Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.968

Rīgā 2005.gada 20.decembrī (prot. Nr.76 47.§)

Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2006.gadā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 18.panta otro un trešo daļu un likuma "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" pārejas noteikumu 6.punktu

 

1.Noteikumi nosaka valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi (turpmāk- obligāto iemaksu likme) obligāti sociāli apdrošināmajām personām un valsts sociālās apdrošināšanas brīvprātīgo iemaksu likmi (turpmāk-brīvprātīgo iemaksu likme) personām, kuras brīvprātīgi pievienojušās valsts sociālajai apdrošināšanai, kā arī minēto likmju sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas (turpmāk- sociālā apdrošināšana) veidiem 2006.gadā.

2.Obligāto iemaksu likme, ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visos sociālās apdrošināšanas veidos, ir 33,09% no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju ir attiecīgi 24,09% un 9%. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

2.1.valsts pensiju apdrošināšanai (turpmāk- pensiju apdrošināšana) - 24,79%;

2.2.sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam (turpmāk- apdroši­nāšana pret bezdarbu) - 1,86%;

2.3.sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arod­slimībām (turpmāk- darba negadījumu apdrošināšana) - 0,25%;

2.4. invaliditātes apdrošināšanai - 3,03%;

2.5. maternitātes un slimības apdrošināšanai - 3,16%.

3.Obligāto iemaksu likme, ja darba ņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības uz valsts vecuma pensiju, ir 27,38% no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju ir attiecīgi 19,93% un 7,45%. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

3.1. pensiju apdrošināšanai - 24,79%;

3.2. darba negadījumu apdrošināšanai- 0,25%;

3.3. maternitātes un slimības apdrošināšanai - 2,34%.

4.Obligāto iemaksu likme, ja darba ņēmējs ir izdienas pensijas saņēmējs vai IIIgrupas invalīds - valsts speciālās pensijas saņēmējs, ir 30,41% no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju ir attiecīgi 22,14% un 8,27%. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

4.1. pensiju apdrošināšanai - 24,79%;

4.2. invaliditātes apdrošināšanai - 3,03%;

4.3. darba negadījumu apdrošināšanai- 0,25%;

4.4. maternitātes un slimības apdrošināšanai - 2,34%.

5.Obligāto iemaksu likme pašnodarbinātajam ir 30,2% no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošinā­šanas veidiem ir šāds:

5.1. pensiju apdrošināšanai - 24,79%;

5.2. invaliditātes apdrošināšanai - 3,03%;

5.3. maternitātes un slimības apdrošināšanai - 2,38%.

6.Obligāto iemaksu likme pašnodarbinātajam, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, ir 27,13 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

6.1. pensiju apdrošināšanai - 24,79%;

6.2. maternitātes un slimības apdrošināšanai - 2,34%.

7.Obligāto iemaksu likme fiziskajai personai, kura apsaimnieko nekustamo īpašumu un ir reģistrējusies kā saimnieciskajā darbā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja, ir 27,82% no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

7.1. pensiju apdrošināšanai - 24,79 %;

7.2. invaliditātes apdrošināšanai - 3,03 %.

8.Obligāto iemaksu likme personai, kuru nodarbina darba devējs- ārvalstu nodokļu maksātājs -, ja šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā un persona uzturas Latvijas Republikā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā, ir 30,98% no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošinā­šanas veidiem ir šāds:

8.1. pensiju apdrošināšanai - 24,79 %;

8.2. invaliditātes apdrošināšanai - 3,03 %;

8.3. maternitātes un slimības apdrošināšanai - 3,16 %.

9.Obligāto iemaksu likme personai, kuru Latvijas Republikas teritorijā nodarbina darba devējs - ārvalstu nodokļu maksātājs -, ja šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā, un personai, kuru nodarbina citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts darba devējs un kurai saskaņā ar Padomes 1971.gada 14.jūnija Regulas (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu nodarbinātām un pašnodarbinātām personām, kā arī to ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienas teritorijā, 13., 14., 15., 16. un 17.pantu piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, ir šo noteikumu 2., 3. un 4.punktā noteiktā obligāto iemaksu likme.

10.Brīvprātīgo iemaksu likme personai, kura brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošināšanai, ir 24,79% no brīvprātīgo iemaksu objekta.

11.Brīvprātīgo iemaksu likme personai, kura brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, ir 30,98 % no brīvprātīgo iemaksu objekta. Brīvprātīgo iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

11.1. pensiju apdrošināšanai - 24,79 %;

11.2. invaliditātes apdrošināšanai - 3,03 %;

11.3. maternitātes un slimības apdrošināšanai - 3,16 %.

12.Šajos noteikumos pensiju apdrošināšanai noteiktās iemaksu likmes sadalījums ir šāds:

12.1.iemaksas 20% apmērā no iemaksu objekta veido valsts pensijas kapitālu saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām", ja persona nav fondēto pensiju shēmas dalībnieks saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu;

12.2.iemaksas 18% apmērā no iemaksu objekta veido valsts pensijas kapitālu saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām", un iemaksu likme fondēto pensiju shēmā ir 2 % apmērā no iemaksu objekta, ja persona ir fondēto pensiju shēmas dalībnieks saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu.

13. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Labklājības ministre D.Staķe

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

01.01.2006