Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Sēklu aprites likumā

Izdarīt Sēklu aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 22.nr.; 2002, 11.nr.; 2003, 22.nr.; 2004, 13., 21.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 2.panta 3.punkta "a" apakšpunktu.

2. Papildināt 4.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Izmaiņas Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā veic Valsts augu aizsardzības dienests pēc personas iesnieguma saņemšanas un izvērtēšanas."

3. Izteikt 5.panta 4.punktu šādā redakcijā:

"4) saiņojuma lielumu un veidu augu sugu sēklām, kurām tas paredzēts normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību, kā arī etiķetes saturu un veidu;".

4. Izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"Sēklu sertifikācija un šķirnes sējumu reģistrācija".

5. Papildināt likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:

"8.1 pants. Šķirnes sējumu reģistrācija

Pēc personas iesnieguma saņemšanas Valsts augu aizsardzības dienests reģistrē šķirnes sējumus normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību noteiktajā kārtībā."

6. 11.1 pantā:

papildināt pirmās daļas 3.punktu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

"Šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas prasības nosaka Ministru kabinets.";

papildināt pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Valsts augu aizsardzības dienests šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes noteikšanas vadlīnijas ievieto savā interneta mājaslapā."

7. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

"16.pants. Izņēmuma gadījumi sēklu tirdzniecībā

(1) Komisijas 2006.gada 8.februāra regulā (EK) Nr. 217/2006, ar ko paredz piemērošanas noteikumus Padomes direktīvām 66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK un 2002/57/EK attiecībā uz dalībvalstu pilnvarošanu uz laiku atļaut tirgot sēklas, kuras neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām (turpmāk - Komisijas regula Nr. 217/2006), noteiktais kontaktpunkts ir Valsts augu aizsardzības dienests.

(2) Ja radušās īslaicīgas grūtības sēklu apgādē un Latvijā trūkst attiecīgās šķirnes sēklu, Valsts augu aizsardzības dienests saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 217/2006 izsniedz atļauju uz laiku tirgot sēklas, kuras neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām. Atļaujas izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Atļaujas izsniegšanas kārtību tādu šķirņu sēklu tirdzniecībai, par kurām ir iesniegts pieteikums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai Eiropas Savienības kopējā dārzeņu šķirņu katalogā, nosaka Ministru kabinets."

8. Papildināt likumu ar 21.pantu šādā redakcijā:

"21.pants. Valsts nodeva

Valsts nodevu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā maksā:

1) sēklaudzētājs, sēklu sagatavotājs, saiņotājs, tirgotājs vai ievedējs - par iesnieguma izvērtēšanu personas reģistrācijai un izmaiņu veikšanu Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā;

2) selekcionārs, selekcionāra tiesību īpašnieks, šķirnes uzturētājs vai viņu pilnvaroti pārstāvji - par šķirnes uzturēšanu, iesnieguma izvērtēšanu šķirnes iekļaušanai un uzturēšanas termiņa pagarināšanai Latvijas augu šķirņu katalogā;

3) bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražotājs - par iesnieguma izvērtēšanu atļaujas izsniegšanai par tādu sēklu un sēklas kartupeļu materiāla izmantošanu, kas nav iegūts ar bioloģisko lauksaimnieciskās ražošanas metodi."

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.decembrim izdod šā likuma 11.1 panta pirmās daļas 3.punktā un 16.pantā minētos noteikumus."

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 19.decembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2006.gada 29.decembrī

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2007.gada 1.janvāri.

01.01.2007