Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes lēmums Nr.7978

Rīgā 1999.gada 28.decembrī

(prot.Nr.104, 16.§)

Par modernu individuālo siltummezglu ierīkošanas kārtību siltuma patērētājiem Rīgā

Lai nodrošinātu Rīgā plānveidīgu individuālo siltummezglu modernizācijas programmas realizāciju atbilstoši ar Rīgas domes 23.12.1997. lēmumu Nr.5438 apstiprinātajai Rīgas siltumapgādes attīstības koncepcijai, kā arī pamatojoties uz Rīgas domes 26.01.1999. lēmumu Nr.6981 "Par Rīgas centralizētās siltumapgādes rehabilitācijas projektu", Rīgas dome nolemj:

1. Apstiprināt Rīgas domes noteikumus Nr.41 "Individuālo siltummezglu ierīkošanas un modernizācijas noteikumi".

2. Noteikt, ka, realizējot Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 1.punktā noteiktās prasības, šā lēmuma 1.punktā minētie noteikumi attiecas uz visiem Rīgas centralizētajai siltumapgādes sistēmai pieslēgto ēku, t.sk. dzīvojamo māju īapšniekiem neatkarīgi no ēkas īpašuma formas (pašvaldības, valsts, kooperatīvais, resora, privātais, dzīvokļu īpašnieku sabiedrības īpašums).

3. Šis lēmums neattiecas uz tiem Rīgas namīpašniekiem, kuru dzīvojamās mājās līdz 01.07.1999. ir ierīkoti moderni individuālie siltummezgli.

4. Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2000.

5. Uzdot Rīgas domes Komunālajam departamentam sadarbībā ar akciju sabiedrību "Rīgas siltums" sagatavot un izdot informatīvu materiālu par 1.punktā minētajiem noteikumiem, piegādājot šo informatīvo materiālu kopā ar maksājumu kvītīm katram Rīgas centralizētajai siltumapgādes sistēmai pieslēgtās ēkas dzīvojamo un nedzīvojamo telpu īrniekam vai īpašniekam.

6. Rīgas domes Informācijas dienestam nodrošināt šā lēmuma un Rīgas domes 28.12.1999. noteikumu Nr.41 "Individuālo siltummezglu ierīkošanas un modernizācijas noteikumi" publicēšanu laikrakstos "Rīgas Balss" un "Latvijas Vēstnesis".

7. Lēmuma izpildi kontrolēt Rīgas domes Komunālo un dzīvokļu jautājumu komitejai.

Rīgas domes priekšsēdētājs A.Bērziņš

01.01.2000