Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Zāļu cenu valsts aģentūras lēmuma Nr.596 izraksts

Rīgā 2006.gada 31.oktobrī

Par Novartis Pharma Services Inc. (Reģ.nr.90001990386, Bauskas iela 58A, Rīga, LV-1004) medikamenta Glivec cietās kapsulas 100mg Nr.120 kompensācijas nosacījumu pārskatīšanu

 

Pamatojoties uz Aģentūras aprēķināto pacientu skaitu un saskaņā ar Ārstniecības likuma 4.punktu, LR MK 14.06.2005. noteikumu Nr.418 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" 42.1 un 46. punktu un Administratīvā procesa likuma 51., 55., 63.p.1d.3.p., 65.p.3.d. punktu

Zāļu cenu valsts aģentūra nolemj:

Izteikt Aģentūras 27.06.2006. lēmuma Nr.544 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Medikamentu Glivec (Imatinibum) cietās kapsulas 100mg Nr.120 no zāļu iegādes izdevumu kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem 2006.gadā kompensēt 21 pacientam."

Lēmums stājas spēkā pēc tā publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un grozījumu izdarīšanas 01.06.2006. līgumā Nr.0301/MA-1205/2006, kas noslēgts starp Novartis Pharma Services Inc. (Reģ.Nr.90001990386) un Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūru.

Lēmumu var apstrīdēt Veselības ministrijā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža, sūdzību par to iesniedzot Zāļu cenu valsts aģentūrā.

Zāļu cenu valsts aģentūras direktore D.Behmane