Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 08.01.2013. - 31.12.2013. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.538

Rīgā 2005.gada 19.jūlijā (prot. Nr.42 36.§)
Valsts administrācijas skolas maksas pakalpojumu cenrādis

(Noteikumu nosaukums MK 03.01.2013. noteikumu Nr.3 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka Valsts administrācijas skolas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi un pakalpojumu samaksas kārtību.

2. Valsts administrācijas skolas maksas pakalpojumu izmaksas aprēķina saskaņā ar Valsts administrācijas skolas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi (pielikums).

3. Maksājumu par pakalpojumu pasūtītājs samaksā ar kredītiestāžu starpniecību, izmantojot pārskaitījumu.

(MK 03.01.2013. noteikumu Nr.3 redakcijā)

4. Valsts administrācijas skolas ieņēmumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem ieskaita Valsts administrācijas skolai Valsts kasē atvērtajā pamatbudžeta kontā un izlieto izdevumu finansēšanai atbilstoši attiecīgā gada likumā par valsts budžetu apstiprinātajai apropriācijai.

5. Noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.oktobri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
Pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 19.jūlija noteikumiem Nr.538
Valsts administrācijas skolas maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums MK 03.01.2013. noteikumu Nr.3 redakcijā)

Nr. p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena (latos) (bez PVN)

PVN

Cena ar PVN

1. Telpu iznomāšana        
1.1. biroja telpas

1 m2

Cenu nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" (turpmāk – noteikumi) III nodaļu (54.–62.punkts), izmantojot šādu formulu:
 
NM = (Tizm/NĪpl + Nizm) x IZNpl , kur
12

NM – nomas objekta nomas maksa mēnesī (bez pievienotās vērtības nodokļa);

Tizm – tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas nomas objekts (aprēķina saskaņā ar noteikumu 57.punktu);

NĪpl – tā nekustamā īpašuma kopējā iznomājamā platība, kurā atrodas nomas objekts;

Nizm – netiešās izmaksas gadā uz kvadrātmetru (aprēķina saskaņā ar noteikumu 59.punktu);

IZNpl – iznomājamā platība (kvadrātmetri)

 

 

1.2. mācību telpas1,2,3

 

 

 

 

1.2.1.   mācību klase (platība 15 m²–18,9 m²)

1 telpa/h

7

1,47

8,47

1 telpa/ dienā

40

8,40

48,40

1.2.2.   mācību klase (platība 19 m²– 20,9 m²)

1 telpa/h

9

1,89

10,89

1 telpa/ dienā

60

12,60

72,60

1.2.3.   mācību klase (platība 21 m²– 29,9 m²)

1 telpa/h

12

2,52

14,52

1 telpa/ dienā

80

16,80

96,80

1.2.4. mācību klase (platība 30 m²–42 m²)

1 telpa/h

17

3,57

20,57

1 telpa/ dienā

110

23,10

133,10

1.2.5. mazā zāle (platība 76,6 m²)

1 telpa/h

18

3,78

21,78

1 telpa/dienā

120

25,20

145,20

1.2.6.   lielā konferenču zāle (platība 88 m², līdz 100 cilvēkiem)

1 telpa/h

20

4,20

24,20

1 telpa/ dienā

130

27,30

157,30

1.2.7. lielā konferenču zāle ar papildu telpām

telpas/h

24

5,04

29,04

telpas/dienā

160

33,60

193,60

1.2.8. datorklase (platība 58,6 m²) ar datoriem

 1 telpa/h

20

4,20

24,20

1 telpa/dienā

140

29,40

169,40

1.2.9. datorklase ar papildu telpām

telpas/dienā

150

31,50

181,50

2. Papildu prezentācijas tehnikas iznomāšana

 

 

 

 

2.1. videoprojektors

1 vienība/h

4

0,84

4,84

1 vienība/dienā

30

6,30

36,30

2.2. dators

1 vienība/h

3

0,63

3,63

1 vienība/dienā

20

4,20

24,20

2.3.    printeris  

1 vienība/hh

2,5

0,53

3,03

1 vienība/ dienā

15

3,15

18,15

2.4.    televizors  

1 vienība/h

0,5

0,11

0,61

1 vienība/ dienā

3

0,63

3,63

2.5.    videomagnetofons/DVD atskaņotājs  

1 vienība/h

0,5

0,11

0,61

1 vienība/ dienā

5

1,05

6,05

2.6.    magnetofons  

1 vienība/h

0,4

0,08

0,48

1 vienība/dienā

5

1,05

6,05

2.7. sinhronās tulkošanas iekārta

h

25

5,25

30,25

dienā

120

25,20

145,20

3. Kopēšana (melnbaltā)

 

 

 

 

3.1. A4 vienpusējā

kopija

0,06

0,01

0,07

3.2. A4 abpusējā

kopija

0,08

0,02

0,10

3.3. A3 vienpusējā

kopija

0,1

0,02

0,12

3.4. A3 abpusējā

kopija

0,15

0,03

0,18

4. Mācību organizēšana

 

 

 

 

4.1. mācību nodrošināšana

1 h/cilvēkam

līgumcena

 

 

4.2. semināra sagatavošanas priekšizpēte

1 cilvēkstunda

līgumcena

 

 

4.3. kafijas paužu organizēšana

1 cilvēkam

līgumcena

 

 

4.4. mācību materiālu sagatavošana

1 cilvēkstunda

15

3,15

18,15

Piezīmes.

1 Mācību telpas  ir tehniski aprīkotas, piedāvājumā ietilpst baltās tāfeles, papīra tāfeles, dators, videoprojektors, ekrāns, audio kasešu atskaņotājs, DVD, WiFi – pēc pasūtītāja vajadzībām.

2 Ja mācības tiek rīkotas Eiropas Savienības struktūrfondu vai citu fondu projektu ietvaros, kur paredzētas maksimāli pieļaujamās mācību telpu nomas cenu robežas, cenrādis var tikt saskaņots ar projektā noteikto cenu.

3 Mācībām, kuras sākas pēc plkst.17.00, var tikt piemērota atlaide līdz 50 % no rēķina kopsummas par mācību telpu nomu.