Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kultūras institūciju likumā

Izdarīt Kultūras institūciju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.) šādus grozījumus:

1.Aizstāt visā likumā vārdus "kultūras uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "kapitālsabiedrība" (attiecīgā locījumā).

2.Papildināt 2.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Institūcijas, kuras finansiāli atbalsta kultūras aktivitātes, bet kuru darbības pamatmērķis nav kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana, netiek uzskatītas par kultūras institūcijām."

3.Izteikt 4. un 5.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. Kultūras institūcijas neatkarīgi no to juridiskā statusa un padotības un Kultūras ministrija nodrošina abpusēju informācijas apriti, kāda nepieciešama šā likuma 1.pantā norādīto mērķu sasniegšanai.

5.pants. Kultūras institūcijas dibina, reorganizē un likvidē saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē attiecīgo personu darbību."

4.Izslēgt 6.pantu.

5.Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

"7.pants. Valsts kultūras institūcijas, kas veic vienu vai vairākas šā likuma 2.pantā noteiktās funkcijas kultūras jomā, ir šādas:

1) valsts iestādes;

2) valsts kapitālsabiedrības;

3) valsts kontrolētas kapitālsabiedrības."

6.Izslēgt 8., 9., 10., 11., 12., 14., 16., 17., 18. un 19.pantu.

7.22.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu";

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "kultūrkapitāla" ar vārdiem "Valsts kultūrkapitāla".

8.Izteikt 23. un 24.pantu šādā redakcijā:

"23.pants. (1)Valsts kapitālsabiedrības un valsts kontrolētas kapitālsabiedrības iegūst finanšu līdzekļus no:

1) ieņēmumiem no komercdarbības;

2) Valsts kultūrkapitāla fonda;

3) citiem normatīvajos aktos paredzētajiem ieņēmumiem.

(2)Valsts kapitālsabiedrības un valsts kontrolētas kapitālsabiedrības var finansēt no valsts budžeta līdzekļiem, piešķirot dotācijas konkrētu valsts deleģētu kultūras funkciju veikšanai gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajā apmērā.

24.pants. (1) Pašvaldību kultūras institūcijas finansē no:

1) pašvaldību budžetu līdzekļiem kultūras institūcijām noteikto funkciju veikšanai;

2) ienākumiem no pamatdarbības un komercdarbības, kas noteikta normatīvajos aktos.

(2)Pašvaldību kultūras institūcijas var saņemt finanšu līdzekļus no:

1) pašvaldībām piešķirtajām mērķdotācijām;

2) pašvaldību budžetu līdzekļiem, piešķirot dotācijas konkrētu kultūras funkciju veikšanai;

3) ziedojumiem un dāvinājumiem;

4) Valsts kultūrkapitāla fonda;

5) citiem normatīvajos aktos paredzētajiem finanšu līdzekļiem.

(3)Pašvaldību kultūras institūcijas var saņemt līdzekļus ar kultūras institūciju darbību, attīstību un pētniecību saistītu projektu un programmu īstenošanai."

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 17.novembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2005.gada 30.novembrī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2005.gada 14.decembri.

14.12.2005