Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.716

Rīgā 2006.gada 29.augustā (prot. Nr.44 40.§)
Iesnieguma izskatīšanas un reģistrēšanas kārtība selekcionāra tiesību piešķiršanai
Izdoti saskaņā ar Augu šķirņu aizsardzības likuma 14.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk - dienests) izskata un reģistrē iesniegumus selekcionāra tiesību piešķiršanai (turpmāk - iesniegums).

2. Dienests mēneša laikā izskata saņemto iesniegumu, pārbauda tajā sniegto informāciju un rakstiski paziņo iesniedzējam par iesnieguma reģistrāciju vai atteikumu reģistrēt iesniegumu.

3. Ja iesniegumā nav norādīta Augu šķirņu aizsardzības likuma 14.panta trešajā daļā minētā informācija vai nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, dienests par to rakstiski informē iesniedzēju un pieprasa 20 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas atkārtoti iesniegt iesniegumu vai nepieciešamos dokumentus.

4. Ja iesniedzējs 20 darbdienu laikā nav novērsis šo noteikumu 3.punktā minētos trūkumus, dienests iesniegumu nereģistrē.

5. Reģistrējot iesniegumu, dienests uz tā izdara atzīmi par reģistrāciju un izdara ierakstu iesniegumu reģistrācijas žurnālā, norādot iesnieguma reģistrācijas datumu, numuru, augu sugas latvisko nosaukumu, šķirnes nosaukumu, iesniedzēja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu.

6. Dienests piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma reģistrēšanas rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju.

7. Dienests par reģistrētajiem iesniegumiem publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un periodiskajā izdevumā "Latvijas Augu Šķirņu Biļetens" šādu informāciju:

7.1. iesnieguma reģistrācijas numurs un datums;

7.2. selekcionāra un pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds vai nosaukums un adrese;

7.3. augu sugas latviskais un latīniskais nosaukums;

7.4. pieteiktais šķirnes nosaukums;

7.5. valsts starptautiskais kods.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze
02.09.2006