Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

Precizēts 30.09.2005., Latvijas Vēstnesis Nr.156 (3314)

Ministru kabineta noteikumi Nr.727

Rīgā 2005.gada 27.septembrī (prot. Nr.54 46.§)

Noteikumi par advokāta samaksu par valsts nodrošinātas juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā un samaksas kārtību

Izdoti saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 84.panta otro daļu un 104.panta piekto daļu

 

1.Noteikumi nosaka advokāta samaksas apmēru un kārtību, ja viņš pēc procesa virzītāja uzaicinājuma sniedz personai valsts samaksātu juridisko palīdzību, lai nodrošinātu aizstāvību vai pārstāvētu nepilngadīgu cietušo krimināllietā.

2.Advokātam, kas piedalās pirmstiesas kriminālprocesā kā aizstāvis vai pārstāvis, noteikt samaksu 7,00 lati stundā.

3.Advokātam, kas piedalās krimināllietā tiesas sēdē kā aizstāvis vai pārstāvis, noteikt samaksu 7,00 lati stundā.

4.Ja spriedums krimināllietā tiek nolasīts atsevišķā tiesas sēdē, par advokāta piedalīšanos tajā noteikt samaksu 4,00 lati.

5.Par iepazīšanos ar vienu sējumu krimināllietas materiālu vienas tiesas instances ietvaros noteikt samaksu 5,00 lati.

6.Par juridiskās palīdzības sniegšanu aizdomās turētajam vai apsūdzē­tajam tiesas sēdē, izlemjot jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu, noteikt samaksu 7,00 lati par katru aizstāvamo personu.

7.Advokātam, kas aizstāv divas vai vairākas personas vienā lietā, par katru personu samaksa aprēķināma 65% apmērā no summas, kas paredzēta šo noteikumu 2. un 3.punktā.

8.Par kasācijas sūdzības sastādīšanu vai rakstiska atteikuma sastādīšanu par kasācijas sūdzību (ja no klienta saņemts rakstisks pieprasījums) noteikt samaksu 10,00 latu.

9.Ja advokāts pēc procesa virzītāja uzaicinājuma sniedz juridisku palīdzību lietās sestdienās, svētdienās vai svētku dienās, samaksu nosaka divkāršā apmērā, ievērojot šo noteikumu nosacījumus.

10.Advokāta samaksa, kas noteikta šo noteikumu 2. un 3.punktā, maksā­jama ne vairāk kā par 8 stundām dienā.

11.Ja par atsevišķu darbību juridiskās palīdzības nodrošināšanā advokāta samaksa šajos noteikumos noteikta stundās, tā aprēķināma par pilnām stundām.

12.Ja advokāts pēc saskaņošanas ar Juridiskās palīdzības administrāciju sniedzis juridisko palīdzību ārpus prakses vietas teritorijas, advokātam no valsts budžeta līdzekļiem tiek segti ceļa (transporta) izdevumi un izdevumi par viesnīcu (naktsmītni) šādā apmērā:

12.1.ja advokāts izmanto personisko transportlīdzekli, ceļa (transporta) izdevumi tiek segti atbilstoši attālumam starp prakses vietu un juridiskās palī­dzības sniegšanas vietu, ņemot vērā degvielas cenu un advokāta transport­līdzekļa degvielas patēriņu;

12.2.ja advokāts izmanto kopējas lietošanas transportlīdzekli (dzelzceļš vai sabiedriskais autobuss), tiek segti ceļa izdevumi;

12.3.viesnīcas (naktsmītnes) izdevumi tiek segti, nepārsniedzot budžeta iestāžu un publisko aģentūru darbiniekiem noteikto komandējuma izdevumu apmēru par naktsmītni.

13.Ja advokāts ir reģistrējies kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, pievienotās vērtības nodoklis ietilpst šajos noteikumos noteiktajā advokāta samaksā.

14.Advokāts samaksas saņemšanai iesniedz Juridiskās palīdzības administrācijā procesa virzītāja apstiprinātu paziņojumu (pielikums).

15.Advokāts šo noteikumu 12.punktā paredzēto izdevumu atgūšanai iesniedz Juridiskās palīdzības administrācijā dokumentus, kas apliecina ceļa (transporta) izdevumus un izdevumus par viesnīcu (naktsmītni).

16.Advokāts var pieprasīt samaksu par katru aizstāvības nodrošināšanai veikto darbību, par kuru saņemts procesa virzītāja paziņojums.

17.Juridiskās palīdzības administrācija mēneša laikā pēc šo noteikumu 14. un 15.punktā minēto dokumentu saņemšanas pārbauda tos un pārskaita advokātam samaksu viņa norādītajā bankas kontā.

18.Juridiskās palīdzības administrācija maksājuma uzdevuma un paziņojuma norakstu nosūta attiecīgajai izmeklēšanas iestādei, prokuratūrai vai tiesai (pievienošanai krimināllietas materiāliem).

19.Šo noteikumu 12. un 14.punkta piemērošanu kontrolē Juridiskās palīdzības administrācija.

20.Šo noteikumu 2.punktā noteiktā samaksa advokātam tiek segta šādā apmērā:

20.1.līdz 2005.gada 31.decembrim - 4,00 lati stundā;

20.2.no 2006.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim - 6,00 lati stundā.

21.Šo noteikumu 3.punktā noteiktā samaksa advokātam tiek segta šādā apmērā:

21.1.līdz 2005.gada 31.decembrim - 4,00 lati stundā;

21.2.no 2006.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim - 6,00 lati stundā.

22.Šo noteikumu 5.punktā noteiktā samaksa līdz 2006.gada 31.de­cembrim advokātam tiek segta 3,50 latu apmērā.

23.Lai saņemtu samaksu par sniegto juridisko palīdzību pēc procesa virzītāja norīkojuma krimināllietā, advokāts rēķinu ar tam pievienotajiem dokumentiem, kas saņemti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, var iesniegt Tieslietu ministrijā mēneša laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

24.Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 21.maija noteikumus Nr.187 "Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem sedz advokāta darba samaksas izdevumus" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 79.nr.).

25.Noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.oktobri.

Ministru prezidenta vietā - kultūras ministre H.Demakova

Tieslietu ministra vietā - aizsardzības ministrs E.Repše

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.oktobri.

 

Pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 27.septembra noteikumiem Nr.727

11.JPG (74344 bytes)

12.JPG (32390 bytes)

Tieslietu ministra vietā - aizsardzības ministrs E.Repše