Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

Ministru kabineta noteikumi Nr.851

Rīgā 2005.gada 8.novembrī (prot. Nr.65 24.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 21.decembra noteikumos Nr.1036 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 4.pantu

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 21.decembra noteikumos Nr.1036 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 9., 99., 173.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt visā tekstā vārdus "sertificēta māsa" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "māsa" (attiecīgā locījumā) un "sertificēts ārsta palīgs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "ārsta palīgs" (attiecīgā locījumā);

1.2. izteikt 5.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1. samaksai par ambulatorajiem ārstniecības pakalpojumiem - ne mazāk kā 32 % apmērā;";

1.3. papildināt 10.7.apakšpunktu aiz vārdiem "procedūras" ar vārdiem "visā ārstniecības procesa laikā";

1.4. izteikt 10.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.8. personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus šo noteikumu 22.pielikumā noteikto infekcijas slimību gadījumos;";

1.5. izteikt 10.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.12. visi iedzīvotāji, kuriem veic vakcināciju imunizācijas valsts programmas ietvaros vai pasīvo imūnterapiju.";

1.6. svītrot 11.punktā vārdu "aģentūra";

1.7. papildināt 13.punktu aiz vārdiem "kā arī valsts aģentūras" ar vārdiem "un valsts pārvaldes iestādes";

1.8. papildināt 14.2.apakšpunktu aiz vārdiem "ja sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību" ar vārdiem "vai veselības aprūpes pakalpojumus dienas stacionārā";

1.9. izteikt 14.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.12. par redzes asumu koriģējošu optikas izstrādājumu izrakstīšanu un iegādi, izņemot briļļu lēcas, briļļu ietvarus un kontaktlēcas bērniem, kuriem diagnosticēta augstas pakāpes iedzimta miopija (virs 5,0 Dsph), augstas pakāpes hipermetropija (virs 4,0 Dsph), augstas pakāpes astigmātisms (virs 1,0 D), augstas pakāpes anizometropija (virs 2,0 D), afakija iedzimtu kataraktu gadījumos vai afakija iegūtu kataraktu gadījumos vienai vai abām acīm;";

1.10. papildināt 14.15.apakšpunktu aiz vārda "izņemot" ar vārdiem "pasīvo imūnterapiju un";

1.11. aizstāt 14.21.apakšpunktā vārdus "autologās šūnas" ar vārdiem "autologās perifērisko asiņu cilmes un alogēnās asiņu cilmes šūnas";

1.12. svītrot 14.26.apakšpunktā vārdus "diennakts slimnīcās";

1.13. izteikt 14.26.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.26.3. dinamisko novērošanu saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu;";

1.14. papildināt noteikumus ar 14.26.5. un 14.26.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.26.5. ambulatoro medicīnisko rehabilitāciju;

14.26.6. bērniem vecumā līdz 18 gadiem;";

1.15. papildināt 14.31.apakšpunktu aiz vārdiem "minētās manipulācijas" ar vārdu "bērniem";

1.16. izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Ja personai, kurai veselības kaitējums ir nodarīts prettiesiskas darbības, bezdarbības vai noziedzīga nodarījuma rezultātā, veselības aprūpes pakalpojumi ir sniegti par valsts budžeta līdzekļiem, aģentūra regresa kārtībā piedzen šos izdevumus no personas, kuru par vainīgu atzinusi kompetenta institūcija.";

1.17. svītrot 36.punktā vārdus "(katru mēnesi)";

1.18. izteikt 37.punktu šādā redakcijā:

"37. Aģentūra ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc reģistrācijas anketas saņemšanas nosūta pacientam rakstisku paziņojumu par reģistrāciju. Ģimenes ārstam nosūta reģistrācijas anketu ar atzīmi par reģistrācijas datumu. Anketu ģimenes ārsts uzglabā, kamēr pacients ir reģistrēts viņa pacientu sarakstā. Ja pacients pārreģistrējas pie cita ģimenes ārsta, aģentūra piecu darbdienu laikā informē to ģimenes ārstu, no kura pacientu saraksta persona ir izstājusies.";

1.19. papildināt noteikumus ar 42.1 punktu šādā redakcijā:

"42.1 Ģimenes ārsta pienākums ir:

42.1 1. konstatēt pie viņa reģistrētā vai viņa aprūpē esoša mājas apstākļos miruša pacienta nāves faktu, kā arī, ja ģimenes ārstam ir zināms nāves cēlonis, izsniegt normatīvajos aktos par medicīniskās dokumentācijas lietvedības kārtību noteiktos dokumentus;

42.1 2. normatīvajos aktos par patolog­anatomisko izmeklēšanu noteiktajos gadījumos nosūtīt mirušo patologanatomiskai izmeklēšanai;

42.1 3. informēt Valsts policijas teritoriālo iestādi, ja ģimenes ārstam ir aizdomas par vardarbīgu nāvi.";

1.20. papildināt 43.1.apakšpunktu aiz vārda "pacientu" ar vārdu "kopējais";

1.21. papildināt noteikumus ar 43.1 punktu šādā redakcijā:

"43.1 Ārpus šo noteikumu 43.punktā minētā darba laika ģimenes ārsta sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus var nodrošināt dežūrārsts (ārsts, kurš sniedz primārās veselības aprūpes pakalpojumus ārpus ģimenes ārstu darba laika).";

1.22. aizstāt 58.3.apakšpunktā skaitļus un vārdu "4-7 % apmērā" ar vārdiem un skaitli "līdz 7 % apmērā";

1.23. papildināt noteikumus ar 58.8.apakš­punktu šādā redakcijā:

"58.8. samaksa par cita ģimenes ārsta aizvietošanu, aizvietojot uz laiku, ilgāku par vienu mēnesi, - atbilstoši aizvietojamās prakses mēneša ieņēmumu aprēķinam saskaņā ar šo noteikumu 58.1., 58.2., 58.3., 58.4., 58.5., 58.6. un 58.7.apakšpunktu, ja aizvietotājs pilnībā nodrošina aizvietojamā ģimenes ārsta pacientu aprūpi. Ja ģimenes ārsta aizvietotājs pilnībā nenodrošina aizvietojamo pacientu aprūpi, par ko ģimenes ārsta aizvietotājs informē aģentūru, vai informācija par pilna apjoma veselības aprūpes pakalpojumu nenodrošināšanu apstiprinās aģentūras veiktās pārbaudes laikā - samaksu samazina atbilstoši sniegtajam veselības aprūpes apjomam.";

1.24. papildināt noteikumus ar 63.1 punktu šādā redakcijā:

"63.1 Šo noteikumu 43.1 punktā minētajam dežūrārstam par darbu samaksā saskaņā ar tāmes finansējumu.";

1.25. izteikt 65.punktu šādā redakcijā:

"65. Māsas un ārsta palīga darba samaksu aģentūra aprēķina, ņemot vērā ar ģimenes ārstu noslēgtā līguma nosacījumus, izmantojot vienu no šādiem aprēķina veidiem:

65.1. proporcionāli konkrētā ģimenes ārsta aprūpē esošo pacientu skaitam;

65.2. proporcionāli ģimenes ārsta darbības pamatteritorijas iedzīvotāju skaitam;

65.3. proporcionāli māsas vai ārsta palīga veikto pacientu apmeklējumu skaitam.";

1.26. papildināt noteikumus ar 69.2 punktu šādā redakcijā:

"69.2 Teritorijās ar nepietiekamu ģimenes ārstu pakalpojumu sniedzēju nodrošinājumu un apgrūtinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību aģentūra izņēmuma gadījumos slēdz līgumu ar pašvaldību par primārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu.";

1.27. izteikt 71.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"71.4. pēc savas iniciatīvas vēršoties šo noteikumu 70.punktā minētajās ārstniecības iestādēs, lai saņemtu neatliekamo medicīnisko palīdzību;";

1.28. svītrot 76.2.apakšpunktu;

1.29. izteikt 78.punktu šādā redakcijā:

"78. Ja ģimenes ārsts vai speciālists uzskata, ka pacientam nepieciešams saņemt stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu neatliekamā kārtā, viņš var sniegt personai nosūtījumu, nevienojoties ar slimnīcu par stacionēšanas laiku. Šādā gadījumā slimnīcas uzņemšanas nodaļā veic nepieciešamos diagnostiskos izmeklējumus un atkārtoti izvērtē medicīniskās indikācijas stacionēšanai:

78.1. ja slimnīcas uzņemšanas nodaļā konstatē, ka slimnieku nav nepieciešams stacionēt, uzņemšanas nodaļa noformē stacionēšanas atteikumu un informē par to nosūtītāju;

78.2. ja slimnīcas uzņemšanas nodaļā konstatē, ka veselības aprūpes pakalpojumu nav nepieciešams sniegt neatliekamā kārtā, slimnīca vienojas ar pacientu par iespējamo stacionēšanas laiku un informē par to pacienta ģimenes ārstu.";

1.30. izteikt 80.punktu šādā redakcijā:

"80. Ja pacients vēršas slimnīcas uzņemšanas nodaļā pēc savas iniciatīvas un pacientu nestacionē:

80.1. un viņa stāvoklis atbilst šo noteikumu 101.1., 101.2., 101.3., 101.4. un 101.5.apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, slimnīcas uzņemšanas nodaļā sniegtos ambulatoros pakalpojumus apmaksā aģentūra atbilstoši veselības aprūpes epizožu un manipulāciju tarifiem un šo noteikumu 3.pielikumam;

80.2. bet viņa stāvoklis neatbilst šo noteikumu 101.1., 101.2., 101.3., 101.4. un 101.5.apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, saņemtos ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus apmaksā pacients atbilstoši slimnīcas maksas pakalpojumu cenrādim.";

1.31. izteikt 84.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"84.2. par profilakses, diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpo­jumiem - saskaņā ar veselības aprūpes pakalpojumu tarifiem;";

1.32. izteikt 85.punktu šādā redakcijā:

"85. Tāmes finansējumu piemēro samaksai par šādu speciālistu un ārstniecības iestāžu struktūrvienību darbu:

85.1. psihiatrs;

85.2. narkologs;

85.3. ftiziopulmonologs;

85.4. dermatologs venerologs;

85.5. endokrinologs;

85.6. onkologs, onkolohematologs;

85.7. diabētiskās pēdas aprūpes kabinets;

85.8. paliatīvās aprūpes kabinets;

85.9. bronhiālās astmas kabinets;

85.10. traumpunkts;

85.11. stomas kabinets.";

1.33. svītrot 86.1.apakšpunktā vārdu "medicīnas";

1.34. izteikt 101.punktu šādā redakcijā:

"101. Neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes brigāde neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajam (saslimušajam) sniedz notikuma vietā, kā arī trans­portēšanas laikā uz ārstniecības iestādi šādos gadījumos:

101.1. nelaimes gadījumi, avārijas, katastrofas, smagas mehāniskās, termiskās, ķīmiskās un kombinētās traumas, elektro­traumas, svešķermeņi elpošanas ceļos, slīkšana, smakšana, saindēšanās;

101.2. pēkšņa saslimšana vai trauma sabiedriskā vietā;

101.3. pēkšņa saslimšana vai hronisku slimību paasināšanās, kas apdraud pacienta dzīvību:

101.3.1. sirds un asinsvadu saslimšana, kurai raksturīgas sāpes, smakšanas lēkmes vai aizdusa, auksti sviedri, sirdsdarbības ritma traucējumi, samaņas zudums;

101.3.2. perifēro asinsvadu saslimšana, kurai raksturīgas pēkšņas sāpes rokās vai kājās, roku vai kāju aukstums, bālums;

101.3.3. centrālās vai perifērās nervu sistēmas saslimšanas, kurām raksturīgi pēkšņi apziņas traucējumi, krampji, ģībonis, galvas vai muguras sāpes, jušanas vai kustību traucējumi;

101.3.4. kuņģa vai zarnu trakta saslimšana, kurai raksturīgas pēkšņas sāpes vēderā, vemšana, auksti sviedri, nepārtraukta caureja;

101.3.5. urīnceļu saslimšana, kurai raksturīgas pēkšņas sāpes jostas un krustu apvidū vai akūti urinācijas traucējumi;

101.3.6. akūti psihiskās darbības traucējumi, kuriem raksturīga agresīva rīcība vai pašnāvības mēģinājums;

101.3.7. dzīvībai bīstama jebkuras izcelsmes asiņošana;

101.3.8. dzīvībai bīstamas jebkuras izcelsmes alerģijas reakcijas;

101.3.9. bronhiālās astmas lēkme;

101.4. ja veselībai un dzīvībai kritiskā stāvoklī nepieciešama pacienta neatliekama pārvešana atbilstoši šo noteikumu 71.1.apakšpunktā, 78. un 79.punktā noteiktajam, kā arī dzemdētājas nogādāšana attiecīgajā ārstniecības iestādē;

101.5. ārpus ambulatoro ārstniecības iestāžu darba laika, ja gaidīšana līdz ambulatoro ārstniecības iestāžu darba laika sākumam var apdraudēt personas dzīvību.";

1.35. papildināt 102.punktu aiz vārda "cenrādi" ar vārdiem "izņemot gadījumu, ja neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde konstatējusi nāves faktu";

1.36. izteikt 103.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Reģionālo un lokālo daudzprofilu slimnīcu uzņemšanas nodaļa neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz visu diennakti.";

1.37. izteikt 105.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"105. Kompetentā iestāde, kura organizē neatliekamās medicīniskās palī­dzības sniegšanu valstī, neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes brigādes attiecīgajā administratīvajā teritorijā izvieto tā, lai pēc neatliekama izsaukuma saņemšanas neatliekamo medicīnisko palīdzību atbilstoši šo noteikumu 101.1., 101.2., 101.3. un 101.4.apakš­punktā noteiktajam 75 % gadījumu nodrošinātu:";

1.38. izteikt 119.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"119.3. informācijas apmaiņas nosacījumus un termiņus, statistiskos pārskatus par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, tajā skaitā kārtību, kādā sniedz pārskatus par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši šo noteikumu 23., 24., 25. un 26.pielikumam;";

1.39. papildināt 133.punktu aiz vārdiem "iepirkuma līguma projektu" ar vārdiem "vai vispārīgās vienošanās līguma projektu";

1.40. aizstāt 134.punkta otrajā teikumā vārdus "ietilpst aģentūras un" ar vārdiem "aģentūra var uzaicināt";

1.41. izteikt 163.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"163. Personas tiesības saņemt no valsts budžeta finansētus veselības aprūpes pakalpojumus citās ES un EEZ dalībvalstīs apliecina šādas E veidlapas un Eiropas veselības apdrošināšanas karte (turpmāk - apdrošināšanas karte) vai Eiropas veselības apdrošināšanas kartes aizvietojošais sertifikāts (turpmāk - aizvietojošais sertifikāts), kurus atbilstoši šiem noteikumiem ir aizpildījusi un apstiprinājusi aģentūra:";

1.42. izteikt 163.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"163.3. apdrošināšanas karte vai aizvietojošais sertifikāts. Tie apliecina tiesības saņemt pabalstus pakalpojumu veidā, īslaicīgi uzturoties citā dalībvalstī;";

1.43. izteikt 164.punktu šādā redakcijā:

"164. Šo noteikumu 163.punktā minētās E veidlapas, apdrošināšanas karte vai to aizvietojošais sertifikāts personām ir pieejams aģentūrā un aģentūras mājas lapā internetā. Aizpildītas un apstiprinātas E veidlapas, apdrošināšanas karti vai to aizvietojošo sertifikātu izsniedz aģentūra.";

1.44. papildināt 166., 167. un 168.punktu aiz vārdiem "E veidlapas" ar vārdiem "apdrošināšanas karti vai to aizvietojošo sertifikātu" (attiecīgā locījumā);

1.45. izteikt 169.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"169. Lai saņemtu aģentūras aizpildītu un apstiprinātu E 106, E 109, E 120, E 121 veidlapu, apdrošināšanas karti vai to aizvietojošo sertifikātu, persona iesniedz aģentūrā iesniegumu.";

1.46. aizstāt 170.punktā skaitli un vārdu "E 111 veidlapas" ar vārdiem "apdrošināšanas kartes vai to aizvietojošā sertifikāta";

1.47. izteikt 171.punktu šādā redakcijā:

"171. Aģentūra aizpilda šo noteikumu 169.punktā minētās E veidlapas un 15 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izsniedz tās personai vai nosūta pa pastu. Aģentūra aizpilda šo noteikumu 169.punktā minēto apdrošināšanas karti vai to aizvietojošo sertifikātu un 15 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izsniedz to personai.";

1.48. papildināt 172.punktu aiz vārda "veidlapas" ar vārdiem "apdrošināšanas karti vai to aizvietojošo sertifikātu" (attiecīgā locījumā) un aizstāt vārdu "tā" ar vārdu "tas";

1.49. izteikt 174.1. un 174.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"174.1. veselības aprūpes pakalpojums neietilpst šo noteikumu 14.punktā minētajos veselības aprūpes pakalpojumos;

174.2. iesnieguma izskatīšanas laikā neviena no šo noteikumu 13.punktā minētajām ārstniecības iestādēm nevar nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu un par to saņemts pamatots ārstniecības iestādes atteikums;";

1.50. svītrot 174.4.apakšpunktu;

1.51. aizstāt 176.1.2.apakšpunktā vārdus "ārstu konsilija" ar vārdiem "ārstniecības iestādes";

1.52. papildināt 176.1.4.apakšpunktu aiz vārdiem "pakalpojuma snie­dzējs" ar vārdiem "ja personai tāds zināms";

1.53. svītrot 176.1.5.apakšpunktu;

1.54. izteikt 176.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"176.2. pakalpojuma saņēmēja pasi (bērniem - dzimšanas apliecību), kuru aģentūra nokopē un kopiju pievieno lietas materiāliem;";

1.55. svītrot 176.3.apakšpunktu;

1.56. izteikt 177.punktu šādā redakcijā:

"177. Aģentūrai ir tiesības pieprasīt no ārstniecības iestādēm papildu atzinumus.";

1.57. izteikt 188.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"188.1. persona ir saņēmusi pakalpojumus, uz kuriem personai ir tiesības, pamatojoties uz regulas Nr. 1408/71 22.panta 1.daļas "a" punktu, 22.a pantu, 22.panta trešo daļu, 31.1.a pantu vai 34.a pantu, bet nav izpildījusi prasības attiecībā uz apdrošināšanas kartes vai aizvietojošā sertifikāta saņemšanu un uzrādīšanu pakalpojumu sniedzējam;";

1.58. svītrot 188.2. un 188.4.apakšpunktu;

1.59. papildināt 189.punkta ievaddaļu aiz vārda "personīgi" ar vārdiem "vai ar citas personas starpniecību";

1.60. svītrot 189.4.apakšpunktu;

1.61. aizstāt 190.1.apakšpunktā vārdus un skaitli "otrās daļas 1.punktu" ar vārdiem "otro daļu";

1.62. izteikt 194.punktu šādā redakcijā:

"194. Atmaksājamo summu aģentūra izmaksā Latvijas nacionālajā valūtā, pamatojoties uz Eiropas Centrālās Bankas noteikto valūtas kursu dienā, kurā iesniegts personas iesniegums.";

1.63. papildināt noteikumus ar 195.1 punktu šādā redakcijā:

"195.1 Savstarpējiem norēķiniem ar ES vai EEZ dalībvalstīm par šo valstu personām, kurām saskaņā ar regulu Nr. 1408/71 un regulu Nr. 574/72 ir tiesības saņemt no valsts budžeta finansētus veselības aprūpes pakalpojumus, valsts aģentūru un neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem aģentūra aprēķina vidējās viena pacienta izmaksas, pamatojoties uz valsts aģentūrām piešķirto valsts budžeta līdzekļu un neatliekamās medicīniskās palīdzības iestāžu brigādes tāmes apmēru.";

1.64. papildināt noteikumus ar 199.4.apakš­punktu šādā redakcijā:

"199.4. pacienta izvēlei ārstēties konkrētā ārstniecības iestādē, kas sniedz atbilstošu plānveida veselības aprūpes pakalpojumu.";

1.65. papildināt 201.punkta otro teikumu aiz vārdiem "pacients iekļaujams" ar vārdiem "un kurā ārstniecības iestādē pacients vēlas saņemt plānveida veselības aprūpes pakalpojumu";

1.66. papildināt 203.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Veidlapas saņemšanas datumu aģentūrā reģistrē kā pacienta rindā iestāšanās datumu.";

1.67. papildināt noteikumus ar 228.punktu šādā redakcijā:

"228. E 111 veidlapas, kuras izdotas līdz 2005.gada 1.augustam, apliecina personas tiesības līdz 2006.gada 1.janvārim saņemt tādus pašus pakalpojumus, kādi pieejami saskaņā ar apdrošināšanas karti vai to aizvietojošo sertifikātu.";

1.68. papildināt 1.pielikumu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1

Valsts sociālās apdrošināšanas vecuma pensiju saņēmēji, kuru pensiju lielums ir mazāks par 60 latiem un tas ir apliecināts ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņu (ko izsniedz par katru kalendāra gadu) - par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu

1,00";

1.69. izteikt 2.pielikuma 2.3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3.1. ginekoloģisko apskati (ietverta krūšu dziedzeru palpācija) ar onkocitoloģiskās iztriepes paņemšanu no dzemdes kakla sievietēm vecumā no 20 līdz 35 gadiem veic reizi gadā. Ja iegūtie rezultāti atbilst normai, ginekoloģisko apskati un iztriepes paņemšanu atkārto reizi trijos gados. Sievietēm vecumā no 35 līdz 70 gadiem ginekoloģisko apskati un iztriepes paņemšanu veic reizi gadā;";

1.70. izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums

Ministru kabineta

2004.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1036

Apmaksājamo ambulatoro laboratorisko izmeklējumu saraksts

Nr.

p.k.

Manipu­lācijas kods

Laboratorisko izmeklējumu nosaukums

1.

40001

Kapilāru asins ņemšana ar Pančenkova pipeti

2.

40002

Seruma (plazmas) iegūšana

3.

40003

Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu vienā stobriņā

4.

40004

Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu divos stobriņos

5.

40005

Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu trijos stobriņos

6.

40006

Kapilāru asins ņemšana ar mikrotaineru

7.

40010

Hemoglobīns

8.

40011

Hemoglobīns, izmantojot vienreizlietojamas kivetes

9.

40012

Eritrocīti (skaitot kamerā)

10.

40013

Leikocīti (skaitot kamerā)

11.

40014

Leikocitārā formula un eritrocītu morfoloģija

12.

40016

Eritrocītu grimšanas ātrums, izmantojot speciālo ņemšanas komplektu (seditainers u.c.)

13.

40017

Trombocīti (skaitot kamerā)

14.

40018

Retikulocīti

15.

40019

Retikulocīti - automatizēta izmeklēšana ar hematoloģisko analizatoru

16.

40025

Asins tecēšanas laiks pēc Dukē metodes

17.

40028

Asins recēšanas laiks pēc Lī-Vaita metodes

18.

40029

Hematokrīts (nosakot ar Hct centrifūgu)

19.

40034

Sternālpunktāta izmeklēšana

20.

40040

Asins analīze ar triju daļu diferencējošo asins analizatoru

21.

40041

Asins analīze ar piecu daļu diferencējošo asins analizatoru (papildus nelieto kodus - 40010, 40012, 40013, 40014, 40017, 40029)

22.

40043

Nepilna asins analīze, nosakot ar analizatoru

23.

40085

Protrombīns un INR

24.

40086

Protrombīna komplekss un INR

25.

40087

Aktivētais parciālais tromboplastīna laiks (APTL)

26.

40088

Fibrinogēns

27.

40089

Antitrombīns III

28.

40090

Trombīna laiks

29.

40095

Fibrīna degradācijas produkti

30.

40096

D-dimēru noteikšana (kvalitatīvi un puskvantitatīvi)

31.

40097

Šķīstošie fibrīna monomēru kompleksi

32.

40098

VIII faktora aktivitātes noteikšana

33.

40099

IX faktora noteikšana

34.

40100

VIII faktora C aktivitātes noteikšana

35.

40105

IX faktora Ag aktivitātes noteikšana

36.

40106

XI faktora aktivitātes noteikšana

37.

40107

Proteīna C noteikšana

38.

40108

Proteīna S noteikšana

39.

40109

Von Villebranda faktors

40.

40115

Plazminogēna aktivitātes noteikšana

41.

40116

Plazminogēna koncentrācijas noteikšana

42.

40118

Heparīna kvantitatīva noteikšana

43.

40119

Proteīna C rezistences tests (APC-R)

44.

40123

D-dimēri (kvantitatīvi)

45.

40131

Olbaltums kvantitatīvi (ar pirogalola sarkanā reakciju)

46.

40132

Glikoze kvantitatīvi

47.

40133

Ketonvielas

48.

40134

Īpatnējais svars un glikoze kvalitatīvi

49.

40135

Glikoze un ketonvielas urīnā

50.

40140

Urīna sedimenta kvantitatīva izmeklēšana

51.

40148

Urīna analīze ar teststrēmeli (9-10 parametri)

52.

40149

Urīna īpatnējais svars ar refraktometru, urometru

53.

40150

Urīna sedimenta standartizēta mikroskopija

54.

40160

Koprogramma

55.

40161

Apslēptās asinis fēcēs

56.

40164

Nokasījumi no perianālajām krokām uz spalīšu oliņām

57.

40165

Enterobiozes izmeklēšana ar lipīgās lentes metodi

58.

40167

Apslēptās asinis ar teststrēmeli

59.

40168

Vienšūnu cistu un helmintu oliņu izmeklēšana ar bagātināšanas metodi

60.

40169

Helmintu oliņu noteikšana ar Kato metodi

61.

40170

Helmintu un to fragmentu noteikšana

62.

40171

Vienšūnu zarnu parazītu noteikšana natīvā un ar Lugola šķīdumu krāsotā preparātā

63.

40180

Žults izmeklēšana mikroskopiski (viena porcija)

64.

40181

Likvora klīniskā analīze

65.

40183

Krēpu klīniskā analīze

66.

40184

Eozinofīlie leikocīti krēpās

67.

40188

Prostatas eksprimāta izmeklēšana

68.

40190

Materiāla (nagi, āda, mati) izmeklēšana sēnītes noteikšanai

69.

40191

Iztriepju bakterioskopija uz mikrofloru un seksuāli transmisīvajām slimībām

70.

40193

Mikobaktēriju bakterioskopiskā izmeklēšana

71.

40194

Mikobaktēriju bakterioskopiskā izmeklēšana ar bagātināšanas metodi

72.

40300

Asins grupas noteikšana ABO sistēmā ar plaknes metodi (tiešā reakcija)

73.

40301

Asins grupas noteikšana ABO sistēmā ar plaknes metodi (dubultreakcija)

74.

40302

Rh (D) pazīmes noteikšana ar plaknes metodi

75.

40303

Rh (D) pazīmes noteikšana gela tehnikā

76.

40304

Asins grupas noteikšana ABO un Rh sistēmās gela tehnikā

77.

40309

Nepilno antieritrocitāro antivielu skrīnings gela tehnikā ar diviem skrīningeritrocītu paraugiem (ID karte Liss/Coombs)

78.

40315

Nepilno antieritrocitāro antivielu titrēšana gela tehnikā ar vienu antigēnu (ID karte Liss/Coombs)

79.

40316

Nepilno antieritrocitāro antivielu identifikācija ar ID paneli
gela tehnikā (ID karte Liss/Coombs)

80.

40318

Recipienta un donora individuālās saderības testi laboratorijā gela tehnikā (ID karte Liss/Coombs)

81.

40325

Tiešais antiglobulīna tests (DAT) gela tehnikā
(ID karte Liss/Coombs)

82.

40326

Tiešā antiglobulīna testa (DAT) diferencēšana gela tehnikā
(ID karte IgG+C3d+ctl/IgG+C3d+ctl)

83.

40327

Tiešā antiglobulīna testa (DAT) diferencēšana gela tehnikā
(ID karte IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-ctl)

84.

40330

Krioglobīni kvalitatīvi

85.

40335

Aukstuma aglutinīnu noteikšana gela tehnikā

86.

40336

AB0 sistēmas antieritrocitāro antivielu titrēšana serumā

87.

40338

Antigēnu M un N fenotipizācija gela tehnikā

88.

40339

Antigēnu Jka un Jkb fenotipizācija gela tehnikā

89.

40340

Antigēnu K un k fenotipizācija gela tehnikā

90.

40341

Antigēna P1 noteikšana gela tehnikā

91.

40342

Antigēnu Lua un Lub fenotipizācija gela tehnikā

92.

40343

Antigēnu Lea un Leb fenotipizācija gela tehnikā

93.

40344

Antigēnu Kpa un Kpb fenotipizācija gela tehnikā

94.

40345

Antigēnu Fya un Fyb fenotipizācija gela tehnikā

95.

40346

Antigēnu S un s fenotipizācija gela tehnikā

96.

41001

Kopējais olbaltums

97.

41002

Albumīns

98.

41003

Olbaltuma frakcijas serumā

99.

41004

Urīnviela

100.

41005

Urīnskābe

101.

41006

Kreatinīns

102.

41020

Sārmainā fosfotāze

103.

41021

Skābā fosfotāze

104.

41022

ALAT

105.

41023

ASAT

106.

41024

Gamma glutamīntransferāze

107.

41025

Kreatīnkināze

108.

41026

Laktātdehidrogenāze

109.

41027

Lipāze

110.

41028

Laktātdehidrogenāzes frakcijas

111.

41030

Kreatīnkināzes MB frakcija

112.

41031

Kreatīnkināzes MB masa

113.

41032

Holīnesterāze

114.

41033

Sārmainās fosfotāzes frakcijas

115.

41034

Alfa amilāze

116.

41035

Angiotenzīna konvertāze

117.

41045

Kopējais holesterīns

118.

41046

Triglicerīdi

119.

41047

ABL-holesterīns (tiešā metode)

120.

41048

Apolipoproteīns A1

121.

41049

Apolipoproteīns B

122.

41050

Lipoproteīdu frakcijas

123.

41051

Lipoproteīns (A)

124.

41052

Bilirubīns, frakcijas

125.

41054

ABL-holesterīns (ar precipitāciju)

126.

41055

ZBL-holesterīns (tiešā metode)

127.

41065

Kālijs

128.

41067

Nātrijs

129.

41068

Kalcijs

130.

41069

Fosfors

131.

41070

Hlorīdi

132.

41071

Dzelzs

133.

41072

Magnijs

134.

41073

Dzelzs saistīšanas spēja

135.

41077

Varš asinīs

136.

41081

Jonizētais kalcijs

137.

41095

Glikoze asinīs

138.

41096

Glikozes slodzes tests

139.

41097

Glikohemoglobīns

140.

41099

C peptīds

141.

41100

Insulīns

142.

41101

Mikroalbumīnūrijas noteikšana

143.

41102

Glikozes noteikšana ar vienreizlietojamām kivetēm

144.

41115

Antistreptolizīns (kvalitatīvi)

145.

41116

Antistreptolizīns (kvantitatīvi)

146.

41117

Transferīns

147.

41122

Ceruloplazmīns

148.

41124

Ferritīns

149.

41125

CRO kvalitatīvi

150.

41126

Reimatoīdais faktors (kvalitatīvi)

151.

41127

CRO kvantitatīvi

152.

41128

Reimatoīdais faktors (kvantitatīvi)

153.

41129

Imūnglobulīnu vieglās ķēdes

154.

41130

Paraproteīnu noteikšana ar imūnfiksāciju

155.

41140

Trijodtironīns (T3)

156.

41141

Tiroksīns (T4)

157.

41142

Tireotropais hormons (TSH)

158.

41143

Brīvais tiroksīns (T4)

159.

41144

Brīvais trijodtironīns (T3)

160.

41150

Prolaktīns

161.

41151

Folikulstimulējošais hormons (FSH)

162.

41152

Luteinizētājhormons (LH)

163.

41153

Estradiols

164.

41154

Testosterons

165.

41155

Progesterons

166.

41156

Estriols (brīvais)

167.

41161

Dehidroepiandrosterona sulfāts

168.

41163

Androstendions

169.

41164

Horiongonadotropīns

170.

41170

Aldosterons

171.

41172

Somatotropais hormons

172.

41173

Kortizols

173.

41175

Parathormons

174.

41176

Adrenokortikotropais hormons (AKTH)

175.

41184

Ciklosporīns A (Sandimuns) (radioimunoloģiskā metode)

176.

41189

Etanola noteikšana fermentatīvi

177.

41200

Vitamīns B 12

178.

41202

Deoksipiridolīns

179.

41203

Troponīns I

180.

41205

Mioglobīns

181.

41209

Eritropoetīns

182.

41223

Reducētais glutations

183.

41230

Sifilisa ekspresdiagnostika (SED, RPR, VDRL)

184.

41231

Sifilisa ekspresdiagnostika kvantitatīvā metode (SED, RPR, VDRL titri)

185.

41232

Sifiliss - TPHA

186.

41233

Sifiliss - TPHA kvantitatīvā metode (titri)

187.

41234

Uzsējums uz gonoreju (negatīvs)

188.

41235

Uzsējums uz gonoreju (pozitīvs)

189.

41236

Bālās treponēmas imobilizācijas reakcija (Nelsona tests)

190.

41237

Imunofluorescences reakcija uz sifilisu, toksoplazmozi

191.

41240

Hlamīdiju noteikšana ar tiešo imunofluorescences metodi
(TIFR) - "MOMP'' antigēns

192.

41245

Hlamīdiju noteikšana ar tiešo imunofluorescences metodi
(TIFR) - "MOMP'' antigēns sievietēm (no dzemdes kakla kanāla un urīnizvadkanāla)

193.

41247

Uzsējums uz mikoplazmu

194.

41248

Uzsējums uz ureaplazmu

195.

41251

Imunofluorescences reakcija IgM antivielu noteikšanai pie sifilisa
(IFR abs. IgM)

196.

41253

Imūnfermentatīvā analīze sifilisa diagnostikai

197.

41254

Imūnfermentatīvā analīze hlamīdiju IgG noteikšanai

198.

41255

Imūnfermentatīvā analīze hlamīdiju IgA noteikšanai

199.

41260

Uzsējums uz patogēnām ādas, matu, nagu sēnītēm

200.

41263

Antitoksoplazmozes IgM

201.

41264

Antitoksoplazmozes IgG

202.

41279

Anti-Hg Ehrlichia sp. IgM

203.

41280

Anti-Borrelia burgdorferi IgG

204.

41281

Anti-Borrelia burgdorferi IgM

205.

41283

Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG

206.

41284

Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM

207.

41286

Gonorejas izsaucēja noteikšana ar metodi "Gen-probe"

208.

41287

Chlamydia trachomatis noteikšana ar metodi "Gen-probe"

209.

41290

Anti-Chlamydia pneumoniae IgG (ELISA)

210.

41291

Anti-Chlamydia pneumoniae IgM (ELISA)

211.

41301

HBs Ag

212.

41302

Anti-HBs (kvalitatīvi)

213.

41303

Anti-HBs (kvantitatīvi)

214.

41304

HBs Ag (apstiprinošais tests)

215.

41305

HBs Ag (ekspresdiagnostika)

216.

41306

HBV DNS

217.

41307

Anti-HAV IgM

218.

41308

Anti-HAV

219.

41309

Anti-HCV

220.

41310

Anti-HCV (WB) (apstiprinošais)

221.

41317

HCV RNS (PĶR)

222.

41320

Anti-HCV IgM

223.

41321

Anti-HBc IgM

224.

41322

Anti-HBc IgG

225.

41323

Anti-HBe

226.

41324

HBe Ag

227.

41325

HDV Ag

228.

41326

Anti-HDV IgM

229.

41327

Anti-HDV IgG

230.

41328

Izmeklējamā materiāla sagatavošana (piemaksa pie p. 41302, 41303, 41306, 41307, 41308, 41309, 41310, 41316, 41317, 41318, 41319, 41320, 41321, 41322, 41323, 41324, 41325, 41326, 41327, 41401, 41405, 47035, 47038, 47039, 47043, 47044, 47052, 47054, 47055, 47057, 47058, 47059, 47065, 47066)

231.

41401

Anti-HIV 1/2 (IFA) (bez diagnostikas cenas)

232.

41404

Antivielas pret HIV 1 vai HIV 2 (Western Blot apstiprinošais tests) (bez diagnostikas cenas)

233.

41405

Anti-HIV 1/2 ekspresdiagnostika (ar diagnostikas cenu)

234.

42003

Onkocitoloģiskās iztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves (viens preparāts)

235.

42004

Citoloģiskie izmeklējumi no cervikālā kanāla (trīs preparāti)

236.

42005

Citoloģiskie izmeklējumi no dzemdes dobuma (trīs preparāti)

237.

42006

Citoloģiskie izmeklējumi no vēdera, pleiras un Duglasa dobumiem (trīs preparāti) (serozo dobumu šķidrumi)

238.

42007

Citoloģiskie izmeklējumi pēc specifiskas terapijas (staru, hormonu vai ķīmijterapijas (trīs preparāti))

239.

42008

Urīna vai urīnpūšļa skalojuma citoloģiskie izmeklējumi
(pieci preparāti)

240.

42012

Pie bronhoskopijas ņemta materiāla citoloģiskā izmeklēšana
(trīs preparāti)

241.

42013

Nospiedumu vai nokasījumu no ādas vai gļotādas bojājumiem citoloģiskā izmeklēšana (divi preparāti)

242.

42014

Citoloģiskās iztriepes no piena dziedzeriem (viens preparāts)

243.

42015

Biopsijas un operācijas materiāla nospiedumu citoloģiskā izmeklēšana

244.

42016

Veidojumu un orgānu punktātu citoloģiskā izmeklēšana
(trīs preparāti)

245.

44001

Asins uzsējums uz mikrofloru - negatīvs

246.

44002

Asins uzsējums uz mikrofloru - negatīvs (ar BACTEC)

247.

44003

Asins uzsējums uz mikrofloru - pozitīvs

248.

44004

Asins uzsējums uz mikrofloru - pozitīvs (ar BACTEC)

249.

44008

Brūču atdalījumu, dobumu punktātu, eksudātu, iztriepju
(t.sk. kakla un deguna), skalojumu u.c. materiāla uzsējums uz aerobo un fakultatīvi anaerobo mikrofloru - negatīvs

250.

44009

Brūču atdalījumu, dobumu punktātu, eksudātu, iztriepju
(t.sk. kakla un deguna ), skalojumu u.c. materiālu uzsējums uz aerobo un fakultatīvi anaerobo mikrofloru - pozitīvs

251.

44015

Urīna uzsējums uz mikrofloru un mikroorganismu skaita noteikšana - negatīvs

252.

44016

Urīna uzsējums uz mikrofloru un mikroorganismu skaita noteikšana - pozitīvs

253.

44017

Krēpu uzsējums uz mikrofloru - negatīvs

254.

44018

Krēpu uzsējums uz mikrofloru - pozitīvs

255.

44025

Fēču uzsējums uz Enterobacteriaceae dz. mikroorganismiem - negatīvs

256.

44026

Fēču uzsējums uz Enterobacteriaceae dz. mikroorganismiem - pozitīvs

257.

44027

Fēču uzsējums uz Enterobacteriaceae dz. mikroorganismiem - pozitīvs (lietojot identifikācijā kompjuterizētās identifikācijas sistēmas)

258.

44028

Fēču uzsējums uz patogēno zarnu mikrofloru - negatīvs

259.

44029

Fēču uzsējums uz patogēno zarnu mikrofloru - pozitīvs (Shigella, Salmonella identifikācija līdz serogrupai)

260.

44030

Fēču uzsējums uz patogēno zarnu mikrofloru - pozitīvs
(Sigella, Salmonella identifikācija līdz serovaram)

261.

44031

Fēču uzsējums uz enteropatogēnām E. coli - negatīvs

262.

44046

Uzsējums no kakla un deguna uz C. diphtheriae - negatīvs

263.

44047

Uzsējums no kakla un deguna uz C. diphtheriae - pozitīvs

264.

44048

Uzsējums no kakla un deguna uz C. diphtheriae - pozitīvs (lietojot identifikācijā kompjuterizētās sistēmas )

265.

44049

Uzsējums no kakla uz N. meningitidis nēsāšanu - negatīvs

266.

44050

Uzsējums no kakla uz N. meningitidis nēsāšanu - pozitīvs
(bez N. meningitidis seroloģiskās tipēšanas)

267.

44051

Uzsējums no kakla uz N. meningitidis nēsāšanu - pozitīvs
(ar N. meningitidis seroloģisko tipēšanu)

268.

44055

Uzsējums uz B. pertussis un B. parapertussis - negatīvs

269.

44056

Uzsējums uz B. pertussis un B. parapertussis - pozitīvs

270.

44057

Uzsējums uz beta hemolītiskiem streptokokiem - negatīvs

271.

44058

Uzsējums uz beta hemolītiskiem streptokokiem - pozitīvs (identifikācija līdz Lensfilda grupai)

272.

44059

Uzsējums no kakla uz S. aureus nēsāšanu - negatīvs

273.

44060

Uzsējums no kakla uz S. aureus nēsāšanu - pozitīvs

274.

44064

Uzsējums uz Candida ģints sēnītēm - negatīvs

275.

44065

Uzsējums uz Candida ģints sēnītēm - pozitīvs

276.

44082

Izdalīto mikroorganismu jutības noteikšana pret antibiotiskām vielām ar difūzijas metodi agārā, lietojot diskus

277.

44105

Uzsējums uz Candida ģints sēnītēm - pozitīvs (lietojot identifikācijā kompjuterizētas identifikācijas sistēmas)

278.

44106

Izdalīto mikroorganismu jutības noteikšana pret antibiotiskām vielām (lietojot kompjuterizētas sistēmas)

279.

44107

Uzsējums uz ureoplazmām un mikoplazmām ar medikamentu jutības noteikšanu

280.

44108

Antivielu pret Helycobacter pylori noteikšana ar ekspresmetodi

281.

44110

Aglutinācijas reakcija pie bakteriālām infekcijām (garais klepus, bruceloze, tularēmija u.c.)

282.

44115

Hemaglutinācijas reakcija pie bakteriālām infekcijām (salmonelloze, dizentērija, jersinioze, pseidotuberkuloze u.c.)

283.

44116

Seroloģiskā reakcija uz antivielām pret Y. enterocolitica un
Y. pseudotuberculosis

284.

44117

Izmeklējamā materiāla sagatavošana pirmajai analīzei bakterioloģiskajā laboratorijā seroloģiskai analīzei. Piemaksa pie p. 44110, 44115 un 44116

285.

44118

Izmeklējamā materiāla sagatavošana katrai nākamajai analīzei bakterioloģiskajā laboratorijā seroloģiskai analīzei. Piemaksa pie p. 44110, 44115 un 44116

286.

44119

ELISA reakcija specifisko IgG klases antivielu noteikšanai pret difterijas toksīnu

287.

44126

Barotņu pagatavošana mycobacteria ģints mikroorganismu audzēšanai

288.

44127

Izmeklējamā materiāla apstrāde, uzsēšana un izaugušo koloniju mikroskopija uz mycobacteria ģints mikroorganismiem (bez barotnes pagatavošanas )

289.

45001

Uzsējums tuberkulozes diagnostikai ar BACTEC sistēmu

290.

45002

Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret
pirmās rindas medikamentiem ar BACTEC sistēmu

291.

45003

Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret pirmās un otrās rindas medikamentiem ar BACTEC sistēmu

292.

45004

Mycobacterium ģints mikroorganismu diferenciāltests (NAP) ar BACTEC sistēmu

293.

45005

Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret pirazinamīdu (PZA) ar BACTEC sistēmu

294.

45006

Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret pirmās rindas medikamentiem uz cietajām barotnēm

295.

45007

Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret otrās rindas medikamentiem uz cietajām barotnēm

296.

45008

Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret pirmās un otrās rindas medikamentiem uz cietajām barotnēm

297.

45009

Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret otrās rindas medikamentiem ar BACTEC sistēmu

298.

45010

Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret vienu medikamentu ar BACTEC sistēmu

299.

45011

Mycobacterium ģints mikroorganismu mikroskopiskā izmeklēšana ar luminiscento metodi

300.

45012

Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret vienu medikamentu uz cietajām barotnēm

301.

45014

Cietās Lēvenšteina-Jansena barotnes pagatavošana

302.

46010

T un B limfocītu subpopulāciju noteikšana (viena pozīcija)

303.

46015

CD3+ un CD19+ šūnu noteikšana

304.

46016

CD4+ un CD8+ šūnu noteikšana

305.

46017

T un B šūnu virsmas receptoru noteikšana (CD3, CD19, CD4, CD8, CD16+56, CD3/HLA-DR, HLA-DR) (citofluorimetrija)

306.

46022

Citokīnu noteikšana asins serumā

307.

46036

HLA-B27 noteikšana (imunofluorescences metode)

308.

46051

Imūnglobulīnu G (A, M) noteikšana

309.

46054

Cirkulējošo imūnkompleksu noteikšana (CIK) nefelometriski

310.

46057

Imūnglobulīna Ig A noteikšana nefelometriski (turbidimetriski)

311.

46059

Imūnglobulīna Ig E noteikšana (ELISA)

312.

46060

Specifiskā Ig E noteikšana (panelis - 5 Ag)

313.

46065

Specifiskā Ig E noteikšana (panelis - 12 Ag)

314.

46066

Specifisko Ig E noteikšana - 20 atsevišķu antigēnu panelis

315.

46067

Totālā un specifiskā IgE noteikšana (IgE totālais + IgE specifiskais) (ELISA)

316.

46069

C1 inhibitora noteikšana (radiālā imūndifūzijā)

317.

46070

Komplementa komponentes C3 noteikšana nefelometriski (turbidimetriski)

318.

46071

Komplementa komponentes C4 noteikšana nefelometriski (turbidimetriski)

319.

46074

Cistatīna C noteikšana

320.

46075

Seruma amiloīda A noteikšana

321.

46085

ANA noteikšana HEP - divu šūnu kultūrā (skrīnings - netiešā imunfluorescence)

322.

46086

ANA noteikšana HEP - divu šūnu kultūrā (titrēšana - netiešā imunfluorescence)

323.

46087

ANA, SMA, GPC, LKM, AMA noteikšana audu griezumos (skrīnings - netiešā imunfluorescence)

324.

46088

ANA, SMA, GPC, LKM, AMA noteikšana audu griezumos (titrēšana - netiešā imunfluorescence)

325.

46089

ANCA noteikšana (skrīnings - netiešā imunfluorescence)

326.

46092

Anti-DNS antivielu noteikšana (kvantitatīvi)

327.

46095

Reimatoīdo faktoru noteikšana (RF-IgG, RF-IgA, RF-IgM) (ELISA)

328.

46100

ENA noteikšana (skrīnings - ELISA)

329.

46101

ENA subtipu (SM, RNP, SSB, SSA, J0-1, Scl-70) noteikšana

330.

46102

ENA subtipu (1 pozīcijas no sešām, punktā 409101 norādītām) noteikšana (ELISA)

331.

46104

ENA skrīnings un ANA noteikšana HEP - divu šūnu kultūrā

332.

46107

Antivielu pret Helicobacter pylori IgG noteikšana (ELISA)

333.

46108

Antivielu pret Helicobacter pylori IgA noteikšana (ELISA)

334.

46109

Antitireoidālo antivielu noteikšana (netiešā imunfluorescence)

335.

46110

Autoantivielu pret tireoglobulīnu noteikšana

336.

46115

Antimikrosomālo antivielu noteikšana (ELISA)

337.

46116

Tireoglobulīns

338.

46117

Antigliadīna antivielu noteikšana (IgG)

339.

46118

Antigliadīna antivielu noteikšana (IgA)

340.

46119

Antispermālo antivielu total IgG, IgM noteikšana (ELISA)

341.

46120

Antiadrenālo antivielu noteikšana (netiešā imunfluorescence)

342.

46122

Antiolnīcu antivielu noteikšana (netiešā imunfluorescence)

343.

46123

Anti-GBM antivielu noteikšana (netiešā imunfluorescence)

344.

46124

Antihistonu antivielu noteikšana (ELISA)

345.

46125

Antikardiolipīnu antivielu noteikšana

346.

46130

Antivielu pret skeleta muskulatūru noteikšana (netiešā imunfluorescence)

347.

46131

Antivielu noteikšana pret glutamildekarboksilāzi

348.

46132

TSH receptoru antivielu noteikšana

349.

46135

Anti-GM1 antivielu noteikšana

350.

46136

Anti-MAG antivielas

351.

46145

Onkoloģisko slimnieku imunoloģiskā diagnostika ar tumora marķieri (bez reaģenta cenas)

352.

46146

Onkoloģisko slimnieku imunoloģiskā diagnostika - par otro marķieri (bez reaģenta cenas)

353.

46147

Onkoloģisko slimnieku imunoloģiskā diagnostika - par trešo marķieri (bez reaģenta cenas)

354.

46148

CYFRA

355.

46149

SCC

356.

46150

Beta-HGH

357.

46151

Alfa-FP

358.

46152

CEA

359.

46153

CA-125

360.

46154

CA 19-9

361.

46155

NSE

362.

46156

PSA

363.

46157

PSA, brīvais

364.

46158

MCA, CA 15-3

365.

46159

Beta 2 mikroglobulīns

366.

46171

Dauna sindroma un trisomijas 18 (Edvardsa sindroma) diagnostika (AFP + HGH + brīvais estriols) (ELISA)

367.

46172

Spontāna aborta draudu imunoloģiskā kontrole
(LAI - tests + HGH)

368.

47026

Rotavīrusa Ag

369.

47035

IgM klases antivielas pret ērču encefalīta vīrusu

370.

47038

Anti-CMV-IgG

371.

47039

Anti-CMV-IgG (kvantitatīvi)

372.

47040

Anti-CMV-IgM

373.

47042

Anti-EBV-IgM

374.

47043

Anti-EBV-IgG

375.

47044

Anti-EBV-IgG (kvantitatīvi)

376.

47045

Anti-EBV total

377.

47050

Antivielas pret EBV kodola antigēnu (EBV EBNA total)

378.

47052

Paul-Bunell tests

379.

47053

Anti-Herpes simplex I, II IgM

380.

47054

Anti-Herpes simplex I, II IgG

381.

47055

Anti-Herpes simplex I, II IgG (kvantitatīvi)

382.

47056

Anti-Varicella Zoster (VZV) - IgM

383.

47057

Anti-Varicella Zoster (VZV) - IgG

384.

47058

Anti-Varicella Zoster (VZV) - IgG (kvantitatīvi)

385.

47059

Vīrusa specifisko IgG klases antivielu noteikšana
(ērču encefalīta vīruss)

386.

47061

Anti-Rubella IgG

387.

47062

Anti-Rubella IgM

388.

47065

Vīrusa specifisko IgG klases antivielu noteikšana (parotīta vīruss)

389.

47066

Vīrusa specifisko IgM klases antivielu noteikšana (parotīta vīruss)

390.

48001

Kašķa ērce

391.

48002

Anti-Trichinella spiralis

392.

48003

Anti-Echinococcus sp. (Ag)

393.

48004

Giardia lamblia trofozītu un cistu Ag

394.

48005

Lambliju un helmintu oliņu noteikšana žults natīvā preparātā un sedimentā (viena porcija)

395.

48006

Anti-Toxocara canis

396.

48007

Anti-Echinococcus (HA)

397.

48010

Izmeklēšana uz demodekozi, dziedzerērci

398.

48013

Materiāla paņemšana izmeklēšanai uz patogēnām ādas, matu, nagu sēnītēm vai dziedzerērci, vai kašķa ērci no viena perēkļa

399.

48014

Materiāla paņemšana izmeklēšanai uz patogēnām ādas, matu, nagu sēnītēm vai dziedzerērci, vai kašķa ērci no vairākiem perēkļiem (vidēji 2-3 perēkļi)

400.

48015

Materiāla (nagi, āda, mati) no vairākiem perēkļiem izmeklēšana uz sēnītēm

401.

49001

Aminoskābju spektra noteikšana asinīs ar šķidruma hromatogrāfijas palīdzību

402.

49002

Aminoskābju spektra noteikšana urīnā ar šķidruma hromatogrāfijas palīdzību

403.

49003

Aminoskābju spektra noteikšana amniotiskajā šķidrumā ar šķidruma hromatogrāfijas palīdzību

404.

49004

Ogļhidrātu plānslāņa hromatogrāfija urīnā

405.

49005

Ogļhidrātu plānslāņa hromatogrāfija asins serumā

406.

49006

Jaundzimušo fenilketonūrijas skrīnings

407.

49007

Jaundzimušo iedzimtas hipotireozes skrīnings

408.

49008

PAPP-A noteikšana asins serumā riska grupas grūtniecēm pirmajā trimestrī

409.

49009

Brīvā beta horioniskā gonadotropīna noteikšana asins serumā riska grupas grūtniecēm pirmajā un otrajā trimestrī

410.

49010

Alfa-fetoproteīna un brīvā beta-horioniskā gonadotropīna noteikšana asins serumā riska grupas grūtniecēm otrajā trimestrī (grūtnieču divu marķieru bioķīmiskais skrīnings augļa trisomiju procentuālā riska noteikšanai)

411.

49015

Alfa-fetoproteīna noteikšana asins serumā riska grupas grūtniecēm (prenatālais skrīnings augļa nervu caurules defektiem)

412.

49016

Alfa-fetoproteīna noteikšana amniotiskajā šķidrumā riska grupas grūtniecēm

413.

49017

Organisko skābju spektra noteikšana urīnā ar gāzu hromatogrāfijas palīdzību

414.

49021

Mukopolisaharīdu (MPS) skrīnings un kvantitatīvā spektrometriskā noteikšana urīnā

415.

49022

Mukopolisaharīdu (MPS) kvantitatīva spektrofotometriska noteikšana amniotiskajā šķidrumā

416.

49023

Mukopolisaharīdu (MPS) spektra noteikšana urīnā ar elektroforēzes palīdzību

417.

49025

Genoma DNS izdalīšana

418.

49030

DNS analīze, izmantojot polimerāzes ķēdes reakciju

419.

49031

Genoma DNS izdalīšana no Guthrie papīrīšiem

420.

49032

Gēnu mutāciju selektīvais skrīnings ar DGGE analīzi

421.

49033

SMA gēna mutāciju noteikšana

422.

49034

Fenilalanīnhidroksilāzes gēna mutāciju noteikšana (vienai mutācijai)

423.

49035

Vidēja garuma Acil-Ko A dehidrogenāzes gēna K329E mutācijas noteikšana

424.

49036

Fragilā X sindroma selektīvais skrīnings ar PCR metodi

425.

49037

Fragilā X sindroma mutācijas noteikšana ar Sauzerna blotingu, izmantojot neradioaktīvas iezīmes

426.

49038

Nekultivēto šūnu fluorescentās in situ hibridizācijas metodes (izmaksas vienam pacientam vienai patoloģijai)

427.

49039

Fibroblastu kultūras hromosomu analīzes (izmaksas vienam pacientam)

428.

49040

Papildu metafāžu hromosomu fluorescentās in situ hibridizācijas metodes (izmaksas vienam pacientam vienai patoloģijai)

429.

49045

Papildu hromosomu C joslu krāsošana ar bārija hidroksīdu

430.

49046

Papildu hromosomu KOR joslu krāsošana ar Gimzas krāsu

431.

49047

Postnatālās fragilās X hromosomas analīzes (izmaksas vienam pacientam)

432.

49048

Asiņu un kaulu smadzeņu kultūras hromosomu analīzes (izmaksas vienam pacientam) ar standarta metodi

433.

49049

Amniocītu kultūras hromosomu analīzes (izmaksas vienam pacientam) (prenatālajā diagnostikā)

434.

49050

Horiona biopsijas kultūras hromosomu analīzes (izmaksas vienam pacientam) (prenatālajā diagnostikā)

435.

49061

VNTR (minisatelītu) sistēmas analīze FAH gēnā

436.

49062

STR (mikrosatelītu) sistēmas analīze FAH gēnā

437.

49063

Y hromosomas delēciju noteikšana, izmantojot "Promega System, Version 1.1'' kitu ar PCR metodi

1.71. izteikt 9.pielikumu šādā redakcijā:

"9.pielikums

Ministru kabineta

2004.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1036

Manipulācijas, par kurām ģimenes ārstam tiek samaksāts

Nr.

p.k.

Manipulācijas nosaukums

Manipu­lā­cijas kods

Diagnoze

Speciālists, kuram maksā par veikto manipulāciju

1

2

3

4

5

1.

Urīna analīze ar teststrēmeli

40148

B15-B18, C00-C97,

E10-E27, E79, E83,

I10-I15.9, I25-I50.9,

K71-K74, M30-M34,
N04-N11, N04-N11,
N18-N30, N40, T66, Z34

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

2.

Hemoglobīns

40010

D45-D89,

M16, M47, Z34

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

3.

Kopējais holesterīns

41045

E03-E03.8, E10-E27, I10-I15.9,

I25-I50.9,

I60-I70.2

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

4.

Glikoze asinīs

41095

E10-E11, E23.2,

I10-I15.9, Z34

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

5.

Dzemdes noslīdējuma korekcija, ieliekot riņķi

16010

ģimenes ārsts

6.

Elkoņa vai ceļa locītavas punkcija

03180

ģimenes ārsts

7.

Dzemdes spirāles izņemšana

16016

ģimenes ārsts

8.

Sieviešu slimību un dzemdību speciālista vai ģimenes ārsta veikta profilaktiskā apskate

01004

ģimenes ārsts

9.

Ārsta veikta primāra grūtnieces apskate, uzsākot viņas dispanserizāciju

01070

ģimenes ārsts

10.

Izmeklēšana un konsultēšana grūtniecības norises laikā

01071

ģimenes ārsts

11.

Galvas, pleca, gūžas locītavas vai ķermeņa riņķa apsējs

03004

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

12.

Locītavu stabilizācijas atbalsta pārsēji

03006

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

13.

Ģipša longete, aptverot vismaz divas lielās locītavas (pleca, elkoņa, plaukstas, ceļa, pēdas), kā arī pagaidu pārsējs lūzuma gadījumā

03015

ģimenes ārsts

14.

Cirkulāra ģipša pārsēja (tutora) noņemšana vienai locītavai

03035

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

15.

Cirkulāra ģipša pārsēja (tutora) noņemšana divām locītavām

03036

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

16.

Ģipša pārsēja (longetes vai šinas) noņemšana

03041

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

17.

Vietējā anestēzija sāpju noņemšanai (katrā apmeklējumā)

04011

ģimenes ārsts

18.

Svešķermeņa izņemšana no

acs konjunktīvas maisa vai mehāniska skropstu matiņu izņemšana

17123

ģimenes ārsts

19.

Sēra korķu izņemšana

(arī abpusēja)

18115

ģimenes ārsts

20.

Nekustīga svešķermeņa izņemšana no dzirdes ejas

18118

ģimenes ārsts

21.

Urīnpūšļa katetrizācija

(bez vienreizējā katetra cenas)

19015

ģimenes ārsts

22.

Urīnpūšļa katetrizācija, izmantojot ārstniecības iestādes apmaksātu vienreizēju katetru

19016

ģimenes ārsts

23.

Urīnpūšļa katetrizācija ar skalošanu, medikamentu instilāciju un/vai asins sarecējumu izskalošanu; pastāvīga katetra ielikšana

19017

ģimenes ārsts

24.

Urīnpūšļa skalošana un/vai instilācija, ja ielikts pastāvīgs katetrs

19018

ģimenes ārsts

25.

Mazu brūču primārā apstrāde, tualete. Primāri dzīstošu brūču pārsiešana

20010

ģimenes ārsts

26.

Lielu brūču primārā apstrāde, tualete. Primāri dzīstošu brūču pārsiešana

20013

ģimenes ārsts

27.

Brūču primārā ķirurģiskā apdare, ieskaitot izgriešanu un noslēgšanu

20014

ģimenes ārsts

28.

Diegu vai skavu izņemšana no mazām brūcēm (vienā vai vairākās apmeklējuma reizēs)

20015

ģimenes ārsts

29.

Ligatūras, brūcē redzama svešķermeņa izņemšana

20019

ģimenes ārsts

30.

Medikamentu ievadīšana, dobumu skalošana abscesa un strutojošu brūču gadījumos, drenas maiņa

20030

ģimenes ārsts

31.

Antirabiskais darbs
(pirmā pieņemšana)

20031

ģimenes ārsts, terapeits, pediatrs

32.

Vakcīna pret trakumsērgu

03102

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

33.

Elektrokardiogrammas ar 12 novadījumiem pieraksts

06003

I10-I50

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

34.

Elektrokardiogrammas ar 12 novadījumiem apraksts

06004

ģimenes ārsts

35.

Mājas apstākļos mirušas personas nāves fakta apliecināšana

60085

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

1.72. izteikt 11.pielikuma 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Novērtējumu katru mēnesi veic vismaz trešdaļai no līgumattiecībās ar aģentūru esošajiem ģimenes ārstiem, četru mēnešu laikā nodrošinot visu līgumattiecībās ar aģentūru esošo ģimenes ārstu prakses novērtēšanu. Ja ģimenes ārsta prakses darbības organizācijā ir konstatēta atbilstība visiem prakses darbību raksturojošiem kritērijiem, atkārtota pārbaude kalendāra gada laikā nav nepieciešama.";

1.73. izteikt 11.pielikuma 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Ja ģimenes ārsta kontrolēto speciālistu pakalpojumu samaksas līdzekļu ceturkšņa atlikums pārsniedz 30 % no ceturksnī aprēķinātās summas, ģimenes ārsta ceturkšņa darbības analīzi par speciālistu pakalpojumu izmantošanu veic aģentūras ārsts eksperts. Aģentūras ārsts eksperts pieņem lēmumu par līdzekļu izmaksu.";

1.74. izteikt 14.pielikumu šādā redakcijā:

"14.pielikums

Ministru kabineta

2004.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1036

Regresa koeficienta piemērošana

1. Regresa koeficientu piemēro, lai veicinātu ģimenes ārsta pakalpojumu pieejamību un kvalitātes paaugstināšanu.

2. Regresa koeficientu var piemērot, ja ģimenes ārsta praksē:

2.1. kopējais reģistrēto pacientu skaits ir lielāks par 2000, no tiem bērnu līdz 18 gadu vecumam ir mazāk par 1000;

2.2. kopējais reģistrēto pacientu skaits ir mazāks par 2000, no tiem bērnu līdz 18 gadu vecumam ir vairāk par 1000;

2.3. kopējais reģistrēto pacientu skaits ir lielāks par 2000, no tiem bērnu līdz 18 gadu vecumam ir vairāk par 1000.

3. Regresa koeficientu ģimenes ārstam diferencēti piemēro šādā kārtībā:

3.1. regresa koeficientu K1 ar vērtību 0,9 vai 0,45:

3.1.1. par katru reģistrēto pacientu robežās no 2001 līdz 2200;

3.1.2. par katru reģistrēto bērnu līdz 18 gadu vecumam robežās no 1001 līdz 1100;

3.2. regresa koeficientu K2 ar vērtību 0,6 vai 0,3:

3.2.1. par katru reģistrēto pacientu robežās no 2201 līdz 2500;

3.2.2. par katru reģistrēto bērnu līdz 18 gadu vecumam robežās no 1101 līdz 1300;

3.3. regresa koeficientu K3 ar vērtību 0,3 vai 0,15:

3.3.1. par katru reģistrēto pacientu virs 2500;

3.3.2. par katru reģistrēto bērnu līdz 18 gadu vecumam virs 1300.

4. Ja pacientu skaits atbilst šī pielikuma 2.1.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, piemēro šādu ģimenes ārsta regresēto pacientu skaita aprēķina formulu:

Rr = (2000 + K1 x r1 + K2 x r2 + K3 x r3), kur

r1 - pacientu skaits starp 2001 un 2200 (vērtība var būt no 1 līdz 200);

r2 - pacientu skaits starp 2201 un 2500 (vērtība var būt no 1 līdz 300);

r3 - pacientu skaits virs 2500 (vērtība var būt no 1 līdz reālajam skaitam).

5. Ja pacientu skaits atbilst šī pielikuma 2.2.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, piemēro šādu ģimenes ārsta regresēto pacientu skaita aprēķina formulu:

Rbr = (1000 + K1 x r1 + K2 x r2 + K3 x r3), kur:

r1 - pacientu skaits starp 1001 un 1100 (vērtība var būt no 1 līdz 100);

r2 - pacientu skaits starp 1101 un 1300 (vērtība var būt no 1 līdz 200);

r3 - pacientu skaits virs 1300 (vērtība var būt no 1 līdz reālajam skaitam).

6. Ja pacientu skaits atbilst šī pielikuma 2.3.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, piemēro šādu ģimenes ārsta regresēto pacientu skaita aprēķina formulu:

6.1. atbilstoši šī pielikuma 3.1.2, 3.2.2. un 3.3.2.apakšpunktam aprēķina regresēto bērnu skaitu Rbr un nosaka, par cik tiek samazināts reģistrēto bērnu skaits (Rb - Rbr);

6.2. no kopējā reģistrēto skaita R atņem bērnu skaitu, kas pārsniedz 1000. Ja starpība pārsniedz 2000, veic regresa aprēķinu atbilstoši šī pielikuma 5.punktam un nosaka, par cik tiek samazināts reģistrēto skaits (R - Rr);

6.3. no kopējā reģistrēto skaita R atņem (Rb - Rbr) un (R - Rr), iegūstot kopējo regresēto skaitu Rrk.

7. Par regresa koeficienta piemērošanu Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra savstarpējā līgumā noteiktajā kārtībā informē ģimenes ārstu un sagatavo nepieciešamos grozījumus līgumā par pakalpojumu sniegšanu.";

1.75. izteikt 15.pielikumu šādā redakcijā:

"15.pielikums

Ministru kabineta

2004.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1036

Aprūpes epizodes

1. Ambulatorās veselības aprūpes speciālistu darba uzskaitei un samaksai aprūpes epizodes iedala šādos veidos:

1.1. 1.veids - aprūpes epizode sakarā ar akūtu saslimšanu vai traumu;

1.2. 2.veids - aprūpes epizode sakarā ar pirmoreiz mūžā diagnosticētu hronisku saslimšanu;

1.3. 3.veids - aprūpes epizode sakarā ar iepriekš diagnosticētas slimības paasinājumu;

1.4. 4.veids - aprūpes epizode sakarā ar profilaktisku apskati, patronāžu, profilaktiskajiem izmeklējumiem, vakcināciju;

1.5. 5.veids - aprūpes epizode sakarā ar hroniskas slimības vai veselības stāvokļa dinamisku novērošanu;

1.6. 6.veids - aprūpes epizode sakarā ar 1., 2., 3., 4. un 5.veida aprūpes epizodē neklasificētiem iemesliem;

1.7. 7.veids - aprūpes epizode sakarā ar palīgkabinetos sniegtajiem pakalpojumiem.

2. Aprūpes epizožu veidus izmanto visi šī pielikuma tabulā minētie ambulatorās aprūpes speciālisti:

Nr.
p.k.

Specia­litātes kods

Specialitātes nosaukums

2.1.

P 01

Internists

2.2.

P 35

Arodslimību ārsts

2.3.

PP 02

Hepatologs

2.4.

PP 03

Imunologs

2.5.

PP 09

Arodveselības ārsts

2.6.

PP 11

Seksologs, seksopatologs

2.7.

A 011

Kardiologs

2.8.

A 012

Reimatologs

2.9.

A 013

Ftiziopulmonologs

2.10.

A 014

Endokrinologs

2.11.

A 015

Nefrologs

2.12.

A 016

Gastroenterologs

2.13.

P 44

Ģenētiķis

2.14.

P 02

Ģimenes ārsts

2.15.

P 15

Pediatrs

2.16.

A 151

Neonatologs

2.17.

A 1510

Bērnu alergologs

2.18.

A 152

Bērnu infektologs

2.19.

A 153

Bērnu kardiologs

2.20.

A 154

Bērnu reimatologs

2.21.

A 155

Bērnu pneimonologs

2.22.

A 156

Bērnu endokrinologs

2.23.

A 157

Bērnu nefrologs

2.24.

A 158

Bērnu gastroenterologs

2.25.

A 159

Bērnu hematoonkologs

2.26.

P 16

Onkologs

2.27.

A 161

Onkoloģijas ķīmijterapeits

2.28.

A 162

Onkoloģijas ķirurgs

2.29.

A 163

Onkoloģijas ginekologs

2.30.

P 17

Hematologs

2.31.

P 20

Neirologs

2.32.

P 21

Bērnu neirologs

2.33.

P 24

Infektologs

2.34.

P 27

Dermatologs venerologs

2.35.

PP 01

Alergologs

2.36.

P 28

Narkologs

2.37.

P 19

Psihiatrs

2.38.

PP 12

Bērnu psihiatrs

2.39.

P 03

Ķirurgs

2.40.

P 04

Neiroķirurgs

2.41.

P 05

Torakālais ķirurgs

2.42.

P 06

Sirds ķirurgs

2.43.

P 07

Asinsvadu ķirurgs

2.44.

P 09

Plastiskais ķirurgs

2.45.

P 10

Transplantologs

2.46.

P 11

Ambulatorais ķirurgs

2.47.

P 26

Mutes, sejas un žokļu ķirurgs

2.48.

P 08

Urologs

2.49.

P 12

Bērnu ķirurgs

2.50.

P 14

Ginekologs, dzemdību speciālists

2.51.

A 141

Bērnu ginekologs

2.52.

P 13

Traumatologs ortopēds

2.53.

P 23

Otorinolaringologs

2.54.

A 232

Pedaudiologs

2.55.

A 231

Foniatrs

2.56.

P 22

Oftalmologs

2.57.

P 31

Radiologs terapeits

2.58.

PP 15

Algologs

2.59.

P 18

Anesteziologs reanimatologs

2.60.

n27

Ārsta palīgs (feldšeris)

1.76. izteikt 16.pielikumu šādā redakcijā:

"16.pielikums

Ministru kabineta

2004.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1036

Manipulācijas, par kurām veic piemaksas

Nr.

p.k.

Kods

Nosaukums

Ārsta specialitātes kods

1.

01078

Iztriepes paņemšana seksuāli transmisīvo slimību diagnostikai

P 08, P 14, A 141, P 27

2.

01083

Materiāla paņemšana bakterioloģiskiem uzsējumiem seksuāli transmisīvo slimību diagnostikā (bez barotnes cenas)

P 08, P 14, A 141, P 27

3.

03015

Ģipša longete, aptverot vismaz divas lielās locītavas (pleca, elkoņa, plaukstas, ceļa, pēdas), kā arī pagaidu pārsējs lūzuma gadījumā

P 03, P 09, P 11, P 12, P 13, P 02

4.

03016

Augšdelma kaula lūzuma imobilizācija pēc Turnera metodes

P 03, P 11, P 12, P 13

5.

03017

Ģipša pārsējs spieķkaula lūzuma gadījumā tipiskā vietā, vienas locītavas (plaukstas, ceļa) imobilizācija

P 03, P 11, P 12, P 13

6.

03018

Ģipša longetes pārsējs metatarsālo kaulu lūzuma gadījumā

P 03, P 11, P 12, P 13

7.

03019

Pēdas un pēdas locītavas imobilizācija ar ģipša longetēm apakšstilba kaulu distālā 1/3 lūzuma gadījumā vai citas patoloģijas gadījumā pēdas locītavas rajonā (piemēram, saišu sastiepumi)

P 03, P 11, P 12, P 13

8.

03028

Cirkulārs ģipša pārsējs vienai locītavai (tutors)

P 03, P 09, P 11, P 12, P 13

9.

03029

Divas ģipša longetes vai cirkulārs ģipša pārsējs, ietverot divas lielās locītavas. Riņķveida kakla ģipša pārsējs ar plecu saiti un galvas balstu

P 03, P 09, P 11, P 12, P 13

10.

03030

Cirkulārs ģipša pārsējs trim locītavām (gonita tipa pārsējs)

P 03, P 11, P 12, P 13

11.

03038

Cirkulāra ģipša pārsēja uzlikšana abām gūžas locītavām

P 03, P 11, P 12, P 13

12.

03150

Maģistrālo vēnu (V. subclavia, v. jugularis,
v. femoralis) punkcijas katetrizācija

P 06, P 07, P 10,
P 18, PP 14

13.

03180

Elkoņa, ceļa, pleca un gūžas locītavu punkcija

P 03, P 04, P 09,
P 11, P 12, P 13,
P 16, A 012,
A 154, A 162, P 02

14.

03183

Pleiras dobuma punkcija, izmantojot vienreizējas lietošanas komplektu

P 01, P 03, P 05,
P 06, P 11, P 12,
P 13, P 15, A 013, A 155, P 16, A 162

15.

03184

Vēdera dobuma vai pleiras telpas punkcija

P 01, P 03, P 05,
P 06, P 11, P 12,
P 13, P 15, A 013, A 155, P 16, A 162

16.

03185

Sirds somiņas punkcija

P 03, P 05, P 06

17.

03186

Kaulu smadzeņu punkcija

P 03, P 05, P 10,
P 11, P 12, P 13,
A 159, P 16, P 17, A 162, PP 03

18.

03187

Piena dziedzeru, vienas vairogdziedzera puses, siekalu dziedzeru vai sēklinieku punkcija

P 03, P 08, P 11,
P 12, P 13, P 14,
P 16, A 162,
A 163, P 17, P 23, P 26, A 141

19.

03188

Aknu, liesas, aizkuņģa dziedzera punkcija

P 03, P 10, P 11,
P 12, P 13, P 16,
P 17, A 162,
A 159, P 24

20.

03189

Urīnpūšļa vai hidrocēles punkcija

P 03, P 08, P 11,
P 12, P 13, P 16,
A 162

21.

04002

Retrobulbāra anestēzija vienai acij

P 22

22.

04003

Virsmas anestēzija dziļākiem deguna rajoniem, bungādiņai, bungu dobumam vai urīnvadam un urīnpūslim

P 03, P 04, P 08,
P 09, P 11, P 12,
P 13, P 23, P 26

23.

04004

Virsmas anestēzija rīkles, balsenes un bronhu rajonam

P 03, P 04, P 05,
A 013, A 155,
P 12, P 13, P 18,
P 23, P 26, P 11, PP 14

24.

04005

Adatas caurduršanas kanāla anestēzija pirms injekcijas, infūzijas vai punkcijas

P 03, P 04, P 05, P 06, P 07, P 08, P 09, P 10, P 11, P 12, P 13, P 14, P 16, A 141, A 162, A 163,

P 20, P 21, P 22, P 23, P 26, P 18, P 17, A 013, PP 14

25.

04010

Infiltrācijas anestēzija ar vietējo anestēzijas līdzekli

P 03, P 04, P 05, P 06, P 07, P 08, P 09, P 10, P 11, P 12, P 13, P 14, P 16, P 17, A 141, A 162, A 163,

P 20, P 21, P 22, P 23, P 26, P 27, PP 03, P 18

26.

04011

Vietējā anestēzija sāpju noņemšanai (katrā apmeklējumā)

P 03, P 04, P 05, P 06, P 07, P 08, P 09, P 10, P 11, P 12, P 13, P 14, P 16, A 141, A 162, A 163, P 18, P 20, P 21, P 22, P 23, P 26

27.

04012

Perifērā nerva vada anestēzija (arī spināliem nerviem)

P 03, P 04, P 05, P 06, P 07, P 08, P 09, P 10, P 11, P 12, P 13, P 14, P 16, P 18, A 141, A 162, A 163, P 20, P 21, P 22, P 23, P 26, PP 15

28.

04013

Vada anestēzija kājas vai rokas pirkstam

P 03, P 04, P 07, P 09, P 11, P 12, P 13, A 162, P 18, P 20, P 21

29.

04014

Nerva vai nervu ganglija vada anestēzija galvaskausa pamatnē vai retrobulbāra anestēzija galvaskausa pamatnē, vai retrobulbāra anestēzija (jāuzrāda nervs vai ganglions)

P 03, P 04, P 05, P 06, P 07, P 08, P 09, P 11, P 12, P 13, P 14, A 141, A 162, A 163, P 18, P 20, P 21, P 22, P 23, P 26

30.

06003

Elektrokardiogrammas ar 12 novadījumiem pieraksts

A 011, P 01, P 02, P 15, A 153, P 39, P 40, PP 14

31.

06005

Elektrokardiogrammas pieraksts ar mazāk nekā 12 novadījumiem (no ekstremitātēm un/vai krūšu kurvja, pēc Neba metodes u.c.)

A 011, P 01, P 02, P 15, A 153

32.

06007

Elektrokardiogrammas ar 12 novadījumiem pieraksts (bērniem līdz triju gadu vecumam)

A 011, P 01, P 02, P 15, A 153

33.

07001

Vitālās kapacitātes noteikšana (ārsts vai māsa)

A 013, A 155, PP 01, A 1510

34.

07002

Izelpas maksimumplūsmas (IMP) noteikšana (PEF-metrija) (ārsts vai māsa)

A 013, A 155, PP 01, A 1510

35.

07003

Izelpas maksimumplūsmas (IMP) noteikšana ar bronhodilatācijas testu

A 013, A 155, PP 01

36.

07004

Ārējās elpošanas pamatrādītāju (VC, FEV1 un Tiffno indekss) noteikšana un analīze

A 013, A 155, PP 01, A 1510

37.

07005

Ārējās elpošanas pamatrādītāju (VC, FEV1 un Tiffno indekss) noteikšana un analīze ar bronhodilatācijas testu

A 013, A 155, PP 01, A 1510

38.

07006

Spirogrammas reģistrācija un analīze ar tilpuma-laika spirogrāfu pēc "pilnas programmas" (VC, FVC, FEV1, Tiffno indekss, MV, F, MVV, elpošanas rezerves koeficients utt.)

A 013, A 155, PP 01, A 1510

39.

07007

Piemaksa pie p. 07006, izvērtējot ar datoru

A 013, A 155, PP 01

40.

07008

Piemaksa pie p. 07006 par bronhodilatācijas testu

A 013, A 155, PP 01

41.

07009

Piemaksa pie p. 07006 par skābekļa izmantošanas koeficienta noteikšanu

A 013, A 155, PP 01, A 1510

42.

07015

Pneimotahogrāfija ar plūsmas-tilpuma cilpas reģistrāciju

A 013, A 155, PP 01, A 1510

43.

07016

Pneimotahogrāfija ar plūsmas-tilpuma cilpas reģistrāciju un bronhodilatācijas testu

A 013, A 155

44.

07017

Pneimotahogrāfija ar automātisku datoranalīzi

A 013, A 155, PP 01

45.

07018

Pneimotahogrāfija ar automātisku datoranalīzi un bronhodilatācijas testu

A 013, A 155, PP 01, A 1510

46.

07020

Spirogrāfijas un funkcionālās proves ar bronhodilatatoriem terapijas efekta novērtēšanai par katru papildu bronhodilatatoru pie p. 07005

A 013, A 155, PP 01, A 1510

47.

07021

Spirogrāfijas un funkcionālās proves ar bronhodilatatoriem terapijas efekta novērtēšanai par katru papildu bronhodilatatoru pie p. 07016

A 013, A 155, PP 01, A 1510

48.

07022

Spirogrāfijas un funkcionālās proves ar bronhodilatatoriem terapijas efekta novērtēšanai par katru papildu bronhodilatatoru pie p. 07018

A 013, A 155, PP 01, A 1510

49.

07023

Elpceļu nespecifiskās reaktivitātes noteikšana ("bronhu provokācijas tests") ar metaholīna inhalācijām (ar pneimotahogrāfu, ar datorprogrammu)

A 013, A 155, PP 01, A 1510

50.

07025

Visa ķermeņa pletizmogrāfija

A 013, A 155, PP 01, A 1510

51.

07026

Visa ķermeņa pletizmogrāfija ar bronhodilatācijas testu

A 013, A 155, PP 01, A 1510

52.

07027

Piemaksa pie p. 07004-07006, 07015-07018 par pretbaktēriju filtru lietošanu

A 013, A 155, PP 01, A 1510

53.

07028

Pārejas faktora (plaušu difūzijas spēju) noteikšana

A 013, A 155

54.

07029

Piemaksa pie p. 07002 un 07003 par bērnu līdz 10 gadu vecumam apmācību pirms izelpas maksimumplūsmas noteikšanas (apmācību veic medicīnas darbinieks 20-30 minūtes pirms testa veikšanas)

A 013, A 155, PP 01, A 1510

55.

07030

Piemaksa pie p. 07004, 07017, 07018 par bērnu līdz 10 gadu vecumam apmācību pirms spirogrāfijas (pneimotahogrāfijas) izdarīšanas (apmācību veic medicīnas darbinieks 20-30 minūtes pirms testa veikšanas)

A 013, A 155, PP 01, A 1510

56.

07031

Pneimotahogrāfija ar iebūvētu datoranalīzes programmu (bērnu līdz 10 gadu vecumam apmācība mērījumu izdarīšanai 10-15 minūtes 2 dienas pirms to izdarīšanas). Piemaksa pie p. 07002 un 07003

A 013, A 155, PP 01, A 1510

57.

07043

Sviedru proves skrīninga izdarīšana ar CF indikatoru (ādas apstrāde ar vati, destilētu ūdeni un ēteri, elektroforēzes iedarbība uz ādu, hlorīdu testa plākstera pielīmēšana, sviedrēšana un sviedru proves skrīninga rezultātu novērtēšana)

A 013, A 155, PP 01, A 1510

58.

08001

24 stundu barības vada un/vai kuņģa pH-metrija pieaugušajiem ar vienelektroda zondi atkārtotai lietošanai

A 016, A 158

59.

08002

24 stundu barības vada un/vai kuņģa pH-metrija bērniem ar vienelektroda zondi atkārtotai lietošanai

A 016, A 158

60.

08003

24 stundu barības vada un/vai kuņģa pH-metrija pieaugušajiem ar divu elektrodu zondi atkārtotai lietošanai

A 016, A 158

61.

08004

Barības vada manometrija ar ūdens perfūzijas četrkanālu katetru atkārtotai lietošanai

A 016, A 158

62.

08005

Oddi sfinktera manometrija ar ūdens perfūzijas vienkanāla katetru atkārtotai lietošanai

A 016, A 158

63.

08006

Anorektāla manometrija ar ūdens perfūzijas četrkanālu katetru atkārtotai lietošanai

A 016, A 158

64.

08007

Laktozes malabsorbcijas diagnostika ar ūdeņraža elptestu

A 016, A 158

65.

08008

Zarnu disbakteriozes diagnostika ar ūdeņraža elptestu

A 016, A 158

66.

08009

Orāli cekālā tranzīta laika diagnostika ar ūdeņraža elptestu

A 016, A 158

67.

08010

Barības vada manometrija ar astoņu kanālu ūdens perfūzijas katetru

A 016, A 158

68.

08011

Anorektāla manometrija ar astoņu kanālu ūdens perfūzijas katetru

A 016, A 158, P 12

69.

08012

24 stundu barības vada un/vai kuņģa pH-metrija pieaugušajiem ar četru elektrodu zondi atkārtotai lietošanai

A 016, A 158

70.

08013

24 stundu barības vada un/vai kuņģa pH-metrija pieaugušajiem ar triju elektrodu zondi atkārtotai lietošanai

A 016, A 158

71.

08014

Portatīvā elektrogastrogrāfija

A 016, A 158

72.

08015

Anorektālā sfinktera vektoru tilpumanalīze ar astoņu kanālu katetru

A 016, A 158

73.

08030

Kuņģa pH-metrija vienam pacientam

A 016, A 158

74.

08036

Kuņģa-barības vada refluksa izmeklēšana (ar reģistrējošo sistēmu vai datorsistēmu)

A 016, A 158

75.

08037

Automatizētā kuņģa pH-metrija vienam pacientam

A 016, A 158

76.

08058

Gastroskopija un/vai parciāla duodenoskopija bez parauga ekscīzijas, punkcijas

A016, A 158

77.

08110

Rektoskopija

A 016, A 158, P 03, P 11, P 12, P 16, A 162

78.

08140

13C elptests Helicobacter pylori noteikšanai

A 016, A 158

79.

08141

13C metacetīna elptests aknu funkcijas noteikšanai

A 016, A 158

80.

08142

13C etiķskābes elptests kuņģa evakuācijas funkcijas noteikšanai

A 016, A 158

81.

08144

13C jaukto triglicerīdu elptests lipāzes deficīta noteikšanai

A 016, A 158

82.

10008

Ādas dūriena raudze (prick tests) ar vienu alergēnu

PP 01, A 1510

83.

10009

Ādas dūriena raudze (prick tests) - par katru nākamo alergēnu

PP 01, A 1510

84.

10010

Ādas dūriena (prick testa) izdarīšana ar vienu bišu, lapseņu indes alergēna devu (ieskaitot alergēna cenu)

PP 01, A 1510

85.

10011

Par katru nākamo bišu, lapseņu indes alergēna devu (ieskaitot alergēna cenu)

PP 01, A 1510

86.

10012

Dūriena-dūriena raudze (prick-prick tests) ar vienu alergēnu

PP 01, A 1510

87.

10013

Dūriena-dūriena raudze (prick-prick tests) - par katru nākamo alergēnu

PP 01, A 1510

88.

10022

Intrakutānā testa izdarīšana ar vienu bišu, lapseņu indes devu (ieskaitot alergēna cenu)

PP 01, A 1510

89.

10023

Par katru nākamo bišu, lapseņu indes devas ievadīšanu (ieskaitot alergēna cenu)

PP 01, A 1510

90.

10025

Specifiskā imūnterapija ar alergēna injekciju (hiposensibilizācija, par katru injekciju)

PP 01, A 1510

91.

10026

Specifiskā imūnterapija ar alergēna injekciju ar bišu, lapseņu indi (hiposensibilizācija, bez alergēna cenas)

PP 01, A 1510

92.

10037

Ādas aplikācijas tests ar UV apstarošanu fotosensibilizācijas diagnostikai, vienam pacientam

PP 01, A 1510

93.

10038

Pneimotahogrāfija ar automātisko datoranalīzi bronhiālās astmas slimniekiem pirms un pēc imūnterapijas atkārtotas injekcijas

PP 01, A 1510

94.

10041

Intranazāls provokācijas tests ar alergēna ekstraktu, klīnisku novērtējumu un rinomanometriju

PP 01, A 1510

95.

10043

Orālas provokācijas tests ar pārtikas vai medikamentu alergēniem

PP 01, A 1510

96.

10044

"Inducēto krēpu" iegūšana un sagatavošana analīzei

PP 01, A 1510

97.

11001

Lumbālpunkcijas izpilde (ieskaitot anestēziju)

P 20, P 21, P 03, P 11, P 24

98.

11002

Lumbālpunkcijas izpilde bērniem (ieskaitot anestēziju)

P 20, P 21, P 03, P 11, P 15, P 18, P 24, A 152

99.

11003

Likvora dinamisko provju pārbaude, piemaksa pie p. 11001, 11002

P 20, P 21, P 24, A 152

100.

11021

Galvas smadzeņu sānu vēderiņu punkcija caur lielo avotiņu (zīdaiņiem)

P 04, P 12, P 18, P 20, P 21, P 24, A 151, A 152

101.

11100

Infiltrējošas blokādes (ar materiālu un medikamentu izmaksām)

P 20, P 21

102.

11101

Blokādes nervu kanālos, epidurālas un peridurālas blokādes (ar materiālu un medikamentu izmaksām)

P 20, P 21

103.

11103

Zvaigžņveida un citu veģetatīvo gangliju blokāde (ar materiālu un medikamentu (piemēram, kenaloga) izmaksām)

P 20, P 21

104.

15008

Medikamentoza provokācija uz seksuāli transmisīvām slimībām

P 27

105.

16007

Dzemdes kakla konusveida elektroekscīzija

P 14, A 141, A 163

106.

16008

Maksts sieniņas vai dzemdes kakla biopsija

P 14, A 141, A 163

107.

16009

Dzemdes dobuma aspirācija un sagatavošana citoloģiskai izmeklēšanai

P 14, A 141, A 163

108.

16019

Bartolini dziedzera cistas izlobīšana

P 14, A 163

109.

16017

Maksts svešķermeņa izņemšana (bērnam)

P 14, A 141

110.

16018

Bartolini dziedzera incīzija

P 14, A 141, A 163

111.

16020

Cervikālā kanāla polipu noņemšana

P 14, A 141

112.

16025

Cervikālā kanāla dilatācija un abrāzija diagnostiskai izmeklēšanai

P 14, A 141, A 163

113.

16026

Dzemdes dobuma abrāzija (diagnostiskā, kurā ietilpst cervikālā kanāla dilatācija un abrāzija, pēcdzemdību, pēcaborta, pūslīšmolas evakuācija, pēc amniocentēzes un missed abortion)

P 14, A 141, A 163

114.

16029

Histeroskopija, ieskaitot materiāla paņemšanu citoloģiskai izmeklēšanai

P 14, A 141, A 163

115.

16033

Vagināla Duglasa telpas atvēršana, kolpotomija ar drenāžu

P 14, A 141, A 163

116.

16034

Transvaginālās punkcijas US kontrolē, horionbiopsija, folikulu iegūšana

P 14, A 163, A 141

117.

16043

Endometrija rezektoskopija

P 14, A 141, A 163

118.

16051

Olvadu caurlaidības pārbaude ar krāsvielu

P 14, A 141, A 163

119.

17062

Datorizētā projekcijas perimetrija (statiskā, krāsu) vienai acij

P 22

120.

17070

Indirektā lāzerterapija zīdaiņa vecumā vienai acij

P 22

121.

17071

Indirektā lāzerterapija zīdaiņa vecumā vienlaikus abām acīm

P 22

122.

17072

Kombinētā krioterapija un lāzerterapija zīdaiņa vecumā vienai acij

P 22

123.

17073

Kombinētā krioterapija un lāzerterapija zīdaiņa vecumā vienlaikus abām acīm

P 22

124.

17096

Fluorescentā angiogrāfija ar kontrastvielu

P 22

125.

17097

Fundus oculi fotografēšana bez kontrastvielas

P 22

126.

17098

Elektroretinogrāfija

P 22

127.

17100

Asaru novadceļu kontrasta izmeklēšana un zondēšana

P 22

128.

17120

Sonogrāfiska izmeklēšana vienas acs ābola audu diagnostikai ar A attēla un B attēla metodi, ieskaitot fotodokumentāciju, arī otras acs salīdzinošu izmeklēšanu un rezultātu izvērtēšanu

P 22

129.

17122

Beta aplikatora piemērošana (viens seanss vienai acij)

P 22

130.

17138

Acs konjunktīvas vai plakstiņa veidojuma likvidēšana

P 22

131.

17139

Orbītas veidojuma ekstirpācija

P 22

132.

17140

Svešķermeņu vai silikona plombu izņemšana no orbītas dobuma

P 22

133.

17141

Asaru maisiņa pārgriešana abscesa gadījumā

P 22

134.

17142

Plakstiņa pārgriešana abscesa gadījumā

P 22

135.

17143

Plakstiņa sašūšana

P 22

136.

17151

Dakriocistorinostomija

P 22

137.

17153

Asaru kanālu bužēšana un skalošana zīdaiņiem (vienā pusē)

P 22

138.

17156

Asaru kanālu bužēšana un zondēšana zīdaiņiem (vienā pusē)

P 22

139.

17157

Asaru un deguna eju bužēšana ar biomateriālu operatīvā ceļā (vienā pusē)

P 22

140.

17165

Asaru kanāla pārrāvuma sašūšana

P 22

141.

17166

Asaru punktiņa operācija (vienā pusē)

P 22

142.

17170

Asaru maisiņa izņemšana

P 22

143.

17172

Paplašināto vai sašaurināto plakstiņu spraugu plastiska korektūra, kā arī epicantus, ektropiona, entropiona vai nepareiza plakstiņa stāvokļa labošana

P 22

144.

17180

Plakstiņu noslīdēšanas (ptosis) operācija ar tiešu plakstiņa pacēlāju saīsināšanu

P 22

145.

17181

Plakstiņa noslīdēšanas (ptosis) operācija ar tiešu plakstiņa pacelšanu

P 22

146.

17182

Piemaksa pie manipulācijām 17180 un 17181 par biomateriālu izmantošanu

P 22

147.

17183

Tenona telpas bioplombēšanas operācija progresējošas tuvredzības gadījumā vienā acī

P 22

148.

17184

Acu plakstiņu plastiska operācija ar apkārtējās ādas kroku pārbīdīšanu

P 22

149.

17185

Blefarorafija

P 22

150.

17186

Acu konjunktīvas saaugumu operēšana ar plastiku

P 22

151.

17187

Pterīga operācija

P 22

152.

17188

Pterīga operācija ar kārtaino keratoplastiku

P 22

153.

17189

Konjunktīvas brūces sašūšana

P 22

154.

17195

Radzenes vai sklēras brūces sašūšana, uzliekot līdz piecām šuvēm

P 22

155.

17196

Radzenes vai sklēras brūces sašūšana, uzliekot vairāk par piecām šuvēm

P 22

156.

17197

Radzenes segšana ar konjunktīvu

P 22

157.

17199

Saaugumu discīzija starp acs ābolu un plakstiņu

P 22

158.

17216

Vienas acs viena muskuļa operācija šķielēšanas gadījumā

P 22

159.

17217

Šķielēšanas labošanas operācija, operējot slīpo muskuli

P 22

160.

17218

Piemaksa pie p. 17216 un 17217 par katru nākošo muskuli acī, sākot no otrā

P 22

161.

17219

Piemaksa pie p. 17216 un 17217 par otras acs operāciju

P 22

162.

17225

Svešķermeņa evakuācija no konjunktīvas (ar griezumu)

P 22

163.

17226

Radzenes svešķermeņa evakuācija ar magnētu

P 22

164.

17227

Keratotomija

P 22

165.

17228

Radzenes kārtainā transplantācija

P 22

166.

17229

Radzenes totālā transplantācija

P 22

167.

17230

Radzenes ķīmiskā piededzināšana

P 22

168.

17231

Radzenes nokasīšana

P 22

169.

17232

Konjunktīvas un radzenes termoterapija un krioterapija

P 22

170.

17233

Acs priekšējās kameras atvēršana, izskalošana un/vai atkalatjaunošana ar šuvju uzlikšanu

P 22

171.

17240

Sekundāras kataraktas discīzija ar lāzera palīdzību

P 22

172.

17241

Acs ārējo daļu lāzerkoagulācija

P 22

173.

17242

Kapsulotomija vai sekundāras kataraktas discīzija

P 22

174.

17243

Kataraktas operācija - kataraktas krioekstrakcija

P 22

175.

17245

Luksētas lēcas ekstrakcija ar cilpu un iridektomija

P 22

176.

17250

Intrakapsulāra kataraktas ekstripācija pēc antiglaukomatozas operācijas

P 22

177.

17251

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija pēc antiglaukomatozas operācijas

P 22

178.

17252

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija vienlaikus ar antiglaukomatozu operāciju

P 22

179.

17253

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija un intraokulāras lēcas implantācija vienlaikus ar antiglaukomatozu operāciju

P 22

180.

17254

Kataraktas ekstrakcija ar priekšējo vitrektomiju un intraokulāras lēcas implantāciju

P 22

181.

17255

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot irigāciju - aspirāciju vai fakoemulsifikāciju

P 22

182.

17256

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot irigāciju - aspirāciju (ieskaitot lēcas izmaksas)

P 22

183.

17257

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot fakoemulsifikāciju (ieskaitot lēcas izmaksas)

P 22

184.

17258

Piemaksa pie p. 17255 un 17257 par vienreizējā fakoemulsifikācijas komplekta lietošanu

P 22

185.

17259

Piemaksa par salokamās lēcas lietošanu (slimokase neapmaksā)

P 22

186.

17270

Intraokulāras lēcas implantācija priekšējā kamerā

P 22

187.

17271

Intraokulāras lēcas implantācija mugurējā kamerā

P 22

188.

17272

Intraokulāras lēcas izņemšana vai pārvietošana

P 22

189.

17273

Mugurējā sklerotomija

P 22

190.

17274

Ciklodiatermijas vai ciklokriotermijas operācija

P 22

191.

17280

Lāzera iridektomija

P 22

192.

17281

Lāzera trabekuloplastika

P 22

193.

17285

Atvērta kakta glaukomas operācija

P 22

194.

17286

Antiglaukomatoza operācija (trabekulotomija, trabekulostomija, trabekulektomija)

P 22

195.

17287

Slēgta kakta glaukomas operācija ar fistulizējošiem elementiem

P 22

196.

17288

Bazāla iridektomija

P 22

197.

17289

Neovaskulāra glaukomas operācija - modificēta antiglaukomatoza operācija ar fistulizējošiem elementiem

P 22

198.

17295

Tīklenes lāzerkoagulācija (viens seanss)

P 22

199.

17296

Tīklenes lāzerkoagulācija (par katru nākamo seansu tās pašas acs ārstēšanas procesā)

P 22

200.

17297

Tīklenes lāzerkoagulācija pēc fluorescentās angiogrāfijas datiem

P 22

201.

17320

Acs ābola eviscerācija

P 22

202.

17321

Acs ābola enukleācija

P 22

203.

17322

Piemaksa pie p. 17320, 17321 un 17325 par pagaidu protēzes lietošanu pēcoperācijas periodā

P 22

204.

17323

Donora materiāla sagatavošana radzenes transplantācijai

P 22

205.

17324

Rutēna un Joda aplikatora lietošana acs melanomas ārstēšanai

P 22

206.

17325

Acs ābola enukleācija ar četru muskuļu sašūšanu un/vai implantāta iešūšanu

P 22

207.

17335

Krioterapija vienai acij neiznēsātiem bērniem retinopātijas gadījumā

P 22

208.

17336

Krioterapija vienlaikus abām acīm

P 22

209.

17340

Molusku ekstirpācija sejas un acu plakstiņu rajonā

P 22

210.

17360

Redzes spēju novērtējums vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem, bērniem invalīdiem ar apgrūtinātu kontaktu un bērniem līdz triju gadu vecumam ar neskaidrību par redzes iespējām

P 22

211.

17361

Kontrastredzes izmeklēšana dažādos attālumos

P 22

212.

17362

Krāsu redzes izmeklēšana bērniem dažādu redzes spēju gadījumā

P 22

213.

17363

Krēslas redzes novērtēšanas testi, redzes adaptācijas novērtēšana

P 22

214.

17364

Orientējoša redzes lauka noteikšana bērniem ar ierobežotām redzes spējām un bērniem invalīdiem ar apgrūtinātu kontaktu

P 22

215.

17365

Vājredzīgo un neredzīgo bērnu redzes un alternatīvo uztveres spēju novērtēšanas fotodokumentācija un iespējamā salīdzināšana dinamikā

P 22

216.

17366

Vecāku apmācība kontaktkorekcijas piemērošanai bērniem

P 22

217.

17367

Kontaktkorekcijas piemērošana bērniem līdz astoņu gadu vecumam

P 22

218.

17368

Nodarbību vadīšana, bērnu, vecāku un pedagogu konsultēšana atbilstoši dzīvesvietai un mācību vietai (šo punktu var piemērot visi BRAC speciālisti)

P 22

219.

17369

Piemaksa par darbu ar vājredzīgu un neredzīgu bērnu vai bērnu invalīdu ar apgrūtinātu kontaktu (piemaksa pie kodiem, kuros nav norādes par vājredzību, neredzību vai apgrūtinātu kontaktu) (šo punktu var piemērot visi BRAC speciālisti)

P 22

220.

17370

Binokulāro redzes lauku noteikšana un novērtēšana

P 22

221.

17371

Koordimetrija

P 22

222.

17372

Digitāla fotodokumentācija patoloģijas izvērtēšanai dinamikā (šķielēšana, iedzimtas patoloģijas)

P 22

223.

17373

Prizmu adaptācijas tests

P 22

224.

17374

Šķielēšanas kvalitatīvā leņķa noteikšana septiņos skata virzienos

P 22

225.

17375

Šķielēšanas kvalitatīvā leņķa noteikšana deviņos skata virzienos

P 22

226.

18012

Deguna tamponāde no priekšpuses (patstāvīgs pakalpojums)

P 23

227.

18013

Deguna mugurējā tamponāde

P 23

228.

18014

Elektrokoagulācijas lietošana ORL - deguna asiņošanas, deguna gliemežnīcu, mandeļu, balsenes piededzināšanā, veidojumu ekscīzijā un citās operācijās

P 23, A 162

229.

18020

Rinomanometriskā izmeklēšana ar plūsmas mērīšanu (piemēram, nazālās sekundes kapacitāte, nazālā maksimālā plūsma), viens apmeklējums

P 23

230.

18021

Deguna galveno dobumu un/vai deguna rīkles dobuma endoskopiska izmeklēšana (ieskaitot balss saišu izmeklēšanu)

P 23, A 231

231.

18022

Deguna gliemežnīcas daļēja vai pilnīga izņemšana

P 23, A 162, P 26, P 09

232.

18023

Deguna polipu operatīva izņemšana (ambulatori)

P 23

233.

18024

Operatīva deguna polipu vai liela jaunveidojuma izņemšana no deguna (stacionāra vai dienas stacionāra apstākļos)

P 23, A 162

234.

18030

Lāzera koagulācija, piemaksa par pakalpojumiem pie p. 18022, 18023, 18024

P 23

235.

18031

Krioterapija

P 23

236.

18032

Abscesa atvēršana deguna starpsienā

P 23

237.

18033

Submukoza rezekcija deguna starpsienā

P 23, P 09

238.

18034

Submukoza rezekcija deguna starpsienā ar deformētu skrimšļaudu rezekciju

P 23, P 09

239.

18038

Deguna kaulu repozīcija vaļēja lūzuma gadījumā (operācija)

P 23, P 09, P 26

240.

18040

Deguna koriģējoša operācija (iedzimti defekti) pēc heiloplastikas

P 09, P 23, P 26

241.

18041

Deguna koriģējošas un plastiskas operācijas

P 23, P 09, P 26

242.

18045

Deguna blakusdobumu sonogrāfiska izmeklēšana

P 23

243.

18046

Haimora dobuma punkcija, ieskaitot skalošanu un/vai medikamentu ievadīšanu

P 23

244.

18047

Deguna blakusdobumu endoskopiska operācija

P 23

245.

18048

Pieres, sfenoidālā, etmoidālā dobuma zondēšana un skalošana pa dabīgo vai mākslīgo atveri, ieskaitot medikamentu ievadīšanu (operācija)

P 23

246.

18050

Haimora dobuma punkcija (caur muti) eventuāli ieskaitot tā satura atsūkšanu (operācija)

P 23

247.

18055

Funkcionāla endonazāla deguna blakusdobumu operācija Messerklingera tehnikā

P 23

248.

18056

Daļēja vai pilnīga Haimora dobuma iztīrīšana no deguna puses

P 23

249.

18057

Haimora dobuma radikāla operācija

P 23

250.

18060

Operatīva pieres dobuma un eventuāli etmoidālo šūnu atvēršana no deguna iekšpuses

P 23

251.

18061

Pieres un sfenoidālā dobuma zondēšana un skalošana, izmantojot drenāžu

P 23

252.

18062

Spārnkaula operācija vai etmoidālo šūnu iztīrīšana caur degunu

P 23

253.

18070

Durtu svešķermeņu izņemšana no mutes dobuma vai rīkles

P 23, P 26

254.

18071

Bioptāta paņemšana no rīkles

P 23

255.

18073

Vienas aukslēju mandeles izlobīšana un rezekcija ar kapsulu (tonsilektomija)

P 23, A 162

256.

18074

Abu aukslēju mandeļu izlobīšana un rezekcija ar kapsulu (tonsilektomija)

P 23, A 162

257.

18075

Konservatīvi neapturamas asiņošanas operatīva ārstēšana pēc tonsilektomijas

P 23

258.

18076

Peritonsilāra abscesa atvēršana

P 23

259.

18077

Peritonsilāra abscesa atkārtota atvēršana

P 23

260.

18078

Retrotonsilāra, retrofaringeāla abscesa atvēršana

P 23

261.

18079

Palielinātas rīkles mandeles izņemšana (adenotomija)

P 23

262.

18088

Balss saišu stroboskopiska izmeklēšana

P 23, A 231

263.

18089

Balss saišu stroboskopiska izmeklēšana, izmantojot videostroboskopu

P 23, A 231

264.

18091

Tiešā mikrolaringoskopija (ar mikroskopu un balsta laringoskopu)

P 23, A 231

265.

18092

Bioptāta paņemšana no balsenes mikrolaringoskopijas laikā

P 23, A 231

266.

18093

Endolaringeāla mikrolaringoskopiska operācija

P 23

267.

18100

Fibrorinofaringolaringoskopija

P 23

268.

18101

Balsenes mikroķirurģija ar fibroendoskopu (biopsijas paņemšana)

P 23, A 162

269.

18103

Endobronhiāla ārstēšana ar elastīgo cauruli, balsenes bužēšana

P 23

270.

18106

Polipu vai citu jaunveidojumu izņemšana no balsenes (pieaugušajiem)

P 23, A 162

271.

18107

Polipu vai citu jaunveidojumu izņemšana no balsenes (bērniem līdz septiņu gadu vecumam)

P 23, A 162

272.

18108

Balsenes abscesa atvēršana

P 23

273.

18109

Polipu vai citu jaunveidojumu mikroķirurģiska izņemšana no balsenes

P 23, A 162

274.

18126

Operācija ārējā dzirdes ejā (piem., labdabīgu ādas jaunveidojumu izņemšana)

P23, A 162

275.

18128

Viena vai vairāku polipu izņemšana no dzirdes ejas vai bungu dobuma (ambulatori)

P 23

276.

18129

Stenozes vai eksostenozes operatīva novēršana dzirdes ejas skrimšļa daļā

P 23

277.

18135

Bungādiņas un/vai bungu dobuma izmeklēšana ar binokulārmikroskopiju

P 23

278.

18140

Bungādiņas incīzija (paracentēze)

P 23

279.

18141

Bungu drenāžas pielikšana (bez protēzes vērtības)

P 23

280.

18142

Bungādiņas protēzes ielikšana vai nomaiņa, vai pastāvīgas caurulītes atkārtota ielikšana vai izņemšana (bez protēzes izmaksām)

P 23

281.

18143

Piemaksa pie p. 18141, 18142 par protēzi

P 23

282.

18152

Miringoplastika, no dzirdes kanāla puses

P 23

283.

18154

Radikāla vidusauss operācija

P 23, A 162

284.

18155

Vidusauss holesteatomas operācija

P 23

285.

18156

Timpanoplastika (patstāvīgs pakalpojums)

P 23

286.

18157

Timpanoplastika ar interpozīciju un dzirdes skriemeļu ķēdes izveidošanu, bez protēzes vērtības

P 23

287.

18167

Eksperimentāla līdzsvara rotācijas un/vai siltuma pārbaude horizontāla un vertikāla kairinājuma gadījumā ar automatizētu stimulāciju un digitālu kontroli

P 23

288.

18168

Elektronistagmogrāfija spontānā un/vai eksperimentālā nistagma reģistrēšanai un izvērtēšanai

P 23

289.

18177

Incīzija ārējā auss ejā abscesa atvēršanai

P 23

290.

18179

Ārējās auss plastikas, rekonstruktīvas operācijas

P 23, P 09

291.

18180

Pieauss rajona iedzimtu fistulu ekscīzija

P 23

292.

18187

Mēles labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija

P 23, A 162

293.

18188

Incīzija siekalu dziedzeru vai to izvadu rajonā iekaisuma gadījumā

P 23

294.

18195

Iekaisuša zemžokļa siekalu dziedzera ekstirpācija

P 23

295.

18196

Zemžokļa siekalu dziedzera ekstirpācija labdabīga jaunveidojuma gadījumā

P 23, A 162

296.

18198

Abscesu un flegmonu izgriešana sejas, žokļu rajonā

P 23, P 26

297.

18199

Incīzija aukslēju abscesa gadījumā

P 23

298.

18205

Labdabīgu jaunveidojumu aukslējās ekscīzija

P 23, A 162, P 26

299.

18206

Labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija citās vietās mutes dobumā

P 23, A 162, P 26

300.

18209

Vaiga kaula vaļēja korekcija (osteosintēze)

P 23, P 09, P 26

301.

18211

Citas sejas kaulu lūzumu korekcijas

P 23, P 09, P 26

302.

18213

Hipertrofētu rētu (keloīdu) ekscīzija galvas, sejas un kakla rajonos

P 23, P 09, P 26

303.

18242

Kakla cistu izņemšana

P 23

304.

18243

Kakla limfmezglu paplašināta izņemšana, preskalēnā biopsija (onkoloģisku vai uz to aizdomīgu saslimšanu gadījumā)

P 23

305.

18280

Dzirdes sliekšņa pārbaude (audiometrija)

P 23

306.

18281

Virssliekšņa testi

P 23

307.

18282

Valodas audiometriska izmeklēšana, atsevišķi labajai un kreisajai ausij

P 23

308.

18283

Valodas audiometriska izmeklēšana dzirdes aparāta kontrolei brīvā skaņu laukā

P 23

309.

18284

Timpanometrija ar impedances mērīšanu, bungādiņas dzirdes skriemeļu aparāta kustīguma noteikšana ar grafisku līknes ceļa attēlošanu (arī abpusēja)

P 23

310.

18285

Refleksu noteikšana iekšējās auss muskuļiem, ar impedances mērīšanu, vismaz ar četrām pārbaudes frekvencēm, eventuāli pie ipsilaterāliem un kontralaterāliem novadījumiem, kā arī nosakot reflexdecay (arī abpusēji)

P 23

311.

18286

Dzirdes aparāta pielaikošana

P 23

312.

18287

Dzirdes aparāta noregulēšana un raksturlīkņu nomērīšana (audiometrija)

P 23

313.

19009

Endoskopiska uretras un urīnpūšļa izmeklēšana un/vai operatīva iejaukšanās, lietojot elektrokoagulāciju

P 03, P 08, P 12

314.

19019

Meatotomija

P 03, P 08, P 12

315.

19021

Cirkumcīzija

P 03, P 08, P 12

316.

19030

Plastiska priekšādas un/vai frenulum operācija

P 03, P 08, P 12

317.

19031

Skrotālā vazotomija (sterilizācija)

P 03, P 08, P 12

318.

19033

Varikozoperācija ar v.spermatica nosiešanu (vēdera griezums)

P 03, P 08, P 12

319.

19034

Hidro- un/vai spermatocēles operācija

P 03, P 08, P 12,
A 162

320.

19035

Sēklinieka izņemšana, ieskaitot sēklinieka piedēkļa izņemšanu

P 03, P 08, P 12,
A 162

321.

19036

Abpusēja orhektomija

P 03, P 08, P 12,
A 162

322.

19038

Cirkšņa kriptorhisma operācija

P 03, P 08

323.

19048

Adenomas transuretrālā rezekcija, incīzija vai urīnpūšļa kakla rezekcija

P 03, P 08, P 12,
A 162

324.

19055

Apakšējo urīnceļu urodinamiskie izmeklējumi

P 08, P 12

325.

19056

Transuretrāla mikroviļņu terapija (TUMT)

P 08

326.

19057

Optiska uretrotomija

P 03, P 08, A 162

327.

19059

Cistoskopija, ieskaitot uretroskopiju un/vai biopsiju

P 08, P 12

328.

19060

Urīnvada zondēšana(-as), ieskaitot nieru bļodiņu skalošanu(-as) un/vai medikamentu un/vai kontrastvielu ievadīšanu nieru bļodiņās (papildus pakalpojumam pie p. 19059)

P 08, P 12, A 157,
A 015

329.

19065

Urīnvada pastāvīgas šinas ielikšana vai nomaiņa

P 08, P 12

330.

19066

Urīna izdalīšanās mērīšana, ieskaitot reģistrāciju. Urofloumetrija

P 08, P 12

331.

19067

Urīnpūšļa fistulas perkutāna uzlikšana, ieskaitot skalošanu, katetra fiksāciju, apsēja uzlikšanu un katetra cenu

P 08, P 12, P 16,
A 162

332.

19068

Operatīva urīnpūšļa fistulas uzlikšana

P 08, A 162

333.

19069

Pūšļa akmeņu skaldīšana un izņemšana, pielietojot elektrodus (papildus pie p. 19059)

P 08

334.

19070

Urīnpūšļa asins tamponādes tīrīšana

P 08

335.

19075

Operatīva iejaukšanās urīnpūslī, transuretrāla lielu svešķermeņu un/vai lielu audzēju izņemšana un stenta izņemšana

P 08, A 162

336.

19076

Akmens, tā šķembu vai svešķermeņa ekstrakcija no urīnvada vai nieres (papildus pie p. 19080 (ar cilpas vērtību))

P 08, A 157,
A 015

337.

19077

Urīnvada atveres griezums (papildus pakalpojumam pie p. 19059)

P 08

338.

19078

Operatīva viena vai vairāku akmeņu izņemšana no urīnvadiem vai nieru bļodiņām

P 08, P 12, A 015, A 157

339.

19079

Nieres cistas perkutāna punkcija

P 08, P 12, A 015, A 157

340.

19080

Nieru fistulas operatīva un/vai perkutāna uzlikšana (patstāvīgs pakalpojums)

P 08, A 015, A 157

341.

19085

Urīnpūšļa fistulas katetra maiņa, ieskaitot skalošanu, katetra fiksāciju un apsēju (ar katetra cenu)

P 08, P 12, P 16,
A 162

342.

19086

Urīnpūšļa fistulas katetra maiņa, ieskaitot skalošanas katetra fiksāciju un apsēju (bez katetra cenas)

P 08, P 12, P 16,
A 162

343.

19087

Piemaksa par katetru urīnpūšļa fistulai

P 08, P 12, P 16,
A 162

344.

19088

Urostomas apkope (bez katetra maiņas)

P 08, P 12, P 16,
A 162, P 02

345.

19089

Nieres fistulas katetra maiņa (ar katetra cenu)

P 08, P 12, P 16,
A 162

346.

19117

Periuretrālas cistas ekscīzija

P 08, A 162

347.

19148

Dzimumlocekļa svešķermeņu ekscīzija

P 08, A 162

348.

19151

Kavernozo ķermeņu punkcija, indurācijas ekscīzija

P 08, A 162

349.

19158

Prostatas un sēklinieka biopsija (ar vienreizējās adatas vērtību)

P 08, A 162

350.

19161

Fleksibla apakšējo urīnceļu uroendoskopija

P 08

351.

19162

Fleksibla augšējo urīnceļu uroendoskopija

P 08

352.

19173

Ureterorenoskopija (ar šinas vērtību)

P 08

353.

19187

Ekstrakorporālā litotripsija

P 08, A 015, A 157

354.

20014

Brūču primārā ķirurģiskā apdare, ieskaitot izgriešanu un noslēgšanu

P 03, P 04, P 05,
P 09, P 11, P 12,
P 13, P 22, P 23,
P 26, P 04, P 02

355.

20028

Lielas primāri nedzīstošas brūces apstrāde un/vai nekrožu izgriešana (ambulatori)

P 03, P 04, P 09,
P 11, P 12, P 13,
P 26

356.

20029

Nekrektomija pie apdeguma virsmas virs
150 cm2

P 03, P 04, P 09,
P 11, P 12, P 13,
P 26

357.

20039

Punkcijas biopsija operāciju zālē

P 03, P 04, P 05,
P 06, P 07, P 08, P 09, P 10, P 11, P 12, P 13, P 14, A 141, P 16, A 162, A 163, P 22, P 23, P 26, P 27

358.

20040

Virspusējo audu punkcijas biopsija (ambulatori)

P 03, P 04, P 05, P 08, P 09, P 11, P 12, P 13, P 14, A 141, P 16, A 162, A 163, P 22, P 23, P 26, P 27

359.

20041

Vaļēja kaulu, muskulatūras, cīpslu, limfmezglu biopsija, ļaundabīgu ādas un mīksto audu veidojumu ekscīzija (operācijas zālē)

P 03, P 04, P 05, P 08, P 09, P 11, P 12, P 13, P 14, A 141, P 16, A 162, A 163, P 22, P 23, P 26, P 27

360.

20043

Bursas ekstripācija (operāciju zālē)

P 03, P 04, P 09, P 11, P 12, P 13

361.

20044

Virspusēja incīzija ar drenāžu vai bez tās (furunkuls, karbunkuls, panarīcijs, abscess, flegmona, mastīti)

P 03, P 04, P 09, P 11, P 12, P 13, P 14, P 16, P 22, P 23, P 25, P 26, P 27

362.

20050

Ādas transplantācija maza ādas defekta nosegšanai (līdz 10 cm2)

P 03, P 04, P 09, P 11, P 12, P 13, P 16, A 162, P 26

363.

20051

Naevus flammeus izņemšanas operācija, katrs seanss

P 03, P 09, P 11, P 12, P 13, P 16,
P 27, A 162

364.

20052

Piemaksa pie operāciju pakalpojumiem pie
p. 20051, veicot ar lāzeru

P 03, P 04, P 05,
P 06, P 07, P 08,
P 09, P 11, P 12, P 13, P 16, P 27, A 162, P 22, P 23

365.

20053

Hemangiomas, kapilaropātijas, pigmentu patoloģijas un teleangiektāzijas selektīvā fototermolīze (viens impulss, laukums līdz 3 cm2)

P 03, P 04, P 09, P 11, P 12, P 16,
P 27, A 162

366.

20054

Selektīvā fototermolīze hipertrofisku rētu apstrādei (viens impulss, laukums līdz 3 cm2)

P 03, P 04, P 09, P 11, P 12, P 16,
P 27, A 162

367.

20055

Piemaksa pie p. 20053, 20054 par katru nākamo impulsu, sākot ar otro

P 03, P 04, P 09, P 11, P 12, P 16,
P 27, A 162

368.

20056

Lāzerdestrukcija labdabīgu un ļaundabīgu ādas un zemādas veidojumu likvidācijai

P 03, P 11, P 12, P 16, P 27, A 162

369.

20057

Kriodestrukcija labdabīgu un ļaundabīgu ādas un zemādas veidojumu likvidācijai

P 03, P 11, P 12, P 16, P 27, A 162

370.

20059

Lokāla labdabīga ādas un zemādas veidojuma ekstirpācija (ateromas, lipomas u.c.), virspusējo audu (ādas, zemādas) biopsija operācijas zālē

P 03, P 04, P 05,
P 09, P 11, P 12, P 16, A 162

371.

20060

Lokāla labdabīga ādas un zemādas veidojuma ekstirpācija (ateromas, lipomas u.c.), virspusējo audu (ādas, zemādas) biopsija ambulatori

P 03, P 11, P 12, P 16, A 162

372.

20065

Impulsa lāzera ablācija. Autodermoplastika, kuras laukums nepārsniedz 100 cm2

P 03, P 09, P 11, P 12, P 16, A 162

373.

20066

Piemaksa pie p. 20065 par katriem nākamajiem 100 cm2

P 03, P 11, P 12, P 16, A 162

374.

20070

Rokas vai kājas pirksta naga ablācija vai trepanācija

P 03, P 11, P 12, P 13, P 27

375.

20071

Kājas vai rokas pirksta naga iznīcināšana ar naga saknes rezekciju

P 03, P 11, P 12, P 13, P 27

376.

20072

Piemaksa pie p. 20070, 20071 par katru nākamo nagu, sākot ar otro

P 03, P 11, P 12, P 13, P 27

377.

20073

Kaula un cīpslas maksts, panarīciju atvēršana, ieskaitot drenāžu, plaukstas flegmonas atvēršana

P 03, P 11, P 12, P 13

378.

20085

Pirkstu kaula ekscīzija, rezekcija traumu, audzēju vai citu saslimšanu gadījumā. Pirkstu ekskohleācija un plastika

P 03, P 04, P 09,
P 11, P 12, P 13,
A 162

379.

20087

Lielo locītavu "Z'' plastika pie kontraktūrām

P 03, P 04, P 09,
P 11, P 12, P 13

380.

20100

Iztaisnotāja cīpslas sagatavošana un sašūšana, ietverot svaigas brūces apstrādi

P 03, P 04, P 09,
P 11, P 12, P 13

381.

20101

Savilcēja cīpslas sagatavošana un sašūšana, ietverot svaigas brūces apstrādi

P 03, P 04, P 09,
P 11, P 12, P 13

382.

20108

Ahilla cīpslas primāra vai sekundāra šuve

P 03, P 04, P 09,
P 11, P 12, P 13

383.

20127

Ambulatora svešķermeņa izņemšana rtg kontrolē

P 03, P 04, P 11, P 12, P 13

384.

20128

Kaula vai skrimšļa materiāla ņemšana brīvai pārstādīšanai vai osteonekrektomija

P 03, P 04, P 10,
P 09, P 11, P 12,
P 13

385.

20139

Plaukstas, pēdas vai žokļa locītavas izmežģījuma operatīva reponēšana

P 03, P 11, P 12,
P 13, P 26

386.

20140

Lielo locītavu mežģījuma vaļēja reponēšana

P 03, P 12, P 13

387.

20141

Atslēgas kaulu galu vai patellas mežģījuma vaļēja repozīcija

P 03, P 12, P 13

388.

20146

Locītavu saišu plastika, sašūšana, rokas un kājas pirkstu, plaukstas, pēdas un žokļa locītavām

P 03, P 04, P 09,
P 11, P 12, P 13,
P 26

389.

20147

Dziļi guļoša svešķermeņa izņemšana no mīkstiem audiem, kauliem ar operācijas palīdzību (arī rtg kontrolē)

P 03, P 04, P 05,
P 06, P 07, P 08,
P 09, P 11, P 12,
P 13, P 14, P 22,
P 23, P 26, A 162, A 141

390.

20149

Stieples fiksācija vairākām mazām locītavām vai īkšķa pamatnei plaukstā vai pēdā

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

391.

20155

Rokas vai kājas pirksta locītavas rezekcija (artrodēze)

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

392.

20159

Kaula audzēja vai dobuma ekskohleācija

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13, A 162

393.

20160

Osteotomija sīkiem delnas un/vai pēdas kauliem un/vai pēdas kauliem, eksostozes rezekcija pie hallux valgus (Šēde)

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

394.

20161

Osteotomija lieliem stobra kauliem (bez fiksācijas)

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

395.

20169

Piemaksa par implantu - tibijas plāksni ar skrūvēm

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

396.

20174

Piemaksa par implantu - par atslēgas kaula plāksni ar skrūvēm

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

397.

20177

Piemaksa par implantu - tension band (Zuggurtung)

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

398.

20178

Piemaksa par implantu - apakšdelma plāksni ar skrūvēm (vienam kaulam)

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

399.

20179

Piemaksa par implantu - 6,5 mm spongiozā skrūve

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

400.

20180

Piemaksa par implantu - kortikālā skrūve

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13, A 162

401.

20181

Piemaksa par implantu - Endera stieņiem

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

402.

20182

Piemaksa par implantu - Kinčera stienis

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

403.

20183

Piemaksa par implantu - radija distālā gala plāksni ar skrūvēm

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

404.

20184

Piemaksa par implantu - plaukstas vai pleznas kaula un falangu plāksnēm un skrūvēm

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

405.

20185

Piemaksa par implantu - laterālās potītes plāksni ar skrūvēm

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

406.

20186

Piemaksa par implantu - mediālās potītes skrūvi

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

407.

20187

Piemaksa par implantu - BAROUK skrūvi

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

408.

20190

Piemaksa par implantu - 3,5 mm kakulēto skrūvi

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

409.

20191

Piemaksa par implantu - papēža plāksni ar skrūvēm

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

410.

20200

Osteotomija maziem stobra kauliem, kaulu izaugumu nokalšana vai "Z'' veida osteotomija I metatarsālajam kaulam

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

411.

20202

Lielo stobra kaulu osteosintēze ar stieni (bez implanta vērtības)

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

412.

20203

Mazo stobra kaulu, plaukstas un pēdas kaulu, falangu osteosintēze (bez implanta vērtības)

P 03, P 09, P 11, P 12, P 13

413.

20204

Kaula iekšējās fiksācijas izņemšana no lieliem stobra kauliem

P 03, P 12, P 13

414.

20205

Kaula iekšējās fiksācijas izņemšana no maziem stobra kauliem (stieņa, plāksnes, skrūvju, bloķējošās skrūves)

P 03, P 09, P 11, P 12, P 13

415.

20207

Slēgta repozīcija ar transosālu vai transartikulāru fiksāciju

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

416.

20209

Papildu stieples (stieņa) ievadīšana ārējās fiksācijas aparātam

P 03, P 09, P 11, P 12, P 13

417.

20210

Ārējās fiksācijas aparāta uzlikšana (bez aparāta vērtības)

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

418.

20212

Ārējās fiksācijas aparāta noņemšana (operācija)

P 03, P 09, P 11, P 12, P 13

419.

20215

Lielo stobra kaulu rezekcija, iegurņa kaula, kaula audzēju rezekcija un plastika (bez implanta vērtības)

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13, A 162

420.

20217

Pēdas un plaukstas pirkstu locītavu artrotomija

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

421.

20218

Lielo locītavu artrotomija, meniskektomija un/vai citu locītavu struktūru izņemšana (saites, svešķermeņi un citi), locītavas skalošanas sistēmas uzlikšana

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

422.

20219

Sinovijektomija ceļa locītavai

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

423.

20220

Lielo locītavu artrodēze (bez fiksācijas)

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

424.

20222

Roku un kāju pirkstu, plaukstas un pēdu artroplastika

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

425.

20224

Apakšdelma viena kaula osteosintēze (bez implanta vērtības)

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

426.

20229

Atslēgas kaula OS ar plāksni, lāpstiņas OS ar plāksni (bez implanta vērtības)

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

427.

20249

Plaukstas un pēdas pirkstu eksartikulācija vai amputācija, amputācijas stumbra apstrāde

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

428.

20251

Augšējo vai apakšējo ekstremitāšu eksartikulācija, amputācija, amputācijas stumbra apstrāde, revīzija (par katru ekstremitāti)

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

429.

20263

Lielo stobrkaulu diafīzes osteosintēze ar plāksni (bez implanta vērtības)

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

430.

20270

Potītes OS ar skrūvi (bez implanta vērtības)

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

431.

20281

Diagnostiska artroskopija, lielo locītavu artroskopiskas operācijas (elkoņa, ceļa vai pēdas locītavu artroskopija, brīvo ķermeņu izņemšana, biopsija)

P 03, P 11, P 12,
P 13

432.

20282

Artroskopiska pleca stabilizējoša operācija (bez implanta vērtības)

P 03, P 11, P 12,
P 13

433.

20288

Diagnostiska pleca locītavas artroskopija (brīvo ķermeņu izņemšana, biopsija)

P 03, P 11, P 12,
P 13

434.

21001

Abscesu, cistu, hematomu u.c. šķidruma kolekciju perkutāna drenāža US kontrolē

P 03, P 04, P 05, P 08, P 11, P 12, P 13, P 14, P 16, P 26, A 141, A 162

435.

21002

Piemaksa pie p. 21001 par vienetapa drenāžas komplektu

P 03, P 04, P 05, P 08, P 11, P 12, P 13, P 14, P 16, P 26, A 141, A 162

436.

21003

Piemaksa pie p. 21001 par divetapu drenāžas komplektu

P 03, P 04, P 05, P 08, P 11, P 12, P 13, P 14, P 16, P 26, A 141, A 162

437.

21004

Transkutāna orgāna punkcija un/vai biopsija ar audu parauga paņemšanu US kontrolē

P 03, P 04, P 05, P 08, P 11, P 12, P 13, P 14, P 16, P 26, A 141, A 162

438.

21005

Piemaksa pie p. 21004 par vienreizlietojamo punkcijas biopsijas ierīci

P 03, P 04, P 05, P 08, P 11, P 12, P 13, P 14, P 16, P 26, A 141, A 162

439.

21006

Piemaksa pie p. 21004 par vienreizlietojamo punkcijas biopsijas adatu daudzkārtlietojamai punkciju ierīcei

P 03, P 04, P 05, P 08, P 11, P 12, P 13, P 14, P 16, P 26, A 141, A 162

440.

21007

Piemaksa pie p. 21004 par vienreizlietojamo automātisko "TRU-CUT" tipa adatu ("COOK")

P 03, P 04, P 05, P 08, P 11, P 12, P 13, P 14, P 16, P26, A 141, A 162

441.

21008

Piemaksa pie p. 21004 un 50016 par vienreizlietojamo PIA adatu metastāžu alkoholizācijai

P 03, P 04, P 05, P 08, P 11, P 12, P 13, P 14, P 16, P 26, A 141, A 162

442.

21009

Piemaksa pie p. 21004 un 50016 par audzēju un metastāžu lokalizācijas adatas pielietošanu

P 03, P 04, P 05, P 08, P 11, P 12, P 13, P 14, P 16, P 26, A 141, A 162

443.

21022

Piena dziedzera sektorāla rezekcija

P 03, A 162

444.

21024

Konvencionāla herniorafija

P 03, P 12

445.

21026

Postoperatīva trūces plastika

P 03, P 12

446.

21047

Radikāla mastektomija

P 03, A 162

447.

21067

Vairogdziedzera un epitēlijķermenīšu operācijas, dziļi lokalizētu cistu un veidojumu operācijas kaklā

P 03, P 05, P 07,
P 23, A 162

448.

21080

Piemaksa par operācijām ar divu vai vairāk orgānu rezekciju, operācijām dažādās lokalizācijās, ko izdara vienlaicīgi. Onkoloģijā arī operācijās virs 3 stundām (par katru stundu). Otorinolaringoloģijā izdarot vienlaicīgi divas vai vairākas operācijas ausī

A 141, P 08, P 12, P 14, P 16, P 22,
P 23, A 163, P 03, A 162

449.

21100

Diagnostiskā laparoskopija

P 03, P 08, P 12,
P 14, A 162, P 13, A 016, A 158

450.

21103

Totāla ekstraperitoneāla trūces plastika (TEP)

P 03, P 09, P 12

451.

21104

Transabdomināla preperitoneāla trūces plastika (TAPP)

P 03, P 09, P 12

452.

21140

Piemaksa par griezējšuvēja-GIA magazīna lietošanu

A 141, P 03, P 12, P 14, P 16, A 162, A 163

453.

21176

Iliostomas, kolostomas aprūpe

P 03, P 02, P 11, P 12, P 16, A 162

454.

21190

Operācijas pie proktoloģiskām saslimšanām ar starpenes pieeju

P 03, P 11, P 12,
A 162, P 08

455.

22020

Krūšu daļas simpatektomija

P 03, P 05, P 07,
A 162

456.

22034

Arteriovenozu fistulu izveidošana

P 07, P 10

457.

22060

Virspusējo vēnu operācijas

P 03, P 07

458.

22061

Varikozu vēnu operācijas ar subfasciālu pieeju

P 03, P 07

459.

22062

Endoskopiska subfasciāla perforanto vēnu klipēšana

P 03, P 07

460.

22063

Segmentāra vēnas ekstirpācija

P 03, P 07

461.

23002

Perifērā nerva primārā vai sekundārā šuve

P 04, P 09

462.

23021

Mazu mīksto audu defektu mikroķirurģiskā plastika ar ādas, zemādas autotransplantātiem. Pamatoperācija

P 03, P 09

463.

23037

Lokālie, vietējie vai rotētie lēveri (pārkrustotie lēveri,V-Y lēveri u.c., mazie)

P 03, P 09

464.

23052

Deformējošas rētas korekcija. Pamatoperācija

P 03, P 04, P 09

465.

23053

Defekta slēgšana ar pilna biezuma vai plāninātu ādas transplantātu līdz 10 cm2

P 03, P 04, P 09

466.

23062

Liela lēvera kājiņas atdalīšanas operācija

P 03, P 04, P 09

467.

23063

Maza un vidēja lēvera kājiņas atdalīšanas operācija

P 03, P 04, P 09

468.

23064

Ganglija operācija

P 03, P 04, P 09

469.

23065

Pirksta rētas Z, V-Y u.c. plastika

P 03, P 04, P 09

470.

23068

Cīpslas maksts stenozes operācija ar paraugu izgriešanu

P 03, P 13, P 04,
P 09

471.

23069

Tendovagināla radikāla operācija (tendosinovialektomija) ar kaulu daļu un cīpslu rezekciju

P 13, P 04, P 03,
P 09

472.

23070

Dziļi esoša audzēja ekstripācija delnā un apakšdelmā ar nervu un asinsvadu kūlīšu atbrīvošanu

P 09, P 03, A 162,
P 04

473.

23078

Iztaisnotāja cīpslas sagatavošana un sašūšana, ietverot svaigas brūces apstrādi

P 04, P 09, P 03

474.

23079

Savilcēja cīpslas sagatavošana un sašūšana, ietverot svaigas brūces apstrādi

P 04, P 09, P 03

475.

23080

Savilkšana, saīsināšana, pagarināšana vai plastiska izgriešana cīpslai, fascijai vai muskulim (rekonstrukcija)

P 09, P 04, P 03

476.

23081

Cīpslas tenolīze, miolīze

P 09, P 04, P 03

477.

23083

Cīpslas transpozīcija

P 09, P 03, P 04

478.

23084

Brīva cīpslas transplantāta ņemšana

P 09, P 03, P 04,
P 10

479.

23090

Dipitrēna kontraktūras operācija

P 04, P 09, P 03

480.

23091

Dipitrēna kontraktūras operācija ar neirovaskulāro kūlīšu atbrīvošanu

P 03, P 04, P 09,
P 13

481.

23092

Karpāl- vai tarzāltuneļa sindroma operācija ar nervu dekompresiju (arī citu tuneļu sindromu operācijas)

P 03, P 04, P 09,
P 13, P 12

482.

23093

Saites primārā šuve un/vai locītavas somas sašūšana rokas un kājas pirkstu, plaukstas un pēdas un žokļa locītavām

P 04, P 09, P 03,
P 26, P 13, P 12

483.

23094

Stieples fiksācija maziem kauliem plaukstā vai pēdā vaļēja bojājuma gadījumā

P 04, P 09, P 03,
P 13, P 12

484.

23095

Piemaksa pie p. 23094 par katru nākamo pirkstu

P 04, P 09, P 03,
P 12, P 13

485.

23098

Osteotomija un/vai rezekcija maziem delnas kauliem

P 09, P 03, P 12,
P 13

486.

23106

Plaukstas un pēdas pirkstu eksartikulācija vai amputācijas stumbra apstrāde

P 04, P 09, P 03,
P 12, P 13

487.

23111

Pirkstu Z, V-Y u.c. plastika svaigas traumas gadījumā

P 04, P 09

488.

24042

Piemaksa par bilaterāla elektroneirostimulatora pielietošanu (ENS)

P 04

489.

24043

Unilaterāla ENS darbības pārbaude un programmēšana

P 04

490.

24107

Ekstrakraniālu veidojumu operācijas

P 04

491.

24127

Nervu un muskuļu biopsija pie neiromuskulārām distrofijām

P 04

492.

24128

Vertebroplastija ar vienu vertebroplastijas komplektu

P 04

493.

24129

Piemaksa par papildus adatas izmantošanu cementa ievadīšanai otrā skriemelī

P 04

494.

27003

Mīksto audu un kaulaudu sastrutojumu operācijas bērnu vecumā (stacionārā)

P 12

495.

29001

Virspusēju ādas un zemādas mīksto audu bojājumu primāra apdare garumā līdz 3 cm (ambulatori)

P 26, P 03, P 04,
P 11, P 12, P 13,
P 23

496.

29002

Virspusēju ādas un zemādas mīksto audu bojājumu primāra apdare virs 3 cm garuma (ambulatori)

P 26, P 03, P 04,
P 11, P 12, P 13,
P 23

497.

29003

Dziļo ādas un zemādas mīksto audu bojājumu primāra apdare garumā līdz 3 cm (ambulatori)

P 26, P 03, P 04,
P 11, P 12, P 13,
P 23

498.

29004

Dziļo ādas un zemādas mīksto audu bojājumu primāra apdare virs 3 cm garuma (ambulatori)

P 26, P 03, P 04,
P 11, P 12, P 13,
P 23

499.

29005

Mīksto audu bojājumu sekundāra apdare pie caurejošas skalpētas brūces ar svešķermeņiem (operācijas zālē)

P 26, P 03, P 04,
P 11, P 12, P 13,
P 23, P 09

500.

29006

Vairāku mīksto audu bojājumu primārā apdare (garumā virs 3 cm), komplicētas brūces (sadragātas malas) (operācijas zālē)

P 26, P 03, P 04,
P 11, P 12, P 13,
P 23, P 09

501.

29007

Svešķermeņa izņemšana, kurš atrodas zem ādas vai gļotādas un no ārpuses ir sataustāms vai redzams

P 26, P 03, P 04,
P 11, P 12, P 13,
P 23, P 09

502.

29008

Svešķermeņa izņemšana no zemādas vai zemgļotādas pēc tās atvēršanas ar griezuma palīdzību

P 26, P 03, P 04,
P 11, P 12, P 13,
P 23, P 09

503.

29009

Dziļi guloša svešķermeņa izņemšana no mīkstajiem audiem vai kauliem ar operācijas palīdzību (operācijas zālē)

P 26, P 03, P 04,
P 11, P 12, P 13,
P 23, P 09

504.

29015

Apakšžokļa ievilkšana vecas luksācijas gadījumā (operācija)

P 26

505.

29016

Deguna repozīcija ar funkcijas traucējumiem (operācija)

P 26

506.

29019

Zygomatico orbitāles kompleksa bojājums, operatīva vaiga kaula repozīcija

P 26

507.

29020

Zygomatico orbitāles kompleksa bojājums, vaiga kaula osteosintēze

P 26

508.

29022

Vaiga kaula repozīcija caur deguna blakusdobumu (operācija)

P 26

509.

29023

Deguna kaula starpsienas repozīcija (operācija)

P 26

510.

29024

Apakšžokļa šinēšana vienā vietā lauztam žoklim

P 26

511.

29025

Repozīcija un retensija vairākās vietās lauztam apakšžoklim, apakšžoklim ar šķembu lūzumu vai lūzumam ar kaulu audu defektu

P 26

512.

29030

Šinas uzlikšana veselam neievainotam žoklim

P 26

513.

29031

Apakšžokļa transfokāla osteosintēze ar stiepli vienpusēja lūzuma gadījumā

P 26

514.

29032

Apakšžokļa transfokālā osteosintēze ar stiepli vairākās vietās lauztam žoklim

P 26

515.

29033

Apakšžokļa fragmentu ekstrafokālas kompresijas distrakcijas osteosintēze

P 26

516.

29034

Apakšžokļa repozīcija un ekstrafokāla fiksācija ar Kiršnera stiepli (operāciju zālē)

P 26

517.

29035

Apakšžokļa osteosintēze ar metāla ligatūru vienpusēja lūzuma gadījumā

P 26

518.

29036

Apakšžokļa osteosintēze ar metāla plāksnīti ar e/o pieeju vienpusēja lūzuma gadījumā

P 26

519.

29037

Apakšžokļa osteosintēze ar metāla plāksnīti ar i/o pieeju vienpusēja lūzuma gadījumā

P 26

520.

29039

Augšžokļa osteosintēze ar i/o pieeju ar ligatūru vai metāla plāksnīti

P 26

521.

29040

Perimandibulāru ligatūru uzlikšana (operācija)

P 26

522.

29045

Locītavas galviņas izņemšana pie komplicētiem lūzumiem

P 26

523.

29046

Locītavas galviņas repozīcija, fiksācija pie lūzumiem

P 26

524.

29050

Pasākumi, lai novērstu spontānu lūzumu osteomielīta gadījumā, kā arī žokļa apstrāde ortopēdiskas vai plastiskas operācijas vai žokļu rezekcijas gadījumā

P 26, P 09

525.

29052

Stieples ligatūras, āķīšu, vienkāršu stieples loku vai kā līdzīga uzlikšana (Aivi)

P 26

526.

29064

Balsta ierīču, turētājierīču vai palīgierīču, savienojošas vai noslēdzošas plates uzlikšana, pelotes vai kā līdzīga uzlikšana plastiskas operācijas gadījumā, lai izsargātos vai lai ārstētu rētu kontraktūru vai trizmu, lai izdarītu apstarošanu - vieglos gadījumos

P 26, P 09, P 162

527.

29065

Balsta ierīču, turētājierīču vai palīgierīču, savienojošas vai noslēdzošas plates uzlikšana, pelotes vai kā līdzīga uzlikšana plastiskās operācijas gadījumā, lai izsargātos vai lai ārstētu rētu kontraktūru vai trizmu, lai izdarītu apstarošanu - smagos gadījumos

P 26, P 09, P 162

528.

29070

Pseidoartrozes vai kaula lūzuma operācija, kura saistīta ar kaula šuves uzlikšanu

P 26

529.

29084

Asiņošanas apturēšana ar asinsvadu liģēšanu - a.temporalis superficialis, a.facialis

P 26

530.

29085

Deguna tamponāde no priekšpuses

P 26, P 02, P 23

531.

29086

Deguna mugurējā tamponāde

P 26, P 02, P 23

532.

29087

Hematomas i/o atvēršana

P 26

533.

29089

Dziļas hematomas i/o atvēršana (operāciju zālē)

P 26

534.

29090

Osteosintēzes plāksnītes izņemšana (operācija)

P 26

535.

29095

Kaula šuves (stieples) izņemšana (operācija)

P 26

536.

29096

Vienā vietā lauztam žoklim - šinēšana (lauztam+neievainotam žoklim) (operāciju zālē)

P 26

537.

29097

Vienā vietā lauztam žoklim - šinēšana (lauztam + neievainotam žoklim + zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas) (operāciju zālē)

P 26

538.

29098

Vienā vietā lauztam žoklim - šinēšana (lauztam + neievainotam žoklim + zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas + intraorālā ekstrafokālā fiksācija ar Kiršnera stiepli) (operāciju zālē)

P 26

539.

29099

Divās un vairākās vietās lauztam žoklim šinēšana (lauztam + neievainotam žoklim) (operāciju zālē)

P 26

540.

29100

Divās un vairākās vietās lauztam žoklim šinēšana (lauztam + neievainotam žoklim) + zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas (operāciju zālē)

P 26

541.

29101

Divās un vairākās vietās lauztam žoklim šinēšana (lauztam + neievainotam žoklim + zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas + intraorālā ekstrafokālā fiksācija ar Kiršnera stiepli) (operāciju zālē)

P 26

542.

29102

Abscesa un furunkula atvēršana zemgļotādas vai zemperiostala abscesa (operāciju zālē)

P 26

543.

29103

Virspusēja (zemādas) furunkula atvēršana (operāciju zālē)

P 26

544.

29104

Dziļā abscesa, arī karbunkuļa atvēršana (operāciju zālē)

P 26

545.

29110

Flegmonas e/o atvēršana viena topogrāfiskā rajona robežās (operāciju zālē)

P 26

546.

29111

Flegmonas e/o atvēršana divu topogrāfisko rajonu robežās (operāciju zālē)

P 26

547.

29112

Flegmonas e/o atvēršana vairāk nekā divu topogrāfisko rajonu robežās (operāciju zālē)

P 26

548.

29113

Žokļa sekvestroektomija

P 26

549.

29119

Žokļa kaulu trepanācija

P 26

550.

29126

Gļotādas proliferācijas ekscīzija - epulis izoperēšana

P 26

551.

29127

Gļotādas proliferācijas ekscīzija - fibromas, papilomas izoperēšana

P 26

552.

29128

Fisurālās cistas ekstirpācija

P 26

553.

29129

Radikulārās cistas ekstirpācija bez sakņu gala rezekcijas - diametrā līdz 2 cm

P 26

554.

29130

Radikulārās cistas ekstirpācija bez sakņu gala rezekcijas - diametrā virs 2 cm

P 26

555.

29131

Radikulāras cistas ekstirpācija ar viensakņu zoba gala rezekciju

P 26

556.

29132

Radikulāras cistas ekstirpācija ar vairāku viensakņu zobu sakņu galu rezekciju

P 26

557.

29133

Radikulāras cistas ekstirpācija ar dzerokļu sakņu galu rezekciju

P 26

558.

29134

Radikulāras cistas ekstirpācija ar zobu saknes gala rezekciju ar retrogrādu plombēšanu vienam viensakņu zobam

P 26

559.

29135

Radikulāras cistas ekstirpācija ar zobu saknes gala rezekciju ar retrogrādu plombēšanu vairākiem viensakņu zobiem

P 26

560.

29136

Radikulāras cistas ekstirpācija ar zobu saknes gala rezekciju ar retrogrādu plombēšanu dzeroklim

P 26

561.

29143

Cistotomija pie follikulārām un radikulārām cistām

P 26

562.

29144

Gļotu cistas izoperēšana

P 26

563.

29145

Orālā cistotomija (ranula)

P 26

564.

29146

Zemžokļa siekalu dziedzera ekstirpācija

P 26

565.

29147

I/o siekalu dziedzera fistulas operācija

P 26

566.

29148

E/o siekalu fistulas slēgšana

P 26

567.

29149

Siekalu dziedzera i/o siekalakmens izņemšana no izvada

P 26

568.

29150

Siekalu dziedzera i/o siekalakmens izņemšana no dziedzera

P 26

569.

29151

Pieauss siekalu dziedzera subtotāla rezekcija, saglabājot n.facialis zarus

P 26

570.

29152

Pieauss siekalu dziedzera ekstirpācija, saglabājot n.facialis zarus

P 26

571.

29156

Neiralģiju ķirurģiskās ārstēšanas metode - alkoholizācija

P 26

572.

29157

Neiralģiju ķirurģiskā ārstēšanas metode - neiraskerēze

P 26

573.

29158

Neiralģiju ķirurģiskā ārstēšanas metode - atveres dekompresija

P 26

574.

29159

Neiralģiju ķirurģiskā ārstēšanas metode - kanāla dekompresija

P 26

575.

29160

Neiralģiju ķirurģiskās ārstēšanas metode - bazālās blokādes

P 26

576.

29165

Nerva traumas gadījumā - intrafascikulāra šuve (apvalks vesels, šuve uz fascikuliem)

P 26

577.

29166

Nerva traumas gadījumā - epineirālā šuve (nerva apvalka šuve)

P 26

578.

29167

Labdabīga ādas veidojuma izgriešana (ateroma, kārpa, papiloma, lipoma)

P 26

579.

29168

Odontomas un osteomas izņemšana

P 26

580.

29169

Hemangiomas un limfangiomas ekstirpācija

P 26

581.

29172

Augšžokļa vai apakšžokļa procesus alveolaris daļas nokalšana

P 26

582.

29183

Limfmezglu biopsija

P 26

583.

29184

Mīksto audu biopsija

P 26

584.

29185

Piemaksa par implantu pie p. 29020, 29021, 29036, 29037, 29039, 29046, 29071, 29098, 29101 - sejas kaulu miniplāksne ar skrūvēm

P 26

585.

29186

Piemaksa par implantu pie p. 29172, 29173, 29174, 29175, 29180 - sejas kaulu rekonstrukcijas plāksne ar skrūvēm

P 26

586.

29187

Traucējošu gļotādas saišu, muskuļu piestiprinājuma vietu vai deformēta alveolārā izauguma daļas novēršana priekšzobu rajonā vai vienā žokļa pusē vienā seansā

P 26

587.

29188

Alveolārā izauguma kaulu rezekcija, lai sagatavotu vietu zobu protēzei priekšzobu rajonā vai vienā žokļa pusē (patstāvīgi sniegta palīdzība vienā seansā)

P 26

588.

29189

Mutes dobuma pamatnes vai vestibulum plastika priekšzobu rajonā vai vienā žokļa pusē

P 26

589.

29190

Tuber plastika vienā pusē

P 26

590.

29196

Mēles saitītes atbrīvošana ar Z-plastiku

P 26

591.

29197

Mēles saitītes atbrīvošana ar brīvas ādas transplantāciju

P 26

592.

29199

Deguna plastika - osteotomija ar deguna starpsienas korekciju

P 26

593.

29202

5-10 cm rētas izgriešana bez plastikas paņēmieniem

P 26

594.

29203

Rētas, garākas par 10 cm, izgriešana bez plastikas paņēmieniem

P 26

595.

29204

Rētas izgriešana ar vietējo audu plastiku no blakus esošajām topogrāfiskajām zonām

P 26

596.

29205

Mīksto audu defektu aizvietošana ar blakus esošajiem audiem

P 26

597.

29220

Ādas slīpēšana 500 mm2

P 26

598.

29221

Ādas slīpēšana: 501-1000 mm2

P 26

599.

29222

Ādas slīpēšana: 1001-2000 mm2

P 26

600.

29223

Ādas slīpēšana: 2001-4000 mm2

P 26

601.

29224

Vienas puses vai frontālā rajona kortikotomija

P 26

602.

29238

Ekspandera ielikšana

P 26

603.

29239

Ekspandera izņemšana un plastika ar izstieptiem audiem

P 26

604.

29240

Kontūrplastika sejas rajonā ar auto, allo, mākslīgo transplantātu

P 26

605.

29241

Kriodestrukcija, elektrokoagulācija uz visu kursu - līdz 1 cm

P 26

606.

29242

Kriodestrukcija, elektrokoagulācija uz visu kursu - 1-3 cm

P 26

607.

29243

Kriodestrukcija, elektrokoagulācija uz visu kursu virs 3 cm

P 26

608.

29244

Kriomasāža (uz visu kursu)

P 26

609.

29250

Augšžokļa osteotomija pēc Le Fort. Tipa

P 26

610.

29251

Apakšžokļa osteotomija ar i/o pieeju: apakšžokļa zara rajonā

P 26

611.

29252

Apakšžokļa osteotomija ar i/o pieeju: apakšžokļa korpusa rajonā

P 26

612.

29253

Apakšžokļa osteotomija ar i/o pieeju: mentālajā rajonā

P 26

613.

29257

Viena zoba implanta ielikšana

P 26

614.

29258

Viena zobu implanta ielikšana augšžoklī ar antrotomiju deguna blakusdobuma sagatavošanai

P 26

615.

29259

Piemaksa par implantu pie p. 29258, zoba implants

P 26

616.

30027

Astes kaula rezekcija

P 03, P 13

617.

30028

Hallo aparāta uzlikšana

P 03, P 13

618.

30030

Implanta izņemšana no mugurkaula

P 03, P 13

619.

31001

Pleiras drenas uzlikšana

P 05, P 06, A 013, A 155

620.

31022

Svešķermeņa izņemšana no krūšu sienas

P 05

621.

31030

Ribas rezekcija

P 05

622.

31033

Krūšu kaula lūzuma fiksācija

P 05

623.

31097

Mediastinoskopija ar videnes limfātisko mezglu biopsiju

P 05

624.

31130

Barības vada stenta implantācija (bez stenta vērtības)

P 05

625.

31131

Piemaksa par barības vada stentu "POLIFLEX''

P 05

626.

31132

Piemaksa par traheobronhiālo stenožu stentu

P 05

627.

31133

Trahejas vai bronhu stenta repozīcija

P 05

628.

31134

Trahejas vai bronhu stenta evakuācija

P 05

629.

31135

Barības vada stenta repozīcija

P 05

630.

31136

Barības vada stenta evakuācija

P 05

631.

31145

Torakoskopija ar biopsiju

P 05

632.

31160

Pleiras biopsija ar vienreizlietojamo giljotīnas tipa biopsijas adatu ("tru-cut'', "si-cut'', "bio-cut'' u.c.)

P 05

633.

31161

Piemaksa pie p. 31160, 31215 par vienreizlietojamās pusautomātiskās biopsijas adatas izmantošanu

P 05

634.

31162

Piemaksa pie p. 31160, 31215 par vienreizlietojamās automātiskās biopsijas adatas izmantošanu

P 05

635.

31163

Piemaksa pie p. 31160, 31215 par daudzkārtlietojamās punkcijas biopsijas ierīces ("pistoles'') izmantošanu

P 05

636.

31164

Piemaksa pie p. 31160, 31215, 31216 par manipulācijas izdarīšanu rtg televīzijas kontrolē

P 05

637.

31165

Piemaksa pie p. 31160, 31215, 31216 par manipulācijas izdarīšanu CT kontrolē

P 05

638.

31166

Piemaksa pie p. 31160, 31215, 31216 par manipulācijas izdarīšanu US kontrolē

P 05

639.

31167

Piemaksa pie p. 31160 par pleiras satura aspirāciju ar vienreizējas lietošanas komplektu

P 05

640.

31175

Krūšu sienas biopsija

P 05

641.

31177

Mikrotraheostoma

P 05

642.

31178

Mākslīgais pneimotoraks, pneimomediastinuma un pneimoperitoneuma uzlikšana

P 05

643.

31185

Bronhoskopija

P 05, A 155, A 013

644.

31186

Fibrobronhoskopija (var lietot kopā ar p. 08136)

P 05, A 155, A 013

645.

31187

Endobronhiālā veidojuma elektrokoagulācija

P 05, A 155, A 013

646.

31188

Piemaksa par videoendoskopijas aparatūras lietošanu

P 05, A 155, A 013

647.

31189

Piemaksa pie p. 31185, 31186 par trahejas un bronhu gļotādas biopsiju

P 05, A 155, A 013

648.

31190

Piemaksa pie p. 31185, 31186 par citoloģiskā materiāla iegūšanu ("birstītes biopsija'') no trahejas un bronhu gļotādas

P 05, A 155, A 013

649.

31191

Piemaksa pie p. 31185, 31186 par citoloģiskā materiāla iegūšanu ("birstītes biopsija'') no plaušu perifērijas

P 05, A 155, A 013

650.

31192

Piemaksa pie p. 31185, 31186 par materiāla iegūšanu bakterioloģiskai izmeklēšanai ar "aizsargāto birstīti''

P 05, A 155, A 013

651.

31193

Piemaksa pie p. 31185, 31186 par transbronhiālu limfmezgla vai veidojuma punkciju pēc Wang

P 05, A 155, A 013

652.

31194

Piemaksa pie p. 31185, 31186 par transbronhiālu plaušu audu biopsiju

P 05, A 155, A 013

653.

31195

Piemaksa pie p. 31186 par bronhu alveolāro lavāžu (BAL)

P 05, A 155, A 013

654.

31196

Trahejas-bronhu dilatācija (bužēšana). Piemaksa pie p. 31185 un 31186

P 05, A 155, A 013

655.

31205

Stenta ievadīšana trahejā rtg kontrolē (bez stenta vērtības)

P 05, A 155

656.

31206

Stenta ievadīšana galvenajā bronhā rtg kontrolē (bez stenta vērtības)

P 05

657.

31207

Svešķermeņu izņemšana no bronhiem. Piemaksa pie
p. 31185, 31186

P 05

658.

31208

Barības vada bužēšana pieaugušajiem

P 05, A 016

659.

31209

Barības vada dilatācija

P 05, A 016

660.

31215

Transtorakāla plaušas (veidojuma) biopsija ar vienreizlietojamo giljotīnas tipa biopsijas adatu ("tru-cut'', "si-cut'', "bio-cut'' u.c.)

P 05

661.

31216

Transtorakāla plaušas (veidojuma) punkcijas - aspirācijas biopsija ar vienreizlietojamo aspirācijas biopsijas adatu un fiksējamo aspirācijas šļirci

P 05

662.

31220

Piemaksa pie p. 31205, 31206 par taisniem traheobronhiāliem stentiem

P 05

663.

31221

Piemaksa pie p. 31205, 31206 par Polyflex tipa stentiem

P 05

664.

31222

Piemaksa pie p. 31205, 31206 par apklātajiem Ultraflex tipa stentiem

P 05

665.

31223

Piemaksa pie p. 31205, 31206 par neapklātajiem Ultraflex tipa stentiem

P 05

666.

31224

Piemaksa pie p. 31206 par vadīklas izmantošanu Ultraflex tipa stenta ievadīšanai galvenajā bronhā

P 05

667.

31225

Piemaksa pie p. 31205, 31206 par dinamisko trahejas stentu

P 05

668.

31230

Trahejas un bronha balondilatācija pēc stenta ievadīšanas ar vienreizlietojamo balonu

P 05

669.

40034

Sternālpunktāta izmeklēšana

P 17, PP 03, A 159

670.

46010

T un B limfocītu subpopulāciju noteikšana
(viena pozīcija)

P 17, PP 03, A 159

671.

46015

CD3+ un CD19+ šūnu noteikšana

P 17, PP 03, A 159

672.

46016

CD4+ un CD8+ šūnu noteikšana

P 17, PP 03, A 159

673.

49052

Ārsta ģenētiķa medicīniski ģenētiskā konsultācija ģimenes ģenētikas centrā (pirmreizēja)

P 44

674.

49053

Ārsta ģenētiķa medicīniski ģenētiskā konsultācija ģimenes ģenētikas centrā (atkārtota)

P 44

675.

50016

Ultraskaņas kontrolē izdarīta punkcija

P 03, P 04, P 05, P 06, P 07, P 08, P 10, P 11, P 12, P 13, P 14, P 16, P 31, A 162, A 163, A 141

676.

50017

Piemaksa pie p. 50016 par audzēju lokalizācijas adatas pielietošanu

P 03, P 04, P 05, P 06, P 07, P 08, P 10, P 11, P 12, P 13, P 14, P 16, P 31, A 162, A 163, A 141

677.

50144

Perkutāna transhepatiska holangiogrāfija (PTHA)

P 03, P 11, P 12,
A 162

678.

50220

Smadzeņu radionuklīdā angiogrāfija un statiskā scintigrāfija ar 99 m-TC pertehnelātu

P 31, P 32

679.

50221

Piemaksa pie p. 50220, lietojot smadzenēs difundējošo RFP

P 31, P 32

680.

50222

Cistenogrāfija

P 31, P 32

681.

50223

Plaušu perfūzijas statiskā scintigrāfija

P 31, P 32

682.

50224

Plaušu ventilācijas scintigrāfiska izmeklēšana, piemērojot radioaktīvās gāzes vai radioaktīvos aerosolus

P 31, P 32

683.

50225

Sirds muskuļa statiskā scintigrāfija ar miokardiotropiem RFP, miera stāvoklī

P 31, P 32

684.

50226

Sirds muskuļa statiskā scintigrāfija ar miokardiotropiem RFP, sinhronizēta ar EKG, miera stāvoklī

P 31, P 32

685.

50227

Kardioventrikuloscintigrāfija (ar iezīmētu plazmu vai Er), sinhronizēta ar EKG, miera stāvoklī

P 31, P 32

686.

50228

Kardioventrikuloscintigrāfija (ar iezīmētu plazmu vai Er), sinhronizēta ar EKG, miera stāvoklī un slodzē

P 31, P 32

687.

50229

Sirds muskuļa statiskā scintigrāfija ar miokardiotropiem RFP, sinhronizēta ar EKG, slodzē

P 31, P 32

688.

50230

Maģistrālo asinsvadu dinamiskā un statiskā scintigrāfija

P 31, P 32

689.

50231

Piemaksa par SPECT pie p. 50220, 50221, 50223, 50225, 50226, 50229, 50234, 50236, 50243, 50260, 50271, 50302

P 31, P 32

690.

50232

Piemaksa pie p. 50235 par radionuklīdo nieru angiogrāfiju

P 31, P 32

691.

50233

Piemaksa pie p. 50235 par tubulāro vai glomerulu klīrensa noteikšanu

P 31, P 32

692.

50234

Statiskā nieru scintigrāfija

P 31, P 32

693.

50235

Dinamiskā nieru scintigrāfija

P 31, P 32

694.

50236

Virsnieru scintigrāfija

P 31, P 32

695.

50237

Skeleta daļas scintigrāfiskā izmeklēšana, aptverot kontralaterālo pusi

P 31, P 32

696.

50238

Vairāku skeleta daļu scintigrāfiska izmeklēšana

P 31, P 32

697.

50239

Visa skeleta scintigrāfiska izmeklēšana

P 31, P 32

698.

50240

Vairogdziedzera skenēšana

P 31, P 32

699.

50241

Vairogdziedzera radiometrija ar 131J vai
99 m-Tc pertehnetātu

P 31, P 32

700.

50242

Vairogdziedzera statiskā scintigrāfija

P 31, P 32

701.

50243

Vairogdziedzera blakusķermenīšu scintigrāfiskā izmeklēšana

P 31, P 32

702.

50244

Statiskā sialoscintigrāfija

P 31, P 32

703.

50245

Piemaksa pie p. 50244 par dinamisko sialoscintigrāfiju

P 31, P 32

704.

50255

Aknu un liesas statiskā scintigrāfija ar koloīdiem

P 31, P 32

705.

50256

Aknu un žults izvadceļu dinamiskā scintigrāfija

P 31, P 32

706.

50257

Selektīvā liesas scintigrāfija ar radioaktīvi iezīmētiem Er

P 31, P 32

707.

50258

Liesas scintigramma, ieskaitot funkcijas un/vai kapacitātes noteikšanu ar radioaktīvi iezīmētiem, izmainītiem Er

P 31, P 32

708.

50259

Piemaksa par selektīvu in vitro asins šūnu iezīmēšanu ar radioaktīvo indiju

P 31, P 32

709.

50260

Limfātiskās sistēmas scintigrāfiskā izmeklēšana

P 31, P 32

710.

50261

Kaula smadzeņu scintigrāfiskā izmeklēšana ar 99 m-Tc iezīmētām vielām

P 31, P 32

711.

50262

Imūnscintigrāfija ar radioaktīvi iezīmētiem antiķermeņiem

P 31, P 32

712.

50263

Piemaksa pie p. 50262 par divām vai trijām sekojošām izmeklēšanām

P 31, P 32

713.

50264

Piemaksa pie p. 50262 par vairāk nekā trijām sekojošām pārbaudēm

P 31, P 32

714.

50265

Barības vada un kuņģa dinamiskā scintigrāfija

P 31, P 32

715.

50270

Duodenogastroezofageālā refleksa diagnostika

P 31, P 32

716.

50271

Visa ķermeņa scintigrāfija, audzēju un metastāžu diagnostika ar tumorotropiem RFP vai infekcijas perēkļu meklēšanai

P 31, P 32

717.

50272

Piemaksa pie p. 50271 par katru sekojošo izmeklējumu (dienas laikā)

P 31, P 32

718.

50273

Piemaksa pie p. 50271 par atkārtotiem uzņēmumiem pēc 24 stundām

P 31, P 32

719.

50274

Piemaksa par impulsu uz virsmas laukumu un/vai tilpumu vienību kvalitatīvu izvērtēšanu, mērīšanu, dokumentēšanu

P 31, P 32

720.

50275

Venozo asinsvadu scintigrāfija, preparātu ievadot perifērajās vēnās

P 31, P 32

721.

50276

Divfāžu radiojoda tests pirms radiojoda terapijas, ieskaitot p. 50240

P 31, P 32

722.

50277

Radionefrogrāfija vienā stāvoklī ar līkņu analīzi

P 31, P 32

723.

50278

Radionefrogrāfija vienā stāvoklī ar līkņu analīzi vairākos stāvokļos

P 31, P 32

724.

50279

Piemaksa pie p. 50277, 50278 par sirds un urīnpūšļa radiogrāfiju

P 31, P 32

725.

50280

Rezorbcijas vai zarnu tauku zuduma, dzelzs, žultsskābes, olbaltuma vai asins noteikšana ar radioaktīvām vielām

P 31, P 32

726.

50285

Asins tilpuma noteikšana ar radioaktīvi iezīmētiem Er

P 31, P 32

727.

50286

Eritrocītu, leikocītu un trombocītu dzīves ilguma noteikšana ar radioaktīvi iezīmētām šūnām, neuzrādot sabrukšanas vietu

P 31, P 32

728.

50287

Eritrocītu, leikocītu, trombocītu dzīves ilguma noteikšana ar radioaktīvi iezīmētām šūnām, uzrādot sabrukšanas vietu

P 31, P 32

729.

50288

Piemaksa pie p. 50286, 50287 par selektīvu in vitro asins šūnu marķēšanu ar radioaktīvo indiju

P 31, P 32

730.

50289

Dzelzs kinētikas noteikšana ar radioaktīvo dzelzi

P 31, P 32

731.

50290

Visa ķermeņa ārējā radiometrija uz Cs 134 + Cs 137

P 31, P 32

732.

50300

Labdabīgo vairogdziedzera slimību ārstēšana ar J131, ieskaitot nepieciešamos kontrolmērījumus

P 31, P 32

733.

50301

Ļaundabīgo vairogdziedzera slimību ārstēšana ar J131, ieskaitot nepieciešamos kontrolmērījumus

P 31, P 32

734.

50302

Metastāžu vai asinsveidojošo orgānu audzēju konstatēšana, ieskaitot nepieciešamos kontrolmērījumus

P31, P32

735.

50303

Dobuma terapija ar radioaktīviem elementiem

P 31, P 32

736.

50340

Apstarošanas plānošana ar devas aprēķināšanu mērķa rajonā, neizmantojot datorizētu plānošanas sistēmu

P 31, P 32

737.

50341

Apstarošanas plānošana ar devas noteikšanu mērķa rajonā, piemērojot stara kūļa modelēšanu, izmantojot datorizētu plānošanas sistēmu

P 31, P 32

738.

50342

Apstarošanas simulācija ar staru laika ieregulēšanu, atzīmēšanu uz ādas un dokumentēšanu katrai apstarošanas zonai

P 31, P 32

739.

50343

CT topometrija galvai (bez kontrastēšanas)

P 31, P 32

740.

50346

CT topometrija kaklam (bez kontrastēšanas)

P 31, P 32

741.

50349

CT topometrija krūšu kurvja orgāniem (bez kontrastēšanas)

P 31, P 32

742.

50352

CT topometrija vēdera dobuma orgāniem (bez kontrastēšanas)

P 31, P 32

743.

50353

CT topometrija vēdera dobuma orgāniem ar kontrastētu kuņģa-zarnu traktu

P 31, P 32

744.

50356

CT topometrija mazā iegurņa orgāniem
(bez kontrastēšanas)

P 31, P 32

745.

50357

CT topometrija mazā iegurņa orgāniem ar kontrastētu kuņģa-zarnu traktu

P 31, P 32

746.

50360

CT topometrija mugurkaulam (bez kontrastēšanas)

P 31, P 32

747.

50363

CT topometrija ekstremitātēm (bez kontrastēšanas)

P 31, P 32

748.

50366

CT topometrisko un scintigrāfisko izmeklējumu datu apstrāde ar rekonstrukciju programmām (lieto pie p. 50231, 50341, 50342, 50343, 50346, 50349, 50352, 50353, 50356, 50357, 50360, 50363, 50371)

P 31, P 32

749.

50370

Audzēja parametru noteikšana apstarošanai paredzētā pacienta fiksācijas stāvoklī ar rtg-topometrisko metodi

P 31, P 32

750.

50371

Audzēja parametru noteikšana apstarošanai paredzētā pacienta fiksācijas stāvoklī ar rtg-topometrisko metodi un datu pārraide uz datorizētu plānošanas sistēmu

P 31, P 32

751.

50372

Individuālo staru kūļa konfigurējošo bloku izgatavošana, izmantojot speciālus plastiskus veidņus un materiālus

P 31, P 32

752.

50373

Pacienta imobilizācijas līdzekļa - termoplastiska materiāla maskas - sagatavošana, individuāla pielāgošana, izmantojot pamatplates un paliktņus

P 31, P 32

753.

50374

Imobilizācijas līdzekļa - vakuuma maisa - sagatavošana, individuāla pielāgošana

P 31, P 32

754.

50375

Elektronu lauka modulējošo plāksnīšu izgatavošana

P 31, P 32

755.

50376

Piemaksa pie p. 50396 un 50397 par termoplastisko materiālu masku izgatavošanu

P 31, P 32

756.

50377

Piemaksa pie p. 50393, 50396 un 50397 par vakuuma maisu

P 31, P 32

757.

50378

Piemaksa pie p. 50393, 50396 un 50397 par bolusu (starus konfigurējošu materiālu)

P 31, P 32

758.

50379

Piemaksa pie p. 50375 par elektronu lauka plāksnīšu materiālu

P 31, P 32

759.

50380

Piemaksa pie p. 50372 par bloka materiālu

P 31, P 32

760.

50381

Piemaksa pie p. 50397 par elektronu lauka modulēšanas plāksnīšu izmantošanu

P 31, P 32

761.

50382

Piemaksa pie p. 50390, 50393, 50396 par koriģējošo ķīļu un filtru un bloku lietošanu atbilstoši apstarošanas protokoliem

P 31, P 32

762.

50383

Piemaksa pie p. 50390, 50392, 50393, 50396, 50397, 50398 par pacienta saņemto apstarošanas devu verifikāciju, izmantojot individuālu dozimetriju ar diodēm

P 31, P 32

763.

50390

Apstarošana ar rtg stariem (tuvfokusa terapija)

P 31, P 32

764.

50391

Piemaksa par apstarojamā lauka pārsiešanu

P 31, P 32

765.

50392

Distances staru terapija ar rtg stariem

P 31, P 32

766.

50393

Apstarošana, izmantojot kobalta 60 distances aparātu, līdz diviem staru ieejas laukiem

P 31, P 32

767.

50394

Piemaksa par apstarošanu, izmantojot kobalta 60 distances aparātu, par katriem nākamajiem diviem staru ieejas laukiem

P 31, P 32

768.

50395

Apstarošana, izmantojot dobuma terapijas aparātu

P 31, P 32

769.

50396

Apstarošana ar lineāro paātrinātāju, līdz diviem staru ieejas laukiem

P 31, P 32

770.

50397

Apstarošana ar lineāro paātrinātāju elektronu režīmā

P 31, P 32

771.

50398

Piemaksa par apstarošanu ar lineāro paātrinātāju, par katriem nākamajiem diviem staru ieejas laukiem

P 31, P 32

772.

50500

Kakla un krūšu kurvja orgānu punkcija, biopsija vai perkutāna drenāža CT kontrolē (var lietot kopā ar piemaksu pie p. 21002, 21003, 21005-21009)

P 31, P 32

773.

50501

Vēdera dobuma un mazā iegurņa orgānu punkcija, biopsija vai perkutāna drenāža CT kontrolē (var lietot kopā ar piemaksu pie p. 21002, 21003, 21005-21009)

P 31, P 32

774.

50502

Mugurkaulāja un muguras smadzeņu punkcija, biopsija vai perkutāna drenāža CT kontrolē (var lietot kopā ar piemaksu pie p. 21002, 21003, 21005-21009)

P 31, P 32

775.

50503

Kaulu - locītavu sistēmas punkcija, biopsija vai perkutāna drenāža CT kontrolē (var lietot kopā ar piemaksu pie
p. 21002, 21003, 21005-21009)

P 31, P 32

776.

50510

Galvas un deguna blakusdobumu CT bez kontrastēšanas

P 31, P 32

777.

50512

Galvas un deguna blakusdobumu daudzslāņu CT (bez kontrastēšanas)

P 31, P 32

778.

50513

Kakla CT (bez kontrastēšanas)

P 31, P 32

779.

50514

Kakla daudzslāņu CT (bez kontrastēšanas)

P 31, P 32

780.

50515

Krūšu kurvja CT (bez kontrastēšanas)

P 31, P 32

781.

50516

Krūšu kurvja daudzslāņu CT (bez kontrastēšanas)

P 31, P 32

782.

50517

Vēdera CT (bez kontrastēšanas)

P 31, P 32

783.

50518

Vēdera daudzslāņu CT (bez kontrastēšanas)

P 31, P 32

784.

50519

Vēdera CT ar perorālo kontrastvielu (bez i/v kontrastēšanas)

P 31, P 32

785.

50520

Vēdera daudzslāņu CT ar perorālo kontrastvielu (bez i/v kontrastēšanas)

P 31, P 32

786.

50525

Mazā iegurņa CT (bez kontrastēšanas)

P 31, P 32

787.

50526

Mazā iegurņa daudzslāņu CT (bez kontrastēšanas)

P 31, P 32

788.

50527

Mazā iegurņa CT ar perorālo kontrastvielu (bez i/v kontrastēšanas)

P 31, P 32

789.

50528

Mazā iegurņa daudzslāņu CT ar perorālo kontrastvielu (bez i/v kontrastēšanas)

P 31, P 32

790.

50529

Mugurkaula vienas daļas (četri skriemeļi) CT (bez kontrastēšanas)

P 31, P 32

791.

50530

Mugurkaula vienas daļas (četri skriemeļi) daudzslāņu CT (bez kontrastēšanas)

P 31, P 32

792.

50531

Ekstremitāšu un locītavu CT (bez kontrastēšanas) (vienai daļai)

P 31, P 32

793.

50532

Ekstremitāšu un locītavu daudzslāņu CT
(bez kontrastēšanas) (vienai daļai)

P 31, P 32

794.

50540

CT angiogrāfija

P 31, P 32

795.

50541

Angiogrāfija ar daudzslāņu CT

P 31, P 32

796.

50542

Daudzslāņu CT perfūzija

P 31, P 32

797.

50543

Daudzslāņu CT sirds izmeklēšana
(bez kontrastēšanas)

P 31, P 32

798.

50544

Daudzslāņu CT koronarogrāfija

P 31, P 32

799.

50545

Daudzslāņu CT sirds funkcionālie izmeklējumi

P 31, P 32

800.

50550

CT un daudzslāņu CT izmeklējumu rezultātu apstrāde darba stacijās ar rekonstrukciju programmām

P 31, P 32

801.

50551

Piemaksa par i/v kontrastēšanu

P 31, P 32

802.

50552

Piemaksa par "Bolus" injektoru

P 31, P 32

803.

50560

Jonēta kontrastviela 60 % (20 ml)

P 31, P 32

804.

50561

Jonēta kontrastviela 76 % (20 ml)

P 31, P 32

805.

50562

Jonēta kontrastviela 76 % (100 ml)

P 31, P 32

806.

50563

Nejonēta monomēra kontrastviela 180 (10 ml)

P 31, P 32

807.

50564

Nejonēta monomēra kontrastviela 240 (10 ml)

P 31, P 32

808.

50565

Nejonēta monomēra kontrastviela 240 (20 ml)

P 31, P 32

809.

50566

Nejonēta monomēra kontrastviela 240 (50 ml)

P 31, P 32

810.

50567

Nejonēta monomēra kontrastviela 300 (20 ml)

P 31, P 32

811.

50568

Nejonēta monomēra kontrastviela 300 (50 ml)

P 31, P 32

812.

50569

Nejonēta monomēra kontrastviela 300 (100 ml)

P 31, P 32

813.

50570

Nejonēta monomēra kontrastviela 300 (200 ml)

P 31, P 32

814.

50571

Nejonēta monomēra kontrastviela 300 (500 ml)

P 31, P 32

815.

50572

Nejonēta monomēra kontrastviela 350 (20 ml)

P 31, P 32

816.

50573

Nejonēta monomēra kontrastviela 350 (50 ml)

P 31, P 32

817.

50574

Nejonēta monomēra kontrastviela 350 (100 ml)

P 31, P 32

818.

50575

Nejonēta monomēra kontrastviela 350 (200 ml)

P 31, P 32

819.

50576

Nejonēta monomēra kontrastviela 350 (500 ml)

P 31, P 32

820.

50577

Nejonēta monomēra kontrastviela 370 (50 ml)

P 31, P 32

821.

50578

Nejonēta monomēra kontrastviela 370 (100 ml)

P 31, P 32

822.

50579

Nejonēta monomēra kontrastviela 370 (500 ml)

P 31, P 32

823.

50580

Nejonēta dimēra kontrastviela 270 (20 ml)

P 31, P 32

824.

50581

Nejonēta dimēra kontrastviela 270 (50 ml)

P 31, P 32

825.

50582

Nejonēta dimēra kontrastviela 270 (100 ml)

P 31, P 32

826.

50583

Nejonēta dimēra kontrastviela 270 (200 ml)

P 31, P 32

827.

50584

Nejonēta dimēra kontrastviela 270 (500 ml)

P 31, P 32

828.

50585

Nejonēta dimēra kontrastviela 320 (20 ml)

P 31, P 32

829.

50586

Nejonēta dimēra kontrastviela 320 (50 ml)

P 31, P 32

830.

50587

Nejonēta dimēra kontrastviela 320 (100 ml)

P 31, P 32

831.

50588

Nejonēta dimēra kontrastviela 320 (200 ml)

P 31, P 32

832.

50589

Nejonēta dimēra kontrastviela 320 (500 ml)

P 31, P 32

833.

60008

Ļaundabīgo audzēju ķīmijterapijas procedūra

P 17, A 161,
A 162, PP 03

834.

60010

Pacienta ārstēšanās diena stacionārā (par katru dienu)

A 011, A 012, A 013, A 014, A 015, A 016, A 141, A 1510, A 152, A 153, A 154, A 155, A 156, A 157, A 158, A 159, A 161, A 162, A 163, P 01, P 02, P 03, P 04, P 05, P 06, P 07, P 08, P 09, P 10, P 11, P 12, P 13, P 14, P 15, P 16, P 17, P 19, P 20, P 21, P 22, P 23, P 24, P 26, P 27, P 28, P 31, P 39, P 44, PP 01, PP 12

835.

60013

Piemaksa par Botulīna toksīna (Botulinum toxin) lietošanu (par katrām 25 vienībām)

P 04, P 20, P 21

836.

60045

Piemaksa par HIV inficētu slimnieku aprūpi dzemdību gadījumos un operācijās stacionārā

P 03, P 04, P 05, P 06, P 07, P 08, P 09, P 10, P 11, P 12, P 13, P 14, P 16, P 17, P 18, P 22, P 23, P 26, A 141, A 162, A 163

837.

70406

Novirzīta vai retinēta zoba ekstrakcija ar osteotomiju, ieskaitot brūces apdari

P 26

838.

70407

Novirzīta vai retinēta zoba atsegšana ortodontiskai regulēšanai

P 26

839.

70409

Atvērta intakta žokļa dobuma plastiska noslēgšana ar vienkāršas smaganu plastikas palīdzību

P 26

840.

70411

Alveolārā izauguma sekvestrektomija

P 26

841.

70412

Zoba saknes gala rezekcija incizīvam

P 26

842.

70413

Zoba saknes gala rezekcija premolāram

P 26

843.

70414

Zoba saknes gala rezekcija molāriem

P 26

844.

70417

Cistektomija (d - 1 cm)

P 26

845.

70421

Gļotādas brūču primāra ķirurģiska apdare

P 26

846.

70424

Viena luksēta zoba repozīcija un retenzija ar kompozīta materiālu

P 26

847.

70425

Viena luksēta zoba repozīcija un retenzija ar individuālo metāla šinu

P 26

848.

70427

Divu un vairāk luksētu zobu repozīcija un retenzija ar kompozīta materiālu

P 26

849.

70428

Divu un vairāk luksētu zobu repozīcija un retenzija ar individuālo metāla šinu

P 26

850.

70448

Vestibulum plastika priekšzobu rajonā vai vienā žokļa pusē

P 26

851.

70449

Gļotādas ekscīzija vai kauterizācija nelielā apmērā kā vienīgā sniegtā zobārstnieciskā palīdzība

P 26

852.

70453

Epulis izoperēšana

P 26

853.

70454

Alveolārā izauguma kaula rezekcija, lai sagatavotu vietu zobu protēzei priekšzobu rajonā vai vienā žokļa pusē (pastāvīgi sniegta zobārstnieciskā palīdzība vienā seansā)

P 26

1.77. izteikt 17.pielikumu šādā redakcijā:

"17.pielikums

Ministru kabineta

2004.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1036

Ārstniecības iestādes, kuras sniedz stacionāros sekundāros un terciāros veselības aprūpes pakalpojumus

Nr.
p.k.

Ārstniecības iestāžu grupas
un nosaukumi

1.

Reģionālās daudzprofilu slimnīcas:

1.1.

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

1.2.

Daugavpils reģionālā slimnīca

1.3.

Jēkabpils rajona centrālā slimnīca

1.4.

Jelgavas pilsētas slimnīca

1.5.

Klīniskā slimnīca "Gaiļezers"

1.6.

Liepājas pilsētas centrālā slimnīca

1.7.

P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca

1.8.

Rēzeknes slimnīca

1.9.

Rīgas 1.slimnīca

1.10.

Valmieras slimnīca

1.11.

Ventspils slimnīca

2.

Lokālās daudzprofilu slimnīcas:

2.1.

Aizkraukles slimnīca

2.2.

Aizputes slimnīca

2.3.

Alūksnes slimnīca

2.4.

Balvu slimnīca

2.5.

Bauskas slimnīca

2.6.

Bulduru slimnīca

2.7.

Cēsu rajona centrālā slimnīca

2.8.

Dobeles un apkārtnes slimnīca

2.9.

Gulbenes slimnīca

2.10.

Krāslavas rajona centrālā slimnīca

2.11.

Kuldīgas slimnīca

2.12.

Latvijas Jūras medicīnas centrs

2.13.

Limbažu slimnīca

2.14.

Ludzas rajona slimnīca

2.15.

Madonas slimnīca

2.16.

Ogres rajona slimnīca

2.17.

Preiļu slimnīca

2.18.

Priekules slimnīca

2.19.

Rīgas 2.slimnīca

2.20.

Rīgas Austrumu slimnīca

2.21.

Rīgas rajona slimnīca

2.22.

Saldus medicīnas centrs

2.23.

Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca

2.24.

Talsu slimnīca

2.25.

Tukuma slimnīca

2.26.

Valkas slimnīca

3.

Specializētie centri:

3.1.

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"

3.2.

Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca

3.3.

Valsts zobārstniecības un sejas ķirurģijas centrs

4.

Specializētās slimnīcas:

4.1.

Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca

4.2.

Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"

4.3.

Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca

4.4.

Daugavas slimnīca

4.5.

Ezra-SK Rīgas slimnīca "Bikur Holim"

4.6.

Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs

4.7.

Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca

4.8.

Jelgavas rajona slimnīca

4.9.

Jelgavas tuberkulozes slimnīca

4.10.

Latgales novada rehabilitācijas centrs "Rāzna"

4.11.

Liepājas tuberkulozes slimnīca

4.12.

Līvānu slimnīca

4.13.

Mazsalacas slimnīca

4.14.

Piejūras slimnīca

4.15.

Rehabilitācijas centrs "Krimulda"

4.16.

Rehabilitācijas centrs "Ogre"

4.17.

Rehabilitācijas centrs"Baltezers"

4.18.

Rehabilitācijas centrs "Tērvete"

4.19.

Rīgas pilsētas Dzemdību nams

4.20.

Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts

4.21.

Sanare-KRC "Jaunķemeri"

4.22.

Slimnīca "Ģintermuiža"

4.23.

Straupes narkoloģiskā slimnīca

4.24.

Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca

4.25.

Valsts slimnīca "Leprozorijs"

4.26.

Vecpiebalgas psihoneiroloģiskā slimnīca

4.27.

Vidzemes novada rehabilitācijas centrs "Līgatne"

1.78. svītrot 20.pielikuma 1.4.apakšpunktā vārdu "cementējama";

1.79. svītrot 20.pielikuma 1.5.apakšpunktu;

1.80. aizstāt 20.pielikuma 2.3.apakš­punktā vārdus un skaitli "lielāka par 3 mm" ar vārdiem un skaitli "lielāka par 30 mm";

1.81. papildināt noteikumus ar 22.pielikumu šādā redakcijā:

"22.pielikums

Ministru kabineta

2004.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1036

Infekcijas slimību saraksts

Nr.

p.k.

SSK-10 kods

Nosaukums

1.

A06.0-9

Amebiāze

2.

A60.0-9

Anoģenitālā herpesvīrusu infekcija

3.

G00.0-9; G01; G02.0-8

Citur neklasificēts bakteriāls meningīts; meningīts citur klasificētu bakteriālu slimību dēļ; meningīts citu citur klasificētu infekcijas un parazitāro slimību dēļ

4.

A07.0,1,2,8

Citas vienšūņu ierosinātas zarnu slimības

5.

B20-B23; B24

Humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcija; neprecizēta humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcija (iegūts imūndeficīta sindroms (AIDS))

6.

Z21

Bezsimptomu inficēšanās ar humānā imūndeficīta vīrusu (HIV)

7.

B25.0-9

Citomegalovīrusu slimības

8.

B35.0-9

Dermatofitozes (mikrosporija, trihofitija)

9.

A36.0-9

Difterija

10.

Z22.2

Difterijas baktēriju nēsātājs

11.

Z20.3

Dzīvnieku kodumi, saskrāpējumi un apsiekalošana

12.

B26.0-9

Cūciņa (epidēmiskais parotīts)

13.

A37.0-9

Garais klepus

14.

A54.0-9

Gonokoku infekcija

15.

J10; J11

Gripa*, t.sk. putnu gripa

16.

A00.0-A00.9

Holera

17.

A04.0-9;
A08.0-5; A09

Citas bakteriālas zarnu infekcijas; vīrusu un citas precizētas zarnu infekcijas; citas akūtas zarnu slimības ar caureju, izņemot neinfekcijas etioloģijas slimības

18.

B27.0-9

Infekciozā mononukleoze

19.

A28.2

Ekstraintestinālā jersinioze (pseidotuberkuloze)

20.

B86

Kašķis

21.

A81.0

Kreicfelda-Jakoba slimība

22.

A69.2

Laima slimība

23.

A48.1

Leģionāru slimība

24.

A30.0-9

Lepra

25.

A27.0-9

Leptospiroze

26.

A22.0-9

Liesassērga (Sibīrijas lopu mēris)

27.

A32.0-9

Listerioze

28.

B50-B54

Malārija

29.

B05.0-9

Masalas

30.

B06.0-9;

Masaliņas

31.

A39.0-9

Meningokoku infekcija

32.

A20.0-9

Mēris

33.

A31.0-9

Citu mikobaktēriju ierosinātas infekcijas

34.

B08.8

Mutes un nagu sērga

35.

A70

Ornitoze (psitakoze)

36.

A75-A79

Riketsiozes

37.

A01.0-4

Paratīfi

38.

A80.0-9

Poliomielīts

39.

A02.0-9

Citas salmonellu ierosinātas infekcijas

40.

A56.0-8

Citas seksuāli transmisīvas hlamīdiju ierosinātas slimības

41.

A50-A53

Sifiliss

42.

A38

Skarlatīna

43.

A33-A35

Stingumkrampji (tetāns)

44.

A03.0-A03.9

Šigelozes

45.

B58.0-9

Toksoplazmoze

46.

A71.0-9

Trahoma

47.

A82.0-9

Trakumsērga

48.

B75

Trihineloze

49.

A91; A95.0-9; A96.0-9;
A98.0-8; A99

Denges hemorāģiskais drudzis; dzeltenais drudzis; arenavīrusu hemorāģiskais drudzis; citi citur neklasificēti vīrusu hemorāģiskie drudži; neprecizēts vīrusu hemorāģiskais drudzis

50.

A15-A19

Tuberkuloze

51.

A21.0-9

Tularēmija

52.

A68.0

Utu atguļas tīfs

53.

A05.0-A05.9

Citas bakteriālas uztura toksikoinfekcijas

54.

Z22.0-1

Tīfa baktēriju un citu zarnu infekciju slimību ierosinātāju nēsātājs

55.

A01.0

Vēdertīfs

56.

A01.1-4

Paratīfi

57.

B01.0-9

Vējbakas

58.

B15-B19

Vīrushepatīts

59.

Z22.5

Vīrushepatīta vīrusa nēsātājs

60.

A84.0-9;

A85.0-8; A86; A87.0-9

Ērču pārnests vīrusencefalīts; cits citur neklasificēts vīrusencefalīts; neprecizēts vīrusencefalīts; vīrusmeningīts

61.

B03

Bakas

62.

J13

Pneimokoku infekcija

63.

B99

Smags akūts respiratorais sindroms (SARS) vai cita no jauna parādījusies bīstama infekcijas slimība

Piezīme.

*Tikai ja ārstējas stacionārā.";

1.82. papildināt noteikumus ar 23.pielikumu šādā redakcijā:

"23.pielikums

Ministru kabineta

2004.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1036

Pārskats par vidējo darba samaksu ārstniecības iestādēs

01.JPG (68392 bytes)

1.83. papildināt noteikumus ar 24.pielikumu šādā redakcijā:

"24.pielikums

Ministru kabineta

2004.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1036

Pārskats par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu ārstniecības iestādēs

02.JPG (107672 bytes)

03.JPG (28279 bytes)

1.84. papildināt noteikumus ar 25.pielikumu šādā redakcijā:

"25.pielikums

Ministru kabineta

2004.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1036

Pārskats par debitoru un kreditoru parādiem ārstniecības iestādēs par pakalpojumiem, kas finansēti no valsts budžeta līdzekļiem

04.JPG (88515 bytes)

05.JPG (25281 bytes)

1.85. papildināt noteikumus ar 26.pielikumu šādā redakcijā:

"26.pielikums

Ministru kabineta

2004.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1036

Pārskats par nodarbināto skaitu ārstniecības iestādēs

06.JPG (59187 bytes)

2. Noteikumi piemērojami ar 2005.gada 15.novembri.

Ministru prezidenta vietā - tieslietu ministre S.Āboltiņa

Veselības ministrs G.Bērziņš

Redakcijas piebilde: noteikumi piemērojami ar 2005.gada 15.novembri.