Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi "Likumā par ostām"

Izdarīt "Likumā par ostām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 15.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 9., 15.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 12.nr.; 2001, 9., 11.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 15., 23.nr.) šādus grozījumus:

1.Aizstāt visā likumā vārdus "uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdu "komercsabiedrība" (attiecīgā skaitlī un locījumā) un vārdu "uzņēmējdarbība" (attiecīgā locījumā) - ar vārdu "komercdarbība" (attiecīgā locījumā).

2.Izteikt 6.panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ostas noteikumu projektu izstrādā ostas pārvalde, un pēc saskaņošanas ar Satiksmes ministriju attiecīgā vietējās pašvaldības dome (padome) izdod tos saistošo noteikumu veidā."

3.Papildināt 7.panta otro daļu ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9) pieņem lēmumu par atļauju uzsākt paredzēto darbību ostas teritorijā atbilstoši likumam "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"."

4.Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9.pants. Ierobežojumi ostas valdes locekļiem

Ostas valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu komercdarbības, ienākumu gūšanas un amatu savienošanas ierobežojumus, kā arī citus ierobežojumus un pienākumus nosaka likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"."

5.10.pantā:

izteikt otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(2) Latvijas Ostu padomes sastāvā ir:";

papildināt trešo daļu pēc vārda "lēmumu" ar vārdiem "un par to tiek informēts Ministru prezidents".

6.Izteikt 19.panta septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ostas pārvaldei atļauts dot galvojumu vai ieķīlāt par labu trešajai personai tās īpašumā esošo zemi un citu nekustamo īpašumu, kas atrodas ostas teritorijā, bet valdījumā nodoto valsts vai pašvaldības zemi un citu nekustamo īpašumu - tikai pēc saskaņošanas ar finanšu ministru, ja zeme vai cits nekustamais īpašums pieder valstij, vai attiecīgo pašvaldību, ja zeme vai cits nekustamais īpašums pieder pašvaldībai."

7.Izslēgt 25.pantu.

8.Papildināt pārejas noteikumus ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10.Līdz šā likuma 6.panta pirmajā daļā minēto pašvaldības saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 1.janvārim ir spēkā satiksmes ministra apstiprinātie ostas noteikumi."

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 22.jūnijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2005.gada 6.jūlijā

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2005.gada 20.jūliju.