Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.1050

Rīgā 2006.gada 19.decembrī (prot. Nr.68 64.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.910 "Administratora apmācības, sertifikācijas un sertifikāta darbības termiņa pagarināšanas kārtība"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību
maksātnespēju
" 13.1 panta trešo daļu un 32.2 panta otrās daļas 1. un 3.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.910 "Administratora apmācības, sertifikācijas un sertifikāta darbības termiņa pagarināšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 193.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Komisijas sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Maksātnespējas administrācijas, Tieslietu ministrijas un Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas. Komisijas priekšsēdētāju ieceļ un komisijas personālsastāvu apstiprina tieslietu ministrs. Komisijas darba kārtību apstiprina komisijas priekšsēdētājs.";

1.2. izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"II. Pretendenta apmācības organizēšana administratora kvalifikācijas iegūšanai";

1.3. izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"III. Pretendenta pārbaudījuma organizēšana administratora kvalifikācijas iegūšanai";

1.4. izteikt 13.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.4. maksājumu apliecinošu dokumentu par valsts nodevas samaksu.";

1.5. izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Iesniegtos dokumentus pretendentam atpakaļ neizsniedz.";

1.6. svītrot 18.punktu;

1.7. izteikt 49.punktu šādā redakcijā:

"49. Lai pagarinātu sertifikāta darbības termiņu, administrators ne vēlāk kā mēnesi pirms sertifikāta darbības termiņa beigām iesniedz Maksātnespējas administrācijā iesniegumu par maksātnespējas procesa administratora sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu (7.pielikums). Iesniegumam pievieno pārskatu par darbību iepriekšējā sertifikāta darbības termiņa laikā, kā arī iesniedz maksājumu apliecinošu dokumentu par valsts nodevas samaksu.";

1.8. papildināt noteikumus ar 49.1 un 49.2 punktu šādā redakcijā:

"49.1 Ja iesniegumam nav pievienoti šo noteikumu 49.punktā minētie dokumenti, Maksātnespējas administrācija iesniegumu neizskata un triju darbdienu laikā nosūta administratoram informācijas pieprasījumu, kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama, lai varētu pieņemt attiecīgu lēmumu. Ja 10 dienu laikā pēc pieprasījuma nosūtīšanas administrators nav iesniedzis nepieciešamās ziņas vai dokumentus, Maksātnespējas administrācija iesniegumu neizskata.

49.2 Maksātnespējas administrācija neizskata iesniegtos šo noteikumu 49.punktā minētos dokumentus, ja ir saņēmusi administratora iesniegumu ar lūgumu neizskatīt minētos dokumentus.";

1.9. izteikt 61.punktu šādā redakcijā:

"61. Ja izskatāms jautājums par sertifikāta anulēšanu, Maksātnespējas administrācijai ir tiesības pieprasīt no administratora nepieciešamo informāciju par izskatāmo jautājumu un, ja nepieciešams, uzaicināt administratoru ierasties attiecīgajā sēdē. Administratora neierašanās nav pamats jautājuma neizskatīšanai."

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš