Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 03.06.2009. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.764

Rīgā 2005.gada 11.oktobrī (prot. Nr.58 27.§)
Valsts informācijas sistēmu vispārējās tehniskās prasības
Izdoti saskaņā ar Valsts informācijas sistēmu likuma 4.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka valsts informācijas sistēmu vispārējās tehniskās prasības.

2. Valsts informācijas sistēmas (turpmāk — sistēma) vispārējās tehniskās prasības ievēro sistēmas informācijas un tehnisko resursu pārvaldībā. Pārvaldības uzdevums ir nodrošināt:

2.1. normatīvajos aktos noteikto sistēmas funkciju izpildi;

2.2. sistēmas drošību un attīstību;

2.3. sistēmu pārziņu sadarbību integrētā valsts informācijas sistēmā.

3. Sistēmas pārzinis ir atbildīgs par sistēmas vispārējo tehnisko prasību ievērošanu.

4. Sistēmas pārzinis attiecībā uz sistēmas informācijas resursiem (programmatūru, datnēm (arī tām, kas satur sistēmā glabājamo, apstrādājamo un sistēmas lietotājiem pieejamo informāciju) un sistēmas dokumentāciju) ievēro šādas prasības:

4.1. sistēmas lietotāja saskarnes veidošanai izmanto programmatūru, kas nav piesaistīta konkrētajām tehniskajām iekārtām vai konkrētajai operētājsistēmai;

4.2. sistēmā izmanto programmatūru saskaņā ar programmatūras licencē noteiktajām prasībām;

4.3. sistēmā izmanto programmatūru, ar kuru veic auditācijas pierakstus, reģistrējot datus par notikumiem sistēmā, lai nodrošinātu iespēju novērtēt to ietekmi uz sistēmas drošību;

4.4. sistēmas lietotāja saskarne nodrošina iespēju sūtīt un saņemt datus, lietojot no platformas neatkarīgus datņu formātus un datu pārraides protokolus;

4.5. sistēmas dokumentācija ir pietiekama, lai sistēmas pārziņa pilnvarota persona varētu izdarīt izmaiņas sistēmā vai pilnībā atjaunot sistēmas darbību.

5. Sistēmas pārzinis, lietojot sistēmas tehniskos resursus (datorus, datu nesējus, datortīkla iekārtas un citas tehniskās iekārtas, kuras nodrošina sistēmas darbību), ievēro šādas prasības:

5.1. tos izmanto atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām;

5.2. tie ir aizvietojami ar citu ražotāju piedāvātajiem tehniskajiem resursiem;

5.3. to lietošana nodrošina sistēmas drošību un sistēmas darbību integrētā valsts informācijas sistēmā.

6. Sistēmas pārzinis nosaka sistēmas informācijas un tehniskos resursus atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē elektronisko dokumentu apriti un glabāšanu.

7. Ja sistēma saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu ir atzīta par fizisko personu datu apstrādes sistēmu, sistēmas pārzinis nodrošina šajos noteikumos noteikto prasību izpildi, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem par personas datu apstrādes sistēmas aizsardzības obligātajām tehniskajām un organizatoriskajām prasībām.

8. Ja, lietojot sistēmu, tiek nodrošināta tādas informācijas aprite, kura saskaņā ar likumu “Par valsts noslēpumu” ir atzīta par valsts noslēpuma objektu, sistēmas pārzinis nodrošina šajos noteikumos noteikto prasību izpildi, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem par valsts noslēpuma objektu aizsardzību.

9. Ja, lietojot sistēmu, tiek nodrošināta tādas informācijas aprite, kura saskaņā ar Informācijas atklātības likumu ir uzskatāma par informāciju dienesta vajadzībām, sistēmas pārzinis nodrošina šajos noteikumos noteikto prasību izpildi, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem par informācijas dienesta vajadzībām aizsardzību.

10. Sistēmas pārzinis nodrošina šajos noteikumos noteikto prasību izpildi atbilstoši tam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

11. Šo noteikumu izpildi uzrauga Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija.

(Grozīts ar MK 26.05.2009. noteikumiem Nr.473)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās J.Reirs
03.06.2009