Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.08.2008. - 06.02.2014. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.893

Rīgā 2005.gada 22.novembrī (prot. Nr.68 46.§)
Noteikumi par kārtību un termiņiem pārejai uz slēgto astoņciparu numerācijas shēmu
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 55.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību un termiņus pārejai uz slēgto astoņciparu numerācijas shēmu.

2. Pāreju uz slēgto astoņciparu numerācijas shēmu koordinē Satiksmes ministrija. Satiksmes ministrija informē attiecīgās starptautiskās institūcijas un sabiedrību par numerācijas shēmas un zvanīšanas kārtības izmaiņām.

3. Pāreja uz slēgto astoņciparu numerācijas shēmu notiek četros posmos:

3.1. sagatavošanās posms (līdz 2006.gada 30.aprīlim);

3.2. seši mēneši pēc sagatavošanās posma — publisko mobilo elektronisko sakaru tīklu pārejas posms (no 2006.gada 1.maija līdz 2006.gada 31.oktobrim) (turpmāk — mobilo tīklu pārejas posms);

3.3. trīs mēneši pēc mobilo tīklu pārejas posma — numerācijas diapazonu lietošanas aizlieguma posms atbrīvotajiem publisko mobilo elektronisko sakaru pakalpojumu numuru diapazoniem 55XXXXX, 58XXXXX, 59XXXXX un 6XXXXXX (no 2006.gada 1.novembra līdz 2007.gada 31.janvārim) (turpmāk — numerācijas diapazonu lietošanas aizlieguma posms);

3.4. četrpadsmit līdz astoņpadsmit mēneši pēc numerācijas diapazonu lietošanas aizlieguma posma — publisko fiksēto elektronisko sakaru tīklu pārejas un numerācijas diapazonu 80XXXXX un 90XXXXX pārslēgšanas posms (no 2007.gada 1.februāra līdz 2008.gada 31.jūlijam) (turpmāk — fiksēto tīklu pārejas posms).

4. Izmaksas, kas saistītas ar pāreju uz astoņciparu numerācijas shēmu, sedz publisko telefonu tīklu operatori no saviem līdzekļiem.

II. Sagatavošanās posms

5. Sagatavošanās posmā tiek atbrīvoti numerācijas diapazoni 28XXXXX un 29XXXXX. Pēc sagatavošanās posma beigām (ar 2006.gada 1.maiju) elektronisko sakaru komersantiem rezervētās vai piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības numerācijas diapazonos 28XXXXX un 29XXXXX uzskatāmas par anulētām.

6. Sagatavošanās posma laikā mobilo elektronisko sakaru tīklu operatoriem piešķir numerācijas lietošanas tiesības šādos numerācijas diapazonos:

6.1. 20XXXXX;

6.2. 21XXXXX;

6.3. 23XXXXX;

6.4. 24XXXXX.

7. Līdz sagatavošanās posma beigām publisko elektronisko sakaru tīklu operators, kuram piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības:

7.1. veic izmaiņas tā rīcībā esošā elektronisko sakaru tīkla tehniskajā un programmatūras aprīkojumā, lai nodrošinātu tā darbību mobilo tīklu pārejas posmā un fiksēto tīklu pārejas posmā, kā arī pēc pilnīgas astoņciparu numerācijas shēmas ieviešanas;

7.2.informē savus abonentus un lietotājus par izmaiņām zvanīšanas kārtībā astoņciparu numerācijas shēmas ieviešanas dēļ;

7.3. informē sadarbības partnerus par izmaiņām, kas radušās astoņciparu numerācijas shēmas ieviešanas dēļ.

III. Mobilo tīklu pārejas posms

8. Mobilo tīklu pārejas posmā publiskā elektronisko sakaru tīkla operators savā tīklā nodrošina iespēju:

8.1. zvanīt uz septiņciparu un astoņciparu numuriem;

8.2. saņemt zvanus no septiņciparu un astoņciparu numuriem.

9. Mobilo tīklu pārejas posmā publisko mobilo elektronisko sakaru tīklu operatoriem piešķir numerācijas lietošanas tiesības numerācijas diapazonā 27XXXXXX.

10. Pēc mobilo tīklu pārejas posma publiskā mobilā elektronisko sakaru tīkla operators nodrošina:

10.1. zvanīšanu savā tīklā un no sava tīkla, kā arī uz citu publisko mobilo elektronisko sakaru tīklu, izmantojot tikai astoņciparu numurus;

10.2. zvanīšanu uz publiskajiem fiksētajiem elektronisko sakaru tīkliem, izmantojot septiņciparu numurus;

10.3. zvanīšanu uz diapazonu 80XXXXX un 90XXXXX numuriem.

11. Visā mobilo tīklu pārejas posmā abonentiem un lietotājiem tiek saglabāta iespēja no esošajiem pieslēgumiem zvanīt gan uz septiņciparu, gan astoņciparu numuru. Septiņciparu un astoņciparu numuru formāti bez ierobežojumiem lietojami trīs mēnešus pēc mobilo tīklu pārejas posma sākuma. Ar 2006.gada 1.augustu, ja publiskā mobilā elektronisko sakaru tīkla abonents vai lietotājs zvana uz publiskā mobilā elektronisko sakaru tīkla septiņciparu numuru, operators atskaņo informatīvo paziņojumu ar ieteikumu lietot atbilstošo astoņciparu numuru un veic savienojumu. Saņemot zvanus no citiem operatoriem, ar kuriem noslēgts starpsavienojuma līgums, operators atskaņo informatīvo paziņojumu ar ieteikumu lietot atbilstošo astoņciparu numuru un veic savienojumu.

12. Bezsavienojuma pakalpojumiem (īsziņām un multivides ziņām) arī tiek saglabāta iespēja izmantot gan septiņciparu, gan astoņciparu numurus. Trīs mēnešus pēc mobilo tīklu pārejas posma sākuma abi formāti lietojami bez ierobežojumiem. No 2006.gada 1.augusta, ja publiskā mobilā elektronisko sakaru tīkla abonents vai lietotājs sūta īsziņu vai multivides ziņu uz publiskā mobilā elektronisko sakaru tīkla septiņciparu numuru, operators vienreiz dienā abonentiem, kuri īsziņu ir sūtījuši septiņu ciparu formātā, nosūta atbildes īsziņu ar ieteikumu lietot astoņciparu numuru.

(Grozīts ar MK 04.07.2006. noteikumiem Nr.553)

13. Pēc mobilo tīklu pārejas posma (ar 2006.gada 1.novembri) līdzšinējie publisko mobilo elektronisko sakaru tīklu septiņciparu numuri (55XXXXX, 58XXXXX, 59XXXXX, 6XXXXXX, 8XXXXXX un 9XXXXXX) uzskatāmi par astoņciparu numuriem, un tiem priekšā pievieno indeksu 2. Zvanot uz šo grupu numuriem gan no mobilajiem, gan fiksētajiem elektronisko sakaru tīkliem, tiek atskaņots balss paziņojums par numura maiņu un paskaidrojums, ka agrākā septiņciparu numura priekšā jālieto cipars 2. Savienojums ar izsaucamo abonentu vai lietotāju netiek izveidots.

14. Bezsavienojuma pakalpojumiem (īsziņām un multivides ziņām) tiek veiktas izmaiņas ziņu centros, lai varētu konstatēt sūtīšanas kļūdu, ja adresātam norādīts septiņciparu numurs.

15. Pēc mobilo tīklu pārejas posma beigām (ar 2006.gada 1.novembri), ņemot vērā iepriekš piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības, publisko mobilo elektronisko sakaru tīklu operatoriem piešķir numerācijas lietošanas tiesības šādos numerācijas diapazonos:

15.1. 20XXXXXX;

15.2. 21XXXXXX;

15.3. 22XXXXXX;

15.4. 23XXXXXX;

15.5. 24XXXXXX;

15.6. 25XXXXXX;

15.7. 26XXXXXX;

15.8. 27XXXXXX;

15.9. 28XXXXXX;

15.10. 29XXXXXX.

IV. Numerācijas diapazonu lietošanas aizlieguma posms

16. Pēc mobilo tīklu pārejas posma ir pilnībā atbrīvota septiņciparu numerācija numerācijas diapazonos 2XXXXXX, 55XXXXX, 58XXXXX, 59XXXXX, 6XXXXXX, 8XXXXXX un 9XXXXXX. Zvanot uz šo grupu numuriem gan no mobilajiem, gan fiksētajiem elektronisko sakaru tīkliem, tiek atskaņots balss paziņojums par numura maiņu un paskaidrojums, ka agrākā septiņciparu numura priekšā jālieto cipars 2. Savienojums ar izsaucamo abonentu vai lietotāju netiek izveidots. Numerācijas diapazonu lietošanas aizlieguma posmā publisko fiksēto elektronisko sakaru tīklu operatori veic sagatavošanās darbus savas numerācijas mainīšanai uz astoņciparu formātu, informē abonentus, kā arī starptautiskos operatorus, ar kuriem noslēgti starpsavienojuma līgumi, par paredzēto numerācijas maiņu.

17. Numerācijas diapazonu lietošanas aizlieguma posmā publiskā fiksētā elektronisko sakaru tīkla operators savā tīklā nodrošina iespēju zvanīt uz septiņciparu un astoņciparu numuriem.

V. Fiksēto tīklu pārejas posms

18. Fiksēto tīklu pārejas posmā publiskā elektronisko sakaru tīkla operators savā tīklā nodrošina iespēju:

18.1. zvanīt uz septiņciparu un astoņciparu numuriem;

18.2. saņemt zvanus no septiņciparu un astoņciparu numuriem.

19. Ar 2007.gada 1.februāri publisko fiksēto elektronisko sakaru tīklu operatori uzsāk savu abonentu numuru maiņu no septiņciparu formāta uz astoņciparu formātu:

19.1. 3XXXXXX uz 63XXXXXX;

19.2. 4XXXXXX uz 64XXXXXX;

19.3. 5XXXXXX uz 65XXXXXX;

19.4. 7XXXXXX uz 67XXXXXX;

19.5. (svītrots ar MK 22.07.2008. noteikumiem Nr.582);

19.6. 85XXXXX uz 685XXXXX;

19.7. 89XXXXX uz 689XXXXX.

20. Fiksēto tīklu pārejas posmā, ņemot vērā iepriekš piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības, publisko fiksēto elektronisko sakaru tīklu operatoriem tiek piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības šādos numerācijas diapazonos:

20.1. 60XXXXXX;

20.2. 61XXXXXX;

20.3. 62XXXXXX;

20.4. 63XXXXXX;

20.5. 64XXXXXX;

20.6. 65XXXXXX;

20.7. 66XXXXXX;

20.8. 67XXXXXX;

20.9. 69XXXXXX.

21. Fiksēto tīklu pārejas posmā jaunas numerācijas resursu lietošanas tiesības numerācijas 80XXXXX un 90XXXXX lietošanai publiskajos mobilajos un fiksētajos elektronisko sakaru tīklos piešķir astoņciparu numerācijas formātā.

22. Fiksēto tīklu pārejas posmā jaunas numerācijas resursu lietošanas tiesības numerācijas 81XXXXX, 85XXXXX un 89XXXXX lietošanai publiskajos mobilajos un fiksētajos elektronisko sakaru tīklos piešķir astoņciparu numerācijas formātā.

23. Pēc fiksēto tīklu pārejas posma līdzšinējie citas neģeogrāfiskās numerācijas septiņciparu numuri uzskatāmi par astoņciparu numuriem, un tiem priekšā pievieno indeksu 6.

24. Pēc fiksēto tīklu pārejas posma līdzšinējie publisko fiksēto elektronisko sakaru tīklu septiņciparu numuri uzskatāmi par astoņciparu numuriem, un tiem priekšā pievieno indeksu 6.

25. Pēc fiksēto tīklu pārejas posma līdzšinējie numerācijas diapazonu 80XXXXX un 90XXXXX septiņciparu numuri uzskatāmi par astoņciparu numuriem, un tiem aiz trešā cipara pievieno indeksu "0".

(MK 20.03.2007. noteikumu Nr.193 redakcijā)

25.1 Pāreja no septiņciparu formāta uz astoņciparu numuriem 80XXXXXX un 90XXXXXX notiek 2008.gada 1.februārī.

(MK 20.03.2007. noteikumu Nr.193 redakcijā)

25.2 Pēc fiksēto tīklu pārejas posma līdzšinējie numerācijas diapazona 81XXXXX septiņciparu numuri uzskatāmi par astoņciparu numuriem, un tiem aiz otrā cipara pievieno indeksu “0”. Pāreja no septiņciparu formāta uz astoņciparu numuriem 81XXXXXX notiek 2008.gada 1.augustā.

(MK 22.07.2008. noteikumu Nr.582 redakcijā)

26. Trīs mēnešus pēc fiksēto tīklu pārejas posma publiskā fiksētā elektronisko sakaru tīkla operators nodrošina automātiskā atbildētāja uzstādīšanu, lai informētu par septiņciparu numura maiņu uz astoņciparu numuru tos zvanītājus, kuri zvana uz septiņciparu numuriem.

27. Pēc fiksēto tīklu pārejas posma beigām publiskā elektronisko sakaru tīkla operators nodrošina izsaukumu veikšanu savā tīklā un no sava uz citu publisko elektronisko sakaru tīklu, izmantojot tikai astoņciparu numurus.

28. Pēc fiksēto tīklu pārejas posma beigām pāreja uz slēgto astoņciparu numerācijas shēmu uzskatāma par pabeigtu.

Ministru prezidenta vietā — veselības ministrs G.Bērziņš

Satiksmes ministra vietā — bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks