienas pagasts

115410

0,1479578

Stradu pagasts

50700

0,0649984

Tirzas pagasts

123547

0,1583896

Jelgavas rajons

Kalnciems ar lauku teritoriju

12663

0,0162342

Elejas pagasts

60373

0,0773993

Lielplatones pagasts

4313

0,0055293

Līvbērzes pagasts

8158

0,0104587

Sesavas pagasts

125935

0,1614511

Sidrabenes pagasts

111961

0,1435361

Svētes pagasts

20974

0,0268891

Vilces pagasts

123792

0,1587037

Vircavas pagasts

104585

0,1340800

Zaļenieku pagasts

53191

0,0681919

Jēkabpils rajons

Aknīste ar lauku teritoriju

72389

0,0928041

Viesīte ar lauku teritoriju

88417

0,1133523

Asares pagasts

76394

0,0979386

Atašienes pagasts

81704

0,1047461

Ābeļu pagasts

32225

0,0413131

Dignājas pagasts

74687

0,0957502

Dunavas pagasts

80814

0,1036051

Elkšņu pagasts

52444

0,0672342

Gārsenes pagasts

35212

0,0451425

Kalna pagasts

63169

0,0809839

Krustpils pagasts

59356

0,0760955

Kūku pagasts

162595

0,2084499

Leimaņu pagasts

55833

0,0715790

Mežāres pagasts

109662

0,1405888

Rites pagasts

65628

0,0841363

Rubenes pagasts

152555

0,1955784

Salas pagasts

55965

0,0717482

Saukas pagasts

62737

0,0804300

Sēlpils pagasts

99041

0,1269725

Variešu pagasts

116409

0,1492386

Vīpes pagasts

91971

0,1179086

Zasas pagasts

91611

0,1174471

Krāslavas rajons

Krāslavas novads

194829

0,2497745

Dagda

73937

0,0947886

Andrupenes pagasts

187894

0,2408837

Andzeļu pagasts

113004

0,1448733

Asūnes pagasts

79168

0,1014949

Aulejas pagasts

59903

0,0767968

Bērziņu pagasts

68211

0,0874478

Dagdas pagasts

101219

0,1297647

Ezernieku pagasts

71255

0,0913503

Grāveru pagasts

72434

0,0928618

Indras pagasts

171285

0,2195906

Izvaltas pagasts

76233

0,0977322

Kalniešu pagasts

134477

0,1724021

Kaplavas pagasts

75499

0,0967912

Kastuļinas pagasts

113757

0,1458386

Kombuļu pagasts

63655

0,0816069

Konstantinovas pagasts

76385

0,0979270

Ķepovas pagasts

46234

0,0592729

Piedrujas pagasts

95155

0,1219905

Robežnieku pagasts

135461

0,1736636

Skaistas pagasts

95963

0,1230264

Svariņu pagasts

76670

0,0982924

Šķaunes pagasts

54316

0,0696341

Šķeltovas pagasts

126319

0,1619434

Ūdrīšu pagasts

172419

0,2210445

Kuldīgas rajons

Skrunda ar lauku teritoriju

105107

0,1347492

Alsungas pagasts

71337

0,0914554

Ēdoles pagasts

102970

0,1320095

Gudenieku pagasts

76521

0,0981014

Īvandes pagasts

29534

0,0378632

Kabiles pagasts

82965

0,1063627

Kurmāles pagasts

52076

0,0667624

Laidu pagasts

158752

0,2035231

Nīkrāces pagasts

75384

0,0966437

Padures pagasts

73842

0,0946669

Raņķu pagasts

42332

0,0542704

Rendas pagasts

43953

0,0563486

Rudbāržu pagasts

78283

0,1003603

Rumbas pagasts

35460

0,0454604

Snēpeles pagasts

73041

0,0936400

Turlavas pagasts

107894

0,1383222

Vārmes pagasts

94783

0,1215136

Liepājas rajons

Durbes novads

32100

0,0411528

Sakas novads

101983

0,1307442

Priekule

26112

0,0334761

Aizputes pagasts

49706

0,0637240

Bārtas pagasts

59458

0,0762263

Bunkas pagasts

80991

0,1038320

Cīravas pagasts

60150

0,0771134

Dunalkas pagasts

46334

0,0594011

Dunikas pagasts

45342

0,0581293

Embūtes pagasts

16911

0,0216802

Gaviezes pagasts

60271

0,0772686

Gramzdas pagasts

58058

0,0744315

Grobiņas pagasts

43060

0,0552037

Kalētu pagasts

71686

0,0919028

Kalvenes pagasts

34790

0,0446014

Kazdangas pagasts

121912

0,1562935

Lažas pagasts

33094

0,0424271

Otaņķu pagasts

71362

0,0914874

Priekules pagasts

45567

0,0584178

Rucavas pagasts

87092

0,1116536

Vaiņodes pagasts

159747

0,2047987

Vecpils pagasts

44957

0,0576357

Vērgales pagasts

50669

0,0649586

Virgas pagasts

83507

0,1070576

Limbažu rajons

Aloja ar lauku teritoriju

11826

0,0151612

Staicele ar lauku teritoriju

185518

0,2378376

Braslavas pagasts

98214

0,1259122

Brīvzemnieku pagasts

74299

0,0952527

Katvaru pagasts

60383

0,0774122

Lēdurgas pagasts

104123

0,1334877

Liepupes pagasts

23466

0,0300839

Limbažu pagasts

40669

0,0521384

Pāles pagasts

61870

0,0793185

Umurgas pagasts

82175

0,1053499

Vidrižu pagasts

40923

0,0524641

Viļķenes pagasts

67012

0,0859107

Ludzas rajons

Kārsava

133348

0,1709547

 

Zilupes novads

222185

0,2848454

 

Blontu pagasts

43152

0,0553217

 

Briģu pagasts

106256

0,1362222

 

Ciblas novads

119542

0,1532551

 

Cirmas pagasts

40338

0,0517141

 

Goliševas pagasts

74717

0,0957886

 

Isnaudas pagasts

82617

0,1059166

 

Istras pagasts

104647

0,1341595

 

Lauderu pagasts

61651

0,0790378

 

Malnavas pagasts

105192

0,1348582

 

Mežvidu pagasts

107048

0,1372376

 

Mērdzenes pagasts

78372

0,1004744

 

Nirzas pagasts

53162

0,0681547

 

Ņukšu pagasts

59297

0,0760199

 

Pasienes pagasts

84231

0,1079858

 

Pildas pagasts

101925

0,1306698

 

Pureņu pagasts

59695

0,0765301

 

Pušmucovas pagasts

51798

0,0664060

 

Rundēnu pagasts

84860

0,1087921

 

Salnavas pagasts

118177

0,1515052

 

Zvirgzdenes pagasts

95548

0,1224944

Madonas rajons

Cesvaine ar lauku teritoriju

106202

0,1361530

 

Lubāna

8211

0,0105267

 

Varakļāni

177970

0,2281609

 

Aronas pagasts

30199

0,0387157

 

Barkavas pagasts

28329

0,0363183

 

Bērzaunes pagasts

91354

0,1171176

 

Dzelzavas pagasts

64130

0,0822159

 

Ērgļu novads

105077

0,1347104

 

Indrānu pagasts

88078

0,1129177

 

Lazdonas pagasts

31897

0,0408926

 

Liezēres pagasts

85347

0,1094165

 

Ļaudonas pagasts

148853

0,1908324

 

Mārcienas pagasts

80979

0,1038166

 

Mētrienas pagasts

69201

0,0887170

 

Murmastienes pagasts

114791

0,1471643

 

Ošupes pagasts

156020

0,2000206

 

Praulienas pagasts

91146

0,1168509

 

Sarkaņu pagasts

93933

0,1204239

 

Varakļānu pagasts

148964

0,1909747

 

Vestienas pagasts

47975

0,0615049

Ogres rajons

Birzgales pagasts

36728

0,0470860

 

Krapes pagasts

32741

0,0419746

 

Ķeipenes pagasts

47946

0,0614677

 

Lauberes pagasts

43447

0,0556999

 

Lēdmanes pagasts

76021

0,0974604

 

Madlienas pagasts

100773

0,1291929

 

Mazozolu pagasts

32701

0,0419233

 

Meņģeles pagasts

47396

0,0607626

 

Taurupes pagasts

51652

0,0662189

Preiļu rajons

Līvānu novads

495671

0,6354597

 

Aglonas pagasts

180039

0,2308134

 

Jersikas pagasts

36989

0,0474206

 

Pelēču pagasts

117596

0,1507603

 

Riebiņu novads

758112

0,9719141

 

Rudzātu pagasts

91859

0,1177650

 

Saunas pagasts

147914

0,1896286

 

Sutru pagasts

89984

0,1153612

 

Vārkavas novads

236118

0,3027078

 

Vārkavas pagasts

77925

0,0999013

Rēzeknes rajons

Viļāni

151514

0,1942438

 

Audriņu pagasts

114949

0,1473668

 

Bērzgales pagasts

48111

0,0616792

 

Čornajas pagasts

150393

0,1928067

 

Dekšāres pagasts

104973

0,1345774

 

Dricānu pagasts

108919

0,1396362

 

Feimaņu pagasts

137998

0,1769161

 

Gaigalavas pagasts

112968

0,1448271

 

Griškānu pagasts

97381

0,1248443

 

Ilzeskalna pagasts

98190

0,1258815

 

Kantinieku pagasts

93404

0,1197457

 

Kaunatas pagasts

124972

0,1602165

 

Lendžu pagasts

27269

0,0349594

 

Lūznavas pagasts

38895

0,0498641

 

Maltas pagasts

171159

0,2194291

 

Mākoņkalna pagasts

81247

0,1041602

 

Nagļu pagasts

46626

0,0597754

 

Nautrēnu pagasts

156649

0,2008270

 

Ozolaines pagasts

111017

0,1423259

 

Ozolmuižas pagasts

98329

0,1260597

 

Pušas pagasts

36534

0,0468373

 

Rikavas pagasts

96479

0,1236879

 

Sakstagala pagasts

176402

0,2261507

 

Silmalas pagasts

468025

0,6000170

 

Sokolku pagasts

124654

0,1598088

 

Stoļerovas pagasts

94563

0,1212316

 

Stružānu pagasts

102534

0,1314505

 

Vērēmu pagasts

28508

0,0365478

 

Viļānu pagasts

196232

0,2515732

Saldus rajons

Ezeres pagasts

97284

0,1247199

 

Gaiķu pagasts

60870

0,0780365

 

Jaunauces pagasts

39488

0,0506244

 

Jaunlutriņu pagasts

88485

0,1134395

 

Kursīšu pagasts

78797

0,1010193

 

Lutriņu pagasts

67395

0,0864017

 

Nīgrandes pagasts

101266

0,1298249

 

Rubas pagasts

82537

0,1058140

 

Šķēdes pagasts

103705

0,1329518

 

Vadakstes pagasts

48362

0,0620010

 

Zaņas pagasts

96885

0,1242084

 

Zirņu pagasts

88649

0,1136497

 

Zvārdes pagasts

6306

0,0080844

Talsu rajons

Sabiles novads

207089

0,2654921

 

Stende

48018

0,0615600

 

Valdemārpils ar lauku teritoriju

127960

0,1640472

 

Balgales pagasts

71571

0,0917554

 

Dundagas pagasts

170186

0,2181817

 

Ģibuļu pagasts

87326

0,1119536

 

Īves pagasts

43089

0,0552409

 

Ķūļciema pagasts

36259

0,0464847

 

Laucienes pagasts

119105

0,1526949

 

Lībagu pagasts

10092

0,0129381

 

Lubes pagasts

50504

0,0647471

 

Rojas pagasts

4961

0,0063601

 

Strazdes pagasts

43405

0,0556460

 

Valdgales pagasts

86512

0,1109100

 

Vandzenes pagasts

50597

0,0648663

 

Virbu pagasts

39366

0,0504680

Tukuma rajons

Kandavas novads

345177

0,4425235

 

Degoles pagasts

61755

0,0791711

 

Džūkstes pagasts

66814

0,0856568

 

Engures pagasts

8204

0,0105177

 

Irlavas pagasts

65304

0,0837210

 

Jaunpils pagasts

63936

0,0819672

 

Jaunsātu pagasts

112325

0,1440028

 

Lestenes pagasts

34163

0,0437976

 

Pūres pagasts

12831

0,0164496

 

Sēmes pagasts

34037

0,0436361

 

Slampes pagasts

18804

0,0241071

 

Vānes pagasts

100928

0,1293916

 

Viesatu pagasts

34612

0,0443732

 

Zantes pagasts

33056

0,0423784

 

Zentenes pagasts

30578

0,0392016

Valkas rajons

Seda ar lauku teritoriju

28515

0,0365568

 

Bilskas pagasts

152529

0,1955451

 

Blomes pagasts

46455

0,0595562

 

Brantu pagasts

6648

0,0085229

 

Ērģemes pagasts

60037

0,0769686

 

Ēveles pagasts

38712

0,0496295

 

Grundzāles pagasts

69236

0,0887619

 

Jērcēnu pagasts

27432

0,0351683

 

Kārķu pagasts

73402

0,0941028

 

Palsmanes pagasts

18945

0,0242879

 

Plāņu pagasts

38251

0,0490385

 

Smiltenes pagasts

16989

0,0217802

 

Trikātas pagasts

51984

0,0666445

 

Valkas pagasts

47711

0,0611664

 

Variņu pagasts

69268

0,0888029

 

Vijciema pagasts

30912

0,0396298

 

Zvārtavas pagasts

43791

0,0561409

Valmieras rajons

Mazsalaca ar lauku teritoriju

115955

0,1486565

 

Bērzaines pagasts

36982

0,0474116

 

Burtnieku pagasts

69511

0,0891144

 

Dikļu pagasts

47963

0,0614895

 

Ipiķu pagasts

28659

0,0367414

 

Jeru pagasts

82445

0,1056961

 

Ķoņu pagasts

71499

0,0916631

 

Lodes pagasts

41417

0,0530974

 

Burtnieku novads

135982

0,1743312

 

Naukšēnu pagasts

73217

0,0938656

 

Ramatas pagasts

51470

0,0659855

 

Rencēnu pagasts

40427

0,0518282

 

Sēļu pagasts

63114

0,0809134

 

Skaņkalnes pagasts

57655

0,0739148

 

Vaidavas pagasts

10650

0,0136535

 

Vilpulkas pagasts

71434

0,0915798

 

Zilākalna pagasts

64382

0,0825390

Ventspils rajons

Ances pagasts

951

0,0012192

 

Jūrkalnes pagasts

22588

0,0289582

 

Popes pagasts

1605

0,0020576

 

Usmas pagasts

23257

0,0298159

 

Zlēku pagasts

34082

0,0436938

Rajonu pilsētās, novados un pagastos kopā

34386678

44,0843779

 

Pavisam

78001958

100,0000000

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1070
Pašvaldību vērtēto ieņēmumu (iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa) prognoze

(Pielikums grozīts ar MK 16.01.2007. noteikumiem Nr.62, kas piemērojami ar 01.01.2007.)

Rajons Pilsēta, novads, pagasts

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

(latos)

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

(latos)

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām

(latos)

Vērtētie ieņēmumi kopā

(latos)

1 2 3 4 5 6
Rīga 242974604 10330743 23587714 276893061
Daugavpils 21880408 530181 1383747 23794336
Jelgava 20101358 399762 776916 21278036
Jūrmala 19610791 1757306 1384356 22752453
Liepāja 19496336 653741 1203976 21354053
Rēzekne 8846838 132674 191480 9170992
Ventspils 13901332 740021 592158 15233511

Republikas pilsētās kopā

346811667 14544428 29120347 390476442

Aizkraukles rajons

Aizkraukles novads

3368152

63558

104484

3536194

Jaunjelgava ar lauku teritoriju

498063

4080

7027

509170

Pļaviņas

883162

10262

11104

904528

Aiviekstes pagasts

151153

20428

2765

174346

Bebru pagasts

210919

16956

3234

231109

Daudzeses pagasts

190960

20768

1063

212791

Iršu pagasts

61700

9220

240

71160

Klintaines pagasts

121623

13244

3198

138065

Kokneses pagasts

1046445

28075

8557

1083077

Kurmenes pagasts

114488

12854

712

128054

Mazzalves pagasts

180307

20820

2199

203326

Neretas pagasts

294943

15104

1005

311052

Pilskalnes pagasts

63314

10975

514

74803

Seces pagasts

152554

23218

1124

176896

Sērenes pagasts

198890

15926

4089

218905

Skrīveru pagasts

1019373

30757

6811

1056941

Staburaga pagasts

76672

8015

415

85102

Sunākstes pagasts

54486

12745

42

67273

Valles pagasts

190465

21898

1493

213856

Vietalvas pagasts

159780

16321

1133

177234

Zalves pagasts

107952

20714

712

129378

Alūksnes rajons

Alūksne

2279354

30462

56089

2365905

Ape ar lauku teritoriju

215971

16265

3239

235475

Alsviķu pagasts

262656

26215

2386

291257

Annas pagasts

50667

6752

219

57638

Gaujienas pagasts

177971

13434

1690

193095

Ilzenes pagasts

45875

7064

160

53099

Jaunalūksnes pagasts

172359

18510

1492

192361

Jaunannas pagasts

53974

9778

1049

64801

Jaunlaicenes pagasts

64165

4917

626

69708

Kalncempju pagasts

19045

5680

128

24853

Liepnas pagasts

132661

25205

347

158213

Malienas pagasts

33511

7356

182

41049

Mālupes pagasts

74357

12689

119

87165

Mārkalnes pagasts

40358

10472

131

50961

Pededzes pagasts

45744

11650

466

57860

Trapenes pagasts

100448

15506

786

116740

Veclaicenes pagasts

40464

5552

225

46241

Virešu pagasts

83218

16312

754

100284

Zeltiņu pagasts

43696

6616

1053

51365

Ziemera pagasts

84738

10381

1488

96607

Balvu rajons

Balvi

1783732

12332

61197

1857261

Viļaka

246941

1241

7480

255662

Baltinavas pagasts

144127

19304

1279

164710

Balvu pagasts

109832

12128

751

122711

Bērzkalnes pagasts

51353

11419

466

63238

Bērzpils pagasts

93864

10039

570

104473

Briežuciema pagasts

48861

8344

688

57893

Krišjāņu pagasts

35845

6189

715

42749

Kubuļu pagasts

203078

18932

2271

224281

Kupravas pagasts

50297

376

1934

52607

Lazdukalna pagasts

96497

14837

717

112051

Lazdulejas pagasts

24799

7185

868

32852

Medņevas pagasts

83613

10523

1166

95302

Rugāju pagasts

166308

29036

2929

198273

Susāju pagasts

72078

19208

318

91604

Šķilbēnu pagasts

112818

11313

1160

125291

Tilžas pagasts

130948

9459

308

140715

Vectilžas pagasts

40143

7146

447

47736

Vecumu pagasts

50665

9855

323

60843

Vīksnas pagasts

70373

13077

636

84086

Žīguru pagasts

164353

9677

2731

176761

Bauskas rajons

Bauska

2794988

70274

129984

2995246

Bārbeles pagasts

136911

16932

968

154811

Brunavas pagasts

194012

21992

1793

217797

Ceraukstes pagasts

340389

20285

3803

364477

Codes pagasts

524153

30855

12798

567806

Dāviņu pagasts

98530

15559

2776

116865

Gailīšu pagasts

605482

26285

13564

645331

Iecavas novads

2145227

113604

62983

2321814

Īslīces pagasts

851631

35255

12673

899559

Mežotnes pagasts

290834

23465

1219

315518

Rundāles pagasts

407358

27572

10958

445888

Skaistkalnes pagasts

247924

18177

1142

267243

Stelpes pagasts

143713

12796

1248

157757

Svitenes pagasts

101263

16771

343

118377

Vecsaules pagasts

311042

32117

988

344147

Vecumnieku pagasts

1047021

52931

14125

1114077

Viesturu pagasts

104311

24925

587

129823

Cēsu rajons

Cēsis

5452607

128222

179729

5760558

Līgatne

300140

2277

504

302921

Amatas novads

731632

35592

11252

778476

Drustu pagasts

129291

19134

1390

149815

Dzērbenes pagasts

193727

16417

1009

211153

Inešu pagasts

94638

8997

735

104370

Jaunpiebalgas pagasts

326245

26070

6156

358471

Kaives pagasts

29107

11693

249

41049

Liepas pagasts

632067

12582

19213

663862

Līgatnes pagasts

559545

21835

5276

586656

Mārsnēnu pagasts

110328

12769

283

123380

Nītaures pagasts

137489

20975

1564

160028

Priekuļu pagasts

1386615

21900

40095

1448610

Raiskuma pagasts

365898

24184

3862

393944

Raunas pagasts

503733

26681

4643

535057

Skujenes pagasts

120300

20936

709

141945

Stalbes pagasts

193132

23492

2892

219516

Straupes pagasts

247776

21035

2505

271316

Taurenes pagasts

155197

11864

2450

169511

Vaives pagasts

238557

23349

2122

264028

Vecpiebalgas pagasts

271170

10771

3595

285536

Veselavas pagasts

110498

9337

1752

121587

Zaubes pagasts

158700

18857

1036

178593

Zosēnu pagasts

65209

7041

385

72635

Daugavpils rajons

Ilūkstes novads

1068266

44551

10725

1123542

Subate ar lauku teritoriju

89446

11131

2394

102971

Ambeļu pagasts

50443

6759

856

58058

Biķernieku pagasts

38471

7933

1029

47433

Demenes pagasts

122328

21861

997

145186

Dubnas pagasts

72643

9670

679

82992

Dvietes pagasts

70162

11479

355

81996

Eglaines pagasts

86806

8436

1893

97135

Kalkūnes pagasts

424173

16274

10241

450688

Kalupes pagasts

169840

14383

3148

187371

Laucesas pagasts

163133

14664

4810

182607

Līksnas pagasts

194670

21000

4416

220086

Maļinovas pagasts

73229

11470

3301

88000

Medumu pagasts

116947

9639

1725

128311

Naujenes pagasts

994150

21897

32547

1048594

Nīcgales pagasts

130395

12479

6820

149694

Salienas pagasts

52716

11029

1754

65499

Skrudalienas pagasts

117958

11841

1997

131796

Sventes pagasts

107203

15604

3842

126649

Tabores pagasts

85109

12418

1572

99099

Vaboles pagasts

106392

11239

1950

119581

Vecsalienas pagasts

49587

9767

3192

62546

Višķu pagasts

320121

14800

7130

342051

Dobeles rajons

Dobele

3638864

60739

121835

3821438

Auce ar lauku teritoriju

944025

18603

12856

975484

Annenieku pagasts

224814

18300

1445

244559

Auru pagasts

648393

26469

10443

685305

Bēnes pagasts

362911

19171

4282

386364

Bērzes pagasts

391134

27261

14814

433209

Bikstu pagasts

141744

17801

1495

161040

Dobeles pagasts

152441

21409

973

174823

Īles pagasts

83205

12867

567

96639

Jaunbērzes pagasts

193445

26372

1064

220881

Krimūnu pagasts

258303

24674

2841

285818

Lielauces pagasts

75511

10770

1077

87358

Naudītes pagasts

171625

16732

458

188815

Penkules pagasts

198527

20470

1150

220147

Tērvetes novads

727120

63603

7095

797818

Ukru pagasts

50882

18978

379

70239

Vītiņu pagasts

119168

25449

872

145489

Zebrenes pagasts

74352

13761

524

88637

Gulbenes rajons

Gulbene

2248033

21982

42586

2312601

Beļavas pagasts

172906

26233

3470

202609

Daukstu pagasts

140689

23836

2566

167091

Druvienas pagasts

62306

8410

171

70887

Galgauskas pagasts

79360

14281

93

93734

Jaungulbenes pagasts

229463

13750

842

244055

Lejasciema pagasts

281905

36958

3935

322798

Litenes pagasts

107504

14484

828

122816

Lizuma pagasts

252168

14982

4484

271634

Līgo pagasts

47612

11365

158

59135

Rankas pagasts

178758

22258

2332

203348

Stāmerienas pagasts

143297

18555

570

162422

Stradu pagasts

355565

24939

9800

390304

Tirzas pagasts

83111

17795

234

101140

Jelgavas rajons

Kalnciems ar lauku teritoriju

468671

6733

8109

483513

Elejas pagasts

452423

20316

13430

486169

Glūdas pagasts

537644

46203

5447

589294

Jaunsvirlaukas pagasts

695943

40569

12200

748712

Lielplatones pagasts

161822

16503

1863

180188

Līvbērzes pagasts

414946

49098

4540

468584

Ozolnieku novads

2163775

65916

92760

2322451

Platones pagasts

388064

26767

2245

417076

Sesavas pagasts

259697

32149

3042

294888

Sidrabenes pagasts

246730

32385

5871

284986

Svētes pagasts

312111

25321

2261

339693

Valgundes novads

444090

37911

3610

485611

Vilces pagasts

224295

32550

2309

259154

Vircavas pagasts

230453

35525

829

266807

Zaļenieku pagasts

274425

35188

1701

311314

Jēkabpils rajons

Jēkabpils

5794634

63307

175410

6033351

Aknīste ar lauku teritoriju

303921

17962

2250

324133

Viesīte ar lauku teritoriju

448906

40950

4693

494549

Asares pagasts

41194

10031

522

51747

Atašienes pagasts

78715

17474

267

96456

Ābeļu pagasts

147577

16988

4544

169109

Dignājas pagasts

57556

9461

178

67195

Dunavas pagasts

85200

12922

308

98430

Elkšņu pagasts

66613

14114

439

81166

Gārsenes pagasts

136331

9019

276

145626

Kalna pagasts

81480

21818

465

103763

Krustpils pagasts

135682

14998

3796

154476

Kūku pagasts

275250

20310

2833

298393

Leimaņu pagasts

60337

12181

592

73110

Mežāres pagasts

80082

19063

264

99409

Rites pagasts

81339

10321

491

92151

Rubenes pagasts

106986

20780

468

128234

Salas pagasts

587984

28438

12008

628430

Saukas pagasts

87688

12313

1527

101528

Sēlpils pagasts

129973

14877

480

145330

Variešu pagasts

143005

21645

728

165378

Vīpes pagasts

82127

11412

418

93957

Zasas pagasts

125250

13243

1426

139919

Krāslavas rajons

Krāslavas novads

1971433

24121

43674

2039228

Dagda

451721

3126

5058

459905

Andrupenes pagasts

122266

13221

2969

138456

Andzeļu pagasts

38811

8602

746

48159

Asūnes pagasts

51275

7509

1171

59955

Aulejas pagasts

75661

7319

462

83442

Bērziņu pagasts

27679

9643

216

37538

Dagdas pagasts

79164

7326

1887

88377

Ezernieku pagasts

118786

10054

3894

132734

Grāveru pagasts

40779

6152

1118

48049

Indras pagasts

111394

14966

876

127236

Izvaltas pagasts

101699

7904

284

109887

Kalniešu pagasts

50587

12167

371

63125

Kaplavas pagasts

69399

9593

997

79989

Kastuļinas pagasts

76352

8921

335

85608

Kombuļu pagasts

82115

8365

1002

91482

Konstantinovas pagasts

50437

8563

572

59572

Ķepovas pagasts

15850

5981

312

22143

Piedrujas pagasts

35579

5743

485

41807

Robežnieku pagasts

72665

13643

1536

87844

Skaistas pagasts

56449

11561

924

68934

Svariņu pagasts

25685

8144

733

34562

Šķaunes pagasts

71041

10153

649

81843

Šķeltovas pagasts

42205

7225

594

50024

Ūdrīšu pagasts

179835

11466

5129

196430

Kuldīgas rajons

Kuldīga

2854288

57380

113379

3025047

Skrunda ar lauku teritoriju

641272

48583

8574

698429

Alsungas pagasts

283277

31828

1815

316920

Ēdoles pagasts

106541

23241

912

130694

Gudenieku pagasts

77926

16338

1029

95293

Īvandes pagasts

51912

12675

541

65128

Kabiles pagasts

81395

28231

906

110532

Kurmāles pagasts

386296

20675

3588

410559

Laidu pagasts

118352

21328

200

139880

Nīkrāces pagasts

66862

22733

1532

91127

Padures pagasts

155510

20333

1348

177191

Pelču pagasts

211406

11286

1912

224604

Raņķu pagasts

56523

10195

120

66838

Rendas pagasts

167507

40223

1569

209299

Rudbāržu pagasts

151327

20307

1423

173057

Rumbas pagasts

286945

34957

3639

325541

Snēpeles pagasts

90470

14784

1196

106450

Turlavas pagasts

89473

22162

559

112194

Vārmes pagasts

128298

23838

1266

153402

Liepājas rajons

Aizpute

1160795

9441

24575

1194811

Durbes novads

377668

33316

2181

413165

Grobiņa

1243874

34879

33147

1311900

Sakas novads

248441

55819

6131

310391

Priekule

479084

5825

6261

491170

Aizputes pagasts

144513

17566

1048

163127

Bārtas pagasts

78342

21316

562

100220

Bunkas pagasts

112729

22759

306

135794

Cīravas pagasts

209091

24162

1323

234576

Dunalkas pagasts

125946

18050

592

144588

Dunikas pagasts

91790

27249

441

119480

Embūtes pagasts

56338

21514

86

77938

Gaviezes pagasts

125006

24068

408

149482

Gramzdas pagasts

90798

15218

272

106288

Grobiņas pagasts

482503

35563

7687

525753

Kalētu pagasts

87792

12911

30

100733

Kalvenes pagasts

117560

21209

918

139687

Kazdangas pagasts

208038

27494

859

236391

Lažas pagasts

100848

29922

584

131354

Medzes pagasts

287304

30244

1871

319419

Nīcas pagasts

587792

43352

11320

642464

Otaņķu pagasts

111846

20790

1797

134433

Priekules pagasts

76323

32850

239

109412

Rucavas pagasts

158802

32779

1995

193576

Vaiņodes pagasts

373611

35806

1731

411148

Vecpils pagasts

62363

14197

436

76996

Vērgales pagasts

231985

32484

4879

269348

Virgas pagasts

116284

15140

406

131830

Limbažu rajons

Limbaži

2516341

26983

128110

2671434

Ainaži ar lauku teritoriju

355803

22843

4171

382817

Aloja ar lauku teritoriju

481807

28522

4649

514978

Salacgrīva ar lauku teritoriju

1426266

85384

41355

1553005

Staicele ar lauku teritoriju

233122

26684

3182

262988

Braslavas pagasts

57041

12541

1007

70589

Brīvzemnieku pagasts

171415

14897

335

186647

Katvaru pagasts

216360

20027

1376

237763

Lēdurgas pagasts

211051

23649

3575

238275

Liepupes pagasts

403261

35021

20070

458352

Limbažu pagasts

445488

35408

6987

487883

Pāles pagasts

109379

19800

1274

130453

Skultes pagasts

346345

84998

4731

436074

Umurgas pagasts

173046

24378

1956

199380

Vidrižu pagasts

276192

18375

5264

299831

Viļķenes pagasts

239135

31784

939

271858

Ludzas rajons

Ludza

1962811

13043

28291

2004145

Kārsava

381781

3386

3308

388475

Zilupes novads

306531

14350

7010

327891

Blontu pagasts

53076

9178

152

62406

Briģu pagasts

46560

12433

516

59509

Ciblas novads

153726

20579

1027

175332

Cirmas pagasts

94018

9682

2341

106041

Goliševas pagasts

25679

6445

61

32185

Isnaudas pagasts

154247

13489

798

168534

Istras pagasts

69766

11536

328

81630

Lauderu pagasts

23423

6692

271

30386

Malnavas pagasts

215620

22601

952

239173

Mežvidu pagasts

99381

13635

657

113673

Mērdzenes pagasts

87310

9765

1668

98743

Nirzas pagasts

54363

8662

124

63149

Ņukšu pagasts

41937

6814

167

48918

Pasienes pagasts

49694

10522

121

60337

Pildas pagasts

51471

9715

125

61311

Pureņu pagasts

32394

7770

130

40294

Pušmucovas pagasts

83653

8919

55

92627

Rundēnu pagasts

41578

8871

344

50793

Salnavas pagasts

72987

15185

627

88799

Zvirgzdenes pagasts

98574

10487

336

109397

Madonas rajons

Madona

2395139

20542

80633

2496314

Cesvaine ar lauku teritoriju

555522

29805

11446

596773

Lubāna

390222

3420

5893

399535

Varakļāni

283964

4174

5915

294053

Aronas pagasts

292031

19900

2703

314634

Barkavas pagasts

244564

23510

1546

269620

Bērzaunes pagasts

249807

15154

5024

269985

Dzelzavas pagasts

199755

18541

936

219232

Ērgļu novads

614955

48870

8572

672397

Indrānu pagasts

104039

36436

436

140911

Kalsnavas pagasts

474308

19324

6869

500501

Lazdonas pagasts

120961

3153

3500

127614

Liezēres pagasts

206555

30229

1828

238612

Ļaudonas pagasts

189792

27907

987

218686

Mārcienas pagasts

156015

10684

1941

168640

Mētrienas pagasts

84091

14745

512

99348

Murmastienes pagasts

74225

16442

400

91067

Ošupes pagasts

105102

22911

715

128728

Praulienas pagasts

250507

27112

2666

280285

Sarkaņu pagasts

229772

22588

3010

255370

Varakļānu pagasts

65281

14701

416

80398

Vestienas pagasts

109730

12301

637

122668

Ogres rajons

Ogres novads

10030464

300419

453550

10784433

Ikšķiles novads

2997616

82792

38599

3119007

Ķeguma novads

1206994

60347

14683

1282024

Lielvārdes novads

2318177

38309

55032

2411518

Birzgales pagasts

316708

41981

1151

359840

Jumpravas pagasts

532888

23903

7802

564593

Krapes pagasts

128532

10533

797

139862

Ķeipenes pagasts

187241

12901

2426

202568

Lauberes pagasts

115653

12634

482

128769

Lēdmanes pagasts

205268

15719

2757

223744

Madlienas pagasts

347580

23699

2662

373941

Mazozolu pagasts

93281

11244

660

105185

Meņģeles pagasts

88121

10880

1135

100136

Suntažu pagasts

431949

30518

4975

467442

Taurupes pagasts

148612

17147

1170

166929

Preiļu rajons

Preiļu novads

2163483

38856

53476

2255815

 

Līvānu novads

1758216

54883

26915

1840014

 

Aglonas pagasts

323790

11123

2386

337299

 

Jersikas pagasts

155000

12710

15474

183184

 

Pelēču pagasts

64839

9607

148

74594

 

Riebiņu novads

586045

77098

4979

668122

 

Rudzātu pagasts

110676

14071

219

124966

 

Saunas pagasts

91063

18098

443

109604

 

Sutru pagasts

59765

11488

312

71565

 

Vārkavas novads

157955

24356

387

182698

 

Vārkavas pagasts

53348

11384

167

64899

Rēzeknes rajons

Viļāni

562141

4670

19737

586548

 

Audriņu pagasts

127072

12891

1468

141431

 

Bērzgales pagasts

104783

8031

223

113037

 

Čornajas pagasts

130528

16550

537

147615

 

Dekšāres pagasts

86013

13717

517

100247

 

Dricānu pagasts

125856

12682

494

139032

 

Feimaņu pagasts

81683

12581

1079

95343

 

Gaigalavas pagasts

126277

16674

341

143292

 

Griškānu pagasts

273202

18907

4443

296552

 

Ilzeskalna pagasts

95802

11548

499

107849

 

Kantinieku pagasts

46449

7909

159

54517

 

Kaunatas pagasts

161601

14299

387

176287

 

Lendžu pagasts

132531

8455

148

141134

 

Lūznavas pagasts

184643

8597

2093

195333

 

Maltas pagasts

506863

11914

3043

521820

 

Mākoņkalna pagasts

67035

13122

142

80299

 

Nagļu pagasts

67228

7686

213

75127

 

Nautrēnu pagasts

142742

18579

156

161477

 

Ozolaines pagasts

267951

13733

2512

284196

 

Ozolmuižas pagasts

116296

11014

307

127617

 

Pušas pagasts

62321

7375

272

69968

 

Rikavas pagasts

86983

12225

213

99421

 

Sakstagala pagasts

151959

14117

998

167074

 

Silmalas pagasts

233524

27457

802

261783

 

Sokolku pagasts

52011

9760

211

61982

 

Stoļerovas pagasts

69985

7552

1213

78750

 

Stružānu pagasts

99698

2446

175

102319

 

Vērēmu pagasts

320912

14897

6902

342711

 

Viļānu pagasts

189545

20448

2168

212161

Rīgas rajons

Baldone ar lauku teritoriju

1326656

80174

15846

1422676

 

Baloži

1781277

53570

227186

2062033

 

Olaine

4025805

33295

170299

4229399

 

Salaspils novads

7377546

269175

208635

7855356

 

Saulkrasti ar lauku teritoriju

1926268

188833

48401

2163502

 

Siguldas novads

5151730

155132

326080

5632942

 

Vangaži

1090296

8342

75839

1174477

 

Allažu pagasts

422935

33870

8196

465001

 

Ādažu novads

3265488

212223

194196

3671907

 

Babītes pagasts

2712374

209751

72699

2994824

 

Carnikavas novads

2245404

145260

52519

2443183

 

Daugmales pagasts

270744

21067

8839

300650

 

Garkalnes novads

2471758

170356

95896

2738010

 

Inčukalna novads

1079225

52607

55021

1186853

 

Krimuldas pagasts

1179684

53463

24770

1257917

 

Ķekavas pagasts

5440011

184953

252471

5877435

 

Mālpils pagasts

1143344

49089

14642

1207075

 

Mārupes pagasts

4233132

325798

367110

4926040

 

Olaines pagasts

1782874

184758

40046

2007678

 

Ropažu novads

1663500

95412

30615

1789527

 

Salas pagasts

373835

40977

14329

429141

 

Sējas novads

666593

60892

8936

736421

 

Stopiņu novads

3165576

149868

292185

3607629

Saldus rajons

Saldus

3181744

57572

84696

3324012

 

Brocēnu novads

1292185

80166

81570

1453921

 

Ezeres pagasts

185342

18811

1460

205613

 

Gaiķu pagasts

85007

19885

2852

107744

 

Jaunauces pagasts

47109

14199

3

61311

 

Jaunlutriņu pagasts

103955

22673

404

127032

 

Kursīšu pagasts

105080

26764

3295

135139

 

Lutriņu pagasts

230857

19645

3381

253883

 

Nīgrandes pagasts

243237

17074

13487

273798

 

Novadnieku pagasts

376341

21546

23487

421374

 

Pampāļu pagasts

164067

19370

4456

187893

 

Rubas pagasts

138959

14181

571

153711

 

Saldus pagasts

421700

13769

23023

458492

 

Šķēdes pagasts

55917

16496

1104

73517

 

Vadakstes pagasts

55808

13494

283

69585

 

Zaņas pagasts

75334

15339

2155

92828

 

Zirņu pagasts

248999

39595

2968

291562

 

Zvārdes pagasts

46659

27571

197

74427

Talsu rajons

Talsi

3233909

53518

71915

3359342

 

Sabiles novads

455974

34169

4937

495080

 

Stende

328089

7267

15778

351134

 

Valdemārpils ar lauku teritoriju

394910

27612

5835

428357

 

Balgales pagasts

126769

14169

365

141303

 

Dundagas pagasts

560081

73602

7286

640969

 

Ģibuļu pagasts

387881

51075

4776

443732

 

Īves pagasts

66344

12279

265

78888

 

Kolkas pagasts

275606

16056

10544

302206

 

Ķūļciema pagasts

65545

9311

303

75159

 

Laidzes pagasts

405596

14814

4835

425245

 

Laucienes pagasts

285185

31172

3715

320072

 

Lībagu pagasts

394967

29120

3435

427522

 

Lubes pagasts

65485

13947

1343

80775

 

Mērsraga pagasts

378218

28593

13810

420621

 

Rojas pagasts

834718

51326

66219

952263

 

Strazdes pagasts

51827

8097

799

60723

 

Valdgales pagasts

196409

33365

1194

230968

 

Vandzenes pagasts

311876

28959

4274

345109

 

Virbu pagasts

158992

7737

3502

170231

Tukuma rajons

Tukums

5330949

72842

165284

5569075

 

Kandavas novads

1354114

84289

20797

1459200

 

Degoles pagasts

86568

15171

541

102280

 

Džūkstes pagasts

260416

33486

6093

299995

 

Engures pagasts

541595

25612

13311

580518

 

Irlavas pagasts

270069

23795

4586

298450

 

Jaunpils pagasts

428281

33113

3810

465204

 

Jaunsātu pagasts

114499

18237

208

132944

 

Lapmežciema novads

578065

19782

12349

610196

 

Lestenes pagasts

111403

16626

181

128210

 

Pūres pagasts

298105

21909

4731

324745

 

Sēmes pagasts

235703

27588

1245

264536

 

Slampes pagasts

402039

37811

3797

443647

 

Smārdes pagasts

668099

38540

9750

716389

 

Tumes pagasts

429691

28827

13233

471751

 

Vānes pagasts

131122

25976

2786

159884

 

Viesatu pagasts

53910

10110

1360

65380

 

Zantes pagasts

91536

17211

683

109430

 

Zentenes pagasts

81404

18777

3465

103646

Valkas rajons

Valka

1561152

15265

34275

1610692

 

Seda ar lauku teritoriju

289135

5171

2314

296620

 

Smiltene

1921214

36988

37864

1996066

 

Strenči

371872

8414

3219

383505

 

Bilskas pagasts

154182

21115

1845

177142

 

Blomes pagasts

157477

11739

1027

170243

 

Brantu pagasts

123402

12029

1116

136547

 

Ērģemes pagasts

133491

23035

1216

157742

 

Ēveles pagasts

82047

12551

679

95277

 

Grundzāles pagasts

126274

15963

1057

143294

 

Jērcēnu pagasts

82936

11752

1012

95700

 

Kārķu pagasts

90800

15238

176

106214

 

Launkalnes pagasts

288756

30121

8629

327506

 

Palsmanes pagasts

194760

12366

1815

208941

 

Plāņu pagasts

93651

29018

1287

123956

 

Smiltenes pagasts

227733

14198

4019

245950

 

Trikātas pagasts

162704

17445

3112

183261

 

Valkas pagasts

218711

37361

3442

259514

 

Variņu pagasts

119726

13290

2051

135067

 

Vijciema pagasts

119678

19710

623

140011

 

Zvārtavas pagasts

59279

17071

241

76591

Valmieras rajons

Valmiera

9466017

141104

504290

10111411

 

Mazsalaca ar lauku teritoriju

356496

14188

2143

372827

 

Rūjiena

733242

11888

10241

755371

 

Bērzaines pagasts

91491

9620

1184

102295

 

Brenguļu pagasts

264314

18600

1705

284619

 

Burtnieku pagasts

227222

25281

1413

253916

 

Dikļu pagasts

195699

23104

3119

221922

 

Ipiķu pagasts

26079

7654

15

33748

 

Jeru pagasts

185596

17030

554

203180

 

Kauguru pagasts

330623

23222

6242

360087

 

Kocēnu pagasts

652516

45287

21376

719179

 

Ķoņu pagasts

92969

13750

3626

110345

 

Lodes pagasts

34051

8103

136

42290

 

Burtnieku novads

189124

24537

1322

214983

 

Naukšēnu pagasts

250795

26064

1284

278143

 

Ramatas pagasts

46860

17437

153

64450

 

Rencēnu pagasts

279208

25416

3076

307700

 

Sēļu pagasts

42236

7588

530

50354

 

Skaņkalnes pagasts

121038

14374

1110

136522

 

Vaidavas pagasts

210632

11898

5931

228461

 

Valmieras pagasts

884698

30617

16049

931364

 

Vilpulkas pagasts

87500

11261

490

99251

 

Zilākalna pagasts

119843

2980

3302

126125

Ventspils rajons

Piltene ar lauku teritoriju

329532

35466

10542

375540

 

Ances pagasts

110433

46427

1994

158854

 

Jūrkalnes pagasts

50886

13420

749

65055

 

Popes pagasts

206611

25328

1706

233645

 

Puzes pagasts

220347

26816

1693

248856

 

Tārgales pagasts

474528

58238

19132

551898

 

Ugāles pagasts

504142

46744

8614

559500

 

Usmas pagasts

84123

24404

2849

111376

 

Užavas pagasts

176153

13872

718

190743

 

Vārves pagasts

432689

24717

5559

462965

 

Ziru pagasts

84630

25733

1106

111469

 

Zlēku pagasts

77400

15958

1887

95245

Rajonu pilsētās, novados un pagastos kopā

246458583 13577918 7234222 267270723
 

Pavisam

593270250 28122346 36354569

657747165

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1070
Pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaits un struktūra un pašvaldībai aprēķinātā finanšu nepieciešamība

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Rajons

Pilsēta, novads, pagasts

Iedzīvotāju skaits

Iedzīvotāju skaits vecuma grupās

Bērnu skaits bērnunamos

Iemītnieku skaits pansionātos un centros

Pašvaldībai aprēķinātā finanšu nepieciešamība kopā (latos)

līdz 6 gadiem

no 7 līdz 18 gadiem

darbspējas vecumu pārsniegušie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                 
 

Rīga

724707

41454

86504

158824

42

94

157750220

 

Daugavpils

108260

5726

14562

22153

24

55

25459412

 

Jelgava

65829

4474

9305

12679

30

 

15776538

 

Jūrmala

55513

3293

7202

11998

36

34

14055821

 

Liepāja

85590

5903

12112

18117

15

 

20101429

 

Rēzekne

36385

2200

4829

7272

8

30

8959185

 

Ventspils

43810

2735

6028

8909

15

26

10861744

Republikas pilsētās kopā

1120094

65785

140542

239952

170

239

252964348

                 

Aizkraukles rajons

 

40661

2429

6613

8596

23

22

1743179

Alūksnes rajons

 

24733

1490

4299

5334

0

18

891245

Balvu rajons

 

27785

1646

4447

6346

0

40

1325207

Bauskas rajons

 

51327

3385

8606

9712

21

29

2084031

Cēsu rajons

 

57309

3540

9636

12177

12

38

2209690

Daugavpils rajons

 

39851

2420

5974

9051

20

16

1535250

Dobeles rajons

 

38400

2526

6696

7561

19

23

1658414

Gulbenes rajons

 

26659

1654

4631

5567

0

0

621962

Jelgavas rajons

 

37177

2510

6093

7252

18

34

1781303

Jēkabpils rajons

 

53039

3343

8537

11188

19

64

2676560

Krāslavas rajons

 

33968

1961

5045

7963

8

11

1088643

Kuldīgas rajons

 

36255

2519

6163

7405

5

24

1351837

Liepājas rajons

 

44279

2927

7452

9678

1

22

1422600

Limbažu rajons

 

38288

2326

6466

8258

25

31

1897382

Ludzas rajons

 

32024

1734

4708

7501

12

12

1136525

Madonas rajons

 

43475

2510

7589

9444

32

27

2093423

Ogres rajons

 

63528

4071

9750

12438

21

15

2070511

Preiļu rajons

 

38838

2139

6291

8634

0

12

1090312

Rēzeknes rajons

 

40980

2533

6685

9090

6

10

1220221

Rīgas rajons

 

158031

11001

23441

28543

22

14

4126214

Saldus rajons

 

37043

2585

6565

6927

16

21

1540831

Talsu rajons

 

47058

2932

8196

9555

5

41

1909141

Tukuma rajons

 

55293

3797

9475

11069

17

58

2616769

Valkas rajons

 

32089

1908

5201

7184

6

6

946339

Valmieras rajons

 

58643

3690

9375

12158

7

18

1769932

Ventspils rajons

13938

900

2345

2611

5

0

415654

Rajonos kopā

1170671

74476

190279

241242

320

606

43223175

Aizkraukles rajons

Aizkraukles novads

10137

574

1538

1832

2168449

Jaunjelgava ar lauku teritoriju

2420

152

354

551

543827

Pļaviņas

3795

236

552

935

5

865874

Aiviekstes pagasts

957

64

175

203

228243

Bebru pagasts

1309

104

266

190

311813

Daudzeses pagasts

1175

79

200

241

272420

Iršu pagasts

590

46

133

86

23

145698

Klintaines pagasts

914

62

138

224

212772

Kokneses pagasts

4359

264

765

933

1015340

Kurmenes pagasts

785

46

138

181

185064

Mazzalves pagasts

1284

53

200

312

285174

Neretas pagasts

2026

128

339

485

478621

Pilskalnes pagasts

571

30

103

105

128307

Seces pagasts

1190

91

228

227

287880

Sērenes pagasts

868

34

126

165

178088

Skrīveru pagasts

4151

225

646

1005

17

945621

Staburaga pagasts

485

23

92

94

110774

Sunākstes pagasts

562

34

94

133

131722

Valles pagasts

1191

78

181

292

276487

Vietalvas pagasts

1042

63

174

219

238076

Zalves pagasts

850

43

171

183

203440

Alūksnes rajons

Alūksne

9302

577

1526

1907

18

2110168

Ape ar lauku teritoriju

1865

107

326

453

442850

Alsviķu pagasts

1668

109

265

364

382130

Annas pagasts

535

27

97

115

123534

Gaujienas pagasts

1076

71

191

217

251325

Ilzenes pagasts

450

37

84

91

110252

Jaunalūksnes pagasts

1342

90

231

292

315758

Jaunannas pagasts

589

25

124

119

139363

Jaunlaicenes pagasts

479

29

107

89

118211

Kalncempju pagasts

281

11

44

68

62169

Liepnas pagasts

1075

71

191

283

265620

Malienas pagasts

493

24

93

122

118434

Mālupes pagasts

766

44

151

170

185565

Mārkalnes pagasts

436

22

58

96

92369

Pededzes pagasts

881

55

140

227

208231

Trapenes pagasts

886

41

158

205

204937

Veclaicenes pagasts

461

16

99

90

107563

Virešu pagasts

780

52

159

153

190083

Zeltiņu pagasts

418

24

77

90

98396

Ziemera pagasts

950

58

178

183

221780

Balvu rajons

Balvi

8063

469

1216

1485

1733520

Viļaka

1692

82

252

427

380019

Baltinavas pagasts

1510

91

243

415

362317

Balvu pagasts

857

54

143

197

200448

Bērzkalnes pagasts

590

34

92

103

126730

Bērzpils pagasts

981

46

176

263

235479

Briežuciema pagasts

700

44

145

157

174614

Krišjāņu pagasts

471

33

83

107

113262

Kubuļu pagasts

1718

86

228

542

40

399095

Kupravas pagasts

568

28

83

121

122254

Lazdukalna pagasts

1119

81

165

267

259612

Lazdulejas pagasts

400

29

59

77

88812

Medņevas pagasts

866

64

122

237

205756

Rugāju pagasts

1713

100

299

356

394280

Susāju pagasts

922

49

122

274

211666

Šķilbēnu pagasts

1361

100

253

310

335101

Tilžas pagasts

1203

71

254

286

303494

Vectilžas pagasts

521

31

116

89

126466

Vecumu pagasts

765

52

127

187

182837

Vīksnas pagasts

843

46

134

217

196166

Žīguru pagasts

922

56

135

229

210523

Bauskas rajons

Bauska

10304

666

1540

2067

6

2277077

Bārbeles pagasts

949

66

161

193

220453

Brunavas pagasts

1844

146

300

362

428339

Ceraukstes pagasts

1935

134

332

375

446757

Codes pagasts

2915

191

499

559

13

666245

Dāviņu pagasts

909

58

173

177

214897

Gailīšu pagasts

2738

163

484

383

593678

Iecavas novads

9596

682

1622

1794

2199063

Īslīces pagasts

4160

259

772

651

15

4

937604

Mežotnes pagasts

1867

115

305

371

420061

Rundāles pagasts

2335

115

408

478

526223

Skaistkalnes pagasts

1451

81

263

338

344278

Stelpes pagasts

1023

68

176

206

236769

Svitenes pagasts

1003

63

142

210

219421

Vecsaules pagasts

2329

156

447

421

548492

Vecumnieku pagasts

4765

359

779

895

12

1091206

Viesturu pagasts

1204

63

203

232

266806

Cēsu rajons

Cēsis

18491

1053

2834

4087

9

30

4132526

Līgatne

1340

66

170

422

307349

Amatas novads

3520

275

603

667

823398

Drustu pagasts

1090

73

189

263

8

262623

Dzērbenes pagasts

1054

58

179

245

244548

Inešu pagasts

793

46

172

156

194512

Jaunpiebalgas pagasts

2304

131

431

498

544933

Kaives pagasts

447

39

92

97

115570

Liepas pagasts

3289

214

546

714

762060

Līgatnes pagasts

2881

198

468

555

3

652749

Mārsnēnu pagasts

892

57

173

187

215169

Nītaures pagasts

1017

71

197

199

244896

Priekuļu pagasts

4872

303

798

888

1080916

Raiskuma pagasts

1745

107

355

378

428432

Raunas pagasts

3204

205

536

652

732997

Skujenes pagasts

994

70

191

200

240189

Stalbes pagasts

1338

84

261

276

321709

Straupes pagasts

1511

98

242

332

347126

Taurenes pagasts

983

60

188

181

229252

Vaives pagasts

1612

106

283

340

378283

Vecpiebalgas pagasts

1642

104

297

329

383368

Veselavas pagasts

712

41

131

119

160119

Zaubes pagasts

1058

51

206

269

258179

Zosēnu pagasts

520

30

94

123

124130

Daugavpils rajons

Ilūkstes novads

6730

408

1086

1551

1552116

Subate ar lauku teritoriju

1183

64

178

292

268101

Ambeļu pagasts

761

31

117

243

180840

Biķernieku pagasts

860

54

127

207

196192

Demenes pagasts

2012

125

332

392

452860

Dubnas pagasts

987

68

147

193

218752

Dvietes pagasts

740

39

129

180

174032

Eglaines pagasts

1091

68

163

269

250841

Kalkūnes pagasts

2585

212

381

510

587858

Kalupes pagasts

1698

104

261

403

389201

Laucesas pagasts

1596

101

238

319

351230

Līksnas pagasts

1283

64

184

323

285866

Maļinovas pagasts

1149

70

170

247

254827

Medumu pagasts

1200

63

199

283

275905

Naujienes pagasts

6112

377

865

1188

20

1313808

Nīcgales pagasts

964

56

134

205

208446

Salienas pagasts

870

41

138

236

201969

Skrudalienas pagasts

1637

96

227

409

367421

Sventes pagasts

1339

91

177

365

309292

Tabores pagasts

1091

67

155

235

239628

Vaboles pagasts

940

58

131

263

218710

Vecsalienas pagasts

785

46

125

173

177886

Višķu pagasts

2238

117

310

565

16

496881

Dobeles rajons

Dobele

11132

733

1864

2065

2513366

Auce ar lauku teritoriju

4012

252

678

892

935004

Annenieku pagasts

1169

77

173

281

268415

Auru pagasts

3441

293

617

550

805338

Bēnes pagasts

2088

133

360

494

496936

Bērzes pagasts

2073

118

327

451

465584

Bikstu pagasts

1075

64

199

215

250923

Dobeles pagasts

984

64

168

201

8

227176

Īles pagasts

611

30

105

148

141912

Jaunbērzes pagasts

1165

91

190

232

270957

Krimūnu pagasts

1252

74

216

258

287055

Lielauces pagasts

582

47

116

80

137064

Naudītes pagasts

947

53

195

162

221753

Penkules pagasts

1090

69

192

201

248526

Tērvetes novads

4357

244

852

853

11

23

1024896

Ukru pagasts

558

27

76

135

121067

Vītiņu pagasts

1269

110

249

234

313657

Zebrenes pagasts

595

47

119

109

145741

Gulbenes rajons

Gulbene

9347

533

1478

1914

2075176

Beļavas pagasts

1928

123

352

448

465359

Daukstu pagasts

1345

95

258

254

321326

Druvienas pagasts

597

41

136

124

153522

Galgauskas pagasts

746

50

140

177

183556

Jaungulbenes pagasts

1372

85

243

272

316664

Lejasciema pagasts

1867

102

346

468

452345

Litenes pagasts

1218

62

158

290

261358

Lizuma pagasts

1649

83

335

331

390609

Līgo pagasts

468

18

86

111

108220

Rankas pagasts

1666

139

296

329

401119

Stāmerienas pagasts

1254

107

231

258

308703

Stradu pagasts

2152

140

392

361

490004

Tirzas pagasts

1050

76

180

230

249652

Jelgavas rajons

Kalnciems ar lauku teritoriju

2523

141

349

578

551307

Elejas pagasts

2603

191

449

506

18

607269

Glūdas pagasts

2841

178

476

490

629315

Jaunsvirlaukas pagasts

3333

267

531

606

760421

Lielplatones pagasts

891

44

158

197

205001

Līvbērzes pagasts

2314

146

400

452

529713

Ozolnieku novads

7802

559

1145

1558

34

1739025

Platones pagasts

1757

116

283

327

392386

Sesavas pagasts

1953

152

363

366

467581

Sidrabenes pagasts

1834

132

351

356

441053

Svētes pagasts

1765

114

302

330

400741

Valgundes novads

2137

143

334

415

477628

Vilces pagasts

1903

104

340

338

425495

Vircavas pagasts

1778

122

318

332

412658

Zaļenieku pagasts

1743

101

294

401

405005

Jēkabpils rajons

Jēkabpils

26747

1749

3952

5398

2

5908175

Aknīste ar lauku teritoriju

1891

88

343

440

440580

Viesīte ar lauku teritoriju

2802

186

453

617

647740

Asares pagasts

591

50

97

131

142379

Atašienes pagasts

839

49

141

207

197956

Ābeļu pagasts

1009

50

169

203

223704

Dignājas pagasts

620

31

147

134

157647

Dunavas pagasts

863

41

140

222

199160

Elkšņu pagasts

652

31

106

158

148455

Gārsenes pagasts

1006

34

126

216

200931

Kalna pagasts

761

62

145

145

185479

Krustpils pagasts

998

66

179

218

237591

Kūku pagasts

2172

136

311

619

64

512209

Leimaņu pagasts

604

33

122

118

143270

Mežāres pagasts

1014

57

185

195

232301

Rites pagasts

716

53

146

133

175310

Rubenes pagasts

1292

77

210

362

311988

Salas pagasts

3370

243

600

510

760439

Saukas pagasts

778

48

128

187

182517

Sēlpils pagasts

1113

75

218

235

17

271524

Variešu pagasts

1321

75

247

289

313096

Vīpes pagasts

839

56

168

180

206587

Zasas pagasts

1041

53

204

271

257255

Krāslavas rajons

Krāslavas novads

11415

678

1713

2218

8

5

2482285

Dagda

2649

157

348

689

6

593158

Andrupenes pagasts

1498

92

281

346

362611

Andzeļu pagasts

760

46

135

169

179070

Asūnes pagasts

628

46

109

158

154581

Aulejas pagasts

713

24

98

214

159272

Bērziņu pagasts

549

15

82

136

117499

Dagdas pagasts

895

54

167

183

210662

Ezernieku pagasts

1030

61

131

258

226654

Grāveru pagasts

627

27

78

163

133870

Indras pagasts

1460

74

195

422

331690

Izvaltas pagasts

884

54

123

254

206800

Kalniešu pagasts

936

61

142

241

219558

Kaplavas pagasts

804

34

107

202

172764

Kastuļinas pagasts

1024

46

125

280

221517

Kombuļu pagasts

769

38

102

215

172374

Konstantinovas pagasts

652

50

121

101

151063

Ķepovas pagasts

325

16

61

71

75975

Piedrujas pagasts

683

43

86

176

152180

Robežnieku pagasts

1084

54